Patenty so značkou «spodních»

Zařízení pro uchycování spodních konců filtračních hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265668

Dátum: 14.11.1989

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: spodních, filtračních, konců, zařízení, uchycování, hadíc

Text:

...části hrdla upevněna, což má za následok snížení celkového úletu prachu z filtru. Výhodnou skutečnosti rovněž je, že filtrační hadice procházející rozšírenou kuželovou částí hrdla není poškozována při. své funkci otěrem o jeho vnitřní kovový povrch, což vede k prodlouě žení její životnosti. Další výhodou tohoto uspořádání je, že umožňuje při konstrukcí filtru vypustit dosud užívané montážní otvory ve skříni filtru spolu s obslužnými...

Zařízení k vyklopení horních a spodních nosičů forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261942

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kolář Emil, Šálek Jiří

MPK: B29C 45/64, B29L 31/50

Značky: vyklopení, nosičů, zařízení, spodních, forem, horních

Text:

...omezeny mikrospínači 15 vyklápěcího zařízení v souvislosti s otáčením a zdvihem ojnioe É. Pístnice g dvojramenného válce lg je upravena jako ozubený hřeben ll, zapadající svými zuby do zubů ozubeného kola § uloženéhootočně v nosném rámu lg. Ozubené kolo § má na svém čepu upevněny dvě261 942 kliky 1 přes čep ojnice Q otočně.spojené s ojnicí §, jejíž druhý konec je uchycen výkyvně na vedení gg pístnice hydraulického válce 21 vyrážecího...

Zařízení k omezení stranového výkyvu spodních táhel traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244008

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kollár János, Lombardino Joseph George Niantic

MPK: A01B 63/04

Značky: traktoru, omezení, zařízení, táhel, stranového, výkyvu, spodních

Text:

...vynálezu kvalitetivnl vyšší uiitnou hodnotu. uZařízení k omezení atranovdho výkyvu spodních táhel je znázornčno na přilołexxych výkreeech, kde na obr. 1 je zakreelena plnou čdrou polohe aemezující výkyv spodníoh tahel vlevo při připojení nářadí a nenlí delkou oey zdväeu a čárkovaně poloha zabraňující výwvu spodních táhel vpravo při připojení nářadí e vłtlí délkou oey zavieu.Na obr. 2 je zekreelene dorazová polohe příčného elementu při...

Samostatný pohon spodních válců válcově ohýbačky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245276

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hargrave Karl, Reinecke Paul, Devlin John, Brandes Wilhelm

MPK: B21D 5/14

Značky: válcové, ohýbačky, plechů, válců, spodních, pohon, samostatný

Text:

...B odecneuennn uaTepuanocóeperanmero npocmoro nocnpnarma xpywsmnx MOMGHTOB oôemzu nnaaemapuuuu nepenavauu zum HHXCHMX BHJIKOB u B coenmaeHmm oöeux nnaaewapnux nepenaq c uennm ööecneqenun cunxpoauon paóowu.B coomnemcmnum c nsoöpereaneu naxaaa aanaua pemaemca nocpencrnou moro. qmo coennueuuoe c Hamann Bankou nonuno nnaneTapuon nepenaum cnyxum onopon HBHBHMH Bpamammnxca nansuen Ann camennnmon, npuqeu ycraaoaneauue na onopax KBWGHHH...

Zařízení k uložení a řízení výkyvu výkyvných a vodorovně posuvných spodních vodítek rámové pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 233631

Dátum: 01.03.1987

Autor: Blažek Mojmír

MPK: B27B 3/10

Značky: posuvných, spodních, rámové, řízení, uložení, vodorovné, výkyvných, zařízení, výkyvu, vodítek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení výkyvných a vodorovně posuvných spodních vodítek rámové pily a řeší současně jejich řízený výkyv v závislosti na velikosti posuvu výřezů a předklon pilového rámu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na suportu (2) vodorovně posuvném na vedení (1) stojanu rámové pily je proveden čep (3) k uložení ložisek (4), na kterých je otočně uloženo těleso (5) spodních vodítek (6) pevně spojené s pákou (9) opatřenou šoupátkem (11)...

Zařízení pro plynulé zásobování spodních válců víceválcových kalandrů materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223262

Dátum: 15.03.1986

Autor: Žďára Jiří

Značky: materiálem, spodních, zařízení, kalandrů, plynule, víceválcových, zásobování, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit strojové zásobování spodní dvojice válců víceválcových kalandrů, ke kterému nelze použít stávajícího zásobovacího zařízení pro jeho značnou rozměrnost. Uvedeného účelu se dosahuje pomocí zařízení podle vynálezu (obr. 1). Zařízení tvoří válečková dráha (11), dělená na segmenty (obr. 3), mezi nimiž jsou umístěna tvarovaná přitlačovací ramena (5), která jsou otočně upevněna na hřídeli (3) a spolu s pohybovým mechanismem...

Zařízení pro vedení tekutin do spodních dmyšních trubic a do prstence s čepy u hutnického zařízení s konvertorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220751

Dátum: 15.12.1985

Autor: Fisher Howard

Značky: vedení, zařízení, trubic, tekutin, konvertorem, čepy, dmyšních, prstence, spodních, hutnického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení tekutin do spodních dmyšních trubic a do prstence s čepy u hutnického zařízení s konvertorem, který má spodní dmyšní trubice a je nesen prstencem, z něhož vycházejí výklonné čepy pro umožnění sklápění konvertoru, přičemž neméně jeden z výklopných čepů má osové vrtání, vyznačující se tím, že uvnitř osového vrtání (90) výklonného čepu (28) obsahuje přechodovou tvarovku (91), která má osový vývrt, který v ní vymezuje první...