Patenty so značkou «spínacích»

Elektromechanický pohon spínacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7204

Dátum: 04.08.2015

Autor: Čupka Dušan

MPK: H02B 7/00, H01H 31/00

Značky: pohon, prístrojov, elektromechanický, spínacích

Text:

...2. Toto uloženie je najvýhodnejšie z hľadiska zachovania čo najmenších rozmerov pri vysokej pevnosti a tuhosti. Uloženie hriadeľa V iných príkladných Vyhotoveniach môže byť realizované sústavou radiálnych a axiálnych ložísk valivých alebo klzných, rôzne od seba Vzdialených. Hriadeľ 2 je jedným smerom od uloženia V ložiskách § vybavený pohybovou skrutkou Q po ktorej sa pohybuje matica Q zaskrutkovaná svojím vonkajším závitom do posúvača...

Zariadenie na upevnenie senzorov, prípadne spínacích prostriedkov na koľajnicové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5342

Dátum: 14.12.2006

Autor: Buchinger Gerald

MPK: B61L 1/00, E01B 26/00

Značky: upevnenie, koľajnicové, spínacích, systémy, prostriedkov, zariadenie, senzorov, případně

Text:

...prihlášky v prípade vylúčenej SLOVENSKEJ REPUBLIKY Pľlhhšky Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Frauscher Holding GmbH, Gewerbestrasse l, 4774 St. Marienkirchen, AT(54) Názov Zariadenie na upevnenie senzorov, prípadne spínacích prostriedkov na koľajnicové systémyPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže...

Elektromechanický pohon spínacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4149

Dátum: 02.06.2005

Autor: Čupka Dušan

MPK: H01H 31/00, H02B 7/00

Značky: pohon, elektromechanický, spínacích, prístrojov

Text:

...1 obsahuje nosnú konštrukciu 1 tvorenú čelnou doskou la ku ktorej je zvarovým spojom pripevnená Základová doska lb. Nosná konštrukcia 1 je ďalej vystužená Výstuhami lc. Spojenie čelnej dosky la a základovej dosky 1 h je možné vyhotoviť akýmkoľvek iný druhom pevného spoja,alebo je možné vzájomné usporiadanie čehiej dosky la a základovej dosky 1 h dosiahnuť ohýbaním jedného dielu materiálu. Rovnako výstuhy 1 c je možné k nosnej konštrukcii 1...

Obvody na zníženie spínacích strát v krajných stavoch meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 283721

Dátum: 18.11.2003

Autor: Dudrík Jaroslav

MPK: H02M 1/00, H02M 3/22

Značky: stavoch, zníženie, strát, spínacích, krajných, meniča, obvody

Zhrnutie / Anotácia:

Obvody (24) na zníženie spínacích strát v krajných stavoch meniča, predovšetkým v stave naprázdno alebo nakrátko, sú tvorené pomocným transformátorom (11), ktorého primárne vinutie je pripojené na stred kapacitného deliča tvoreného kondenzátormi (12) a (13) a stred prvej vetvy striedača v mostíkovom zapojení. Sekundárne vinutie pomocného transformátora (11) je pripojené cez pomocný usmerňovač (15) na výstupný premosťovací kondenzátor (19).

Napínacie zariadenie spínacích tyčí stenových debnení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 150

Dátum: 11.08.1993

Autori: Cipra Petr, Bartošová Lenka, Koubek Jindřich, Stárek Richard

MPK: E04G 17/04

Značky: spínacích, debnení, tyčí, zariadenie, stěnových, napínacie

Text:

...vjkresoch, kde na obr. 1je znázorněn axonomwtrický pahlud na innví zarizeni splnacichnap tyčí stěnnvýřh beňnění, na nbr. 4 svhi d tea ngfnüqich zařízením se smincí tyčí 3 na obr, 5 J 0 znmzornónPříklady provedení užitnóho vxnrunací zařízení podľa obr. 1, 2 a 3 má Skříň vytvoüenou zlichoběžníkových stěn 1, spojených boěnimí destićkaaí knich .ulis 5 ve stěnách 1 skříně jsou zasązeny boční s rany rv ní části El vodícího kamene 1. ruhú část lg...

Proudovodná dráha zhášedla elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270699

Dátum: 12.07.1990

Autor: Tesař Josef

MPK: H01H 33/88

Značky: přístrojů, dráha, proudovodná, elektrických, spínacích, zhášedla

Text:

...i rozměr celého spínacího přístroje. což přináší značný ekonomický efekt.Příklad provedení vynálezu je uveden na připojeném výkrese, kde je znázorněna proudovodná dráha zhćšedia vypínače vysokého napětí v osovám ñzu. kde je v jedná polovině řezu proudovodnó dráha v rozpojeném stavu, kdy jsou spojovací kontakty ve vypnuté poloze a v dru hé polovině řezu jo proudovodná dráha v sepnutěm stavu. kdy jsou spojovací kontakty v zapnu tě...

Blokovací zařízení s ukazatelem stavu elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269469

Dátum: 11.04.1990

Autor: Škoda František

MPK: H01H 9/22, H01H 9/16

Značky: zařízení, ukazatelem, blokovací, spínacích, přístrojů, elektrických, stavu

Text:

...so spínaoím přístrojem při použití vies cíhc zámku zvýrazňuje opticky stav spínacího přístroje jak zámkom, tak i nkantelem stavu. Je možná změna polohy nkezetele vzhledem k poloze zámku do optimálnñno místa podle konstrukčních možností, přičemž jednoduchá konstrukce zajiätuje spolehlivost jak blokování, tak i činnosti ukazatolo.Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkrese, kde na obr. l je znázoměn boční řez panelom s...

Převodové ústrojí k ručnímu ovládání elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267016

Dátum: 12.02.1990

Autori: Plotěný Arnošt, Chlup Miloš, Hladký Tomáš

MPK: H01H 71/10, H01H 73/00, H01H 71/50...

Značky: ústrojí, ovládání, spínacích, ručnímu, přístrojů, převodové, elektrických

Text:

...čepu 2 s kuželovým osazením jí a příčnou drážkou 5 0 hlouoce, srovnatelné s vnitřním průměrem šestihranného zásuvného čepu Ž, který je pevné spojen s šestihrannou pfevlecnou truokou § pomocí spojovacího kolíku 1. Tento kolík 1 prochází oválnou drážkou Ž, vytvořenou v osazeném válcovém dříku lg šestíhranného ovládacího ćepu łl. který je suvně uložen v šestíhranné převlečné trubce Q, o jejíž trychtýrovítě rozšírený okraj 1 je opŕen jeden konec...

Zapojení klíčovacího obvodu pro synchronní řízení spínacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265371

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kočí Jiří

MPK: H02J 13/00

Značky: klíčovacího, zapojení, řízení, synchronní, spínacích, prvků, obvodů

Text:

...trojfázového rozdě 1 ení Na druhý vstup obvodu trojfázového rozdělení je připojen obvod vnějšiho pilotního kmitočtdjehož hodnota je šestinásobkem pracovní frekvence vysílače. Symetrický trojfázový výstup obvodu trojfázového rozděleníje připojen na trojfázový vstup bloku klopných obvodů vnitřního klíčování. První výstup bloku klopnýoh obvodů a první výstup obvodntrojfázového rozdělení jsou přivedeny na součinové vstupy prvního koncového...

Zapojení ústředně řízených spínacích zařízení, zejména pro telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261203

Dátum: 12.01.1989

Autori: Molnár Béla, Khek Norbert, Sebestyén László, Rakaczky Szilárd, Pató Lajos, Molnár Bélané, Mikics László

MPK: H03K 17/56

Značky: ústředny, ústredne, telefonní, řízených, zejména, spínacích, zařízení, zapojení

Text:

...za účelem ukládání volicích informací do paměti. Volající stanice 355 sdělí po přijetí oznamovacího tónu přerušením smyčky stejnosměrného proudu shora popsaným způsobem došlou volicí informaci do paměti ústřední řídící jednotky l. V jednodušším případě, při volání místní pobočkové stanice § 35 až § 35, vyhodnotí ústřední řídící jednotka l po přijetí příslušných čísel volané číslo, vyšetří stav obsazení volané pobočkové stanice § 35 až § 35,...

Omezovač napětí pro soustavu N spínacích obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259804

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jakubík Pavel, Laníček Josef, Rotter Josef, Kouřil Oldřich, Kondelík Stanislav

MPK: H02H 7/127

Značky: soustavu, napětí, omezovač, obvodů, spínacích

Text:

...vývody omezovače napětí jsou navzájom ekvivalentní, takže nezáleží na jejich připojení k místu v ovládací sítí, což umožňuje ochranusoustavy spínccích obvodů jednou Zenerovou diodou nebo jedním sloupcem Zenerových diod.Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženého výkresu, na němž je znázorněno přikladné provedení omezovače napětí pro soustavu N spínacích obvodů.Výstup každého n-tého spínacího obvodu In, kde n je přirozené číslo V...

Zapojení pro měření spínacích dob výkonových tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256443

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jarolím Josef, Bureš Josef

MPK: G01R 31/26

Značky: zapojení, spínacích, tranzistorů, měření, výkonových

Text:

...jo spojon so vstupan prvního řízanćho zdroja. Kladaý výstup druhtho řízontho zdrojo jo spojon současně so druhýn vstupss sčítscího bodu třstího rsgulůtoru as kladný polos druhů kondonzàtorovb batsrío. Jojí tporný půl jo spojon as ztpornýs výstupoa druhbho řízonćho zdroja. Kladný výstup prvního řízonoho zdroje jo spojos jsdnak s druhý vstuo psa sčítacího bodu druhého rogulútoru, jednak s druhý vstupsa sčítacího bodu prvního ragulttoru a s...

Zapojení pro ovládání spínacích prvků mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256223

Dátum: 15.04.1988

Autori: Voldán Stanislav, Veselý Vlastimil

MPK: H03K 17/13, H03K 17/26

Značky: mikropočítačem, zapojení, spínacích, ovládání, prvků

Text:

...5 typu D, kterým může být integrovaný obvod MH 7474. Datový vstup gł a vstup pro nastavení 3 bistahilního klopného obvodu 3 jsou připojeny přes odporový prvek 52 na kladný pől zdroje napájení lg.Náběžnou hranou impulsu na výstupní lince g dojde k překlopení bistabilního klopného obvodu 2. Na jeho výstupu gg a na připojeném prvním vstupu áł logickěho obvodu NAND g je nastaven stav log 1. Na prvém datovém vstupu jł monostabilního klopného...

Střešní blok spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255790

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sedláček Pavel, Vráblík Otakar

MPK: H01H 31/00, B60K 35/00

Značky: spínacích, přístrojů, střešní

Text:

...podmínek.Příklad praktického provedení předmětu vynálezu je vyobrazen na přiloženém výkresu. Na obr. l je znázorněn blok spínacích přístrojů se střešní průchodkou. Střešní průchodka,obsahující vypínací ústrojí,je kreslens V řezu odpojovače proudových sběračů v pohledu. Na obr. 2 je střešní blok znázorněn v půdoryeu. Oba obrázky jsou kresleny v zepnutém stavu spínacích přístrojů.Uprostřed společného základního rámu l je mezi dvěma otoč...

Ukazatel stavu polohy elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241622

Dátum: 01.01.1988

Autor: Ezer Elemér

MPK: H01H 9/16

Značky: elektrických, spínacích, přístrojů, ukazatel, polohy, stavu

Text:

...šroubovici g o obdélníkoě vám průřezu, tvořící dráhu pro vodicí čep §. Ve spodní části vnitřní vložky Q je vytvořeno po celém obvodě obdélníkové vyhrání §, do něhož je s vůlí vložen dvojdílný segment lg, určený k jejímu vedení. Segment lg je pomocí čtyř zapuštěnýchušroubů pevně epojen s nosným pouzdrem l. V nejspodnější části vnitřní vložky g jsou vytvořeny dva kruhové otvory lg, do nichž zasahují oba konce unášeče 3, pevné spojeného s...

Zapojení spínacích zařízení ve skupinových vedeních, zejména telefonních dispečerských soustavách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245781

Dátum: 15.12.1987

Autori: Franko Peter, Maeurák Milan, Szentiványi Norbert, Oddejmiška Koloman

MPK: H04M 9/02

Značky: dispečerských, zařízení, vedeních, zapojení, skupinových, telefonních, spínacích, soustavách, zejména

Text:

...14 a k řídících výstupů je spojeno přes řídící vedení 34, 34 a až 34 m s proudovýmí obvody 21 a až 21 m vedení. Společné vstupy řídící jednotky 1 a volicí jednotky 11 jsou připojeny přes takt-ové ímpulsové vedení 38 na taktový ímpulsový výstup signalní vysílací jednotky 13.Řídicí výstup signälní vysílací jednotky 13, který spouští volicí tón, je připojen přes řídící vedení 39 na vstup tónové a volací jednotky 14, zatímoo výstup tónové...

Zapojení obvodu pro řízení spínacích prvků statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237155

Dátum: 01.10.1987

Autori: May Josef, Kočí Jiří, Škrland Bohdan

MPK: H03K 5/00

Značky: prvků, statického, měniče, obvodů, kmitočtu, zapojení, řízení, spínacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší problém zapalování spínacích prvků v závislosti na hodnotě výstupního fázového proudu a hodnotě vypínací doby tyristorů střídače úměrné absolutní hodnotě a úhlu vstupní impedance vazebního členu připojeného ke komplexní impedanci cn nebo vvn sítě. Ve třech komparátorech porovnává rozhodující tři parametry a při překročení kteréhokoliv signalizuje poruchový stav signalizační zařízení.

Obvod pro měření zapínací doby spínacích polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239549

Dátum: 01.06.1987

Autori: Paleeek Jaroslav, Eerný Miloslav

MPK: G01R 31/26

Značky: součástek, zapínací, měření, spínacích, polovodičových, obvod

Text:

...g řídícíou impulsů s prvním hodinový vetua pem gg prvního klopuého obvodu gł. Výstup A zesilovače. g řídících ímpulsů je spojen s řídící olektrodou měřonó polovodičové součástky 1 .jejíž ksteds je připojens na vstup g děličo g napätí. Výstup 1,9 děliče g napětí je spojon s prvním snslogovým vstupom u přechodově paměti li a prvním vstupom 15 kompsrátoru u. Výstup g čssovscího obvodu l jo spojen s druhým l-ogiekým vstupom gg přechodové...

Zapojení pro galvanicky oddělené spínání tyristorových spínacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230834

Dátum: 15.06.1986

Autori: Landa Václav, Němec Ludvík, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan

MPK: H03K 17/56

Značky: tyristorových, zapojení, prvků, spínacích, spínání, galvanicky, oddělené

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro galvanicky oddělené spínání tyristorových spínacích prvků, použitelné zejména k řízení tyristorových usměrňovačů a střídačů. Vstupní řídicí napětí UV je přivedeno na vstup optoelektronického oddělovacího prvku, jehož výstup je spojen s ovládacím vstupem spínače. Výstup spínače je spojen s řídicím vstupem tyristorového spínacího prvku, jehož výstup je spojen se vstupem zdvojovače napětí a zároveň s prvním vstupem zátěže, jejíž druhý...

Dvojice spínacích kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230435

Dátum: 01.04.1986

Autori: Dymeš Lubor, Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk

MPK: H01H 1/04

Značky: spínacích, dvojice, kontaktů

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojice spínacích kontaktů pro spínání obvodů stejnosměrného proudu, jejíž kontakty jsou vytvořeny z rozdílných materiálů a jsou v obvodu stejnosměrného proudu zapojeny polarizovaně, vyznačující se tím, že kladný kontakt dvojice je tvořen měděným nosičem, opatřeným vrstvou stříbra o síle nejméně 0,1 mm, kdežto protilehlý záporný kontakt je vytvořen z mědi.

Kontaktní systém spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221375

Dátum: 15.02.1986

Autor: Paukert Josef

Značky: přístrojů, spínacích, systém, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní systém, u něhož kontakt, alespoň na části svého povrchu, těsně přiléhá k vložce z ferromagnetického materiálu, je s ní elektricky vodivě spojen a povrch vložky tvoří dráhu pro pohyb oblouku. Přítomností vložky vzniká přídavná síla, působící na oblouk, která zkracuje dobu hoření paty oblouku na kontaktech, což má za následek nižší opotřebení kontaktů a zrychlení vypínacího pochodu.

Obvod pro měření spínacích vlastností polovodičových součástek, zejména tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226876

Dátum: 01.10.1985

Autori: Wainer Pavel, Zíka Josef, Schaffer Josef

Značky: součástek, měření, polovodičových, zejména, vlastností, obvod, spínacích, tyristorů

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro měření spínacích vlastností polovodičových součástek, zejména tyristorů, sestávající ze zdroje stejnosměrného napětí, synchronizačního obvodu, řídicího obvodu, cejchovacího obvodu a vyhodnocovacího obvodu, vyznačený tím, že zdroj (Zk) stejnosměrného napětí je připojen kladným vývodem na kolektor klíčovacího tranzistoru (Xl), jehož gáze je připojena na první svorku (l) řídicího obvodu (ŘO) a jehož emitor je připojen na anodu zkoušeného...

Zapojení zapalovacího obvodu spínacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217799

Dátum: 15.08.1984

Autori: Ouzký František, Floriánek Jiří

Značky: prvků, zapojení, zapalovacího, spínacích, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatizace a řeší zapojení zapalovacího obvodu pro spínání tyristorů a triaků. Triak se zapaluje pomocí generátoru, tvořeného oscilátorem s transformátorovou zpětnou vazbou. Řídicí obvod triaku je galvanicky oddělen od ovládacího vstupu. Oscilátor je napájen z oddělovacího obvodu, který je ovládán klopným obvodem. Hodinový vstup klopného obvodu je buzen synchronizací napětí, ke které je ve fázi s napájecím napětím triaku....