Patenty so značkou «špecifickú»

Zapojenie systému spracovania neštruktúrovaných dát, využívajúceho špecifickú dátovú štruktúru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7340

Dátum: 02.02.2016

Autori: Svetský Štefan, Moravčík Oliver

MPK: G06Q 10/10, G06F 17/30

Značky: dátovú, systému, neštruktúrovaných, dát, štruktúru, spracovania, využívajúceho, zapojenie, špecifickú

Text:

...údajov získaných z externých zdrojov. Externé vstupné zariadenie 3 je cez prenosový kanál Z prepojené na interné dátové zariadenie Q, ktorým je USB zariadenie. Interné dátové zariadenie Q je určené na komunikáciu a prenos vstupných údajov. Interné dátové zariadenie Q je cez prenosový kanál Z prepojené na virtuálnu vedomostnú jednotku 1, ktorým je notebook. Virtuálna vedomostná jednotka 1 je určená na vkladanie dát a informácií ako...

Expresné kazety pre expresiu špecifickú pre semená rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14188

Dátum: 25.11.2009

Autori: Pinot Franck, Olry Alexandre, Van Audenhove Katrien, Van De Putte Lien, Denolf Peter, Ehlting Jürgen, Werck Daniéle, Posada Esmeralda

MPK: C12N 15/82, C07K 14/415

Značky: špecifickú, semena, expresiu, expresné, rastlín, kazety

Text:

...ktoré sú špecifické pre semená rastlín.Uvedený cieľ je riešený predloženým vynálezom tak, ako je tu ďalej objasnené.Cytochróm P 450 monooxygenázy, ktorý katalyzuje substrát-, regio- a stereo-špecifické oxygenačné kroky v rastlinnom metabolizme, sa evolučne vyvinuli do obrovskej nadrodiny(superfamily) enzýmov. Nedávno, iba pri počiatočných pokusech o sekvenovanie genómu rastlín, sa odhalilo viac ako 280 génov plnej dĺžky z Arabidopsis...

Spôsoby detekcie a diagnostiky rakoviny zahŕňajúce primery a sondy na špecifickú detekciu markera MAGE-A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12671

Dátum: 21.06.2007

Autori: Coche Thierry, Stephens Craig Lawrence, Salonga Dennis, Beer Gabriele Anne-marie, Gruselle Olivier

MPK: C12Q 1/68

Značky: markera, mage-a3, diagnostiky, detekciu, spôsoby, detekcie, špecifickú, primery, rakoviny, sondy, zahŕňajúce

Text:

...1 Oligonukleotidové primery používané na semikvantitatívnu MAGE RT-PCR. Tabuľka 2 Oligonukleotidové primery používané na TaqMan kvantitatlvnu RT-PCR. Tabulka 3 Porovnanie MAGE-A 3 semikvantitatlvnej PCR a kvantitativnej TaqMan PCR. Tabulka 4 Porovnanie Ct a Delta Ct hodnôt s použitím PCR zmesi 1 a PCR zmesi 2.Tabuľka 5 Oligonukleotidove primery použité na MGB TaqMan kvantitetívnu RT-PCR zo zmrazeného tkaniva.Tabuľka 6 Triedy...

Postup a zariadenie pre používateľsky špecifickú inicializáciu identifikačných prístrojov v teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10820

Dátum: 21.09.2005

Autor: Eberstaller Bernd

MPK: G07F 7/10, G06F 1/00

Značky: identifikačných, používateľsky, zariadenie, inicializáciu, špecifickú, postup, prístrojov, teréne

Text:

...algoritmu. Verejná a privátna časť identifikácie zariadenia sa predvyexpedovaním oznámia centrálnemu zariadeniu.EP 1 810112 3339011 0010 Vďalšom stvárnení vynálezu je navrhnuté, že zbezpečnostných dôvodov pri generovaní inicializačného PIN resp. deinicializačného PIN sa použije kódovací postup a videntitikačnom zariadení sa adekvátne odkóduje inicializačný PIN resp. deinicializačný PIN.0011 Inicializačný PIN alebo deinicializačný PIN sa môže...

Inhibítory oligonukleotidov a ich použitie na špecifickú regresiu génu kódujúceho androgénový receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8702

Dátum: 08.11.2002

Autori: Ait-si-ali Slimane, Dautry François, Martinez Luis, Harel-bellan Annick, Cabon-georget Florence, Chauchereau Anne

MPK: A61P 35/00, C12N 15/113, A61K 31/713...

Značky: genů, inhibitory, receptor, regresiu, kódujúceho, androgénový, oligonukleotidov, použitie, špecifickú

Text:

...mutovaný alebo nemutovaný androqênovany receptor. Jedna 2 uvedených oliqonukleotidových sekvencií je reprezentovaná V zozname sekvencií V dodatku s číslom SEQ TD NO 15 alebo sro ID NO 16. iKaždá 2 dvoch komplementárnych oliqonukleotidových sekvenciíVýhodne obsahuje rovnaký 3 alebo 5 koniec s piatiminepárovanými nukleotidmi, ktoré tvoria jednoreťazcove konce presahujúce hybrid.Dve oligonukleotidove sekvencie sú výhodne rovnako veľké.Vzhľadom...

Kompozície a spôsoby pre imunoterapiu špecifickú na WT1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6158

Dátum: 30.10.2002

Autori: Gaiger Alexander, Carter Darrick, Jaya Nomalie, Mcneill Patricia

MPK: A61K 48/00, C07K 11/00, C07K 14/00...

Značky: imunoterapiu, kompozície, špecifickú, spôsoby

Text:

...choroby.0013 Stručne povedané, tento vynález poskytuje kompozície a ich použitie pri spôsoboch terapie chorôb, ako sú leukémia alebo rakovina. Podľa jedného hľadiska poskytuje tento vynález fúzne polypeptidy, ktoré obsahujú imunogénnu časť natívneho WT 1, ako je opísané v nároku 1, zároveň s fúznym partnerom opísaným v SEQ lD NO 506.0014 V určitých uskutočneniach tohto vynálezu obsahuje polypeptid aspoň imunogénnu časť WT 1, kde táto...

Syntetické dvojreťazcové oligonukleotidy pre špecifickú inhibíciu génovej expresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8459

Dátum: 05.07.2002

Autori: Neumann Sandra, Uhlmann Eugen, Huber Jochen, Gunkel Niki

MPK: A61K 31/713, C12N 15/113, C12Q 1/68...

Značky: inhibíciu, expresie, oligonukleotidy, dvojreťazcové, syntetické, génovej, špecifickú

Text:

...sú potom pravdepodobne použité pri sekvenčne špecifickej degradácii cieľovej m RNA. Okrem dvojreťazcovcj nukleázovej aktivity aktivita helikázy závislá na AfľPje tiež diskutovaná. Avšak presný mcchziniztttus tohto procesu nie je známy. Výskumy narastlinách ukazujú, že malé dsRNA ľragmenty s dĺžkou okolo 25 nukleotídov predstavujú active species RNAi, ktoré prenášajú sekvenčne špecifické rozpoznávanie cieľovej RNA0007 Účinnosť inhibície...