Patenty so značkou «spektrální»

Snímací hlava zařízení pro spektrální měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262390

Dátum: 14.03.1989

Autori: Glanc Antonín, Stránský Ivan

MPK: G01J 5/52, G05D 23/27

Značky: snímací, hlava, zařízení, měření, teploty, spektrální

Text:

...vynálezu je vytvořit snímací hlavu pro spektrální měření teploty tak, aby teplota povrchu referenčního čidla, měřena kontaktně, co nejpřesněji odpovídala teplotě povrchu referenčního čidla, snímaně pyrodetektoxem odrazu přes clonu.Oloha je řešena vytvořením snímací hlavy zařízení pro spektrální měření teploty s optickým členem nebo kondenzorem, pyrodetektorem, referenčním čidlem, umístěným ve stěně telesa snímací hlavy nebo v referenční...

Způsob laboratorní přípravy vzorku pro spektrální stanovení koncentrací bóru v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 257555

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čechura Jaroslav, Řezáčová Alena

MPK: G01N 21/00

Značky: přípravy, kovových, způsob, materiálech, laboratorní, spektrální, vzorků, bóru, stanovení, koncentrací

Text:

...zchladnout.Takto pripravený vzorek umožňuje použití spektrální analytické metody, jejíž aplikacílze podstatné zkrátit dobu analýzy, snížit pracnost a zvýšit spolehlivost stanovení bóru v uve deném koncentračním intervalu.vynález byl ověřen pro použití v analytických laboratořích pro stanovení vyšších koncentrací bóru v kovových materiálech na bázi železa nebo niklu. Jako příklad provedení je popsán způsob přípravy vzorku pro stanovení 1 až...

Zapojení pro spektrální analýzu elektrických signálů vznikajících při mechanickém kmitání

Načítavanie...

Číslo patentu: 244477

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lakota Vladimír

MPK: H03K 7/06

Značky: analýzu, kmitání, zapojení, vznikajících, spektrální, elektrických, mechanickém, signálu

Text:

...vstup prvního modulújboru 2 je připojen výstup prvního prepínače 1 jehož první vstup je spoáen s prvním výstupem napětím řízeného generátoru j a druhý vstup je spojen s prvním výstupem pomocného generátoru 6.Na první vstup druhého modulátoru 1 Q je připojon výstup druhého prepínače g, jehož druhý vstup je spojen s druhým výstupom pomocného generátoru á a první vstup je spojen s druhým výstupom napätím řízaného gsnsrátoru j. Generátor 2...

Spektrální ultrafialový vlhkoměr pro stanovení vlhkosti v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245704

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šimíeek Milan, Vobooil Jioí

MPK: G01N 21/81

Značky: vlhkosti, plynech, spektrální, stanovení, vlhkoměr, ultrafialový

Text:

...nameperme adcoanovruoü Baxamłocm B rasax, Haxomuuncca non BHOOKPINI nsóuuroqnm nannennem, c nomomm YCII-mrponnewpon,no cnx nop He olcasaarocs BOBMOJEUIIM.Ha Imammce, Hanpmep, 111 m Hopmaaxsuom namenm, BOBHMIOGJOT óoJlBnme Tpymiocm npn cyume Kepammecmnc Mano B TOM caryqae,ecm cTaBPITCH sąnaqa HelľpepuBHoro usmepelma Bucoma aócwuorHEX Benmnn BJIaJKl-IOGTH B rasax. Tax, Hanpm-aep, Bosnmcaxom TGMneparypu roman pocu T p ,uo 3331( npn...

Způsob spektrální sensibilizace halogenstříbrných černobílých a chromogenně vyvolávaných fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239404

Dátum: 16.04.1987

Autori: Matal Oldoich, Kubánek Antonín

MPK: G03C 1/10

Značky: spektrální, fotografických, chromogenně, vyvolávaných, sensibilizace, emulzí, způsob, černobílých, halogenstříbrných

Text:

...nebo halogenâ x, Vznamenaji alkylskupinm nssycenou nebo nonasycenou, s celkovým počtom uhlikových atomů 1 al 3, tenylskupinu a Ax znamenají mzlvisls aĺkylakupinu nasycenou nebo nonasycsnou s celkovým počtom uhlíhových atomů I až 3, karboqalkylskupim s celkovým počtom uhlíkových eiúz-Šl nobo 2, sultoalhylskupinu s colkovým počtom uhlíkových autorů 3 nobo 4, sulfotoolkylookupinu s colkovým počtom uhlíhových otoma I nooo 2 R 2, R 3 znamsnadí...

Zařízení pro spektrální analýzu velmi pomalých dějů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222569

Dátum: 01.02.1984

Autor: Klinkovský Tomáš

Značky: velmi, pomalých, spektrální, analýzu, zařízení, dějů

Zhrnutie / Anotácia:

Technická podstata vynálezu spočívá v názorném zobrazení signálu i jeho spektra dvoukanálovým ospiloskopem. Paměťového zobrazení signálu je dosaženo řízením časové základny i elektronické paměti hodinovými impulsy. Zrychlený signál z paměti je analyzován pásmovým analyzátorem v nízkofrekvenčním pásmu. Zobrazení spektra je dosaženo přepínáním výstupů pásmového analyzátoru signálem časové základny. Vynález je využitelný v oblasti lékařské...