Patenty so značkou «spínacího»

Zapojení výkonového spínacího obvodu pro dvoufázový krokový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268062

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mervart Jiří, Hloušek Josef

MPK: H02P 8/00

Značky: krokový, obvodů, zapojení, výkonového, dvoufázový, spínacího, motor

Text:

...vstupom głł čtvrtěho hradla gi a se vstupní svorkou 22 celého obvo du. Obdobně první vstup gšł druhého hradla âg je spojen s druhým vstupem § 33 čtvrtého hrsdla 84 a se vstupní svorkou Ži celého obvodu.Obvod podie obr. 1 představuje polovinu zařízení, potřebného pro řízení dvoufizověho krokovőho motoru, na vstupní svorky 23 a Ži jsou tedy přivedeny signály A a §, což jsou dva ze čtyř výstupních signćlů elsktronickćho komutůtoru. Příklad...

Obvod fázového řízení spínacího tranzistoru v přístrojích se síťovým napájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264008

Dátum: 12.05.1989

Autor: Seckendorf Wilfried

MPK: H03K 17/60, H02M 1/08

Značky: spínacího, sítovým, obvod, řízení, napájením, přístrojích, tranzistorů, fázového

Text:

...58311, B pesynbraTe qero oTpHuaTenLrxoe BJIPIHHHE BpeMeHH Haxonnewun nepexnmqammero TpaH 3 HCTOpa Ha perynnponounme caoñcwna npnőopa ceTGBOPO nnranna nn cwaönnuaaua Bmxonuoro Hanpgmenun cymecraeuno yMenhmaeT ca. B anbueňmem pa 3 BHTHH naoöperenna nuo Bxnmqen B Hanpanneann sannpannaĺ nnx Toxa őasu ynpannnmmero Tpansncropa Memy ero őasoň H o 6 pameHHmM OT sunrepa BBIBOIIOM BMI/ITTGDHOÍO COHDOTHBJÍQHHH nepemmqaxomero rpansucTopa H IIIYHTH...

Obvod fázového řízení spínacího tranzistoru v přístrojích se síťovým napájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264007

Dátum: 12.05.1989

Autor: Seckendorf Wilfried

MPK: H03K 17/60, H02M 1/08

Značky: fázového, napájením, obvod, spínacího, přístrojích, řízení, tranzistorů, sítovým

Text:

...nenuunnoü COHDOTHBHeHHHB 3 MnTTepHdň BGTBH ynpaansmmero Tpansncropa, TOK őasm nepexnmqammero TpaH 3 HćT 0 pa HáxounTcH non snnnunem B HpaBHnbHOMHaUpaBneHHH KaK H 3 MeHeHHä Hanpmrcenun ceTu, rak u Hsuenenuň Harpýakn npnőopa ceTeBoro nuTaHnn,T.e. ynpaBnaeTcH 6 onbmHM nan MEHbmHM TOKOM času, B pesynbŕare qero owpnua-rennuoe Bnnnnne Bpemenn Haxonnennn ňepexnmqammero TpaH 3 HCTOpa Ha perynnponoqnueącaoñcwsa npnôopa cerenoro nurannn uns cwaőunusauun...

Mžikový kontakt elektrického spínacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263878

Dátum: 12.05.1989

Autor: Škoda František

MPK: H01H 5/06

Značky: mžikový, elektrického, kontakt, prístroje, spínacího

Text:

...s roubíkem 1 a druhý konec 9, 10 pružín 3, 4 je našroubovan do závitů 13, 14 vytvorených na povrchu táhlaz. Střední část roubíku 1 mámenší průměr, než jeho oba konce, maximálně o dvojnásobný zdvih kontaktů.Při vypínäní se tählo 2 pohybuje ve směru šípky 20 určitou rychl-ostí, takže pružina 3 se natahuje a pružina 4 se stlačuje, přičemž roubik 1 se v této tázi nepohybuje. Až výsledná sila obou pružín 3, 4 a pohybujíciho se táhla překoná...

Zapojení spínacího stabilizátoru napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256965

Dátum: 15.04.1988

Autor: Moskala František

MPK: H02M 7/12, H02M 3/145

Značky: napětí, spínacího, zapojení, stabilizátoru

Text:

...zapojení.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zapojení podle výnálezu.K vývodu usměrñovače g je kokektorem připojen spínací tranzistor g, u jehož bázi je připojena anoda tyristoru A a k jehož emitoru je připojena jednak katoda Zenerovy diody Q,jejíž anoda je připojena na řídící elektrodu tyriatoru A a odpor lg, jednak anoda diody §,jejíž katoda je připojen a k výstupní svorce g spolu s kondenzátorem 1,...

Pevná část kontaktního systému výkonového spínacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242822

Dátum: 01.04.1988

Autori: Švachula Jioí, Machek Jaroslav, Tichý Josef

MPK: H01H 77/10, H01H 1/54

Značky: pevná, prístroje, kontaktního, spínacího, systému, část, výkonového

Text:

...držákem tvaru pásku, jehož horní část tvoří přívodní svorku l a spodní zbývající část je vytvarována do smyčky tvaru V, jež je tvořena předním ramenem Q,zadním ramenem g a spojnou gmezi přívodní svorkou l a zadním ramenem g. Na vnitřní straně zadního ramene g a spojky 5 přiléhá těsně ferromagnetická vložka §, která má v místě vytvarovaném podle spojky 3, zesílený průŕezQ O vnitřní stranu předního ramene g je opřena izolační vložka 1...

Zapojení zpětné vazby spínacího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252446

Dátum: 17.09.1987

Autori: Řehák Jiří, Havlíček Jiří, Hajič Jan

MPK: H02M 1/08, H02M 1/14

Značky: zpětné, spínacího, měniče, zapojení, väzby

Text:

...bloku. Druhý vývod potenciometru je spojen s prvním pőlem druhého filtrač- niho kondenzátora a se druhým vývodem filtračního rezistoru.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že zapojení umožňuje provádětm 1 niaturizací spínacích měničů, takže zdroj napájecího napětí je umístěn přímo na desce. Účin Anost se pohybuje v rozmezí 62 až Ť 8 s Vzhledem k vysokémustupni využití výkonu miniaturních měničů je vysoká 1 cel ková účinnost celého...

Zapojení stabilizační zpětné vazby spínacího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252140

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hajič Jan, Havlíček Jiří

MPK: H02M 1/14

Značky: zapojení, väzby, stabilizační, měniče, spínacího, zpětné

Text:

...kondennátoru 3, e prvním vývodem druheho deličováho resistoru á. a se aeanicím vývodem 12 porovnávacího bloku 1. Kompenmaění vývod 13 porovnávacího blom 1 je spojen s prvním pőlem kompensaćního kondenzátoru Q. Druhý pól kompenueního kondensátoru § je spojen s porovnávacím vstupe 11 porovnávacího bloku 1, s prvním vývodam spetnevasebního reeietoru IQ s s prvním vývodem vatupního rezistoru 2. Druhý vývod vstupního resistoru 2 je spojen s...

Spínač spouštěče s letmým uložením spínacího můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233987

Dátum: 01.12.1986

Autor: Struha Jaroslav

MPK: F02N 15/02

Značky: můstku, spínač, spínacího, letmým, spouštěče, uložením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení pohyblivého spínacího kontaktu na izolační vložce opatřené vratnou a vymezovací pružinou. Válcová tlačná pružina, nasazená na čepu izolační vložky, umožňuje sepnutí spínacího kontaktu a vymezuje jeho opotřebení. Po montáži spínacího můstku ve spínači je spínací kontakt na čípku izolační vložky přidržován předepnutou vratnou pružinou, která spínací kontakty rozepíná. Tohoto spínacího můstku je možné dále využít při...

Zapojení nadproudové a zkratové ochrany výkonového spínacího tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233185

Dátum: 01.12.1986

Autori: Schinkman Petr, Desort Jiří

MPK: H02H 7/20

Značky: zapojení, ochrany, spínacího, tranzistorů, nadproudové, výkonového, zkratové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatizační a měřící techniky. Ochrana je určená pro nadproudové a zkratové jištění spínacích tranzistorů. Jištění spočívá v tom, že spínaný proud protékající snímacím vinutím přesytky ovlivňuje velikost měřícího proudu obdélníkového průběhu procházejícího měřícím vinutím. Tímto proudem se ovládají tranzistory pojistky. Vynález se využije v automatizačních celcích při jištění výkonových převodníků, stabilizátorů proudu a...

Zapojení spínacího zdroje s impulsní stabilizací výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236570

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bukolský Aleš, Hán Pavel

MPK: H02M 3/315

Značky: stabilizaci, spínacího, impulsní, napětí, zapojení, výstupního, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení spínacího zdroje s impulsní stabilizací výstupního napětí. Jeho podstata spočívá v tom, že na výstupy řídicího generátoru jsou připojeny vstupy slučovače a tvarovače, který má výstup připojen na vstup budiče, jenž je spojen s prvním vstupem klopného obvodu, jehož jeden výstup je spojen se vstupem generátoru pilového napětí, který má výstup připojen k prvnímu vstupu napěťového komparátoru, jehož druhý vstup je připojen...

Obvod pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232415

Dátum: 15.07.1986

Autori: Prokeš Josef, Janda František

MPK: H01H 37/00, H05B 1/02, H03K 17/68...

Značky: spínání, obvod, prvků, rozpínacím, polovodičového, spínacího, kontaktem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší obvod pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem. Účelem vynálezu je realizace jednoduchého, levného a spolehlivého obvodu pro spínání polovodičového spínacího prvku rozpínacím kontaktem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že mezi řídicí elektrodu (9) a anodu (8) polovodičového spínacího prvku (1) je připojen obvod (3) fázového natočení řídicího proudu. Rozpínací kontakt (4) je připojen mezi řídicí elektrodu (7)...

Ochranný obvod spínacího tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233000

Dátum: 15.07.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H03G 1/04

Značky: spínacího, ochranný, obvod, tranzistorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká ochranného obvodu spínacího tranzistoru, jehož účinek závisí na okamžité velikosti kolektorového proudu spínacího tranzistoru. Kolektorový proud spínacího tranzistoru je snímán proudovým transformátorem. Pro malé kolektorové proudy je ochranný obvod odpojen, pro velké se automaticky připojí tranzistorovým spínačem. Zapojení snižuje rozpínací ztráty spínacího tranzistoru, zvláště při spínání induktivní zátěže. Je vhodné...

Zařízení pro řízení sepnutí spínacího prvku střídače s proměnnou výstupní frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231814

Dátum: 15.06.1986

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H02P 13/16

Značky: prvků, frekvencí, proměnnou, výstupní, zařízení, sepnutí, spínacího, řízení, střídače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení sepnutí spínacího prvku střídače s proměnnou výstupní frekvencí. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší spínání spínacích prvků střídače, zejména pro napájení synchronních motorů bez snímačů poloh rotorů. Dociluje optimálního spínání motorů v závislosti na zatížení a otáčkách použitím obvodu pro vyhodnocení pulsů o konstantním předstihu řídicího zdroje konstantního kmitočtu zapojeného na počítací vstup...

Zapojení pro zajištění ochranné doby spínacího prvku s diskrétní regulací jeho sepnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231813

Dátum: 15.06.1986

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H02H 7/20

Značky: zapojení, sepnutí, zajištění, diskrétní, prvků, regulaci, ochranné, spínacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je zapojení pro zjištění ochranné doby spínacího prvku s diskrétní regulací jeho sepnutí. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a týká se ochranné doby spínacích prvků pro měniče s proměnným výstupním kmitočtem a řeší problém zajištění optimálního úhlu pro sepnutí vzhledem k ochranné době spínacího prvku a vzhledem k měně výstupního kmitočtu měniče. Zapojení je opatřeno dvěma čítači, z nichž prvý je čítacími vstupy...

Zapojení pro násobení stejnosměrného napětí primárního zdroje pomocí spínacího prvku připojeného paralelně k zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 222718

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jiskra Jiří

Značky: stejnosměrného, paralelně, zapojení, zdroje, napětí, primárního, pomocí, násobení, zátěží, spínacího, prvků, připojeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro násobení stejnosměrného napětí primárního zdroje pomocí spínacího prvku připojeného paralelně k zátěži. Za pojení se uplatní v oborech, kde je třeba získat z primárního stejnosměrného zdroje několikanásobně vyšší napětí, zejména řádu 10 až 100 kV. Toto získané napětí umožňuje zapálení elektrického výboje v plynech. Vysoké napětí se získává sčítáním napětí na pomocných kondenzátorech, které jsou spojovány do série se zdrojem napětí...

Zapojení pro násobení stejnosměrného napětí primárního zdroje pomocí spínacího prvku připojeného sériově k zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 222717

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jiskra Jiří

Značky: připojeného, zapojení, stejnosměrného, zdroje, pomocí, sériové, primárního, prvků, násobení, spínacího, napětí, zátěží

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro násobení stejnosměrného napětí primárního zdroje pomocí spínacího prvku připojeného sériově k zátěži. Zapojení se uplatní v oborech, kde je třeba získat z primárního stejnosměrného zdroje několikanásobně vyšší napětí, zejména řádu 10 až 100 kV. Toto získané napětí umožňuje zapálení elektrického výboje v plynech. Vysoké napětí se získává sčítáním napětí na pomocných kondenzátorech, které jsou spojovány do série se zdrojem napětí...

Zapojení spínacího obvodu pro podružné hodiny v systému sdílení přesného času

Načítavanie...

Číslo patentu: 221310

Dátum: 15.01.1986

Autor: Hinze Jan

Značky: přesného, hodiny, systému, obvodů, spínacího, zapojení, času, podružné, sdílení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení spínacího obvodu pro podružné hodiny v systému sdílení přesného času. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že k první vstupní svorce je přes omezovač připojena paralelně báze prvního spínacího tranzistoru a katoda první ochranné diody, jejíž anoda je paralelně při pojena na emitor prvního spínacího tranzistoru a na záporný pól prvního akumulačního kondenzátoru, jehož kladný pól je připojen paralelně jak ke...

Budicí obvod spínacího tranzistoru závislý na spínané zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 219004

Dátum: 15.06.1985

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

Značky: spínané, závislý, zátěží, budicí, tranzistorů, obvod, spínacího

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod podle vynálezu se týká budicího obvodu spínacího tranzistoru. Obvod vytváří budicí proud, který je závislý na velikosti spínané zátěže. K vytváření proudově závislého buzení se používá proudového transformátoru. Je dosaženo krátké doby saturace pro široký rozsah změn kolektorového proudu a je zajištěno spolehlivé zavření spínacího tranzistoru. Obvodu podle vynálezu může být použito pro buzení spínacích tranzistorů měniče ve zdrojích...

Zapojení pro vyhodnocení vodivého stavu spínacího prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221751

Dátum: 15.05.1985

Autori: Hăjek Miloš, Javůrek Jiří, Podzimek Oldřich

Značky: zapojení, prvků, vyhodnocení, stavu, spínacího, vodivého

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je řešení jednoduchého obvodu, vyhodnocujícího vodivý stav spínacího prvku, například tyristoru. Řešení spočívá v tom, že z pomocného napájecího zdroje se přes odporový dělič uzavírá obvod přes spínací prvek a úbytky napětí na jednotlivých odporech děliče se vyhodnotí pomocí vyhodnocovacího transistoru. V kolektorovém obvodu tohoto transistoru je zapojena luminiscenční dioda optoelektronického převodníku signálu. Při záporné...

Zapojení pro ochranu výkonového spínacího tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218783

Dátum: 15.04.1985

Autori: Valsa Juraj, Patočka Miroslav

Značky: spínacího, zapojení, tranzistorů, ochranu, výkonového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochrany výkonového spínacího tranzistoru řízeného do báze z budiče napájeného ze zdroje stejnosměrného proudu. Účelem vynálezu je navrhnout jednoduchou dostatečně rychlou ochranu, pracující v širokém rozsahu napájecích napětí se současným vyřešením problému získávání referenčního napětí. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že komparátor porovnávající kolektorové napětí hlídaného tranzistoru s referenčním napětím a zdroj tohoto...