Patenty so značkou «spínání»

Zařízení pro spínání a vypínání elektrických obvodů malého a nízkého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270705

Dátum: 12.07.1990

Autor: Prokop Jiří

MPK: H01H 3/42

Značky: spínání, zařízení, malého, napětí, elektrických, obvodů, nízkého, vypínání

Text:

...do základní polohy. je pevnč přlpojeno tčteso kruhověho elektromagnetu g. vytvořená jádrem 4 a pléštčm š,které jsou zhotoveny z magnetlcky mäkkího materiálu. V tälese elektromasnetu 3 je umístčna solenoidová cívka g. Na hřídell g spínače je proti tčlesu elektromagnetu 3 usazena kotva 3 elektromagnetu. prevedená ve tvaru kotouče. taká z magneticky mčkkěho materiálu a uzsvírající magne tický obvod elektromagnetu g. Kotva 7 se otóčí eoučasnč s...

Zařízení pro automatické síťové spínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 267402

Dátum: 12.02.1990

Autori: Volek Stanislav, Janeček Pavel, Novotný Jaroslav

MPK: G01R 11/24

Značky: spínání, síťové, automatické, zařízení

Text:

...nelze dosáhnout ručním řízením. Navíc se zvýši efektivnost celého procesu řízení strojů a zařízení. bude docházet k menšímu opotřebení strojů a přístrojů. poklesne í spotřeba elektrické energie. Zařízení pro automatícké síťové spínání umožňuje vlívem přípojene řídící jednotky velkou variabílítu spínacího procesu. přičemž libovolné změny jsou velmi operatívně provedítelné. Zařízení může mít kompaktní a mobilní konstrukcí.Příklad možného...

Zařízení pro spínání a brzdění odstředivek prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266910

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čaldaris Jani

MPK: D06F 49/06

Značky: brzdění, spínání, zařízení, prádla, odstředivek

Text:

...do 7 vteřin při pootevření víka o 50 mm.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro spínání a brzdění odstředívek prádla podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že víko odstředivky je na protilehlé straně závěsu opatřeno seřizovacím šroubkem, který je situován proti táhlu spínacího a brzdicího mechanismu. Navrhovaným způsobem se dosáhne toho, aby byla funkční sestava ovládání v rozsahu tolerančního pole rychle a spolehlivě...

Zapojení pro spínání napěťových úrovní se třemi stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264101

Dátum: 13.06.1989

Autori: Székely István, Bartos Imre, Hámori Iván, Molnárka Zoltán, Száraz György, Lajkó Lázsló

MPK: H03K 19/08

Značky: stavy, zapojení, třemi, napěťových, úrovní, spínání

Text:

...zesilovače připojené nepřesytitelne tranzistorové spínače. Pro první a druhý diferenoiální zesilovač dodávají spínané napětové úrovně napájecí napětí,pročež napětové úrovně objevující se na společném výstupu prvního a druhého spínče souhlasí se spínanými napětovými úrovněmi, popřípadě jsou tyto HĚŽŠÍ o zbytkové napětí na prvním a druhém spínači.Když se nyní objeví povelový signál pro přepnutí do třetího stavu, stupeň přenášení úrovně se...

Pevnolátkový laser se změnou režimu spínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263286

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jelínková Helena

MPK: A61B 6/08, H01S 3/10

Značky: laser, režimu, spínání, pevnolátkový, změnou

Text:

...tuto změnu režimu provést l zvnějšku bez otevření bezpečnostního krytu laseru, což znamená rovněž výhodu proti stávajícím laserům.Přiklad uspořádání pevnolátkového laseru se změnou režimu spínání podle výnálezu je schematicky naznačen na přiloženém výkrese.Konfiqurace pevnolátkověho laserus dvojitým pasívním modulátorem sestává 2 polopropustného výstupního zrcadla l a plně odrazněho zrcadle 3, mezi nimiž je umístěn aktivní element g a dále...

Zapojení budicího obvodu pro spínání výkonových tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259928

Dátum: 15.11.1988

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02M 1/08

Značky: spínání, tranzistorů, zapojení, obvodů, výkonových, budicího

Text:

...Výstup § stabílizátoru g je spojen s výstupním blokovacím kondenzátorem ll. s kolektorem budicího tranzistoru lg a s emitoram vazebního tranzistoru lg. Báze vazebního tranzistoru lg je spojena s řídicím vstupem 5 a kolektor je spojen s bází budicího tranzistoru łg, s bází rekuperačního tranzistoru lg a s bázovým odporem lg. Vstupní zápoxná svorka 3 je spojena s anodou Zenerovy diody Q s integracním kondenzátorem lg, s kolektorem rekuperačního...

Obvod pro spínání řízených polovodičových spínačů v nule

Načítavanie...

Číslo patentu: 258879

Dátum: 16.09.1988

Autor: Foit Julius

MPK: H03K 17/13, H01H 9/56

Značky: řízených, polovodičových, spínačů, obvod, spínání

Text:

...ł vytvořenprůběhproudu, předbíhąjícípfázově toto napětí. Fázově posunutý proudovýbprůběh je napájeoím obvodem Ž převeden na napětí. pdpro napájení spouštěcího obvodu 5. Spouštěcí obvod 3 potom při ppřívedení řídícího proudu na jeho vstupní svorky 1 zavede do.řídící elektrody řízeného polovodičového spínače g spouštěciímpu 1 s.Řidioí proud může být.stejnosměrný nebo ve tvaru inpul 4. -d °su, který může mít i dlouhou dobu trváníąvUžijeli se...

Zařízení šicího stroje s uzavřeným pracovním cyklem pro spínání a rozpínání spojky mezi hnacím hřídelem šicího stroje a jeho hnací řemenicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247230

Dátum: 01.08.1988

Autori: Trojan Miroslav, Šimon Jan

MPK: D05B 69/12

Značky: spínání, rozpínání, řemenici, zařízení, šicího, spojky, hnací, hřídelem, stroje, pracovním, cyklem, hnacím, uzavřeným

Text:

...rozpojenému stavu spojky,je vymezenazáběrovou polohou vypínací plochy vypínacího členu, např. Vypínacího segmentu, s touto kladkou nebo s čepem, přičemž jak zapínecí člen,tek i vypínecí člen je uspořádán výkyvně a je pohybově spřažen se zastavovací pákou šicího stroje.Na připojených vyobrazeních značíobr. 1 axonometrícký pohled, částečně v řezu, na šicí stroj pro obšívání knoflíkových dírek s očkem, opatřený zařízením podle vynálezu, a...

Zapojení ke spínání zátěže v nule

Načítavanie...

Číslo patentu: 257854

Dátum: 15.06.1988

Autori: Potuček Jiří, Kováč Ján, Potuček Pavel

MPK: H01H 9/56, H03K 17/13

Značky: zátěže, spínání, zapojení

Text:

...napětí a kolektor spínacího tranzistoru g je připojen na vstup prvního invertoru 31, jehož výstup je připojen na vstupdruhého invertoru lg, jehož výstup je připojen jednak přes zpětnovazební odpor lg na emitor spínacího tranzistoru g, který je přes emitorový odpor ll připojen na nulový potenciál a jednak na první vstup porovnávacího obvodu NAND lg, přitom jeho druhý vstup je připojen na svorku lg pro vstupní signál a výstup...

Elektronický časovací automat pro pravidelné anebo nepravidelné spínání časů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243501

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mácha Antonín

MPK: G04G 15/00

Značky: automat, časovací, anebo, času, elektronický, nepravidelné, spínání, pravidelně

Text:

...blokovém zapojení jednotlivých prvků.Elektronický časovací automat pro pravidelné anebo nepravidelné spínání časů sestává ze dvou časovacích obvodů ł, 3 opatřených regulátory 1, Q času. Časovací.obvody ł, 3 jsou paralelné přes pojistku 5 připojeny na síč, spojovanou přepínačem A a vypínačem 3.K přepínači 5 je zapojena samostatná zásuvka Q připojení k zemnicí svorce lg. K časovacímobvodům l, 3 jsou zapojeny rel鳧, il, přičemž jeden z...

Obvod pro bezkontaktní spínání přestavníků se stejnosměrným motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246276

Dátum: 15.12.1987

Autori: Olofinskij Jevgenij Pavlovie, Karpov Eduard Germanovie

MPK: H03K 17/08

Značky: bezkontaktní, stejnosměrným, přestavníků, motorem, spínání, obvod

Text:

...polohových spínačů, prvý 5 a druhý S- a oddělovací diody, prvá VD 1 a druhá VD 2. Mezi anodytyristorü, prvého a druheho a katody k nim sériově zapojených diod, prvé a druhé, je zapojen zhášecí kondenzátor C. Paralelně,k elektromotoru je zapojena před kontaktykoncových polohoviých spínačů náhradní zátěž tvořená odpory, prvním R 1 a druhým R 2.Větev obvodu s prvním spínacím tyristorem VS 1, první oddělovací diodou VD 1 a prvním polohovým...

Obvod pro bezkontaktní spínání přestavníků se stejnosměrným motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246275

Dátum: 15.12.1987

Autori: Korotkich Jurij Borisovie, Markuntovie Felix Dizidorovie

MPK: H03K 17/08

Značky: bezkontaktní, stejnosměrným, obvod, přestavníků, spínání, motorem

Text:

...uzlu je zapojen ještě první vývod druhého komutačního kondenzátora C 2. Druhé vývody komutačních kondenzátorů C 1 a C 3 jsou zapojeny do uzlu s katodou druhé oddělovací diody a anodou štvrtého zhášecĺho tyristoru VS 4. Katoda štvrtého zhašecího tyristoru V 54 je připojena k zápornému pólu napájecího zdroje. Mřížka tohoto tyristoru je řízena obvodem indikace koncové polohy D. Anoda druhé oddělovací diody VD 2 je připojena přes omezovací...

Zapojení pro spínání silových napájecích obvodů v části vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240222

Dátum: 15.06.1987

Autor: Stützer Alfred

MPK: H02M 5/16, H02H 3/08

Značky: spínání, částí, vysokého, napětí, obvodů, napájecích, silových, zapojení

Text:

...je zapojeno jazýčkové relé, jehož kontakt je zapojen v obvodu poruchového vstupu do regulátoru střídače statického niěnlče kmitočtu.Zapojením podle vynálezu se zamezí vypínání plně zatiženého napájecíhor obvodu statického meniče kmitočtu v případě havarijního vypnutí při poruchových stavech nadproudu, nebo zkratu a vzniku napěťo~ vých špiček tam, kde samotné využití va.krzového stykače s vakuovými zháše-cllys charakteristikou rýchleho...

Zapojení pro opakované spínání a vypínání dvou funkcí v definované vzájemné časové závislosti na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 249326

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čunderle Karel, Richter Jaroslav

MPK: D03D 49/00

Značky: vypínání, opakované, závislosti, funkcí, vzájemné, textilních, strojích, definované, časově, zapojení, spínání

Text:

...ještě spuštěny, jedenkrát stisknutím tlačítka stop, nebo ve fázi činnosti upalovacích elementů a při chodu motorů,přičemž prvé stisknutí tlačítka stop znamená zastavení motorů a druhé stisknutí téhož tlačítka vypnutí žhavení pro upalovací elementy.V případě přetrhu příze a zareagování zarážky stroje se motory zastaví. Po odstranění závady systém umožňuje vyjetí z chyby při zachování jeho funkce. To znamená, že obsluha musí tlačítko start...

Zapojení pro spínání zařízení v závislosti na čase a dnu v týdnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234262

Dátum: 01.03.1987

Autor: Rambousek Jan

MPK: G04C 23/08

Značky: zařízení, spínání, zapojení, čase, týdnu, závislosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro spínání zařízení v závislosti na čase a dnu v týdnu, zejména osvětlení, bezpečnostní ochrany, topných těles apod., které má prostředky pro údaje o čase. Účelem vynálezu je zajistit požadovanou dobu zapnutí nebo vypnutí zařízení nezávisle na výpadku sítě, a to i v požadovaný den. Podstata řešení je v tom, že ke vstupu paměti spínacího času a ke vstupu paměti vypínacího času je připojen druhý výstup adresáře pamětí,...

Zapojení pro spínání zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234261

Dátum: 01.03.1987

Autor: Rambousek Jan

MPK: G04C 23/08

Značky: zapojení, spínání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro spínání zařízení, zejména osvětlení, bezpečnostní ochrany, topných těles apod., které má prostředky pro údaje o čase. Účelem vynálezu je zajistit požadovanou dobu sepnutí nebo rozepnutí zařízení nezávisle na případném výpadku sítě pro napájení hodin. Podstata řešení je v tom, že k prvnímu vstupu vyhodnocovače intervalu je připojen výstup paměti spínacího času, ke třetímu vstupu vyhodnocovače intervalu je připojen...

Zapojení pro potlačení zákmitů, vznikajících při spínání elektromagnetických výkonových členů u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248328

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sloupenský Jiří, Kutlvašr Jiří, Bouček Miroslav

MPK: H01H 9/54

Značky: textilních, výkonových, potlačení, zapojení, elektromagnetických, zákmitů, vznikajících, strojů, členu, spínání

Text:

...spínačů jsou vskutku nininální. nhnžel nelze uvodené.integrovaně ochranné diody často přímo používat pre citelné prodloužoní rozpínaoích čaaů ovládaných elektromagnetických výkonovýoh členů.Použijoeli se přesto uvedených vícenásobných integrovaných polovodičovýoh opínačů, je třeba tyto - za účelom zkrácení rozpínacích čaeů ovlúdanýeh elektromagnetických výkonových členů- dop 1 nit,.v případě provedení 3 oemi výstupy,...

Můstkové kontaktní ústrojí pro spínání přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248303

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kožíšek Zdeněk, Nový Karel

MPK: H01H 9/40, H01H 9/38

Značky: prístroje, můstkové, spínání, kontaktní, ústrojí

Text:

...g,opatřený na spodní ploše prvním a druhým hlavním kontaktem §, êi. Ve výběru lg o hloubce m je umístěn pomocný opalovací můstek Q opatřený na spodní ploše prvním a druhým pomocným opalovacím kontaktem Q, g. Mezi horní plochy obou můstků g, Q a vnitřní stranou horního břevna Q rámového držáku můstků 5 jsou rozepřeny první a druhá tlačná pružina Ž, 19. Kontakty §, §, g, g na můstcíoh g, Q dosedají na první a druhý pevný kontakt 1, 11.Na...

Zapojení elektrického spínače, zejména pro spínání pomocných přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236999

Dátum: 01.10.1986

Autor: Marschavella Pavel

MPK: H03K 17/56

Značky: zejména, elektrického, spínače, pomocných, spínání, zapojení, přístrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je bezkontaktní a bezdotykové provedení dvouvodičového indukčního spínače. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením podle vynálezu, sestávající ze sériově spojených indukčních cívek 1 a 2 se společným železným jádrem 3, které jsou napojeny na vstupní a výstupní svorku 5 a 6 obvodu střídavého proudu, jež jsou propojeny s polovodičovým spínacím prvkem - triakem 4, který je svou řídicí elektrodou připojen ke spoji indukčních cívek 1 a 2.

Zapojení pro bezkontaktní spínání střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233751

Dátum: 15.08.1986

Autor: Červencl Milan

MPK: H03K 17/06

Značky: bezkontaktní, spínání, zapojení, proudu, střídavého

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení pro bezkontaktní spínání střídavého proudu v lineární závislosti na vstupním řídicím napětí. Podstatou je spínání střídavého proudu v okamžiku průchodu nulovou hodnotou realizované spínáním střídavého proudu napájejícího bezkontaktní spínač přes oddělovací člen, tvarované pomocí nulového komparátoru do obdélníkového tvaru a počítání obdélníků pomocí čítače. Počet period střídavého proudu propouštěného bezkontaktním...

Obvod pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232415

Dátum: 15.07.1986

Autori: Janda František, Prokeš Josef

MPK: H01H 37/00, H05B 1/02, H03K 17/68...

Značky: kontaktem, prvků, polovodičového, spínacího, obvod, rozpínacím, spínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší obvod pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem. Účelem vynálezu je realizace jednoduchého, levného a spolehlivého obvodu pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že mezi řídicí elektrodu (9) a anodu (8) polovodičového spínacího prvku (1) je připojen obvod (3) fázového natočení řídicího proudu. Rozpínací kontakt (4) je připojen mezi řídicí elektrodu (7)...

Zapojení pro galvanicky oddělené spínání tyristorových spínacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230834

Dátum: 15.06.1986

Autori: Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Landa Václav, Němec Ludvík

MPK: H03K 17/56

Značky: spínání, galvanicky, tyristorových, prvků, oddělené, spínacích, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro galvanicky oddělené spínání tyristorových spínacích prvků, použitelné zejména k řízení tyristorových usměrňovačů a střídačů. Vstupní řídicí napětí UV je přivedeno na vstup optoelektronického oddělovacího prvku, jehož výstup je spojen s ovládacím vstupem spínače. Výstup spínače je spojen s řídicím vstupem tyristorového spínacího prvku, jehož výstup je spojen se vstupem zdvojovače napětí a zároveň s prvním vstupem zátěže, jejíž druhý...

Zapojení pro synchronní spínání triaků a tyristorů při průchodu napájecího napětí nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226677

Dátum: 15.05.1986

Autor: Losenický Miroslav

Značky: synchronní, triaků, nulou, průchodu, spínání, napětí, napájecího, tyristorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro synchronní spínání triaků a tyristorů při průchodu napájecího napětí nulou s dvoupulsním usměrňovačem v sekundáru síťového transformátoru, vyznačené tím, že na výstupu dvoupulsního usměrňovače (11) je zapojen omezovací odpor (13) v sérii s diodou (14), jejíž katoda je připojena na výstupní anody dvojčinného usměrňovače (11), na anodu je připojena báze tranzistoru (16), k jehož emitoru je připojen první a druhý tvarovač (18 a 19) v...

Bezpečnostní zámek na spínání nákladů surových kmenů v celých délkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 228422

Dátum: 15.04.1986

Autori: Januš Libor, Marek Milan

Značky: délkách, surových, bezpečnostní, zámek, celých, kmenů, spínání, nákladu

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zámek na spínání nákladů surových kmenů v celých délkách, prostřednictvím řetězu, obepínajícího náklad, vyznačující se tím, že sestává z tělesa (1) zámku ve tvaru písmene T, které je opatřeno oky (2) pro uchycení upínacího řetězu, přičemž na průběžné části (3) tělesa (1) zámku je vytvořena opěrka (4), tvarovaná podle upínacího řetězu a proti středu této opěrky (4) je v uzavřené části (5) tělesa (1) zámku umístěn přítlačný jezdec...

Zapojení pro tranzistorově-diodové řízení intervalového spínání elektromotorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228001

Dátum: 01.12.1985

Autor: Fober Jaroslav

Značky: elektromotorku, zapojení, spínání, intervalového, tranzistorově-diodové, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro tranzistorově-diodové řízení intervalového spínání elektromotorku s doběhovými kontakty a tyristorovým dobržděním, zejména u elektromotorků stěračů automobilů. Zapojení je určeno tak, že v sérii s elektromotorkem je zapojen spínací tranzistor (T4), přičemž mezi kolektorem a doběhovými kontakty elektromotorku je zapojena paralelní kombinace doběhové diody (D3) a brzdicího tyristoru (Ty), které střídavě zabezpečují...

Zapojení pro spínání stejnosměrného induktivního spotřebiče vícepólovým stykačem pro spínání střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225731

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vodička Bohumil, Novotný Bohuslav

Značky: proudu, spínání, stykačem, zapojení, induktivního, spotřebiče, vícepólovým, stejnosměrného, střídavého

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro spínání stejnosměrného induktivního spotřebiče vícepólovým stykačem pro spínání střídavého proudu, jehož hlavní kontakty jsou zapojený do série a alespoň k jedné dvojicí svorek hlavních kontaktů je připojen paralelní obvod, sestávající z nelineární kapacity, nelineárního chemického odporu, případně lineárního chemického odporu. V obvodu spotřebiče, kde dochází k náhodné nebo pravidelné změně polarity spínaného proudu, jsou dvojicí...

Zapojení pro spínání odporu ke zhášecí tlumivce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219963

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mejta František, Procházka Karel

Značky: spínání, tlumivce, zapojení, zhášecí, odporu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro spínání odporu ke zhášecí tlumivce. Vynález se týká kompenzovaných sítí vysokého napětí, u kterých se užívá přídavného zatěžování pomocného vinutí zhášecích tlumivek ke zvýšení činné složky proudu zemního spojení. Vynález řeší řízení spínání odporu k pomocnému vinutí zhášecí tlumivky v závislosti na velikosti, době trvání napětí na zhášecí tlumivce i na zvoleném způsobu provozu. Zapojení vyhodnocuje jak dobu trvání zvýšeného napětí...

Elektrické zapojení pro postupné automatické spínání elektrických motorů ventilátorů u koželužských sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 219823

Dátum: 15.10.1985

Autor: Rožanský Zbyněk

Značky: spínání, motorů, elektrické, postupné, koželužských, ventilátoru, sušáren, elektrických, automatické, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení pro postupné automatické spínání elektrických motorů ventilátorů u koželužských sušáren. Vynález se týká koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Vynález řeší postupné a automatické spínání elektromotorů ventilátorů, omezuje množství ovládacích tlačítek pro každý elektrický motor ventilátoru při plynulém a postupném zatěžování elektrické sítě. Podstata vynálezu spočívá ve spínacím kontaktu připojeném do série s...

Zapojení na spínání induktivní zátéže

Načítavanie...

Číslo patentu: 219232

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kilian Pavel, Hradil Josef

Značky: zátěže, spínání, induktivní, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit zapojení na spínání induktivní zátěže, umožnit rychlejší opakované spínání induktivní zátěže a usnadnit připojování dalších induktivních zátěží. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením na spínání induktivní zátěže, v němž je k prvnímu pólu zdroje stejnosměrného napětí připojen jedním koncem vybíjecí člen, sestávající z vybíjecího odporu a vybíjecí diody v sérii, jehož druhý konec je připojen jednak přes kondenzátor a...

Zapojení pro polovodičové frekvenční řízení spínání rotorových stykačů při rozběhu asynchronních motorů s vinutým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222111

Dátum: 15.07.1985

Autori: Novák Jiří, Bělohoubek Jilji, Sklář Jaromír, Michenka Miroslav

Značky: stykačů, vinutým, rozběhu, polovodičové, zapojení, rotorových, řízení, motorů, rotorem, frekvenční, spínání, asynchronních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro polovodičové frekvenční řízení spínání rotorových stykačů při rozběhu asynchronních motorů s vinutým rotorem, vyznačené tím, že na svorky (1, 7) rotorového napětí jsou připojeny první a druhá stabilizační dioda (9, 10), které jsou svými anodami navzájem spojeny, kde před první stabilizační diodou (9) je na první svorku (1) rotorového napětí připojen první odpor (8) a za první stabilizační diodou (9) druhý odpor (11), kde na druhý...

Zapojení pro střídavé spínání elektrického zejména stejnosměrného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225969

Dátum: 01.07.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: stejnosměrného, zejména, spínání, střídavé, obvodů, zapojení, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro střídavé spínání elektrického zejména stejnosměrného obvodu, vyznačené tím, že zatěžovací odpor (Rz) je zapojen sériově s dvojpólem složeným ze dvou paralelních větví, kde v první větvi je sériově zapojený omezovací odpor (Ro), dioda (D) a paralelně spojený kondenzátor (C), Zenerova dioda (Z) a multivibrátor (M), a ve druhé větvi je zapojený spínací prvek (T), přičemž výstup multivibrátoru (M) je spojen s řídicí elektrodou...

Zařízení pro elektrické spínání a mechanické spojování

Načítavanie...

Číslo patentu: 218970

Dátum: 15.06.1985

Autori: Martin Herbert, Hruška Jiří, Šmejc Stanislav

Značky: spojování, zařízení, elektrické, spínání, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém navedení kontaktních nožů do párů kontaktních per, kruhově uspořádaných, při současném mechanickém spojení a utěsnění spojovaných částí. Deska, na níž jsou kontaktní nože upevněny, je letmo axiálně uložena v kruhovém víku, které se, při použití pružného kruhového těsnění, spojuje s kruhovým tělesem, na kterém jsou připevněny páry kontaktních per, do nichž se kontaktní nože zasouvají. Deska se může volně axiálně pohybovat v...

Zapojení ke spínání elektrického střídavého obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218139

Dátum: 15.02.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: elektrického, zapojení, obvodů, spínání, střídavého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky přerušovaného spínání střídavých elektrických obvodů a řeší přesná synchronní spínání a rozpínání spínacích prvků pomocí časových logických obvodů napojených na střídavou síť. Podstata vynálezu spočívá ve spojení střídavého napájecího vedení přes derivační obvod a hradlo se sériově zapojenými časovými obvody, kde výstup jednoho časového obvodu je spojen s řídicím vstupem spínacího prvku, výstupy obou časových obvodů...

Číslicově řiditelný elektronický spínací obvod, zejména pro spínání studiových linek tónového kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216906

Dátum: 15.01.1985

Autori: Danilovics József, Magyar Miklós, Kiss Barnabás

Značky: tónového, zejména, obvod, řiditelný, spínací, linek, elektronický, studiových, spínání, číslicové, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicově řiditelného elektronického spínacího obvodu, zejména pro spínání studiových linek tónového kmitočtu, který obsahuje aktivní spínací prvky a operační zesilovače. Podstatou vynálezu je, že v křižování souměrného rozdělovače (I) číslicově řiditelného elektronického spínacího obvodu je uspořádána nejméně jedna dvojice aktivních prvků, s výhodou spínacích polovodičů (1), komparátor (IV) řídicí polovodiče (1) ve stejném...

Obvod pro spínání tyristoru při průchodu napětí nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225219

Dátum: 01.12.1984

Autori: Janda František, Prokeš Josef

Značky: spínání, tyristorů, napětí, obvod, průchodu, nulou

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro spínání tyristoru při průchodu napětí nulou obsahující sériovou kombinaci zátěže a tyristoru, řídící stupeň, ovládací stupeň a stabilizační stupeň, vyznačující se tím, že mezi prvou napájecí svorkou /16/ a druhou napájecí svorkou /17/ jsou připojeny zátěž /18/ a tyristor /1/, přičemž anoda /2/ tyristoru /1/ je spojena přes blokovací odpor /19/ s bází /6/ ovládacího tranzistoru /5/, která je dále spojena s kolektorem /12/ řídícího...