Patenty so značkou «specifické»

Molekuly protilátky, ktoré sú špecifické pre humánny nádorový nekrotický faktor alfa a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288343

Dátum: 24.02.2016

Autori: Chapman Andrew Paul, Popplewell Andrew George, King David John, Athwal Diljeet Singh, Weir Andrew Neil Charles, Brown Derek Thomas

MPK: A61K 47/48, A61P 19/02, A61K 39/395...

Značky: nádorový, nekrotický, použitie, faktor, protilátky, humánny, specifické, molekuly

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka protilátkových molekúl, ktoré sú špecifické pre antigénne determinanty nádorového nekrotického faktoru alfa (TNF?) a ktoré obsahujú aspoň jeden úsek CDR z myšej monoklonálnej protilátky. Predložený vynález sa tiež týka tzv. CDR-očkovaných protilátok, kde aspoň jeden z úsekov CDR je hybridný CDR. Ďalej je predmetom DNA sekvencia kódujúca reťazce molekuly protilátky a tiež vektory a transformované hostiteľské bunky....

Špecifické humanizované protilátky pre protofibrilárnu formu beta-amyloidového peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19053

Dátum: 11.05.2010

Autori: Naimi Souad, Duchesne Marc, Baurin Nicolas, Cameron Beatrice, Mikol Vincent, Pradier Laurent, Blanche Francis, Shi Yi

MPK: A61K 39/395, A61P 25/28, C07K 16/18...

Značky: peptidů, specifické, formu, protofibrilárnu, beta-amyloidového, humanizované, protilátky

Text:

...k difúznym plakom nie je uvedená.Schupf et al., vol. 105, no. 37, P 9 14052-14057 (2008) opisuje prípravu myších protilátok(l 3 C 3) imunizáciou ñbrilárnym Abeta 42. l 3 C 3 je špecifická pre protofibrilárnu formu peptidu Abeta a nereaguje s frakciami s nízkou molekulovou hmotnosťou.Napriek súčasnému vývoju znalostí týkajúcich sa Alzheimerovej choroby neustále existuje potreba kompozícii a spôsobov liečby a/alebo prevencie tohto...

Špecifické väzbové proteíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18938

Dátum: 17.02.2010

Autori: Jonhs Terrance Grant, Nice Edouard Collins, Jungbluth Achim, Burgess Antony Wilks, Cavenee Webster, Huang Huei-jen Su, Renner Christoph, Old Lloyd, Stockert Elizabeth, Panousis Con, Ritter Gerd, Mark George, Scott Andrew Mark, Murray Anne, Collins Peter

MPK: A61K 39/395, C07K 16/30

Značky: použitie, specifické, proteiny, väzbové

Text:

...(1988) Amplifikácia štruktúrne a funkčne znemeného génu receptora pre epídermálny rastový faktor (cerbB) v ľudských mozgových tumoroch. Mol. Cell Bíol. 8, 1 816 - 20 Sugawa a kol.(1990) Identický zostrih aberantných transkriptov receptora pre epídermálny rastový faktor z amplífikovaných preskupených génov v ľudských glioblastómoch. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 87, 8 602 - 6). Príslušný EGFR proteín má 267 aminokyselinovú deléciu...

Epitopy IL-17A a IL-17F a protilátky na ne špecifické

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19628

Dátum: 22.04.2009

Autori: Henry Alistair James, Shi Jijye, Ceska Thomas Allen

MPK: C07K 14/54, C07K 16/24

Značky: epitopy, protilátky, specifické, il-17f, il-17a

Text:

...795 - 801) a o IL-17 F sa tiež predpokladá,že hrá rolu vpatológii artritídy (Lubberts 2003, Current Opinion in Investigational Drugs, 4 (5), 572 - 577).V súlade s uvedeným, duálne antagonisty IL-17 A a IL-17 F môžu byť pri liečbe ochorení sprostredkovaných IL-17 účinnejšie než samostatný antagonista. Protilátky,ktoré viažu IL-17 A a IL-17 F, boli opísané vo WO 2007/106769. Medzinárodnápatentová prihláška W 02008047134 (dátum medzinárodného...

Polypeptidy špecifické pre CD19xCD3 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286683

Dátum: 25.02.2009

Autori: Riethmüller Gert, Bargou Ralf, Kufer Peter, Löffler Anja, Lutterbüse Ralf, Dörken Bernd

MPK: C07K 16/46, A61K 39/395, A61K 48/00...

Značky: cd19xcd3, polypeptidy, použitie, specifické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú jednoreťazcové multifunkčné polypeptidy obsahujúce aspoň dve väzbové miesta špecifické pre antigény CD19 a CD3. Ďalej sú poskytnuté polypeptidy, kde už opísaný polypeptid obsahuje aspoň jednu ďalšiu doménu, výhodne s vopred danou funkciou. Okrem toho sú opísané polynukleotidy kódujúce uvedené polypeptidy, ako i vektory obsahujúce uvedené polynukleotidy a hostiteľské bunky nimi transformované, a ich použitie pri produkcii uvedených...

Steroidy na špecifické terapeutické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19560

Dátum: 13.11.2007

Autor: Windisch Martin

MPK: A61K 31/568, A61K 47/22, A61K 45/06...

Značky: použitia, steroidy, specifické, terapeutické

Text:

...dôsledky. U postihnutého XY plodu sa fenotypovo vyvíja dievča0010 Hlavné cicavčie androgény sú testosterón a jeho silnejší metabolit dihydrotestosterón (DHT). Súvisiaci androgénový receptor (AR) je veľký proteín s najmenej 910 aminokyselinami. Každá molekula pozostáva z časti, ktorá sa viaže k androgénu, časti zinkového prsta, ktorá sa viaže k DNA v oblastiach jadrového chromatínu citlivého na steroidy a oblasti, ktorá kontroluje...

Antagonistické monoklonálne protilátky, špecifické pre ľudský LIGHT

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15818

Dátum: 24.08.2007

Autori: Granger Steven, Ware Carl, Kato Shinichiro

MPK: A61K 39/395, A61P 31/04, A61P 31/12...

Značky: monoklonálne, antagonistické, specifické, protilátky, ĺudský, light

Text:

...zápalové symptómy u CD 4 CD 45 RB 9 T buniek ako transferného modelu kolitídy, a CD 4 T bunkami sprostredkovanej patológie (Mackay a kol. 1998 Gastroenterology 115 1464-75). Konštitutívne transgénne T bunky, vykazujúce špecifickú expresiu LIGHT, rovnako ukazujú na závažné zápaly čreva autoimunítnou patológiou, podobajúcousa zápalovému ochoreniu trakčníka (IBD) (Wang a kol. 2005 JImmunol 174 8173-82, Shaikh a kol. 2001 J Immunol 167...

Špecifické a vysokoafinitné väzobné proteíny obsahujúce modifikované SH3 domény FYN kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19463

Dátum: 20.08.2007

Autori: Grabulovski Dragan, Neri Dario

MPK: C12N 9/12

Značky: vysokoafinitné, kinázy, obsahujúce, proteiny, modifikované, specifické, domény, väzobné

Text:

...Nef proteín a boli schopní preniesť väzobnú vlastnosť Hck SH 3 smerom k Nef na Fyn SH 3 doménu jedinou mutáciou v RT slučke Fyn SH 3 domény (R 96 I).0009 Hosse a spol. (A new generation of protein display scaffolds for molecular recognition, Protein Science, 1514-27, 2006.) špecificky uvádzajú požiadavky na naviazanieproteínov vhodných na terapeutické aplikácie. Títo autori si všimli dôležitosť niektorýchvlastností pre terapeuticky užitočné...

Abeta 1-42 špecifické monoklonálne protilátky s terapeutickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16120

Dátum: 08.12.2006

Autori: Greferath Ruth, Pfeifer Andrea, Hickman David, Nicolau Claude, Muhs Andreas

MPK: C07K 16/18, A61P 25/28, A61K 39/395...

Značky: specifické, protilátky, monoklonálne, vlastnosťami, abeta, terapeutickými

Text:

...jedincov sú primárne AB fibrily. Vedecký dôkaz potvrdzuje, že zvýšenie tvorbyk usmrteniu nervových buniek, čo prispieva k rozvoju a progresii AD. Strata nervových buniek v strategických oblastiach mozgu,naopak, spôsobuje redukciu neurotransmiterov a poruchu pamäti.Proteíny principiálne zodpovedné za vznik plakov zahrnujúamyloidný prekurzorový proteín (APP) a dva presenilíny(presenilín I a presenilín II). Sekvenčné štiepenie amyloidného...

Protilátkové molekuly špecifické na ľudský IL-6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17514

Dátum: 04.12.2006

Autori: Popplewell Andrew George, Gelinas Richard Evan, Singhal Mitra Choudhury, Zhang Yi, Adams Ralph

MPK: C07K 16/24

Značky: molekuly, protilátkové, specifické, ĺudský

Text:

...odvodené zmyšej monoklonálnej protilátky SK 2, vktorej oblasti určujúce komplementárnosť (CDR) z variabilnej oblasti myšej protilátky SK 2 sú transplantované do variabilných oblastiSú tiež známe neutralizujúce ľudské autoprotilátky proti IL-6 (Hansen et al.,Eur. J. Immunol, 1995, 25, 348 - 354).Vo WO 2004039826 je opísaná chimérická myšia/ľudská anti-IL-6 protilátka miesta l na použitie pri liečbe.Humanizovaná anti-ľudská monoklonálna...

Zlúčeniny a ich soli špecifické voči receptorom PPAR a receptorom EGF a ich použitie v oblasti medicíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14392

Dátum: 24.07.2006

Autori: Naccari Giancarlo, Baroni Sergio

MPK: A61P 35/00, A61K 31/136, C07C 229/42...

Značky: použitie, voči, medicíny, specifické, receptorom, oblastí, zlúčeniny

Text:

...s mimobun kovou matricou (Brunton et al., Oncogene 1997 14 283-293).0010 Početné štúdie uskutočnené ako na pokusných zvieratách, tak na ľuďoch preukázaliúčinnosť inhibítorov receptora EGF v kontrole proliferácie a rozšírenia nádorov (Mendelsohn J, Endocr Relat Cancer 2001 8 3-9) (Harari PM, Endocr Relat Cancer 2004 ll 689-708).0011 Neexistujú žiadne pochybnosti, že intracelulárne signály spustené aktiváciou receptora EGF uľahčujú...

Humanizované protilátky špecifické pre NOGO-A a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12854

Dátum: 03.07.2006

Autori: Wilson Paul, Prinjha Rabinder, Ellis Jonathan Henry, Lewis Alan Peter, Hussain Farhana, Mcadam Ruth, Hamblin Paul Andrew

MPK: A61P 25/28, A61K 39/395, A61P 19/10...

Značky: specifické, nogo-a, protilátky, použitie, farmaceutické, humanizované

Text:

...a vyvinuli ďalšie terapeuticky užitočné monoklonálne protilátky, ktoré sa viažu na ľudský NOGO a potláčajú jeho aktivitu. Proces neurodegenerácie je dôsledkom mnohých neurologických chorôb/porúch včítane, avšak neobmedzujúc sa iba na akútne choroby, ako je napríklad mŕtvica (ischemická alebo hemoragická), traumatické poranenia mozgu a poranenia miechy, ako aj chronické choroby včítane Alzheimerovej choroby, frontotemporálnej demencia...

TGF Beta 1 špecifické protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9631

Dátum: 20.04.2006

Autori: Rowlinson Scott William, Tang Ying, Marquis David Matthew, Davies Julian, Dickinson Craig Duane, Watkins Jeffry Dean, Jones Bryan Edward, Vaillancourt Peter Edward, Huang Lihua

MPK: C07K 16/22, G01N 33/577, G01N 33/68...

Značky: specifické, protilátky

Text:

...ktoré sú použiteľné pre diagnózu, prevenciu a liečbu ñbrotických porúch ako je0008 Predložený vynález je čiastočne založený na objave väzbových kompozícii so zlepšenými vlastnosťami, ktoré špecificky a/alebo selektívneviažu maturovaný TGF Beta 1 v porovnani s maturovaným TGF Beta 2 a/alebomaturovaným TGF Beta 3 a ktoré neutralizujú maturovaný TGF Beta 1.0009 Predložený vynález sa týka protilátky alebo jej väzbového fragmentuantigénu...

Molekuly protilátok špecifické k humánnemu IL-17

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16203

Dátum: 16.11.2005

Autori: Popplewell Andrew George, Adams Ralph, Tickle Simon Peter, Rapecki Stephen Edward

MPK: A61K 39/395, A61P 43/00, A61K 47/48...

Značky: il-17, protilátok, specifické, humánnemu, molekuly

Text:

...zvyškov vsekvencíí protilátky so sekvenciou štandardne číslovanou podľa Kabata.CDR variabilnej domény ťažkého reťazca sa nachádzajú v zvyškoch 31 až 35 (CDR-HI),v zvyškoch 50 až 65 (CDR-H 2) a v zvyškoch 95 až 102 (CDR-H 3) V systéme číslovania podľa Kabata. Podľa Chothiu (Chothia, C. a Lesk, A. M. J. Mol. Biol., 196, 901-917 (1987, však slučka ekvívalentná s CDR-H 1 siaha od zvyšku 26 k zvyšku 32. CDR-HI, ako sa používa vtomto...

Protilátky špecifické pre protofibrily rozpustného amyloidového beta peptidu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19329

Dátum: 21.06.2005

Autori: Gellerfors Pär, Lannfelt Lars

MPK: A61P 25/28, A61K 39/395, C07K 14/47...

Značky: protofibrily, použitie, protilátky, amyloidového, specifické, peptidů, rozpustného

Text:

...o priemere 4-11 nm a dĺžke 200 nm. Nedávno sa preukázalo, že rozpustne oligoméme peptidy AB, ako napr. AB prototibrily,narušujú dlhodobé zosilnenie (tzv. long-term potentiation, LTP) (Hartley 1999), ako miery3 synaptickej plasticity, ktorá sa považuje za vlastnosť odrážajúca tvorbu pamäte V hippokampe (Walsh 2001). Okrem toho oligoméme peptidy Arctic AB vykazujú oveľa vážnejší inhibičný účinok na LPT V mozgu ako wtAB, pravdepodobne vďaka ich...

Expandované polyolefínové častice obsahujúce špecifické nukleačné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2783

Dátum: 10.12.2004

Autor: Braun Frank

MPK: C08J 9/00

Značky: polyolefinové, prostriedky, částice, expandované, nukleačné, specifické, obsahujúce

Text:

...hnacieho prostriedku na 100 hmotnostných dielov polyméru) získať expandované častice so sypnýmí hmotnosťami v rozmedzí od 25 do 30 g/l. Tvarované diely vyrobené z týchto častíc vykazujú ale dobré vlastností len vtedy, ak je použitým polyolefínom špeciálny polypropylén, ktorý bol vyrobený pomocou určitých metalocénových katalyzátorov. Pri použití iných polypropylénov, ktoré neboli vyrobené pomocou metalocénovýchkatalyzátorov, (porovnávacie...

Špecifické väzbové činidlá pre hepatocytový rastový faktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17687

Dátum: 16.07.2004

Autori: Coxon Angela, Zhang Ke, Burgess Teresa, Green Larry

MPK: C07K 14/00, A61K 39/395, A61K 38/16...

Značky: väzbové, rastový, specifické, hepatocytový, činidla, faktor

Text:

...ID C 94, 104, a 114protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č 65, 75, a 85, a ťažký reťazec obsahujúci SEKV ID C 95, 105, a 115protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č 66, 76, a 86, a ťažký reťazec obsahujúci SEKV ID C 96, 106, a 116protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č 67, 77, a 87, a ťažký reťazec obsahujúci SEKV ID C 97, 107, a 117protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č...

Nádorovo špecifické identifikačné molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17762

Dátum: 01.12.2003

Autori: Astrup Christensen Peter, Goletz Steffen, Stahn Renate, Ravn Peter, Karsten Uwe, Danielczyk Antje

MPK: A61K 51/10, A61K 47/48, A61K 39/00...

Značky: identifikačné, nádorovo, specifické, molekuly

Text:

...enoláza, CA 19-9 a SCC.0005 Uvedené markery indikujú zvýšením v sére alebo vtkanivách alebosvojou prítomnosťou ako modifikované proteíny, lipidy a/alebo uhlohydráty za prvé napr. (i) zápalové ochorenia, črevné polypy, vlrusové zápaly ale tiež (ii) cirhózy, degenerácie. nádory a metastázy. Velká časť týchto markerov pozostáva zmolekúl, ktoré obsahujú proteíny, ako i uhľohydrátové štruktúry,príp. lipidy. Čím nižší je proteínový...

Nádorovo špecifické identifikačné molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5690

Dátum: 01.12.2003

Autori: Danielczyk Antje, Christensen Peter Astrup, Goletz Steffen, Stahn Renate, Ravn Peter, Karsten Uwe

MPK: C07K 16/18

Značky: identifikačné, nádorovo, specifické, molekuly

Text:

...na prostatu špeciñcký antigén, neurošpeciñcká enoláza, CA 19-9 a SCC.0005 Uvedené markery índikujú zvýšením vsére alebo vtkanivách alebosvojou prítomnosťou ako modifikované proteíny, lipidy a/alebo uhľohydráty za prvé napr. (i) zápalové ochorenia, črevné polypy, vírusové zápaly ale tiež (ii) cirhózy, degenerácie, nádory a metastázy. Velká časť týchto markerov pozostáva zmolekúl, ktoré obsahujú proteíny, ako i uhíohydrátové...

Nádorovo špecifické identifikačné molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12054

Dátum: 01.12.2003

Autori: Christensen Peter, Karsten Uwe, Danielczyk Antje, Stahn Renate, Goletz Steffen, Ravn Peter

MPK: A61K 39/00, C07K 16/30, C12N 5/00...

Značky: specifické, molekuly, identifikačné, nádorovo

Text:

...a semenníkov a pri pľúcnom karcinóme. Ktýmtotumorovým markerom patrl napr. CEA, CA 15-3, CA 125, Alpha-Fetoprotein,HCG, na prostatu špecifický antigén, neurošpecifická enoláza, CA 19-9 a SCC. 0005 Uvedené markery indikujú zvýšením vsére alebo vtkanivách alebo svojou prítomnosťou ako modifikované protelny, lipidy a/alebo uhľohydráty za prvé napr. (i) zápalové ochorenia, črevné polypy, vírusové zápaly ale tiež (ii) cirhózy, degenerácie,...

Miestne špecifické inkorporovanie keto aminokyselín do proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5743

Dátum: 15.10.2003

Autori: Wang Lei, Schultz Peter

MPK: C12N 9/00, C12P 21/00, C12N 15/67...

Značky: specifické, inkorporovanie, aminokyselin, proteínov, miestne

Text:

...Polypeptid podľa vynálezu obsahuje umelý(napríklad umelo pripravený anie prirodzene sa vyskytujúci) polypeptíd obsahujúci aminokyselinu ako je uvedené v SEQ ID NO. 18-20, a/alebo konzervatívne varianty. Polynukleotid podľa vynálezu obsahuje umelý polynukleotíd, ktorý kóduje polypeptid obsahujúci aminokyselinu ako je uvedené v SEQ ID NO. 18-20.-3 0019 Vektory obsahujúce polynukleotid podľa vynálezu sú tiež v rozsahu vynálezu. Napriklad...

Dvojité špecifické ligandy so zvýšeným sérovým polčasom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1043

Dátum: 30.06.2003

Autori: De Angelis Elena, Tomlinson Ian, Winter Greg, Jones Phillip, Holt Lucy, Ignatovich Olga

MPK: C07K 16/18

Značky: polčasom, dvojité, zvýšeným, sérovým, ligandy, specifické

Text:

...399 l).3 V odbore sú známe bišpecifické protilátky obsahujúce komple mentárne páry V a VL oblastí. Tieto bišpecifické protilátky musia obsahovat dva páry VR a VL, každý VH/VL pár sa viaže k jedinému antigénu alebo epitopu. Opísané metódy zahrnujú hybridné hybridómy (Milstein Cuello AC, Nature 305 537-40),minimálne protilátky - minibodies (Hu et al., 1996, Cancer Res 56 3055-3061), bifunkčné protilátkové diméry (diabodies) (Holliger et...

Ľudské protilátky špecifické pre KDR a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9863

Dátum: 04.03.2003

Autor: Zhu Zhenping

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28...

Značky: ľudské, specifické, použitie, protilátky

Text:

...receptory obsahujú cytosolickú doménu tyrozínkinázy, ktorá iniciujesignalizačnú dráhu zahrnutú v procese rastu buniek.0009 Typickými VEGF receptormí sú tyrozínkinázové receptory triedy lll charakterizované tým, že obsahujú vo svojich N-terminálnych extracelulárnych receptorových doménach viažucich Iigand vtypickom prípade 5 alebo 7 imunoglobulínu-podobných slučiek (Kaipainen et al., J. Exp. Med., 17822077-88(1993. Ďalšie dve oblasti...

Ľudské KDR špecifické protilátky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8034

Dátum: 04.03.2003

Autor: Zhu Zhenping

MPK: A61P 35/02, C07K 16/28, A61K 39/395...

Značky: protilátky, specifické, ľudské, použitie

Text:

...sarkomu asociovaného s AIDS535822-7 (1993) Berkman, R. a kol., J. Clin. lnvest., 912153-9 (1993) Nakamura, S. a kol., AIDS Weekly, 13 (1) (1992. Vysoké hodnoty expresie VEGF boli nájdené tiež v aterosklerotických léziách, plakoch a vzápalových bunkách.0008 VEGF sprostredkuje svoj biologický účinok prostrednictvom vysokoafinítných VEGF receptorov, ktoré sú selektívne exprimované na endotelových bunkách napríklad počas embryogenézy...

Konjugáty obsahujúce protilátky špecifické pre ED-B doménu fibronektínu a ich použitie na detekciu a liečenie tumorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8139

Dátum: 02.01.2003

Autori: Moosmayer Dieter, Dinkelborg Ludger, Berndorff Dietmar, Hilger Christoph-stephan, Neri Giovanni

MPK: A61K 47/48, A61K 51/00, A61K 38/00...

Značky: fibronektínu, tumorov, liečenie, protilátky, obsahujúce, konjugáty, detekciu, doménu, použitie, specifické

Text:

...fragment L 19 je definovaný nasledovnou sekvenciou (Sekv. ldent. č. 1)(VH) EVQLLESGGG LVOPGGSLRL SCAASGFTFS SFSMSWVROA PGKGLEWVSS ISGSSGTTYYADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKPF PYFDYWGQGT LVTVSSEIVLTOSPGT LSLSPGERAT LSCRASOSVS SSFLAWYOQK PGQAPRLLIY YASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTlSRLE PEDFAVYYCQ OTGRIPPTFG QGTKVEIKDeléciou, inzerciou a/alebo substitúciou do 30 aminokyselín je delécia, inzercia a/alebo substitúcia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,...

Špecifické väzbové činidlá pre humánny angiopoetín 2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6729

Dátum: 11.10.2002

Autori: Oliner Jonathan Daniel, Min Hosung

MPK: C07K 5/00, C07K 14/00, C07K 1/00...

Značky: činidla, humánny, väzbové, specifické, angiopoetín

Text:

...et al., Experimental Neurology, 159 391-400 1999). Na rozdiel od toho expresia Ang-2 je primárne obmedzená na miesta vaskulárnej remodelácie, kde sa predpokladá, že blokuje funkciu Ang-1, a tým indukuje stav vaskulárne plasticity napomáhajúci angiogenéze (Hanahan, D., 1997, vyššie Holash, J.,et al., Science, 284 1994-1998 1999 Maisonpíerre, P. C., et al., 1997,vyššie).0007 Mnohé publikované štúdie zjavne preukázali vaskulárne selektívnu...

Špecifické látky viažuce sa na angiopoietín-2 angiopoietín-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12540

Dátum: 11.10.2002

Autor: Oliner Johnathan Daniel

MPK: A61K 31/00, A61K 39/385, A61K 39/395...

Značky: specifické, angiopoietín-1, angiopoietin-2, viažúce, látky

Text:

...opisujú napríklad koncepty týkajúce sa protilátok proti ligandu Tie-Z. Lin a kol.(Proc. Natl. Acad. Sci USA, 95 8829-8834 1998) injekčne podali myšiam adenovírus exprimujúci rozpustný Tie-2, čo údajne znížilo počet a veľkost vyvinutých nádorov u myší. V súvisiacej štúdii, Lin a kol. (J . Clin. Invest., 10022072-2078 1997) injekčne podali potkanom rozpustnú formu Tie-Z táto zlúčenina údajne znížila veľkosť nádoru u potkanov. Siemeister a kol....

CRIPTO Špecifické protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8617

Dátum: 01.10.2002

Autori: Schiffer Susan Gail, Sanicola-nadel Michele, Rayhorn Paul, Miklasz Steven Donald, Adkins Huet Heather, Williams Kevin

MPK: A61K 38/00, C07K 16/00

Značky: cripto, specifické, protilátky

Text:

...peptidom. Panico a kol., 1996, Int. J. Cancer 6551-56 Byrne a kol., 1998, J. Pathology 185108-11 De Angelis a kol., 1999, Int. J. Oncology 14437-40. V tejto oblasti preto pretrváva potreba prostriedku na kontrolu,obmedzenie a/alebo prevenciu takejto nadmernej expresie, inhibovanie Cripto aktivity, a inhibovanie konsekvencií0008 Tento vynález poskytuje nove protilátky, ktoré sa špecificky viažu na Cripto, spôsoby výroby a použitia takýchto...

Ľudské protilátky špecifické pre interleukín 15 (IL-15)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10898

Dátum: 23.08.2002

Autori: Van De Winkel Jan, Baadsgaard Ole, Schuurman Janine, Gerritsen Arnout, Van Dijk Marcus Antonius

MPK: C07K 14/47, A61K 39/395, A61K 39/44...

Značky: interleukin, il-15, ľudské, specifické, protilátky

Text:

...špecifícita), añnite, štruktúre,funkčnej aktivite a skutočnosti, že sú úplne ľudské, čo znamená, že sú významne menej imunogénne a terapeuticky účinnejšie a užitočnejšie keď sa podávajú ľudským pacientom, ako iné predtým generované IL-15 protilátky (napr. myšie a humanizované protilátky). Tento vynález tiež zabezpečuje liečivé aplikácie, zahňujúce liečbu zápalových ochorení, ako napriklad reumatoidná artritída, psoriáza,odmietnutie...

Reakční činidlo pro specifické stanovení pankreatické alfa-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256383

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wahleffeld August, Gerhardt Willie, Lenz Helmut, Jungfer Herbert, Wulff Karl, Naujoks Kurt, Albert Winfried, Hübner-parajsz Christa

MPK: G01N 33/48

Značky: pankreatické, činidlo, stanovení, alfa-amylázy, specifické, reakční

Text:

...a tento komplex se pak přidá ke zkoumanému roztoku,který obsahuje alfa-amylázu. Je také možno nejprve přidat monoklonální protilátku a po inkubaci s alfa-amylázou ze slinných žláz teprve přidat protilátku proti protilátce za vzniku nerozpustného komplexu.K provádění tohoto zpüsobu se zásadné hodí jakékoliv protilátky. vytvořené pakusnými zvířaty proti monoklonální protilátce. Výhodnými pokusnými zvíŕaty pro toto použití jsou myši nebo...

Druhově specifické analogy gonadoliberinů (GnRH) a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254850

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kouřil Jan, Trefil Pavel, Flegel Martin, Krchňák Viktor, Krojidlo Milan, Pospíšek Jan, Píchová Drahomíra, Barth Tomislav, Pícha Josef

MPK: C12P 21/02

Značky: přípravy, druhově, analogy, jejich, gnrh, způsob, gonadoliberinů, specifické

Text:

...anhydrídy nebo hydroxybenztríazolové /HUJt/ estery. Po ukončené syntéze byly peptídy2 pryskyřice odštěpeny a současně byly odstraněny chránící skupí ny vícefunkčních aminokyselín acídolytícky, s výhodou působením kapalného HF nebo Írífluormethansulfonovou kyselinou /T 5 M 3 AI vesměsi s trífluoroctovou kyselinou /TFA/ a thíoanísolem. surové produkty byly číštěny pomoci sloupcové chromatografíe na nosíčích používaných v chemíí...

Způsob výroby adsorpčního činidla pro afinitně specifické dělení nukleových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231169

Dátum: 15.06.1986

Autori: Müller Werner, Bünemann Hans

MPK: G01N 31/08

Značky: adsorpčního, kyselin, specifické, výroby, dělení, afinitně, činidla, nukleových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby adsorpčního činidla pro afinitně specifické dělení nukleových kyselin, vyznačující se tím, že se nejdříve polymerací nebo polykondenzací alespoň jednoho monomeru, který má alespoň jednu funkční skupinu, přes kterou je popřípadě vázána komplexotvorná látka, která je bázicky nebo strukturně specifická pro nukleové kyseliny, a to buď přímo nebo přes polymerní nízkomolekulární skupiny s molekulární hmotností do 4 000, působícími...