Patenty so značkou «spádu»

Zariadenie na prerozdeľovanie tepelného spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2989

Dátum: 08.10.2001

Autori: Klusáček Jiří, Toth Alexander, Veselý Stanislav, Strejček Jaroslav, Procházka Miloš, Sláma Jiří

MPK: F01D 5/12

Značky: prerozdeľovanie, spádu, zariadenie, tepelného

Text:

...úkreseTechnické riešenie bude ďalej opisané pomocou výkresu, na ktorom obrázokpredstavuje schematický pohľad na uloženie lopatiek na rotor spaľovacej turbíny.Na obrázku je znázomená dvojica lopatiek l zlopatkovania rotora. Lopatka l pozostáva znábehovej hrany g pri päte aodtokovej hrany ą pri špici, ktore sú spojené myslenou, ale na obrázku naznačenou spojnicou. Pri overovaní sa zistilo, že požadovaných výkonov možno dosiahnut vtedy, ak sú...

Přisávací zařízení ke zvýšení pracovního spádu turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263260

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kesler Josef

MPK: F03B 11/00

Značky: zvýšení, pracovního, turbiny, spádu, přisávací, zařízení

Text:

...2 kombinaci trysek vytvářejících prstencové vodní skoky s ejektorem.Pohonné voda je do přisávacího zařízení ke zvýšení pracovního spadu turbiny v obtokovém potrubí přiváděna z horní vody přítokovým potrubím l. V rozšířeném obtokovém potrubí g protéká zúženými prstencovými otvory Q mezi nálevkovitými prstencovými tryskami á a odtéká společně s vodou, přiváděnou od savky turbiny připojovacím potrubím 3, odtokovým potrubím g. Zmenšením...

Zařízení k omezení tepelného spádu při indukčním kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257724

Dátum: 15.06.1988

Autor: Voděra Václav

MPK: C21D 9/32

Značky: kalení, omezení, indukčním, tepelného, zařízení, spádu

Text:

...spočíva v tom, že mezi upínací přípravek A kalené ozubení je vložena nemagnetická deska, která odpovídá tvaru kaleného ozubení a je pevně sevřena mezi kalené ozubení a upínaci přípravek.Zařízení k omezení tepelného spádu při indukčním kalení ozubení podle vynálezu je zvláště výhodné pri indukčním kalení větších modulů, kde zamezuje vzniku trhlin v patě zubů při indukčním mezerovém kalení, zvláště ozubených kol a pastorků. Nemagnetická...

Zařízení pro současné určování křivky sušení a vlhkostního spádu v materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255806

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čermák Bojan, Duška Antonín

MPK: G01G 7/02

Značky: vlhkostního, materiálů, zařízení, krivky, určování, současné, spádu, sušení

Text:

...úměrná časové změně střední vlhkosti ve vzorku materiálu, přičemž na vahadle prvních vah je měřena síla úměrná střední hodnotě rozložení vlhkosti ve vzorku materiálu.Ze současného stanovení křivky sušení a křivky časového průběhu momentu rozložení vlhkosti ve sledováném vzorku materiálu na zařízení podle vynálezu lze s výhodou pomocí umretického modelu stanovit vodivost vlhkosti v příslušném vzorku materiálu.Na připojeném výkresu je...

Zařízení pro otevírání dveří důlních hrázových objektů, při vyšším depresním spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240138

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šimúth Jozef, Steiner Bohumil, Kolina Josef

MPK: E21F 17/12, E21F 1/12

Značky: dveří, otevírání, spádu, depresním, hrázových, objektu, zařízení, vyšším, důlních

Text:

...3 hrázového objektu a druhý konec 12 je ve styku s opěrnou kuličkou 4, která je uložena v kratším rameni 51 dvouramenné páky 5, uložené kyvně na čepu B 1 závesu 6. Delší rameno 52 je svým koncem spojene s tažným elementem 7, kupříkladu lanem nebo řetězem. Tažný element v 7 je veden přes naváděcí kladky 8 na konzolách 81 tělesa 2 dveří a kladku 82 na třmenu 83 boku čela k tažněmu tekutinovému válci 9, ku příkladu vzduchovému,jenž je ukotven...

Zapojení stacionárního měřiče tlakových spádů v potrubí ve větrné síti dolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232191

Dátum: 01.04.1987

Autori: Chrobáček Radomír, Bilan Zdeněk, Kuchta Zdeněk, Václavík Ivo

MPK: G01L 15/00, E21F 1/00

Značky: potrubí, tlakových, zapojení, spádu, větrné, sítí, měřiče, stacionárního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stacionárního měřiče podle vynálezu slouží k měření tlakových spádů ve větrné síti dolu a je určeno především pro uhelné doly s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Zapojení stacionárního měřiče tlakových spádů se skládá z tlakoměrné krabice, která je připojena odbočkou na potrubí, ze snímače vychýlení, který je propojen jednotkou korekce s tlakoměrnou krabicí. Na výstupu snímače vychýlení je připojen vysílač, propojený s...

Indikátor spádů ražených vrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232354

Dátum: 01.01.1987

Autori: Novák Jan, Novák František

MPK: G01B 5/24

Značky: vrtů, ražených, spádu, indikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zapadající do oboru stavebního a hornického na pracovištích s vrtáním děr do zdiva, kamene, uhelných slojí ap. Řeší problém nastavení přenosného vrtacího zařízení do požadovaného úhlu spádu vrtů a udržování tohoto úhlu po celou dobu ražení vrtu, bez použití vytyčovacích pomůcek, jako složité šablony, odměřování tangentami ap. Indikátor se skládá z nosníku, připevněno na tělo indikátoru rovnoběžně s osou vrtání vrtacího...

Způsob měření IR spádu v hodnotě zapínacího potenciálu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236734

Dátum: 15.11.1986

Autor: Vavřina Jindřich

MPK: C23F 13/00

Značky: způsob, zapojení, hodnote, potenciálu, spádu, měření, provádění, zapínacího, způsobu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zapojení pro měření IR spádu v hodnotě zapínacího potenciálu proudem protékané kovové elektrody v elektrolytu při použití referenční elektrody, odstíněné při měření potenciálu kovové elektrody od proudového pole proudu z vnějšího zdroje. Podstata řešení spočívá v tom, že se změří potenciální rozdíl mezi odstíněnou referenční elektrodou snímací elektrodou snímací elektrody pro měření polarizačního potenciálu a referenční...

Zapojení číslicového měřiče spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227241

Dátum: 15.11.1985

Autori: Uher František, Lamač Jiří, Probst Jiří

Značky: spádu, měřiče, číslicového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace vodní turbiny a řeší zapojení číslicového měřiče spádu. Číslicové informace o úrovní horní a dolní hladiny se napěťově upraví a vedou na nastavovací vstupy přiřazených čítačů, které se nastaví na okamžitou úroveň příslušné hladiny. S příchodem počítacích pulsů začnou oba čítače současně odečítat. Horní čítač odečítá od nastavené úrovně horní hladiny a dolní čítač odečítá od nastavené úrovně dolní hladiny. Oba čítače...

Snímač vlhkostného spádu v sušenom drevnom rezive

Načítavanie...

Číslo patentu: 219161

Dátum: 01.06.1985

Autor: Makovíny Ivan

Značky: snímač, sušenom, drevnom, vlhkostného, spádu, rezive

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru drevárskeho a rieši meranie vlhkostného spádu v sušenom drevnom rezive na základe merania elektrického odporu dreva v jeho stredovej a povrchovej časti a tým sa nepriamo určuje rozdiel vlhkosti medzi meranými vrstvami a určuje sa vlhkostný spád. Snímač v podstate pozostáva z dvoch dvojíc elektród - stredových a povrchových, z relé, klopného obvodu, jednosmerného zdroja a normálového odporu. Vynález je znázornený na...

Přenosný přístroj pro měření tlakových spádů v důlni větrní síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 223536

Dátum: 01.05.1984

Autori: Bilan Zdeněk, Kuchta Zdeněk, Chrobáček Radomír

Značky: prenosný, spádu, větrní, měření, prístroj, sítí, důlní, tlakových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přenosného přístroje pro měření tlakových spádů v důlní větrní síni především v plynujících dolech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořen hadicí, která je připojena na tlakovou krabici, na kterou je machanicky napojen snímač vychýlení s korekční jednotkou a výstup ze snímače vychýlení je napojen na vstup vyhodnocovací jednotky, na jejímž výstupu je napojen indikátor, přičemž snímač vychýlení, vyhodnocovací jednotka a...

Trubkové topné těleso uložené ve spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213547

Dátum: 01.03.1984

Autor: Šaroun Zdeněk

Značky: trubkové, uložené, těleso, spádu, topné

Zhrnutie / Anotácia:

Trubkové topné těleso uložené ve spádu. Je vyrobeno z tenkostěnných trubek. Jeho rovnoběžné trubkové větve jsou vevařeny na vstupní straně do hrdel vstupní trubky a na straně kondenzátu do sběrné trubky opatřené hrdlem pro odvod kondenzátu. V hrdlech vstupní trubky jsou pro zmenšení vstupního průřezu do rovnoběžné trubkové větve provedeny přepážky.