Patenty so značkou «spár»

Zařízení na opracování spár a trhlin v živičných a betonových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269950

Dátum: 14.05.1990

Autor: Michna Stanislav

MPK: E01C 23/04

Značky: spár, plochách, betonových, opracování, živičných, zařízení, trhlin

Text:

...a nízká pořizo vecí náklady. vynález bude dále podrobněji popsán podle pŕiloženého výkresu, na němž je znázorněno pří.kladné provedení zařízení na opracovní spár e trhlin v živicných a betonových plochách podlevynálezu. Zařízení na obrázku je tvořené rámem L, na němž jsou uloženy výškově nastavitelnými ří dítky 2 opatřená pohonná jednotka 2 s převcdovkou 5 a protizávažím 3. S výstupním hřídelem 5 převodovky 1 je v záberu řezací...

Způsob provádění bezzálivkového těsnění spár a těsnicí vložky k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266801

Dátum: 12.01.1990

Autori: Konvička Tomáš, Poul Jan, Jarolím Bohumil, Chupík Vladimír, Janega Pavel

MPK: E01C 11/10

Značky: tohoto, způsob, bezzálivkového, způsobu, spár, provádění, vložky, těsnění, těsnicí

Text:

...vnějšíoh negativních vlivů, vneseným předpětím do těsnicí vložky, vyloučením její rozdrcení a odstraněním její trvalé deformace. Výhodou způsobu bezzálivkového těsnění spár je, že využívá možností vytváření pouze úzkých spár, zejména u příčných kontrakčních spár a podélných kloubových spár. Tato výhoda přináší značný ekonomický efekt.Na připojených výkresech jsou žnázorněny příklady způsobu provádění bezzálivkového těsnění spár a těsnicí...

Zařízení pro zatlačování prefabrikovaných pružných těsnicích vložek do spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 264509

Dátum: 14.08.1989

Autori: Nekvinda Vladimír, Jarolím Bohumil, Poul Jan

MPK: E01C 11/10

Značky: vložek, spár, prefabrikovaných, pružných, zatlačování, těsnicích, zařízení

Text:

...kol a otočně uloženým zatlačovacím kolečkem, které je tvořeno vyměnitelným profilovaným kotoučem-sevřeným souose mezi díly dvoudílné rolny, přičemž každý díl je na obvodu opatřen pojezdovou přírubou a oba díly jsou vzájemné rozebíratelně spojený, například pomocí svorníkú.Výhodou vynálezu je, že zařízení je velmijednoduché, lehkć a snadno přenosné a umožňuje výměnu proíilovaného kotouče za jiný a tím je umožněno používat zařízení i pro...

Izolační kryt spár stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254780

Dátum: 15.02.1988

Autori: Voborský Jiří, Šála Jiří

MPK: E04B 1/68

Značky: izolační, spár, stavebních, konstrukcí

Text:

...odstraňuje výše uvedené nevýhody, ale i pohledově zakrývá nepřesnosti v provedení šířek spár a poškození hran ve spáře, přičemž zkvalitňuje termoizolační a hydroizolační funkci spáry.při zvýšení estetického dojmu stavebního objektu. Kromě uplatnění při výstavbě nových objektů jej lze s výhodou užít při rekonstrukcích a zejména při opravách vadně provedených spár v panelové výstavbě místo pracného a nákladného odstrañování zateklého...

Způsob oprav spár a trhlin ve stavebních konstrukcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 238574

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hostlovský Karel, Staněk Břetislav

MPK: E04B 1/68

Značky: způsob, stavebních, oprav, trhlin, spár, konstrukcích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oprav spár a trhlin ve stavebních konstrukcích, zejména v konstrukcích vodostavebních a podzemních jak na vzduchu, tak i pod vodou, zejména proudící, při němž je využito pouzder s hydraulickou směsí. Promísena hydraulická směs se vloží do tvarovatelných děrovaných pouzder válcovitého tvaru a pouzdra se uzavřou. Poškozená spára se mechanicky vyčistí a potom se do ní uloží pouzdro naplněné hydraulickou směsí. Pouzdro se po uložení ve spáře...

Způsob těsnění a oprav spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 237152

Dátum: 01.10.1987

Autori: Blaha Vojtěch, Podešva Milan, Pejchar Jiří

MPK: C08L 95/00, E04B 1/66

Značky: způsob, oprav, těsnění, spár

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu těsnění a oprav obvodových stěn panelů vyznačený tím, že se v prvém stupni na podklad nanese asfaltoakučuková rozpouštědlová hmota o minimální sušině 15 až 70 % hmot. která tvoří současně penetrační a vyrovnávací vrstvu, do které se ve druhém stupni přilepí folie z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi šíře 50 až 150 mm a tloušťky 0,5 až 4 mm, přičemž dokonalý spoj se vytvoří ihned po přitlačení folie do...

Způsob utěsňování styčných spár obvodového pláště budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232829

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šmíd Zdeněk

MPK: E04B 1/68

Značky: budov, utěsňování, spár, obvodového, pláště, styčných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší okamžité uzavírání styčných spár obvodového pláště budov při postupném zavěšování lehkých obvodových dílců. Podstatou způsobu utěsňování styčných spár obvodového pláště budov, složeného z lehkých obvodových dílců s přesahujícími pružnými podložkami je, že do styčné spáry mezi sousední lehké obvodové dílce se před montáží vloží těsnění a styčná spára se uzavře překrytím pružných podložek. Vodotěsné uzavření spár z vnější i vnitřní...

Zařízení pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin podél těsnění dilatačních spár nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 237558

Dátum: 15.01.1987

Autor: Linhart Miroslav

MPK: G01N 27/20

Značky: zařízení, úniku, těsnění, vodivých, nádrží, kapalin, podél, elektricky, zjišťování, dilatačních, spár

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin podél těsnění dilatačních spár nádrží. Je vyhodnocována změna elektrické vodivosti mezi dvěma elektrodami, přičemž jedna elektroda je ve stálém styku s hlídanou kapalinou a druhá elektroda je umístěna podél těsnění dilatační spáry. Zařízení lze využít i k hlídání těsnosti dilatačních spár jiných objektů, v nichž jsou elektricky vodivé kapalné látky skladovány, nebo jimi...

Vzduchová stříkací pistole pro povrchové úpravy úzkých spár a dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235780

Dátum: 01.12.1986

Autor: Meruňka Vladimír

MPK: B05B 15/06

Značky: úpravy, stříkací, povrchové, úzkých, spár, pistole, vzduchová, dutin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalení vzduchové stříkací pistole pro možnost provádění povrchových úprav úzkých spár a dutin tekutou nátěrovou nebo konzervační hmotou. Za tím účelem je opatřena nástavcem, který sestává z vnější rozprašovací trubičky a z vnitřní dopravní trubičky nátěrové hmoty. Úpravu podle vynálezu lze provést u všech vzduchových stříkacích pistolí.

Konzistentní pasta k zatmelování dilatačních spár nebo trhlin proti prostupu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228589

Dátum: 15.08.1986

Autori: David Karel, Popelka Milan

MPK: C09K 3/10, C08L 33/08

Značky: konzistentní, proti, trhlin, dilatačních, pasta, spár, prostupu, zatmelování

Zhrnutie / Anotácia:

Konzistentní pasta k zatmelování dilatačních spár nebo trhlin proti prostupu vody ve stavebních materiálech na bázi dehydratovaných anorganických látek typu síranu vápenatého nebo polysilikátů užívaných ve stavebnictví, která obsahuje vedle jmenovaných dehydratovaných látek ještě tuhý polymer nebo kopolymer kyseliny akrylové a její tekutý ester v poměru 5 až 8 hmotnostních dílů uvedené dehydratované anorganické látky na 1 hmotnostní díl tuhého...

Žárobetón, zejména pro výplň dilatačných spár koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 220135

Dátum: 15.10.1985

Autori: Říha František, Ševčík František

Značky: žárobetón, koksárenských, spár, batérií, dilatačných, zejména, výplň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žárobetonu, zejména pro výplň dilatačních spár koksárenských baterií, jehož tuhnutí probíhá při teplotách kolem 200 °C. Podstata vynálezu spočívá v tom, že žárobeton sestává z 5 až 20 hmotnostních procent šamotového úletu se zrnitostí do 0,2 milimetru, 20 až 40 hmotnostních procent šamotové drti se zrnitostí 0,2 do 2 mm, 15 až 30 hmotnostních procent šamotové drti o zrnitosti 2 až 4 mm, 20 až 40 hmotnostních procent šamotové...

Plastický tmel pro těsnění spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 219036

Dátum: 15.06.1985

Autori: Podešva Milan, Birklen Radomír, Musil Adolf, Vícha Bronislav

Značky: těsnění, spár, plastický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastického tmelu pro těsnění spár obvodových stěn betonových a železobetonových dílců panelových budov vyznačený tím, že sestává z 2 až 8 hmot. % nenasyceného kaučuku dienového, popřípadě jeho kopolymeru nebo ve směsi s etylén-propylen-dienovým terpolymerem, 0,2 až 5 hmot. % oxidovaného asfaltu, 20 až 50 hmot. % minerálního oleje, 20 až 60 hmot. procent minerálních plniv. Je výhodné, jestliže kaučukovou složku tvoří směs...

Způsob výroby asfaltových preparátů pro vyplňování dilatačních spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 216510

Dátum: 15.12.1984

Autori: Fehérvári Antal, Barlai József, Major Gyula, Varga Tibor, Csikos József, Mózes Gyula, Ambrusz József, Szelényi István, Murányi István, Szilvási Lajos, Radák László

Značky: spár, asfaltových, preparátu, dilatačních, vyplňování, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy asfaltových směsí pro vyplňování a spojování dilatačních a styčných spár v silničním stavitelství. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejprve promíchá 20 až 45 hmotnostních dílů pryžové drtě v 55 až 80 hmotnostních dílech olejové frakce nebo extraktu ze zpracování ropy při teplotě 25 až 120 °C po dobu jedné až tří hodin při 20 až 100 otáčkách míchadla za minutu, načež se ke 100 hmotnostním dílům této směsi přidá za...