Patenty so značkou «spaľovacej»

Zariadenie na využitie odpadového tepla zo spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5384

Dátum: 08.03.2010

Autori: Toth Alexandr, Veselý Stanislav

MPK: F02C 6/18, F02C 7/08

Značky: využitie, spaľovacej, turbiny, tepla, zariadenie, odpadového

Text:

...s plynovým dúchadlom 7 na prepravu zenmého plynu vedeného plynový potrubím 8 diaľkového plynovo 10du. Kompresor 3 je priebežným potrubím 9, sčasti usporiadaným v regenerátore 10, spojený so spaľovacou komorou 11 na spaľovanie zemného plynu, ktorá je vstupným potrubím 12 prepojená s vysokotlakovou turbínou 4, medzi ktorú a nízkotlakovou turbínou 5 je prevádzací kus 13. Na výstupnú časť nízkotlakovej turbíny 5 je pripojené potrubie 14, ktoré je...

Bezpečnostná prepážka spaľovacej komory vyvíjača pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10012

Dátum: 16.10.2006

Autori: Sterns Hans Gerhard, Dose Lothar

MPK: F22B 37/24, F22B 37/40

Značky: bezpečnostná, spaľovacej, vyvíjača, přepážka, komory

Text:

...a poprípade Livádzat do prevádzky. Za tým účelom je potrebné, aby sa vyvíjač pary pred takými revíznymi prácami zastavil. Do spaľovacej komory sa potomvložia pracovné plošiny, takže vo vnútornom priestore spaľovacejkomory je možno po týchto plošinach chodit a uskutočňovať revízne práce na výhrevných rúrkach, výhrevných plochách alebo i na stenách spaľovacej komory. Napríklad zo spisu DE-AS-l 167 476 je známy taký spôsob, pri ktorom sa...

Spôsob a zariadenie na zvyšovanie spaľovacej energie vytváranej prírodným palivovým plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7086

Dátum: 19.05.2006

Autori: Luca Liviu, Enache Aurel

MPK: F02M 27/00, F23K 5/00

Značky: zvyšovanie, spôsob, vytváranej, palivovým, energie, prírodným, zariadenie, spaľovacej, plynom

Text:

...na pohybujúce sa molekulyV súlade s vynálezom, spôsob eliminuje predtým ukázané nevýhody, pretože zahrňuje krokyzásobovania zemným plynom, kde zemným plynom môže byt prednostné metán, cez upravujúcukomoru ohraničenú cylindrický tvarovanou stenou vyhotovenou zdiamagnetického materiálu,pred ktorou je špirálovito umiestnených niekoľko elektromagnetických jednotiek, z uvedených elektromagnetických jednotiek koncové sú celkom protiľahlé vzhľadom...

Systém automatického riadenia podtlaku v spaľovacej peci a teploty odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283604

Dátum: 29.09.2003

Autori: Pejm Sebastian, Baron Eugeniusz, Ćwioro Andrzej, Kozina Tadeusz, Pietraszek Antoni, Szendzielorz Barbara, Grucza Ginter, Tymowski Henryk, Tchórz Janusz, Bujny Marek, Wiecek Piotr, Kruk Bogdan, Gruszka Stanisław, Bulanda Henryk, Lupa Andrzej

MPK: F23N 5/00, F23N 3/00

Značky: systém, plynů, odpadového, teploty, podtlaku, riadenia, spaľovacej, automatického

Zhrnutie / Anotácia:

Teplotné snímače (T1, T3) umiestnené vo všetkých kanáloch (K1, K3) odpadových plynov sú spojené s výstupmi riadenia teploty (Rt1, 3), ktorého výstup je tiež spojený s určovateľom (delta t) rozdielu teploty odpadových plynov v kanáloch (K1, K3). Výstup riadenia teploty (Rt1, 3) je spojený cez sčítavačky (S1, S3) s riadiacimi mechanizmami (Rc1, Rc3) výkonu chodov okrajového ventilátora (W1, W3) a sčítavačky (S1, S3) sú spojené s výstupom riadenia...

Zostava výmenníka tepla a spaľovacej komory s vysokou účinnosťou, pre kotol alebo ohrievač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 871

Dátum: 07.03.2003

Autor: Rigamonti Angelo

MPK: F24H 3/02

Značky: účinnosťou, komory, kotol, vzduchu, spaľovacej, ohrievač, vysokou, tepla, výmenníka, zostava

Text:

...4 perspektívny pohľad na dĺžkový kus rúrky výmenníka tepla aobrázok 5 je pohľad spredu na zostavu výmenníka tepla a spalovacejAko je zrejmé z vyššie uvedených obrázkov, obsahuje zostava vynálezu,ktorá je všeobecne označená vztahovou značkou 1, spaľovaciu komoru 3,spojenú s výmenníkom tepla, všeobecne označeným vzťahovou značkou 10,ktorý v podstate obsahuje viac rúrok 5 pre výmenu tepla, ktorých konce sú pripojené» k zadnej doske alebo...

Ložisko rotora spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3026

Dátum: 06.11.2001

Autori: Klusáček Jiří, Veselý Stanislav, Janištin Václav, Strejček Jaroslav, Sláma Jiří, Procházka Miloš

MPK: F01D 25/26, F01D 25/16

Značky: ložisko, rotora, turbiny, spaľovacej

Text:

...turbíny, ktorý by ipo zvýšení teploty umožnil súčasnú dilatáciu tak úložných turbín, tak aj ložiska, a aby sa tým zamedzilo poškodeniu britových upchávok.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery ložiska rotora spaľovacej turbíny podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že ložiskový stojan jeuchytený na spodnej ploche nosičov uložených v deliacej rovine skrine turbíny.Prehľad obrázkov na ýkreseTechnické...

Ovládacie zariadenie na dávkovanie paliva pri spaľovacej turbíne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2992

Dátum: 08.10.2001

Autori: Sláma Jiří, Chronek Oldřich, Procházka Miloš, Strejček Jaroslav, Ecler František, Veselý Stanislav

MPK: F02C 7/232, F02C 9/28

Značky: paliva, turbíne, spaľovacej, ovládacie, dávkovanie, zariadenie

Text:

...krokovo prestaviteľný elektromotor, ktorý je napojený na palivový regulačný ventil. Toto usporiadanie umožní riadiť všetkyprevádzkovéy režimy sústroja tak, že prietok paliva do spaľovacej komory je regulovaný za všetkých režimov plynulo a teplota pre turbínou nekolíše viac nežPrehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je ďalej opísanć pomocou výkresu, na ktorom obr. l predstavuje schému ovládacieho zariadenia podľa stavu techniky a obr. 2...

Rotor spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2987

Dátum: 08.10.2001

Autori: Sláma Jiří, Klusáček Jiří, Strejček Jaroslav, Janištin Václav, Procházka Miloš, Veselý Stanislav

MPK: F01D 5/00, F16B 4/00

Značky: turbiny, spaľovacej, rotor

Text:

...rotora 5 200 min. Prevádzka pri otáčkach 5 500 min by znamenala zníženie prevádzkovej bezpečnosti pomer uvoľňovacích otáčok k prevádzkovým by poklesol na hodnotu 1,1, čo je nevyhovujúce.Cieľom technického riešenia je teda predstavit vysokotlakový rotor spaľovacejturbíny, ktorý by umožnil zvýšiť jeho otáčky.-2 Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery rotor podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že rotor...

Vnútorný chladiaci systém spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2986

Dátum: 08.10.2001

Autori: Klusáček Jiří, Veselý Stanislav, Sláma Jiří, Janištin Václav, Procházka Miloš, Strejček Jaroslav

MPK: F02C 7/18, F01D 25/14

Značky: systém, turbiny, vnútorný, spaľovacej, chladiaci

Text:

...chladiaci účinok privádzaného chladiacehovzduchu aj pri jehovyššej teplote.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému chladiaceho systému spaľovacej turbíny podľa stavu techniky aobr. 2 predstavujechladiaci systém podľa technického riešenia.Na obr. 1 je znázomený schematický rez spaľovacou turbinou s chladiacim systémom podľa stavu techniky. Sú tu vyznačené...

Horák spaľovacej komory spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2696

Dátum: 07.11.2000

Autori: Slavík Antonín, Sláma Jiří, Parýzek Stanislav

MPK: F23D 14/20, F23D 14/22

Značky: horák, spaľovacej, turbiny, komory

Text:

...prstence 1 s otvormi Z na výstup vykurovacieho plynu. Na horákovérúrky g rozvodu plynu sú pripojené rúrky 5 prívodu plynu. Prepojenie prstencov 1 s rúrkami g rozvodu plynu je uskutočnené pomocou dýz u. Niektoré prstence 1 sú však od rozvodu plynu z horákových rúrok g oddelené zátkami g. Medzi prstencami 1 sú usporiadané lopatkové mreDe g na prívod spaľovacieho vzduchu do zóny horenia g. Na obr. 3 je znázornený čelný pohľad na...

Zariadenie na regeneráciu tepla vznikajúceho pri prevádzke spaľovacej turbíny GT 750-6

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2573

Dátum: 11.07.2000

Autori: Veselý Stanislav, Strejček Jaroslav, Doležal Lubomír, Poslušný Gustav, Sláma Jiří, Procházka Miloš, Klusáček Jiří, Toth Alexander

MPK: F02C 7/08, F02C 7/10

Značky: tepla, regeneráciu, 750-6, zariadenie, vznikajúceho, prevádzke, spaľovacej, turbiny

Text:

...vnútornej tepelnej dilatácie výmenníka pri štartoch turbiny adlhou životnosťou. Zároveň možno zachovat dispozičné usporiadanie aparátov, ktoré pri zachovaní umiestnenia súčasného sacieho traktu a olejových chladičov umožňuje napojenie na potrubný systém vnútri haly s minimálnym počtom ohybov.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla postavený na valcovom predĺžení p|ášta výmenníka a naňho nadväzujúci potrubný systém je...

Teleso plynovej spaľovacej komory so zlepšeným teplotným gradientom na povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2027

Dátum: 02.12.1998

Autor: Antony Peter

MPK: F24C 3/00

Značky: těleso, teplotným, komory, plynovej, gradientom, povrchu, spaľovacej, zlepšeným

Text:

...vznik priećneho prúdenia okolitého vzduchu cez zatienenú óast plášta komory. Realizáciou telesa plynovej spaľovacej komory podľa technického riešenia sa dosiahne pri porovnateľnom pracovnom objeme lepšia termodynamická účinnost pri súčasnom znížení obsahu škodlivýchzložiek spaľovania plynov a zníženie ekonomických nákladov na lokálne vykurovanie.Na pripojenom výkrese je znázornený konkrétny príklad telesa plynovej spaľovacej komory.Vytvarovaný...

Uzáver výtokového hrdla spalovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239576

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šalamún Peter, Rybár Jozef, Málik Ladislav

MPK: F22B 37/22

Značky: uzáver, výtokového, kotla, spaľovacej, parného, komory, hrdla

Text:

...kotla aj V priebehu poruchy na-odškvarovacom zariadení a pri jeho oprave. Dalšou výhodou je, že pri prevádzke kotla uzáver slúži na utesnenie spaľovacej komory za účelom nevniknutia prebytočného vzduchu. .Na pripojenom výkrese je znázornený uzáver podľa vynálezu, kde obr. 1 je rezluzáveru výtokového hrdla spalovacej komory a obr. 2 je hydraulické schéma ovládania uzáveru.Uzáver výtokového hrdla spalovacej komory kotla pozostáva z rámu...

Vidličkovaný nos spaľovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238863

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kosnáč Marián, Kováč Jaroslav

MPK: F22B 37/22

Značky: spaľovacej, vidličkovaný, komory, kotla, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z odboru parných kotlov. Týka sa nosu spaľovacej komory parného kotla a rieši vytvorenie vhodného tvaru spaľovacej komory. Podstatou vynálezu je, že trubková stena spaľovacej komory parného kotla je rozvetvená na tvarovú trubkovú stenu a spojovaciu trubkovú stenu.

Zariadenie na utesnenie spaľovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226548

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kosnáč Patrík, Bendík Vladimír

Značky: kotla, utesnenie, komory, zariadenie, spaľovacej, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na utesnenie spaľovacej komory parného kotla rámového prevedenia s tesniacimi lištami, a prítlačnými pružinami k tesniacim doskám vyznačujúce sa tým, že tesniaca lišta (3) opatrená azbestovými tesneniami (4) a závesnou poistkou (9) je pritláčaná pružinovými valcami (8) na tesniacu dosku (2) a rámovú dosku (5), ktorá tvorí s rámovým plechom (6) rám uchytený na horák (1), ku ktorému sú privarené držiaky (7) opatrené zarážkami (10).

Zadná stena spaľovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219694

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bobovnický Jozef, Drahoš Ivan, Novotný Kazimír

Značky: zadná, kotla, spaľovacej, stěna, komory, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov, u ktorého sa rieši spojenie celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej výparníkovej steny s celokovovou plynotesne zvarenou rúrkovou prehrievačovou stenou, vytvorenie spalinového usmerňovača a prenos tiaže z týchto častí parného kotla do nosnej konštrukcie. Podstatou vynálezu je to, že výparníkové rúrky celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej výparníkovej steny sa v prechodovom páse striedajú s...