Patenty so značkou «splaškových»

Spôsob odvodnenia splaškových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284032

Dátum: 21.07.2004

Autori: Hartan Hans Georg, Chramenkov Stanislav Vladimirovitch, Sagorskij Vladimir Alexandrovich, Bartscherer Josef, Held Winfried, Lobanov Fedor Ivanovitch

MPK: C02F 11/12, C02F 11/14

Značky: odvodnenia, spôsob, splaškových, kalov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odvodnenia splaškových kalov s použitím platňového filtra, pri ktorom sú flokulované splaškové kaly spracované organickými polymérnymi činidlami a prípadne ďalšími pomocnými prostriedkami oddelené od podstatnej časti vody flokulovaných splaškových kalov na platňovom filtri s pomocou hydrostatickej filtrácie, načo sú čiastočne odvodnené splaškové kaly podrobené tlakovej filtrácii. Použité platňové filtre majú systém výpustí...

Spôsob úpravy splaškových alebo podobných organických kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283549

Dátum: 18.08.2003

Autor: Millard Robin

MPK: C02F 11/18, C02F 11/14

Značky: podobných, organických, splaškových, úpravy, kalov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa vody zbavovaný kalový koláč mieša so zásaditou prímesou, a potom sa suší za pasterizačných podmienok s využitím tepla z exotermickej reakcie s alkáliou, keď sa sušenie uskutočňuje extrakciou teploty, vyparenej zo zmesi exotermickým teplom.

Zařízení pro čištění splaškových vod biologicko-chemickým procesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245124

Dátum: 15.12.1987

Autori: Cautreels Werner, Gautier Patrick, Bernhart Claude

MPK: C02F 3/02

Značky: biologicko-chemickým, čištění, procesem, zařízení, splaškových

Text:

...a potřebných potrubí je zařízení ihned připraveno k čištění splaškových vod a vypouštění vod o~ poiřebných parametrech. Zařízení je schopno pracovat spolehlivě i V podmínkách plavby lodí. Příkladné pr-ovedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu,- který znázorňuje celkový pohled na zaříze ní pro čištění splaškových vod biologicke-chemickýín procesem.Zařízení podle vynálezu je s výhodou uspořádáno do blokovêho...

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod, zejména splaškových z menších provozů a domácností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251568

Dátum: 16.07.1987

Autor: Heřman Antonín

MPK: C02F 3/14

Značky: menších, biologické, domácnosti, zejména, provozu, splaškových, odpadních, čištění, zařízení

Text:

...zčásti pod nabíracím kolem a ukotvené v provzdušňovací nádrži, jejíž dno je opatřeno výstupným odkalovacím ventilem. Provzdušñovací deska s vlnitým povrchem může být s výhodou uchycena pod úhlem 50 °.Přiklad provedení zařízení pro biologické čištění odpadních vod je znázorněn na výkrese,který je proveden v řezu.Obsah jímky 5, která slouží jako vyrovnávací nádrž a současně jako I. stupeň předčištění,s tím, že se zde rozkládají hrubé mechanické...

Zařízení pro biologické čištění splaškových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239624

Dátum: 16.03.1987

Autor: Nimec Dalibor

MPK: C02F 3/00

Značky: čištění, zařízení, splaškových, biologické

Text:

...částí bioloqického filtru, čímž se urychluje proces filtrace splaškové vody aerohními mikroorganismy.Uspořádání filtrační nádrže s biologickým filtrem tvořeným trubkovou náplní se zvětšeným aktivním povrchem vytváří příznivé podmínky pro biologicky velmi účinné dvojí promývání filtrové náplne, kterou prochází jak spojovacím potrubím přiváděná předčištěná aplašková voda, tak i její vyčištěná část, vytlačovaná po průtoku z akumulačního...

Způsob čištění splaškových odpadních vod kombinovaným biologickým a chemickým procesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249171

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šamal Oldřich, Wanner Jiří, Grau Petr

MPK: C02F 9/00

Značky: chemickým, splaškových, čištění, způsob, kombinovaným, biologickým, procesem, odpadních

Text:

...odpadnich vod podle vynálezu vychází ze skutečnosti, že v průběhu zspracování aktivačního procesu vzniká velký podíl špatné ueaditelných nebo neuaaditelných a přitom-biologicky velmi aktivních mikrovloček bio-. masy, které rychle asimilují znečistující látky z odpadní vodyo Při postupu podle vynálezu se větší část těchto vloček cddělí- 3 249 171 eedimentaoí v dosezovací nádrži e jako biologický kol .A vrací do procesu biologického...

Zařízení pro biologické čištění odpadních, zejména splaškových vod, včetně denitrifikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 216124

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

Značky: včetně, zejména, odpadních, zařízení, biologické, splaškových, denitrifikace, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro biologické čištění odpadních, zejména splaškových vod, včetně denitrifikace. Zařízení sestává z jedné nebo více vedle sebe uspořádaných podélných nádrží. První nádrž je rozdělena dělící stěnou, opatřenou propojovací pasáží, jednak na neprovzdušňovanou sekci s přívodem surové vody a s míchadlem, jednak na provzdušňovanou sekci, podélně rozdělenou oddělovací stěnou na aktivační prostor, zahrnující provzdušňovací elementy a na...