Patenty so značkou «spalitelných»

Linka a spôsob výroby spáliteľných látok depolymerizáciou výrobkov z gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19119

Dátum: 31.05.2005

Autor: Fini Franco

MPK: C10B 53/07, C10G 1/10, C10K 1/16...

Značky: depolymerizáciou, spôsob, výrobkov, linka, spalitelných, látok, výroby

Text:

...súčastidepolymerizačné zariadenie (1), čo je zariadenie tvorené telesom všeobecne valcového tvaru s kruhovým prierezom, s hornou podstavou (10) a spodnou podstavou (11), vnútri ktorého dochádza, spôsobmi opísanými nižšie, kdepolymerizáoii stanoveného množstva pneumatik alebo iných produktov z gumy, ktoré sú do neho vložené hornou podstavou (10), ktorá sa dá otvárať, tak, aby vytvorili hromadu spočívajúcu na horizontálnej mriežke (19)...

Spôsob katalytického spaľovania spáliteľných látok vo vypúšťaných plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 278916

Dátum: 14.10.1992

Autor: Schoubye Peter

MPK: F23G 7/06

Značky: látok, katalytického, spaľovania, vypúšťaných, plynoch, spalitelných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob eliminovania spáliteľných látok obsiahnutých vo vypúšťaných a/alebo odpadových plynoch katalytickým spaľovaním, pri ktorom sa spracovávaný plyn najprv stláča v kompresore, potom sa zahrieva na teplotu nutnú na nasledujúce katalytické spaľovanie, pričom potom nasleduje spaľovanie a eliminovanie týchto škodlivých látok v spracovávanom plyne na katalyzátore obsiahnutom v spaľovacej komore a expandovanie tohto spracovávaného plynu na...

Spôsob premieňania spaliteľných znečisťujúcich látok a odpadových materiálov na čistú energiu a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278197

Dátum: 18.03.1992

Autor: Tognazzo Valerio

MPK: F23G 7/00

Značky: spôsobu, materiálov, odpadových, tohto, znečisťujúcich, premieňania, čistú, spalitelných, energiu, uskutočnenie, látok, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spracovávaný materiál sa najprv podrobí tepelnému rozkladu pri teplote vyššej ako 1 600°C v atmosfére zbavenej vzduchu v čase, postačujúcom na úplný rozklad spracovávaného materiálu na získanie spáliteľných plynov na báze vodíka a oxidu uhoľnatého, nespáliteľných plynov inertných látok tepelne rozložené produkty sa náhle ochladia vodou, pričom sa oddelia pevné inertné látky a vznikne para, touto parou sa obohatia získané plyny, pričom plyny...

Způsob ohřevu fluidujících částic na pracovní teplotu pomocí spalitelných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249158

Dátum: 12.03.1987

Autori: Červinka Václav, Beránek Jaroslav, Konečný Milan, Kichler Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidujících, způsob, kapalin, pracovní, ohřevu, částic, teplotu, spalitelných, pomocí

Text:

...odstraňuje způsob ohřevu fluidní vrstvy podle vynâlezu, jehož podstata spočíva v tom, že se do fluidní vrstvy zavede apalitelná kapalina s nízkym bodem vzplanutí,ktera se na částicich odpaří a jejíž páry se nad hladinou vrst ~ vy zapáli zapalovacím hořákem. Hořící páry spalítelné kapaliny, kterou může být např. propansbutanová.směs, metanol. etanolapod., pak velmi rychle ohřejffluidní vrstvu na zápalnou teplotu základniho paliva.Výhodou...

Vtoková soustava pro odlévání metodou vytavitelných nebo spalitelných modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232935

Dátum: 15.08.1986

Autor: Zahrádka František

MPK: B22C 7/02, B22C 9/08

Značky: spalitelných, vytavitelných, vtoková, soustava, modelů, metodou, odlévání

Zhrnutie / Anotácia:

Licí jamka vtokové soustavy pro odlévání metodou vytavitelného nebo spalitelného modelu má na svém povrchu současně obvodové i osové drážkování, které v podobě vytvořené na modelu licí jamky jednak pomáhá zachycování a jednak účinné bráni stékaní obalovací směsi. Výstupky vzniklé drážkováním musí mít slévárenské úkosy pro vyjímání v axiálním i radiálním směru, protože model licí jamky a licím kůlem je výhodné vyrobit odléváním do formy dělené...

Zařízení pro oxidační zneškodňování spalitelných škodlivin v odpadních plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226812

Dátum: 01.09.1985

Autori: Sedláček Jiří, Kočí Jan

Značky: plynech, odpadních, zneškodňování, škodlivin, zařízení, oxidační, spalitelných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro oxidační zneškodňování spalitelných škodlivin v odpadních plynech, sestávající ze spalovací komory a k ní přiléhajících regenerátorových kolon s výplní vyznačené tím, že celá regenerační výplň (3) nebo její část, s výhodou 1/4 až 3/4 na straně bližší spalovací komoře (1), je vyrobena z katalyticky aktivního materiálu, nebo je základní materiál výplně (3) nebo jeho část impregnován aktivní hmotou.