Patenty so značkou «spoj»

Samosvorný spoj, najmä pre policové, stojanové a nábytkové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6489

Dátum: 02.08.2013

Autor: Matuš Pavol

MPK: F16B 12/20, A47B 47/04, F16B 39/26...

Značky: stojanové, nábytkové, spoj, samosvorný, policové, najmä, systémy

Text:

...si celú zostavu podľa individuálnych potrieb daného priestoru a účelu, ktorého nároky má spĺňať. Tento samosvomý spoj zaručuje variabilitu policových, stojanových a nábytkových zostáv a svojou skladbou tak poskytuje neobmedzene veľa možností na využitie v priestoroch kancelárii, predajní, skladov, domáceho interiéru aj v exteriéroch garáži, balkónov a terás.Vzhľadom na skutočnosť, že po zastavení systému sa všetky prichytávacie a...

Ohybný rozoberateľný spoj, predovšetkým pre súčasti oblečenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5700

Dátum: 04.03.2011

Autor: Hanuš Martin

MPK: A44B 17/00, A41H 37/00

Značky: oblečenia, rozoberateľný, ohybný, spoj, súčastí, predovšetkým

Text:

...vesty a okraja prídavného ramenného chrániča, a to v prvom variante, v zhode s predkladaným technickým riešením. U konštrukcie takéhoto spoja je požiadavkou ako ohybnosť vo všetkých smeroch, ktorá by bola samotným spojom len minimálne znížená, tak i tuhosť v smere kolmom na spájané okraje, aby i pri náročných prevádzkových podmienkach nemohlo dôjsť k oddeleniu uvedeného chrániča. Súčasne sa predpokladá nasadenie týchto súčasti v...

Vylepšený plošný spoj, prispôsobený na detekciu neúmyselného zahrievania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15008

Dátum: 12.07.2006

Autor: Suzzoni Etienne

MPK: H05K 1/02

Značky: detekciu, vylepšený, spoj, neúmyselného, prispôsobený, plošný, zahrievania

Text:

...spoj podľa vynálezu môže okrem iného obsahovať jednu alebo viacero- druhý vodivý prvok je napájacia dráha súčiastky vedúca k napájaciemu potenciálu súčiastky- súčiastka obsahuje pätku tvoriacu svorku naspájkovanú na napájaciu dráhu- vodivý referenčný prvok sa rozprestiera pozdĺžne medzi priamočiarym okrajom napájacej dráhy a jedným radom pripájacích kolíkov súčiastky- citlivé prostriedky obsahujú prostriedky porovnávania potenciálu...

Závitový spoj, najmä na upevnenie nástroja alebo nástrojového adaptéra na nastavovacom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2982

Dátum: 12.01.2005

Autor: Sauer Helmut

MPK: F16B 7/18, A01B 1/00

Značky: nástrojového, nástroja, najmä, upevnenie, závitový, nastavovacom, adaptéra, zariadení, spoj

Text:

...tak, že spolupôsobí so svojim protikusom.V ďalšom uskutočnení môže západkový spoj pozostávať z palca, nosa alebo podobne a 2 vybrania, ktoré má zodpovedajúci protiľahlý tvar. Výhodným spôsobom je preto palec usporiadaný vo vzťahu k vybraniu s takou orientáciou, že potom obidva presne do seba zapadajú, keď závitový spoj pozostávajúci zo závitových svorníkov a závitových puzdier dospeje dosvojej pevne zaskrutkovanej polohy.Ďalej môže byť na...

Spoj, spôsob jeho výroby a elektrické zariadenie obsahujúce aspoň jeden takýto spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282938

Dátum: 05.12.2002

Autori: Rondeau Jean-luc, Tabuteau Pascal, Letourneux Laurent

MPK: H01R 4/10, H01R 4/06

Značky: obsahujúce, výroby, elektrické, takýto, spôsob, zariadenie, aspoň, spoj

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj obsahuje kovovú súčasť (11), ku ktorej je pripojené kovové jadro (12) viacvláknového elektrického vodiča (13). Kovová súčasť (11) obsahuje dva aspoň miestne sa prekrývajúce plechy (15A, 15B) navzájom spojené aspoň jedným nitom (16) vytvoreným priamo z týchto plechov (15A, 15B) a kovové jadro (12) elektrického vodiča (13) je zovreté medzi uvedenými plechmi (15A, 15B) priamo v tomto nite (16), pričom aspoň niektoré z jeho vlákien (14)...

Otočný spoj, zejména dvou na sobě nezávislých částí strojních celků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244170

Dátum: 01.06.1988

Autori: Pešek Josef, Frgala Jioí, Gola Miroslav, Boicháeek Jan, Stojeev Alexadd

MPK: B60D 1/06

Značky: sobě, částí, strojních, spoj, nezávislých, zejména, celku, otočný

Text:

...vertikální vidlice 13,která je pevně připojena k první části lg strojního celku a na níž jsou umístěny držáky 15, do nichž se vkládají spojovací čepy 15, spojující obě na sobě nezávislá části lg, gg strojního celku prostřednictvím horizontální vidlice g 1. V držácích lg může být zejičtčno mazání spojovecích čepů 15. Horizontální vidlice 31 je pevné spojene se základovou deskou gl, s níž jsou rovněž pevná spojene žebra gg, která tvoří skříňový...

Rohový spoj, zejména nábytkových deskových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246745

Dátum: 15.12.1987

Autor: Holakovský Štefan

MPK: A47B 95/00

Značky: zejména, deskových, rohový, nábytkových, spoj, dílů

Text:

...za dvojici opač ně orientovaných a v kolmé rovině ležících stejných jazýčků připojovaného dílu.V konkrêtním výhodném provedení spoje podle vynálezu jsou obě dvojice ühlových jazýčků tvaru L vyhnuty z podélných okrajů základní desky kování v jejích koncových oblastech, přičemž přibližně ve třetině své délky je základní deska opatřena dvojicí vzájemné protilehlých zajišťujících jazýčků, spolupracujících se zajišťovací pružinou plochého...

Bajonetový spoj, zejména pro použití u průmyslových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 238131

Dátum: 16.02.1987

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 27/08

Značky: zejména, bajonetový, armatur, použití, spoj, průmyslových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je snížení rozměrů, hmotnosti a tím i ceny spoje. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že vstupní otvor 10 jeho objímky a jeho vnitřní část 2 v místě vnitřní obvodové drážky 11 objímky 8 mají tvar čtyřhranu 4. Spoj může být zajištěn bočním čelem 17 T-hlavy 16 šroubu 15, uloženého v objímce 8 nebo zajišťovacím prvkem, uloženým v zajišťovacím otvoru upraveném ve čtyřhranu 4 a v objímce 8 tečně k největšímu rozměru čtyřhranu 4.

Tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221077

Dátum: 15.01.1986

Autori: Zůna Jaroslav, Reichel Pavel, Pellant Michal

Značky: tepelně, chladiče, součástky, zejména, elektricky, polovodičové, spoj, vodivý

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče, který je tvořen slitinou obsahující 41 až 48 % vizmutu, 20 až 26 % olova, 5 až 11 % cínu, 2 až 8 % kadmia a 16 až 22 % india.

Bajonetový spoj, zejména pro spojení tělesa a třmene armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 227613

Dátum: 01.09.1985

Autori: Dohnal Václav, Konopáč Josef

Značky: spojení, bajonetový, tělesa, armatury, třmene, zejména, spoj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší konstrukci bajonetového spoje, zejména pro spojeni tělesa a třmene armatur pro klasickou a jadernou energetiku. Podstatou vynálezu je, že u armatur kde je těleso se třmenem spojeno ucpávkovými šrouby a kde těleso i třmen jsou opatřeny segmenty pro bajonetové spojení, jsou ucpávkové šrouby zašroubovány v závitových otvorech vytvořených v horním čele objímky třmenu, přičemž spodní část ucpávkové ho šroubu je...

Tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 215862

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zůna Jaroslav, Vaněk Oldřich, Laňka Jiří, Harman Rudolf, Pellant Michal, Kempný Milan, Plíva Jiří

Značky: tepelně, součástky, zejména, chladiče, vodivý, spoj, polovodičové, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče nacházející se při provozní teplotě polovodičové součástky v kapalném skupenství, který je tvořen slitinou obsahující 46 až 52 % vizmutu, 15 až 21 % olova, 9 až 15 % cínu a 18 až 24 % india.

Závitový spoj, zejména pro naftové trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214654

Dátum: 15.09.1984

Autori: Roether Kurt, Ott Helmut, Pelle Franz, Schillinger Hans, Hellmund Wolfgang, Schatton Paul, Missaire Gerhard, Krug Gerhard

Značky: naftové, závitový, zejména, spoj, trubky

Zhrnutie / Anotácia:

Závitový spoj, zejména pro naftové trubky, sestávající ze vsuvkové části a pouzdrové části, vytvořených na spojovaných trubkách, kde každá z obou částí je opatřena kuželovým závitem, dosedací plochou, ze jména kuželovitou, jakož i sedlovou plochou pro dosedací plochu téže kuželovitosti, vytvořenou na druhé části, přičemž v sešroubované poloze nejméně jedna dosedací plocha dosedá na příslušnou sedlovou plochu, vyznačený tím, že ta část, jež je...