Patenty so značkou «spätnou»

Zjednodušené praktické radenie a mechanizmus, a súvisiaci spôsob, na prispôsobovanie mimo modulácie v systéme s väčším počtom nosných so spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16339

Dátum: 13.10.2005

Autori: Priotti Paolo, Tirkkonen Olav

MPK: H04B 7/04, H04L 1/20, H04L 1/00...

Značky: spôsob, praktické, počtom, súvisiaci, mechanizmus, zjednodušené, systéme, nosných, prispôsobovanie, modulácie, spätnou, väčším, vazbou, radenie

Text:

...navrhuje použitieDemmelovho podmieneného čísla na vyhodnocovanie vhodnosti kanálu na priestorové multiplexovanie. Ďalej, dokument Meranie Demmelovho podmieneného čísla pre 2 x 2 MIMO-OFDM širokopásmové kanály, proceeding z VTC 04-Spring, IEEE 2004, N. Kita, W. Yamada, A. Sato, D. Mori a S. Uwano,ukazuje rozloženie Demmelovho podmieneného čísla v skutočných kanáloch. Avšak na základe simulácii prispôsobovania založených na Demmelovom...

Servomechanizmus s polohovou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261432

Dátum: 10.02.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/26

Značky: polohovou, spätnou, vazbou, servomechanizmus

Text:

...aj na niektore druhy hydraulických regulácii, pričom zástavbové rozmery a hmotnosť servomechanizmu sa v porovnaní s ,pôvodným servomechanizmom s ručný-ni ovládaním nezväčší. Výhodou v porovnaní s riešením AO č. 261 418 je najmä to, že odstránením vonkajšej »nastavovacej páky a jej drážkového pripojok hriadeľu sa zjednodušuje konštrukcia a vylučuje sa na nastavovacej páke možnost vzniku výrobných a prevádzkových uhl-ových vôli, čím sa zlepšia...

Servomechanizmus s polohovou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261418

Dátum: 10.02.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/26

Značky: polohovou, vazbou, spätnou, servomechanizmus

Text:

...je otočne uložený hriadeľ 2 opatrený na konci vyčnievajúcom z telesa 2 drážkovaním 21, na ktorom je upevnený jeden koniec nastavovacej páky 22, zviazanej s telesom 1 pomocou nastavovacieho mechanizmu 23. Nastavovaci mechanizmus 23 pozostáva z dosky 25, ktorá je pevne spo 4jená s telesom 1 a v ktorej sú oproti sebe uložené dve skrutky 24, medzi ktorými je umiestnená nastavovacia páka 22 tak, aby sa čelá skrutiek 24 opierali o jej druhý ko...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom s pevnou spätnou väzbou od polohy rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242186

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stanjura Eduard, Marko Leonard, Kueera Ladislav

MPK: H02P 8/00

Značky: pevnou, rotora, servosystému, krokovým, riadiaceho, spätnou, vazbou, motorom, polohy, zapojenie, uzavretého, člena

Text:

...vstup krokového motora 8 je pripojený výstup ovládača 7, na ktorého prvý vstup je pripojený výstup prvého člena logického súčtu 5 a na jeho druhý vstup je pripojený výstup druhého logického súčtu B. Na prvý vstup prvého člena logického súčtu 5 je pripojený výstup prvého deüča 3,na vstup ktorého je pripojený výstup tretieho člena logického súčtu 1. Na prvý vstup tretieho člena logického süčtu 1 je pripojená prvá vstupná svorka 10 a na...

Servomechanizmus s polohovou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248243

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krajčírik Marián, Galba Vladimír, Rafaj Ladislav, Slížik Pavol

MPK: F04B 1/26

Značky: servomechanizmus, polohovou, spätnou, vazbou

Text:

...33, ktorá je opatrena nastavovacim závitom 331. Ovládací piest 3 zasahuje svojím jedným koncom do prveho ovládacieho priestoru 121a druhým koncom do druheho ovládacieho priestoru 122.Druhý koniec dvojramennej páky 4 je cez piest 101 mechanicky spojený s výkyvnou »doskou 1 ll axiálneho hydrostatfckeho prevodníka. Pri prevedení servomechanizmu s mechanickým ovládaním je na ovláudac-om pieste 3 vytvorená drážka 34, do ktorej s vôl 0 u v zapadá...

Dvojstupňový servoventil s mechanickou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225401

Dátum: 01.10.1984

Autori: Italy Pavel, Václav Jan, Kilík Ondrej

Značky: spätnou, servoventil, vazbou, dvojstupňový, mechanickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného riešenia mechanicko-hydraulického dvojstupňového servoventilu s mechanickou spätnou väzbou. Hydrostatické mechanizmy s možnosťou plynulej objemovej regulácie hydrostatických prevodníkov sú moderným progresívnym riešením žiadaných prenosov energie. Servoventily s mechanickou sp(tnou väzbou v súčasnej dobe sú nezbytné prvky objemových regulácií.

Číslicový kompenzačný snímač uhlovej rýchlosti s elektroindukčným prevodom a magnetoelektrickou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218180

Dátum: 15.09.1984

Autor: Kočiš Štefan

Značky: magnetoelektrickou, spätnou, elektroindukčným, číslicový, kompenzačný, vazbou, snímač, prevodom, uhlovej, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši snímanie uhlovej rýchlosti a v podstate pozostáva z mechanickej a elektronickej časti. Výstupný číslicový signál sa získava elektroindukčným prevodom uhlovej rýchlosti na moment, ktorý je kompenzovaný momentom magnetoelektrického systému zapojeného spolu s čítačom a číslicovoanalógovým prevodníkom do spätnej väzby kompenzačného obvodu. Stav čítača udáva číslo úmerné uhlovej rýchlosti.

Vodovodný ventil opatrený spätnou klapkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215668

Dátum: 15.03.1984

Autor: Krasnohorský František

Značky: opatrený, vodovodný, ventil, spätnou, klapkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vodovodný ventil opatrený spätnou klapkou k zastaveniu prietoku vody po vyskrutkovaní vrchnej časti vantila z ventilového telesa za účelom opravy, vyznačujúci sa tým, že spätná klapka (12) je spojená s priechodovým čapom (10) a uložená posuvne v prívodnej komore ventilového telesa (1), pričom táto spätná klapka (12) je opretá o psirálovú spružinu (14) pre jej pritlačenie k prietokovému sedlu (5).