Patenty so značkou «speciálních»

Přípravek k upínání speciálních válečkových ložisek při jejich renovaci broušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269635

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kyselka Josef

MPK: B24B 5/37

Značky: renovaci, přípravek, upínání, válečkových, speciálních, ložisek, broušením, jejich

Text:

...fíxeční člen vnitřniho kroužku ložiska, přičemž v prostoru nezikruží vnčjlího kroužku ložiska jeou otočnĺ centricky e upínecín trnen uníetěny proti sobě eilově půeobící unášecí kotouč e opěrný kotouč.Tento jednoduchý příprnvek zpoeobuje při brouěení přítlačování vnějěího kroužku ložiska přes velivá têleee ložiska ne vnitřní zefixovený kroužek ložiska a tie vyeezuje veěkerou radiální vůli ložieke, takže při použití renovovenóho ložíeke se...

Způsob třídění a párování součástí, zejména kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262915

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lorenc Zdeněk, Štícha Jiří, Kirchner Stanislav, Klein František, Smatana Jozef, Kolář Karel, Bárka Pavol, Václavík Leoš, Kůr Jan

MPK: B23Q 7/00

Značky: způsob, součástí, párování, ložisek, kroužků, speciálních, kuličkových, zejména, dvouřadých, třídění

Text:

...rozměrů menším než je rozdíl maximálně prípustný zaředí do rozměrových skupin e provede se s ohledem na poäem dovanou přesnost s případně i rozměry dalších kinematicky spolupůsobících součástí jejich párování, přičemž se omezujs maximální možný počet součástí zeřazenych do jednotlivých rozměrových skupin e zároveň se respektuje požedevek minimálního počtu nespárovetelných součástí.Hlavní výhoda způsobu třídění a párování součástí,...

Autooperátor se samočinnou kalibrací ke kontrolní stanici pro měření kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261335

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štícha Jiří, Klein František, Kolář Karel, Lorenc Zdeněk, Kůr Jan, Václavík Leoš

MPK: G01B 5/00

Značky: samočinnou, dvouřadých, kontrolní, stanici, kuličkových, autooperátor, kalibraci, ložisek, kroužků, speciálních, měření

Text:

...v periodicky se opakujícím, předem určeném intervalu, nevyžaduje obsluhu a je výrobně značné jednoduché.Autooperátor podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresoch, kdeobr. 1 a 2 představují jeho uspořádání s otočným ramenem v krajních polohách a obr. 3 detailníprovedení zařízení pro uchopení a přenos etalonu.Na základovém rámu l je uchycen gravitační dopravník 3, opatřený v horní části zarážkou Q, zadržující měřené součástí...

Zařízení k měření průměru oběžných drah a průměrovému třídění vnitřních kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek vřetenového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258899

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štícha Jiří, Kolář Karel

MPK: G01B 5/08

Značky: průměrovému, ložisek, třídění, průměru, kuličkových, speciálních, tvaru, dvouřadých, vnitřních, obežných, měření, zařízení, kroužků, vřetenového

Text:

...Přestavením měřicích dotyků je možno pomocí indiekátoru vyhledat nejblubší místo oběžné dráhy, přičemž vlastní 258899 A- 3 měření probíhá bez rozhození měřicích dotyků a bez poškozování oběžných drah. °Příkladné provedení zařízení podle řešení je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje schematicky uspořádání celého zařízení, obr. 2 uspořádání měřicího místa zařízení,obr. 3 měřenou.součást a obr. 4 eta 1 onový kroužek. ...

Způsob přípravy speciálních paladiových prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257153

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jandová Lenka, Polívková Drahoslava, Macháček Jiří, Hrnčíř Bohumil, Fiala Vladimír, Lorencová Anna

MPK: C22B 11/04

Značky: paládiových, přípravy, způsob, prášků, speciálních

Text:

...sodný, hydrosulfid sodný, kyselina fosforná, kyselina mravenčí, zinek.Vyredukovaný kov se odděluje od matečného roztoku, promývá, filtruje a suší.Pro přípravu práškového paládia tímto způsobem je však pro dodržení potřebné velikosti částic zapotřebí speciální zařízení (atomizér, dispergátor ap.), netypické výchozí sloučeniny (komplexní soli) nebo složité technologické schema s přesnými podmínkami reakcí. Průmyslové aplikaci rovněž brání...

Antistatická zalévací hmota pro výrobu speciálních závěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250967

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šindler Jaroslav, Volný Miroslav

MPK: C08L 83/04

Značky: zalévací, závěru, hmota, výrobu, antistatická, speciálních

Text:

...plniva, 5 až 35 metylsilikonověho oleje o viskozitě (1 až 2).104 m 2.sl, 3 až 30prümyslových sazí nebo grafitu a 0,5 až 5 metylkřemíčitanu cíníčitého.Antistatické směs podle vynálezu má přednosti v tom, že má vynikající zatékavost,styk s živými částmi elektrických zařízení, netvoží zkraty, současně však nemůže vzniknout jiskra v důsledku elektrostatického náboje. Vytvořením speciálního závěru použitím této antistatické pryže je možno...

Způsob přípravy speciálních průmyslových tvarovaných filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250299

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubový Otto, Schmidt Ivan

MPK: B01D 39/18

Značky: tvarovaných, přípravy, způsob, průmyslových, speciálních, filtru

Text:

...amonných, vztaženo na výslednou hmotnost resolu, V množství 0,0001 až 50 hmot. , vztaženo na hmotnost suchého materiálu před impregnací, potom se impregnovaný materiál skládá a při teplotách 35 C až 180 °C vytvrzuje. Takto vyrobené tvarované průmyslové filtry mají celistvou neporušeííoil impregnaci a v případě aplikace tosforečnanťi i sníženou hořlavost.Pro objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení.V 9 250 g...

Způsob měření zpoždění funkce kombinovaných speciálních iniciátorů a zařízení pro tento způsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 234758

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vaštják Ivan, Kozlovský Vladimír, Černošek Jaroslav

MPK: G01D 21/00

Značky: způsob, měření, speciálních, zařízení, zpoždění, kombinovaných, iniciátorů, funkce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti měření zpoždění funkce nápichových kombinovaných speciálních iniciátorů, což je nezbytné při měření funkce zpoždění v rozsahu řádově 10-3 s. Využívá se světelné energie vznikající při nápichu nápichové části iniciátoru, která slouží jako spouštěcí impuls a světelné energie výbušné reakce výbušné části, která slouží jako zastavovací impuls pro elektronické vyhodnocovací za-řízení. Spouštěcí impuls zajišťuje...

Způsob snímání polohy závaží při iniciaci nápichových speciálních iniciátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223245

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vaštják Ivan, Černošek Jaroslav

Značky: způsob, závaží, snímání, nápichových, iniciátorů, polohy, speciálních, iniciaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstraňování nepravidelností při zkouškách časování nápichových speciálních iniciátorů na zařízeních, používajících elektronického časoměrného zařízení ovládaného pádem závaží na nápichovou jehlu, kdy vlastní zpoždění se vypočítává z celkové doby zpoždění zmenšené o dobu volného pádu závaží. Podstata řešení je snímání polohy závaží pomocí přerušení světelného, optickou soustavou tvarovaného a usměrněného svazku paprsků v jeho...

Zapojení pro vysílání a porovnání sériově přenášených dat s generátorem speciálních znaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223009

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kokeš Antonín

Značky: znaků, zapojení, speciálních, porovnání, vysílání, sériové, generátorem, přenášených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší jednak sériové vysílání dat a speciálních znaků s doprovodnými signály, jednak porovnává přijímané znaky se vzorovými nebo speciálními znaky. Jednotlivé bity znaků jsou čítány čítačem (13), jehož výstupy adresují paměť konstant (14), jejíž další dva adresové vstupy slouží k volbě speciálních znaků, další pak pro vzorová data a pro porovnávaná data. Výstupy paměti konstant (14) slouží k detekci nesouhlasu vzorových a porovnávaných...

Způsob výroby speciálních sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220704

Dátum: 15.12.1985

Autori: Svoboda Karel, Nečesaný František, Pošíval Jaromír, Sýkora Milan

Značky: speciálních, způsob, sazí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká produktů zplyňování ropných a dehtových surovin v přítomnosti kyslíku a vodní páry. Vynález řeší problém přípravy speciálních sazí s poměrně velkým specifickým povrchem a rozvinutou porézní strukturou, které neobsahují prakticky žádné látky s karcinogenními účinky. Speciální saze jsou použitelné například jako přísada při barvení polyolefinů určených pro styk s poživatinami, jako plnidlo do kaučuků a plastických hmot apod....

Zapojení pro bezpečné rozlišení způsobu broušení u speciálních brousicích strojů na klikové hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 224593

Dátum: 01.10.1984

Autori: Fabián Jiří, Bláha Václav

Značky: zapojení, speciálních, rozlišení, hřídele, strojů, brousicích, broušení, klikové, způsobu, bezpečné

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro bezpečné rozlišení způsobu broušení u speciálních brousicích strojů na klikové hřídele, sestávající z paralelně zapojených relé a elektrohydraulických rozvaděčů, vyznačené tím, že ovladač (8) zastavení pracovního cyklu, sériově zapojený s ovladačem (4) startu pracovního cyklu a druhým kontaktem (7) relé (15) paměti k nimž je paralelně připojen první kontakt (11) relé (10) cyklu, je s relé (10) cyklu spojen přes sérioparalelní...