Patenty so značkou «speciální»

Pracovní stůl pro speciální procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269119

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hart Jiří, Soudný Vladimír

MPK: B23Q 1/14, C23C 14/24

Značky: speciální, procesy, pracovní, stůl

Text:

...strategických kovů a zvětäújí depozíční rychlost. Tín, že je zsbráněno nežádoucínu nánosu vrstev na důležité elementy zařízení, není nsrušovúna činnost hnscího systému plsnet s všech rotsčních uložení.vynález je zobrezen na přípojenén výkresu, který představuje řez pracovní stolesPracovní stůl pro speciální procesy sestává z nosné konstrukce ł s otočného stolu 3. V nosné konstrukcí i je horní ložisko 3 s spodní ložisko 1, v kterých je uložen...

Škrobová zahušťovadla a pojiva geologicko-průzkumné, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a speciální stavební práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267502

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kodet Josef, Krulíkovský Jiří, Janalík Bedřich, Tachovský Petr, Pomahač Bohdan, Štěrba Slavoj

MPK: C08L 3/02, C08L 3/08

Značky: geologicko-průzkumné, inženýrsko-geologické, zahušťovadla, speciální, stavební, práce, hydrogeologické, pojiva, škrobová

Text:

...snadnou n-ísitolxlost a rozpustnost ve vodném prostředí rozpuotných, koloidnä disporgownnýnh i hydrofihtích látok.Goologicko-uůzkumó, Éeuýrskc-geologické a hydrogoologické práce jsou spoje-ny s následným odčorpáváxüm plynných i kapalnýoh látok z nádržnioh hornín. Z těchto důwo~ dů musí být knpalné kompozico snadno odstrnnitelné z hornín tak, aby nebránilj přirozouč propustnooti Iornin a umožnily provádět odčerpávňní těchto norostů.Xomónö...

Speciální manipulátor obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267991

Dátum: 12.02.1990

Autori: Topol Vladimír, Šula Ota

MPK: B24B 33/02, B23Q 7/02

Značky: speciální, manipulátor, obrobků

Text:

...pastorek g zebírsjící s polohovacím meohanismem g 2 polohovscího zařízení i.Vykládací čelisti 6 l (obr. 5) Jsou výkyvně uloženy ve stavěcí objímce gg, stavitelně upevněné na dutěm čepu 22 zełcotveném ve vykládacím mmenu lg. Vykládscí čelisti Q jsou dotlačovám odpmženým pouzdrem 63 a jsou opřeny o kuželovy tm 6 g spojený zámkem i s nástavcem íą rsdioaxiálně uloženým v mezikusu L. Mezikus gg je stavitel-ñ ně spojen s píatkem il...

Zesilovací soustava velkého výkonu pro vozidla speciální propagandy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266805

Dátum: 12.01.1990

Autori: Přibyl Pavel, Volena Miroslav

MPK: H03F 21/00

Značky: zesilovací, speciální, vozidla, propagandy, velkého, výkonu, soustava

Text:

...zapojení zesilcvací soustavy velkého výkonu pro vozidla speciální propagandy. Koncový zesilovač velkého výkonu ozvučovacího prostředku je dělen do sekcí s menším výkonem. Podstata vynálezu jekv tom, že sekce jsou tvořeny koncovým zesilovačem a impulsním měničem napětí, přičemž každá ze sekcí je napájena ze standartní palubní sítě vozidla nízkým napätím, které se prostřednictvím impulsního měniče napětí transformuje na požadovanou úroveň....

Zapojení pro řízení cyklu a průběžné vyhodnocování okamžitých stavů všech uzlů speciální hlubokovrtací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265715

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bednář Vladimír, Blesík Karel, Smíšek Josef

MPK: B23B 41/02, G05B 19/02

Značky: všech, okamžitých, stanice, hlubokovrtací, vyhodnocování, zapojení, průběžné, speciální, řízení, stavu, cyklu, uzlů

Text:

...svým pátým vstupem ggg a druhým výstupem ggl s prvním vstupem êg a prvním výstupem hl stolu 5. stůl Q je dále připojen svým druhým výstupem gg ke vstupu lgl snímače lg polohy vrtacího pouzdra, svým třetím výstupem A ke vstupu lil snímače li tlaku chladicího oleje, svým čtvrtým výstupem 55 ke vstupu lâl snímače lâ teploty chladícího oleje přiváděného tlakovou hlavou do vrtaného otvoru a svým pátým výstu~PEWKÁŽ ke VSĚUP Snímače łâł snímače J...

Způsob výroby škrobových zahušťovatel a pojiv pro geologicko-průzkumné, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a speciální stavební práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265613

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pomahač Bohdan, Kodet Josef, Tachovský Petr, Štěrba Slavoj, Janalík Bedřich, Krulíkový Jiří

MPK: C08L 3/08

Značky: způsob, speciální, práce, hydrogeologické, škrobových, výroby, inženýrsko-geologické, pojiv, stavební, zahušťovatel, geologicko-průzkumné

Text:

...a starch product. In Referatnyj žurnal,1968, Č. 13, S. 56).Podstata vynálezu spočívá v účelné kombinaci sítování škrobů, zejména škrobu hramborcvého, vhodným sitovacím prostředkem (vázaným éterickou vazbou) a v následné specifické mechanicko-chemické degradaci spojené s termickou modifikaci, která produkt převádí do formy rozpustné za studena ve vodě. Timto postupem modífikace škrobu dochází ke změně charakteru molekulární a zejména...

Horizontálně-vertikální speciální obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245425

Dátum: 01.07.1988

Autori: Reissig Peter, Menzel Karl-heinz, Zähr Hans Joachim, Reichel Bernhard

MPK: B23Q 39/00

Značky: speciální, stroj, obráběcí, horizontálně-vertikální

Text:

...celkové uspořádání v PVŤ 3 ČÍVPÍÉ Pracovní P°L°Z° obr. 3 celkové uspořádání vedruhé a třetí pracovní poLoze, na obr. 4 je výměnné upínací zařízení trojúhelníkovítých součástí se dvěma upínacímí místy a na obr. S výměnné upínací zařízení kruhových součástí se dvěma rovnocennýmí dílčímí upínačí.Na středovém podstavcí 1 je umístěna pevná část 2vícepoLohového programovateLného otočného stolu 3, na jehožpohybtívé částí í je umístěna...

Papír a karton, zejména pro grafické a speciální účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255551

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zdukos Angelis, Kopelent Jindřich, Mostecký Jiří, Živanský Josef, Gorgoň Oldřich

MPK: D21H 3/66

Značky: zejména, kartón, speciální, grafické, papír, účely

Text:

...eniž by se jimi omezoval vynálezPříklad 1 Skladba zanášky pro výrobu ofsetového papíru600 kg dlouhovlákníté sulfátové buničiny /nebo sulfitové/ bě 1 ené, 151 kg krátkovláknité sulfátové /hebo sulfitové/ buničiny bělené 90 kg vraceného výmětu. 70 kg kysličníku křemičítého z výroby superfosfátu,100 kg kaolimí 22 kg pryskyřičného klížidla,18 kg síranu hlinitéhq 0 l 3 kg optického zjasňovače,52 kg po 1 yakPylamidu,V 0,23 kg odpěňovače.§ 255 551...

Způsob a zařízení k výrobě příčně žebrované vnitřní trubice pro speciální dvoustěnnou plynovou výbojku s vysokou úhlovou selektivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255532

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pöhler Manfred, Nolte Lothar, Roselt Udo

MPK: C03B 23/08

Značky: trubice, výrobe, úhlovou, speciální, dvoustěnnou, vysokou, žebrované, selektivitou, způsob, výbojku, vnitřní, příčné, zařízení, plynovou

Text:

...3 nnacrnuuoe cocwoxnne coowaewcrnymmero npHMeHeHHoro Marepuana, H BHYTDEHHH mopmymmmü HHcTpyMenT pasönpaercn npn awoů weMnepaType nocne oxonqauua 0 pMOBaHHH H BmqeprHnaeTcs H 3 Tpy 6 m, Tax um roToBan sHyrpeHHan Tpyóa mm cneunąnbnoň rasopaspłfnnoň rpyöbr Moxer oxnaxarb öes auyrpenunx Hanpamenwň Hsaecrwum oöpasou. . yCTp 0 ŘcTBO nn ocymecranena cnoccöa à coomuomeuun c Hsoöbeweuueu HMeeT usa apamammnxca onuonpeuçuuo Toxapumm narpona uns samHMa...

Speciální dělené kotvové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255154

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bartošek Jan, Lédl Jiří

MPK: B01F 7/18

Značky: speciální, míchadlo, dělené, kotvové

Text:

...s hřídelí šroubovým spojem a dolní díl je odnímatelně spojen s horním dílem dalším šroubovým spojem.vzdálenost spodního okraje horního dílu od spodního okraje spodního dílu je 0,8 až 1,2 násobek výšky ramena dílumíchadla a poměr průměru míchadla k výšce ramena horníhc nebo dolního dílu míchadla je 2.0 až 2,2 a zakřivení ramen odpovídá zakřivení vnitřní plochy dna nádoby a vzdálenost okraje spodního dílu od vnitřní stěny nádoby je 1,0 až...

Uhlovodíková kapalina pro speciální operace při obrábění materiálů a v elektrotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250408

Dátum: 15.04.1987

Autori: Matějka Jindřich, Švagl Oldřich, Pokorný Petr

MPK: H01B 3/22

Značky: elektrotechnice, materiálů, uhlovodíková, speciální, operace, obrábění, kapalina

Text:

...se vydestiluje na lehčí frakcí vroucí do 170 C a zbytek vhodný jako uhlovodíkova kapalina podle vynálezu.R-ozborem složení kapaliny podle v-ynálezu a postupu výroby lze určit výhody nového složení a způsobu výroby. Kapalina má vysoké koncentrace nasycených uhlovodíků a zvláště acyklických s relativně nízkou hustotou a s malou rozpustností škodlivé vody. Kapalina je hluboko rafinovaná a stabilní,nebol její obsah olefinů je nízký. Případné...

Způsob výroby krystalického octanu manganatého pro speciální účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 235417

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bouda Josef, Tesařík Bohumil, Thur Stanislav, Fousek Josef

Značky: speciální, způsob, účely, výroby, krystalického, manganatého, octanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby krystalického octanu manganatého pro speciální účely, zejména jako katalyzátoru při výrobě umělých vláken na bázi glykol-tereftalové kyseliny, z elektrolytického manganu a kyseliny octové. Mangan se postupně rozpouští v kyselině octové o koncentraci 100 až 350 g/l při teplotě 40 až 90 °C, reakce se ukončí při obsahu volné kyseliny octové 10 až 50 g v jednom litru roztoku, vzniklý roztok se zahustí na hustotu 1,2...

Speciální kruh nakrátko pro ventilový turbomotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234381

Dátum: 15.10.1986

Autori: Vojta Vladimír, Misárek Mirko, Peliš Josef, Kebhart Miloslav

MPK: H02K 19/10

Značky: turbomotor, nakrátko, ventilový, speciální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytvoření speciálního kruhu nakrátko u ventilového turbomotoru, který je napájen nesinusovým proudem ze střídače proudu. Vyšší harmonické magnetické napětí statoru jsou vykompenzovány amortisérem turborotoru. Proudy vyšších harmonických, tekoucí po povrchu rotoru v axiálním směru, se na obou koncích rotoru uzavírají v radiálním směru. Je zapotřebí vytvořit v radiálním směru vodivou cestu s minimálním náhradním odporem a s...

Speciální ozdobný předmět a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234137

Dátum: 01.10.1986

Autori: Filip Radoslav, Kotyza Jaroslav

MPK: A44C 27/00

Značky: způsob, speciální, výroby, ozdobný, předmět

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bižuterního a spotřebního průmyslu. Řeší výrobu ozdobných předmětů, například kabelek, bižuterie, ozdobných obalů knih, očí panenek, ozdob obuvi a podobně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ozdobné nebo funkční nebo užitkové prvky, popřípadě jejich kombinace, jsou trvale nebo přechodně, a to volné a/nebo upevněné uzavřeny mezi dvěma hmotami, například z plastu, látky, papíru, kovu a podobně, přičemž alespoň jedna z nich je...

Speciální saze

Načítavanie...

Číslo patentu: 232289

Dátum: 15.06.1986

Autori: Svoboda Karel, Kvapil Zdeněk, Nečesaný František

MPK: C09C 1/58

Značky: speciální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká speciálních sazí připravených z vodných suspenzí sazových mikročástic peletizací s uhlovodíkovými rozpouštědly a vytvarovaných do granulí kulovitého tvaru, případně připravených ve formě prachu. Vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem mají speciální saze rozsáhlé využití jako přísada či plnidlo do plastických hmot, pryží, barev, tiskařských černí apod., nebo jako sorpční či filtrační materiál, případně i jako katalyzátor...

Speciální vyvrtávací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231667

Dátum: 01.05.1986

Autori: Odehnal Ladislav, Kupský Miroslav

MPK: B23B 29/02

Značky: speciální, vyvrtávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém provedení vyvrtávací tyče, vhodné zejména na obrábění nábojů kol, u nichž se vyskytuje zápich s přesnou vzdálenosti od čelní plochy. V tělese vyvrtávací tyče je uložena axiálně stavitelná pinola, v níž je kolmo na její osu uloženo šoupátko s prvním nožem. Do šikmých drážek šoupátka zasahují šikmé drážky, upravené na konci táhla, které je opačným koncem napojeno na nezakreslený pracovní válec. V tělese pinoly je uchycen...

Speciální pryžokorková podlahovina pro všeobecné použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 223163

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kostúr Vincenc, Bernášek Tomáš

Značky: speciální, podlahovina, všeobecné, použití, pryžokorková

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení protiskluzových, deformačních a odrazových vlastností podlahových ploch.. Uvedeného účelu je dosaženo směsí kaučuku a drceného vulkanizovaného kaučuku plněného korkem. Korková drť má podstatný vliv na regenerační, izolační a skluzné vlastnosti materiálu, kombinace kaučuků a korkové drti na odrazovou pružnost. Kladnou vlastností podlahoviny je rovněž olejovzdornost. Vynálezu lze použít ve všech oborech, které mají...

Jemnozrnná surovina pro speciální keramiku na bázi oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219959

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kment Vítězslav, Dolejš Václav, Rytíř Zdeněk, Měkota Fratišek, Smíšek Václav

Značky: speciální, jemnozrnná, oxidů, surovina, keramiku, bázi, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu jemnozrnné suroviny pro speciální keramiku na bázi oxidu hlinitého. Dosahuje jemnozrnnou surovinu pro speciální keramiku na bázi oxidu hlinitého, kterou lze připravit tepelným rozkladem kyslíkatých hlinitých solí za přídavku látek s desintegračním účinkem, které se při teplotě kalcinace rozkládají na plynné produkty.

Speciální omítková maltovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 215262

Dátum: 01.08.1985

Autori: Lebeda Jaroslav, Retzl Karel

Značky: maltovina, speciální, omítková

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit optimální maltovinu pro vnější i vnitřní omítky ve stavebních objektech, zavlhlých kapilární nebo atmosférickou vlhkostí, nebo vystavených nadměrné kondenzaci vodních par v důsledku provozu v nich. Omítková maltovina podle vynálezu je difúzní, antikondenzační, fungicidní a mrazuvzdorná a vyrábí se kromě ze základních složek a známých chemických přísad, zajištujících požadované vlastnosti tak, že se v závěrečné fázi...