Patenty so značkou «špirálový»

Špirálový kompresor a usmerňovač pre tento kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13510

Dátum: 15.01.2009

Autor: Bush James

MPK: F01C 1/02, F04C 27/00

Značky: špirálový, kompresor, usmerňovač

Text:

...dná a príslušné špirálové rebrá, ktoré vyčnievajú z príslušných dien a ktoré navzájom zapadajú do seba počas vzájomného pohybu na účely stláčania tekutiny (typicky chladiva). Vysokotlakový priestor je vymedzený vnútri skrine a umiestnený na zachytenie stlačenej tekutiny zo špirálových telies kompresora. Poskytuje sa usmerňovací prvok, ktorý má vnútornú okrajovú oblasť posuvne uloženú vzhľadom na prvé Špirálové teleso. Usmerňovací...

Špirálový tepelný výmenník s rebrami a kotol vybavený týmto výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6622

Dátum: 19.03.2004

Autor: Kerautret André

MPK: F24H 1/22, F28F 1/24, F28D 7/00...

Značky: týmto, kotol, tepelný, výmenník, výmenníkom, rebrami, vybavený, špirálový

Text:

...teleso 1 (obr. 1) alebo l (obr. 2), V homej časti ktorého je namontovaný horák 2, tu s obráteným plameňom, a v základni ktorého je umiestnená komora 3na rekuperáciu kondenzátov, a ktorý je tu vybavený odtokom 4 pre tieto kondenzáty a odvodom0016 V telese 1, 1 sa nachádza špirálový rúrkový tepelný výmenník 6 (obr. l) alebo 6 ° (obr. 2) s rebrami, ktorý bude ďalej podrobne opísaný.0017 Okolo telesa 1, l je tu vytvorený tekutinový plášť 7,...

Špirálový kompresor s odlučovačom oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 495

Dátum: 08.10.2003

Autori: Balz Gernot, Scharer Christian, Kammhoff Karl-friedrich

MPK: F04C 29/02, F04C 18/02

Značky: odlučovačom, špirálový, oleja, kompresor

Text:

...strane telesa ložiska alebo jeho alternatíva je navrhované tak, aby odlučovačoleja aspoň čiastočne bol usporiadaný na vonkajšej strane krytu motora, lebo v tejto oblasti môže byť kdispozícii dostatočný priestor, bez podstatnejšieho zväčšenia konštrukčných rozmerov kompresora. Zvlášť výhodné je pritom, keď odlučovač oleja aspoň čiastočne obklopuje kryt motora.(0017) Z hľadiska konkrétneho prevedenia odlučovača oleja je konkrétna forma...

Spirálový rotační kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260682

Dátum: 12.01.1989

Autor: Provázek Bohumil

MPK: F04C 18/18

Značky: rotační, kompresor, špirálový

Text:

...umožňuje jednoâušší a presnejší vymezení vůlí mezi rotory navzájem i mezi rotory a k želovýmizen 682 plochami a odstraňuje nutnost ucpávky na výtleku. Toto konstrukční uspořádání umožňuje další zvýšení celkové účinnosti a snižuu I I I V n je namehanl lozísek.Na prllozenem vykrese je ne obr. 1 znazornena geometríe provedení rotorů a na obr. 2 řez příkladným provedením kompresoru podle vynálezu.Na obr. 1 je znázorněnřez hlavním rotorem 1 a...

Spirálový vyrážecí nůž nožového válce koželužských vyrážecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234533

Dátum: 01.11.1987

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 17/02

Značky: koželužských, vyrážecí, nůž, válce, špirálový, strojů, nožového, vyrážecích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů. Vynález řeší snížení hladiny hluku při pracovní operaci vyrážení usní. Podstata vynálezu spočívá ve zmenšení přenosu kmitání z nožového válce vyrážecího stroje do vzduchu. Další obory využití nejsou známy.

Protiproudý spirálový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252765

Dátum: 15.10.1987

Autor: Chmelík Václav

MPK: F28D 7/10

Značky: tepla, protiproudý, špirálový, výměník

Text:

...částí, která vytváří uzavřenou dutinu podle vynálezu, spočívají v tom, že malý teplosměnný prostor, který vzníkne okolo spirálovitě stočené trubky, umozní zvýšení přestupního součinitele tepla, dovoluje tedy snízit množství chladícího média při zachování chladícího účinkuje tím Zvýšit teplotní parametry chladící látky na výstupu z výměníku s možností dalšího použití. Tyto výměníky tepla jsou při zabezpečení svých optimálních vlastností...

Špirálový vysokotlakový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241317

Dátum: 15.09.1987

Autori: Žáeek Jaroslav, Eapoun Jan, Koucký Lubomír

MPK: F22D 1/32

Značky: vysokotlakový, ohrievač, špirálový

Text:

...rie šenia špirálověho vysokotlakového ohrievača, ktorý nahrádza dva samostatné výmenníky tepla. Okrem investičných sú nižšie aj prevádzkové náklady, pretože takéto riešenie znižuje aj hydrodynamické straty.Na priloženýchvýkresoch je znázornená prevedenie špirálového vysokotlakového ohrievače a jeho schéma zapojenia, kde na obr. 1 je znázornený špirálový Vysokotlakový ohrie-vač, u ktorého na obvode hlavného telesa 1 je prívarená vstupná rúra...

Stavebnicový spirálový vrták pro příklepové vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 239000

Dátum: 01.07.1987

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B28D 1/14, E21B 10/36

Značky: vrták, špirálový, příklepové, stavebnicový, vrtání

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový spirálový vrták pro příklepové vrtání je určen pro vrtání otvorů do stavebních materiálů, hornin a podobně. Je rozebíratelně sestaven z jednotlivých funkčních dílů, jimiž jsou břitová korunka, nosná tyč, upínací stopka a vynášecí spirála, zajištěna v pracovní poloze jisticím kroužkem. Délku vrtáku lze změnit prodloužením nosné tyče o další nejméně jeden díl a výměnou vynášecí spirály za delší. Stavebnicový spirálový vrták lze...

Samočinný špirálový žliabkový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 233589

Dátum: 01.02.1987

Autor: Lipovský Rudolf

MPK: B65G 11/06, B23Q 7/08

Značky: špirálový, dopravník, samočinný, žliabkový

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný špirálový žliabkový dopravník je určený na dopravu guľových a valcových súčiastok. Jeho podstatou je žliabok v tvare špirály s bočnými stenami kruhového prierezu. Výstup žliabku je opatrený stojinkami a dávkovacou vačkou pevne uchytenou na hriadelíku s ovládacou páčkou. Dopravník je možné využiť tam, kde sa vyžaduje prepravovať súčiastky na malom priestore, najmä v tepelných a rizikových prevádzkach, napríklad pri kovaní v zápustkách,...