Patenty so značkou «spínačů»

Kontaktní systém úsekových spínačů vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270466

Dátum: 13.06.1990

Autori: Polák Šebestián, Adam Vladimír

MPK: H01H 31/32

Značky: vysokého, kontaktní, úsekových, systém, napětí, spínačů

Text:

...na obr. l nárye kontaktníhc systému úaekového spínače v zapnutém stavu v částečném rezu, na obr. 2 je jeho bokorys,obr. 3 je jeho půdorysom. Na obr. 4 je tento kontaktní systém 5 armaturou na horní částí pevného i pohyblivého systému, přičemž celý systém je doplněn ochranným krytem.Kontaktní systém úsekováho spínače podle vynálezu se skládá z kontaktního pera i tvam písmena U, které má ve stredu obou ramen vytvořen podálný prolie g. Spodní...

Zapojení obvodu pro blokování výstupních spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269058

Dátum: 11.04.1990

Autor: Višinka Jan

MPK: H03K 17/00

Značky: obvodů, výstupních, zapojení, blokování, spínačů

Text:

...a svojí bází spojen se vstupem signálu Reset. .Výhody zapojení obvodu podle vynálezu spočívsjí v tom, že po dobu trvání signálu Reset je blokováno buzenívýetupních spínačů, i když v tá době není dostatečně vysoká hodnota napájecího napětí pro zajištění správně funkce výstupních obvodů.Tím je vyloučena možnost nežádoucího sepnutí výstupních spinačů, a tím i nesprávná funkce nebo poškození spínaných zařízení.Ha připojenáa výkresu je...

Bezeztrátový odlehčovací obvod dvojice spínačů elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262834

Dátum: 11.04.1989

Autori: Heinrich Petr, Kokeš Antonín

MPK: H02H 7/122

Značky: odlehčovací, spínačů, obvod, proudu, bezeztrátový, dvojice, elektrického

Text:

...tvořený čtyřmi spinači § se zàtěži 1 zapojenou v.diagonàle má paralelně k zátěži J připojenou sériovou kombinaci kondenzàtoru 5 s prvni diodou 5, zapojenou anodou k zátěži 1. ParaLeLně ke kondenzàtoru 3 jsou v sérii zapojeny indukčnost 5, druhá dioda 5, a spinač Q, zapojený mezi prvni napàjeci uzel 5 můstku střidače a spoločný uzel kondenzàtoru g a zátěže J. Druhá dioda 5 je zapojena ke spinači § katodou. Mezi druhý napàjeci uzel 2 a...

Zapojení pro řízení tyristorových spínačů v obvodech střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261358

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hubáček Zdeněk

MPK: H02M 5/443

Značky: zapojení, proudu, střídavého, tyristorových, obvodech, řízení, spínačů

Text:

...připojeny protisobě dva tyristory §. Z. Jejich řídící elektrody jsou přestrieku ł,jsou připojeny k silovým výstupním svorkám łg, łłpřes druhou a čtvrtou diodu 1. §. Řídící impulsy jsou přiváděny do řídícího obvodu tríaku ł na vstupní svorky Q. 2.Funkce zapojení podle vynálezu je následující je-li mezi vstupními evorkemi Q, g nulová napětí. triek ł je uzavřen a řídícími elektrodami neprochází proud. Mezi výstupními svorkami łg. łł je nulová...

Zapojení optické a akustické signalizace sepnutí spínačů s kontrolou neporušenosti signálek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258928

Dátum: 16.09.1988

Autor: Miarko Roman

MPK: H01H 9/16

Značky: zapojení, neporušenosti, optické, spínačů, sepnutí, kontrolou, signálek, signalizace, akustické

Text:

...a D 11, 23 a D 12, Dn-1 a Dln-l, QB a Dln.Diody Qł až 23 mají spojeny katody a jsou připojeny k tlačítko g§, které je druhým pólem připojeno k napájecímu zdroji El napětí. Diody D 11 až Dln mají spojeny katody a jsou připojen k tlačítko odbavení houkačky Qg a na přepínací kontakt g relé Äg.Rozpojená část přepinacího kontaktu 3 relé 55 je připojena na druhý pól tlačítka 93 a na cívku l relé kg. Druhý pól cívky Ä relé 55 je spojens nulovacím...

Obvod pro spínání řízených polovodičových spínačů v nule

Načítavanie...

Číslo patentu: 258879

Dátum: 16.09.1988

Autor: Foit Julius

MPK: H01H 9/56, H03K 17/13

Značky: řízených, obvod, spínačů, polovodičových, spínání

Text:

...ł vytvořenprůběhproudu, předbíhąjícípfázově toto napětí. Fázově posunutý proudovýbprůběh je napájeoím obvodem Ž převeden na napětí. pdpro napájení spouštěcího obvodu 5. Spouštěcí obvod 3 potom při ppřívedení řídícího proudu na jeho vstupní svorky 1 zavede do.řídící elektrody řízeného polovodičového spínače g spouštěciímpu 1 s.Řidioí proud může být.stejnosměrný nebo ve tvaru inpul 4. -d °su, který může mít i dlouhou dobu trváníąvUžijeli se...

Mžikový spínací mechanismus automatických spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240824

Dátum: 01.01.1988

Autori: Eech Juraj, Dedinský Eduard, Šingliar Michal, Fried Pavel

MPK: H01H 73/26, H01H 73/24

Značky: automatických, spínačů, mžikový, spínací, mechanismus

Text:

...kostře gg spínacího mechanismu. Ve střední částihorní poloviny obou ramen ll ovládacího třmenu g je vybrání lg s navazující vodicí drážkou lg. Mezi rovnoběžnými rameny ll jsou vložena dvě spojovací táhla Q, která jsou spodním koncem otočně uložena na čepu 5 spolu se zdvojeneu prolamovatelnou pákou §. Horním koncem jsou spojovací tehla Q uložena na opěrném čepu 1, který je vložen ve vodicíoh drážkách lg ovládacího třmenu 3. Mezi konci...

Zapojení souřadnicových spínačů feritové paměti 3D/3W pro zvýšení rychlosti a zlepšení rozlišovací schopnosti paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 246463

Dátum: 15.12.1987

Autor: Studynka Pavel

MPK: G06F 9/28

Značky: rychlostí, souřadnicových, pamětí, zapojení, zlepšení, schopnosti, spínačů, zvýšení, rozlišovací, feritové

Text:

...N-teh.o výstupního souřadnicovéno spínače SVXN, dále prvý výstupní výberový vodič VX 1 je .připojen na prvý vstup prvého výstupního souřadnícoveho spínače SVXI, druhý výstupní výberový vodič VXZ je připojen na prvý vstup druhého výstupního souřadnicovéhlo spínače SVX 2 až N-tý výstupní výberový vo-di-č VXN je připojení na prvý vstup N-têho výstupního .souřad-nicového spínače SVXN,výstup s-oučtového obvodu 14 čtení je připojen na třetí...

Dvojčinná souměrná pneumatická brzda pro pneumatické pohony spínačů vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253026

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kalina Josef, Karel Zdeněk

MPK: H01H 33/42

Značky: spínačů, napětí, dvojčinná, vysokého, brzda, pneumatické, velmi, souměrná, pohony, pneumatická

Text:

...válec Q s pracovním,pístem 1 a tlumícím pístem § v dolní poloze tak, že tlumicí píst § je opřen o tlumicí podložku 32 a opěrné šrouby gg. Horním talířem il jsou zatěsněny otvory 3 závislého přepouštění mezi horní stranou společného dna L a kanálem Z. Dolní talíř zg je držen distančními svorníky EQ volně v prostoru pod dolní stranou společného dna 1. Přestavení pístü 1, §, dutého válce § do horní polohy, kdy je spínač v zapnutém stavu, je možné...

Dvojčinná nesouměrná pneumatická brzda pro pneumatické pohony spínačů vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252761

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bruha Michal, Kalina Josef

MPK: H01H 33/42

Značky: vysokého, pneumatické, velmi, nesouměrná, pohony, pneumatická, napětí, dvojčinná, brzda, spínačů

Text:

...prvním těeněním li. Dutý zapínací píst a je vložen do vnitřního prostoru 39 dutého válce Q. Dutý válec g má na konci uloženém v pracovním prostoru g§ pracovního válce i vytvořen pracovní píst llopatřený čtvrtým těsněnímjł a pístnicí 1 g. Na konci uloženém v tlumicím prostoru 33 dutého tlumicího válce g je opatřen tlumicím pístem§ sed sedmçým těsněním 31. Pod pracovním pístem l je na vnějším povrchu dutého válce § první válcový nákružek...

Zhášecí komora výkonových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252219

Dátum: 13.08.1987

Autor: Řehořka Milan

MPK: H01H 9/30

Značky: komora, spínačů, zhášecí, výkonových

Text:

...spočíva ve spojení vlastností stávající deionové komory, kombinované s tlumičem výšlehu elektrického oblouku a jeho zplodin. Tím se dosáhne snížení potřebného prostoru nad komorou s ohledem na uzemněné části přístroje nebo zařízení,v němž je přístroj se zhášecí komorou umístěn.Příklad provedení zhášecí komory podle vynálezu je na přiložených výkresech, kde je na obr. 1 pohled na zhášecí komoru. na obr. 2 je její půdorys, na obr. 3 je deionová...

Zapojení tyristorových spínačů na přijímačové straně kolejového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251572

Dátum: 16.07.1987

Autor: Faran Antonín

MPK: B61L 23/30

Značky: spínačů, obvodů, kolejového, zapojení, přijímačové, straně, tyristorových

Text:

...členu ll, a také výstupní svorka 92 prvního invertoru 99 je spojenas druhou vstupní svorkou 999 prvního součinověho členu il, přičemž výstupní svorka ł 9 § druhého invertoru ł 9 je spojena s druhou vstupní svorkou łgg druhého součinového členu lg. Přitom je výstupní svorka łłâ prvního součinového členu ll spojena s řídící svorkou 999 třetího spínače 99, avšak druhá výstupní svorka lłá druhého součinového členu lg je spojena s řídící...

Zapojení budicího obvodu výkonových tranzistorových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243830

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kelbler Josef, Dráb Vlastimil, Richter Otakar, Zapletal Zdenik

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, výkonových, tranzistorových, budicího, zapojení, spínačů

Text:

...ä, který je prvním. přípojem § 51 připojen na společný prívod 5 napájecího napětí, přičemž báze É druhého tran ziatorutypu NPN je připojena jednak na pŕvní přípoj S 71 osměho rezistoru 7, který je druhým přípojem 572 připojen na společný uzemňovací vodičg, a jednak na druhý přípoj § 93 aedméhb rezistoru gj.Sedmý ezistor ii je pak svým prvním přípojempřipojen na společný přívod i napájeeího napětí, na který je připojen první přípoj gł...

Zapojení dvojice tyristorových spínačů na napájecí straně kolejového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251293

Dátum: 11.06.1987

Autor: Faran Antonín

MPK: B61L 23/30

Značky: zapojení, straně, tyristorových, spínačů, dvojice, obvodů, kolejového, napájecí

Text:

...Přitom výstupní svorka QQŽ prvního indikátoru QQ proudu je spojene se vstupní svorkou QQQ prvního invertoru łQ.Rovněž výstupní svorka Qlä druhého indikátoru Q 1 prcudu je spojene se vstupní svorkou łíg druhého invertoru gł, přičemž výstupní svorka QQQ prvního invertoru QQ je spojena s druhou vstupní svorkou QQQ prvního součinového členu QQ. současně výstupní svorka QQQ prvního součinového členu QQ je spojena s řídící svorkou QQQ druhého...

Zapojení spínačů na přijímačové straně kolejového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251114

Dátum: 11.06.1987

Autor: Faran Antonín

MPK: B61L 23/30

Značky: straně, obvodů, zapojení, kolejového, spínačů, přijímačové

Text:

...spínače 3, s první pracovní svorkou gł třetího spínače Q a současně s druhou svorkuu gg výstrojeDruhá svorka 12 Xabelového vedení ł je přitom spojena jednak s druhou svorkou33 zdroje 3 kódovacího proudu a jednak s druhou pracovní svorkou gg třetího spínačeÉ, přičemž první svorka 3 ł zdorje 3 ködovacího proudu je spojene s první pracovní svorkou 51 prvního spínače 3. současně jsou řídící svorka gg prvního spínače 3 a řídící svorka gg druhého...

Zapojení elektronických spínačů pro ovládání elektromagnetů na okrouhlém pletacím strojí, řízeném mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239530

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kosek František

MPK: D04B 15/78

Značky: elektromagnetů, zapojení, spínačů, stroji, ovládání, pletacím, řízeném, elektronických, okrouhlém, mikropočítačem

Text:

...impuls z periferníhoobvodu 1. ýZapojení zabezpečuje tyto funkoeo 1/ Uvedení všech spínacích prvků do rozepnutěho stavu, je to výchozí stav, ktorý bude nadále označován jako vynulování spínacích míst,2/ eepnutí programom etanového počtu spínacích prvků,.3/ rozepnutí programem atanoveného počtu spínacích prvků z libo volného počtu eepnutých spínacich prvků.Vynulování všech spinacích míst se provádí elektrickým inpulscm, vyslaným z řídicího...

Zařízení pro vyhodnocování sepnutého a rozepnutého stavu výkonových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234249

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kondr Vladislav

MPK: G01F 23/24

Značky: stavu, vyhodnocování, sepnutého, zařízení, spínačů, výkonových, rozepnutého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit realizaci nespojitého snímání hladiny jak elektricky vodivých, tak i nevodivých kapalin jednoduchými prostředky. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, které sestává z odporového děliče, napájecího zdroje, indikačních elektrod, tří usměrňovacích diod, komparátoru a výkonového spínače.

Způsob měření mžikovosti spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247502

Dátum: 15.01.1987

Autor: Huf Hynek

MPK: G01R 17/02, H01H 11/00

Značky: způsob, mžikovosti, měření, spínačů

Text:

...nebo přepnutí zkoušenéhoVýhody způsobu měření mžikovosti dle vynálezu jsou zejména v tom, že je univerzálně použitelný pro spínače, rozpínače, přepínače, a podmínky měření jsou volitelné v širokých mezích. Výsledky měření jsou objektivní a přesně definovatelné.Způsob měření dovoluje jak kvantitativní vyhodnocení, tak i třídění spínačů na vyhovující a nevyhovující. zvláště je tento způsob měření vhodný pro sériovou výrobu vzhledem k...

Způsob regulace napětí odbočkových transformátorů, zejména pro napájení sklářských elektrických tavících pecí, pomocí tyristorových spínačů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229260

Dátum: 15.08.1986

Autori: Marek Miroslav, Košťál Jiří, Startl Jan

MPK: C03B 5/02

Značky: odbočkových, sklářských, pecí, spínačů, transformátoru, zejména, napětí, elektrických, provádění, tyristorových, způsobu, zapojení, napájení, tavicích, regulace, způsob, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Přepnutí odboček uvnitř časového intervalu daného zvolenou konstantní opakovací periodou, která je nejméně dvojnásobkem periody napájecí sítě, se časově posune nejméně o jeden celý násobek periody napájecí sítě, přičemž v okamžiku přepnutí odboček prochází proud nulou. Odbočky (7, 8) primárního vinutí (5) odbočkového transformátoru (4) jsou ke zdroji (6) střídavého napětí připojeny přes dvojice antiparalelně zapojených tyristorů (11, 12) a (13,...

Vazební transformátor, zejména pro ovládání silových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227819

Dátum: 15.04.1986

Autor: Balík Miroslav

Značky: vazební, transformátor, zejména, spínačů, silových, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vazební transformátor, zejména pro ovládání silových spínačů, vyznačující se tím, že na jedné straně izolační desky (50) je technikou plošných spojů provedeno jedno jeho vinutí (10), přičemž na druhé straně téže izolační desky (50) je stejnou technikou provedeno alespoň jedno další vinutí (20), které se nachází v magnetickém poli vinutí (10) na opačné straně izolační desky (50).

Zapojení pro zkrácení doby přesahu a doběhu impulsů u tranzistorových výkonových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220811

Dátum: 15.12.1985

Autor: Nálevka Zdeněk

Značky: zapojení, výkonových, zkrácení, přesahu, tranzistorových, spínačů, impulsů, doběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení budicího obvodu tranzistorových výkonových spínačů. Vynález řeší zkrácení doby přesahu výstupního impulsu přes doběžnou hranu budicího impulsu a zkrácení doběžné hrany výstupního impulsu u tranzistorových spínačů. Podstata vynálezu spočívá v tom, ze paralelně k budicímu vstupu tranzistorového spínače, který je ovládán přes sériový odpor zdrojem budicích impulsů, je připojena indukčnost spolu s paralelním odporem....

Zapojení dvou koncových spínačů s automatickou sebekontrolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219436

Dátum: 15.08.1985

Autori: Schmucker Antonín, Kratochvíl Alois

Značky: spínačů, zapojení, sebekontrolou, koncových, automatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení dvou koncových spínačů s automatickou sebekontrolou jejich provozuschopného stavu, u něhož je vyloučen vliv jejich počáteční nesynchronnosti při jejich spínání. Zapojení podle vynálezu je vhodné k použití ve strojírenství všeobecně.

Vypínací zařízení momentových spínačů elektrických servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219243

Dátum: 15.08.1985

Autor: Baláž Anton

Značky: elektrických, spínačů, vypínací, momentových, servomotoru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí, ovládací a regulační techniky a řeší vypínací zařízení momentových spínačů elektrických servomotorů. K otočnému hřídeli je upevňovacím šroubem připojeno těleso, které má na každém svém konci vytvořeno závitové osazení, na němž je volně uložena podložka. Podložka je opatřena palcem a ozubem, na který doléhá působením zkrutné pružiny rameno, opatřené přestavitelným vypínacím šroubem a zajišťovací maticí. Každé rameno je...

Magnetické pohybové ústrojí elektrických strojů a přístrojů, zvláště elektrických spínačů a přepínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221729

Dátum: 15.05.1985

Autor: Hnát František

Značky: spínačů, magnetické, ústrojí, elektrických, pohybové, přístrojů, strojů, zvláště, přepínačů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrických strojů a přístrojů, zvláště elektrických spínačů a přepínačů s mžikovým účinkem. Řešeno je jejich pohybové ústrojí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do jednotlivých oken pohyblivé klece, opatřené ve svých příčkách permanentními magnety, jsou vloženy pohyblivé kulisy opatřené rovněž permanentními magnety tak, že magnetické póly sousedních permanentních magnetů umístěných v příčkách a v pohyblivých kulisách jsou...

Zapojení pro odstranění vlivu prelů soustavy spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216016

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kudrnovský Miroslav, Kudrnovský Pavel, Haas Karel

Značky: soustavy, spínačů, odstranění, prelů, vlivů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odstranění vlivu nežádoucích prelů vzniklých hlavně při vytváření signálů větším počtem mechanických spínačů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zapojení sestává pouze z jednoho obvodu pro odstranění prelů s více vstupy signálů spínačů obsahujících prel, z nichž každý je spojen s jedním vstupem bistabilního klopného obvodu, zatímco druhé vstupy všech bistabilních klopných obvodů jsou spojeny s výstupem obvodu pro...

Zapojení elektronického komutátoru pro řízení fázových spínačů krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214460

Dátum: 01.07.1984

Autor: Podzimek Oldřich

Značky: krokového, zapojení, komutátorů, elektronického, fázových, řízení, spínačů, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronického komutátoru pro řízení fázových spínačů krokového motoru, zapojených na výstupy dekodérů, s čítačem čítajícím cyklicky v binárním kódu připojeným ke generátoru krokových impulsů, vyznačený tím, že na čítač (R) je připojen převodník (P) binárního kódu na dekadický kód jedna z deseti tak, že vstupy (21, 22 až 2n) řádu 21, 22 až 2n převodníku (P) h jsou spojeny s výstupy (21, 22 až 2n) téhož řádu čítače (R) a vstup (2°) řádu...

Vačkový válec pro ovládání vačkových spínačů řídících obvodů elektrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213943

Dátum: 01.06.1984

Autor: Haišman Jaroslav

Značky: řídících, obvodů, vačkových, spínačů, elektrických, vačkový, válec, ovládání, přístrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukční uspořádání vačkového válce s vačkovými kotouči, které umožňují vyjímání jednotlivých vačkových kotoučů bez demontáže vačkového válce z přístroje. Podstata vynálezu spočívá ve tvaru a upevnění vačkových kotoučů. Vačkový válec je složený z vačkových kotoučů tvaru mezikruží s výřezem o šířce průměru vačkového hřídele v místě radiální drážky, opatřených ve středu kruhové části výřezu drážkou pro pero. Vyčkové kotouče jsou...