Patenty so značkou «soustruhů»

Upínací čelist soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 273558

Dátum: 12.03.1991

Autor: Hudec Zdeněk

MPK: B23Q 3/152, B23B 5/22

Značky: soustruhů, upínací, čelisť

Řídicí systém s programovatelným počítačem obráběcího stroje, zejména svislého soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269887

Dátum: 14.05.1990

Autori: Krčmář Jaroslav, Dúcky Jozef, Chrastina Pavol, Patík Zdeněk, Straka Dušan

MPK: B23Q 15/24

Značky: stroje, soustruhů, obraběcího, programovatelným, svislého, počítačem, systém, zejména, řídící

Text:

...systému s programovatelným počítačem, prostředků osvědčených a spolehlivých, přičemž jejich zapojení a blok kontroly polohovâní příčníku jako pohyblivé částí stroje, obousměrně připojený k bloku ovládání pohybovéhoprostředku, plně automutízuje veškeré úkony spojené s programovatelným polohovánim za využití přesné nivelovoných zubů ustovovacích tyčí spojených s nepohyblivou částí stroje. íNa pľůvodních výkresech je znázorněn příklad...

Zařízení pro dvouosé kopírování na soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256461

Dátum: 15.04.1988

Autor: Žid Jiří

MPK: B23B 5/30

Značky: zařízení, kopírování, soustruhů, dvouosé

Text:

...loži lg soustruhu, v jehož vřetenu lg je upnut obrobek ll, je upraveno vedení 1 pro podélný supdrt l.Na něm je uspořádáno příčné vedení pro příčný suport g, nesoucí otočný, dvoupolohový nástrojový držák §. V jedné jeho polozeje upnut nástroj g pro povrchové soustružení a ve druhénástroj lg pro soustružení v otvoru obrobku ll. Příčný suport g je opatřen lištou 5, na níž je posuvně uložen nosič Q oboustranného držáku 1, ve kterém jsou upnuty...

Zařízení k přesouvání páky pro ovládání posuvu u soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255432

Dátum: 15.03.1988

Autor: Štefek Stanislav

MPK: B23Q 1/30

Značky: posuvu, soustruhů, ovládání, přesouvání, páky, zařízení

Text:

...desce lg. V pouzdru zá jsou proti náběhovým plochám gg dvouramunných páček gł uložcny ve vybráních 35 otočné na čepech 31 kladičky gg a západka 33 ovládána pružinon gg, pre zapadnutí do zářezů gł nebo QA ve zúženém konci tyče lg.Zařízení je prostřednictvím základové desky lg upevněno šroubovým spojem k soustruhu(nezakresleno) tak, že páka 3 pro ovládání posuvu je uložena mezi kladičkami lg tyče lg.Ve střední poloze 5 páky gg pro...

Zařízení pro vyvození eliptického pohybu obráběcího nože soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246708

Dátum: 15.12.1987

Autori: Váoa Pavel, Skalka Boris, Peoina Petr

MPK: B23B 21/00

Značky: soustruhů, vyvození, zařízení, obraběcího, pohybu, eliptického, nože

Text:

...dodatečného odstraňovaní vyhrnutého materiálu.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vyvození elíptického pohybu obráběcího nože soustrtthu podle vynálazu, ktere je tvořeno křížovým a nožovým suportem s nožovým držákem, upevněných k příčnemu suportu soustruhu společným nosičem. Podstata vynálezu spočíva V tom, že ve společném nosiči je otočně uložen hnaný hřídel, kterýje opatřen dvěma excentry, otáčející se v kulisäch, jež jsou...

Zařízení pro pohon a polohování vřetena soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240624

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bódás Sándor, Deák Ferenc

MPK: B23B 5/48, B23Q 5/20

Značky: zařízení, pohon, vřetena, soustruhů, polohování

Text:

...vady příliš vysoké. Kromě toho je nutno zajistit při výrobě příčné umělé vady určitou obvodovou délku a pro tento účel není soustruh vybaven žádným odměřovacím zařízením.odstranění nevýhod současného stavu techniky umožňuje zařízení pro pohon a polohování vřetena soustruhu podle vynálezu, vyznačující se tím, že sestává z klinové řemenice,která je nasazena z opačné strany na nosném tělese sklíčidla soustruhu a pohâněna přes kluznou spojku 5...

Pomocná upínací hlava soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251725

Dátum: 16.07.1987

Autor: Nováček Bohuslav

MPK: B23B 13/02

Značky: soustruhů, upínací, hlava, pomocná

Text:

...nástroj obrábí materíál.govnomêrně, nedochá~ zí k předčasnému otupováni a ulamováni břítů na řezných nástrojích. Tím, že upínací tyčkypomocné upínací hlavy soustruhu jsou vysouvany rovnoměrně, je dosaženo přesného vystředěni obráběného materiálu. Upínací tyčky jsou stavěcí maw ticí dotlačeny na povrch obràběného maturiálu, takže tento man teriál je upnut bez vůle. Vlivem takového- vedení je možno obráběný materiál opracovàvat s přesností,...

Smykadlo suportu univerzálního svislého soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251194

Dátum: 11.06.1987

Autori: Patík Zdeněk, Sklenář Miroslav, Lutonský Milan

MPK: B23B 3/10

Značky: smýkadlo, univerzálního, soustruhů, suportů, svislého

Text:

...nástrojů může suport pracovat jak s individuálními rotačními nástroji upínanými do vřetene, tak i s ne~ rotačními nàstroji nesenými čelné na smykadlo upínatelnými držáky,a to při nijak neomezeněm využití jejich technologického výkonu.Tyto i další výhody lépe vyniknou na podkladě popisu příkladu konkrétního provedení vynálezu, ktoré je znázorněno na výkresoch,na nichž je na obr. 1 podélný řez smykadlem s upnutým držákem nerotačních - tedy...

Způsob automatické regulace míry otupení obráběcího nástroje, zejména nože soustruhu v průběhu obrábění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237288

Dátum: 01.05.1987

Autori: Taraba Oldřich, Valenta Jiří

MPK: B23Q 15/00

Značky: způsobu, obraběcího, soustruhů, provádění, regulace, obrábění, míry, nože, způsob, automatické, zejména, zařízení, otupení, průběhu, tohoto, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu automatické regulace míry otupení obráběcího nástroje, zejména nože soustuhu v průběhu obrábění. Ultrazvukový signál, generovaný v obráběcím nástroji (2), se snímá piezokeramickým snímačem (4). Po zesílení se ultrazvukový signál vyhodnotí a v závislosti na zjištěné míře otupení obráběcího nástroje (2) se případně upraví velikost jeho záběru. Zařízení k provádění způsobu má na suportu (3) nebo nástroji (2) obráběcího...

Zařízení pro polohování vřetenového nosiče několikavřetenových automatických soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232020

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pykal Václav, Gančarčík Bohumil, Macalík Josef

MPK: B23B 9/02

Značky: vřetenového, nosiče, několikavřetenových, zařízení, soustruhů, automatických, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro polohování vřetenového nosiče několikavřetenových automatických soustruhů do dvou pracovních poloh. Podstatou vynálezu je zařízení pro střídavé polohování vřetenového nosiče pracovních vřeten v jednom a druhém směru proti příslušným dorazům. Přetáčení vřetenového nosiče v rozmezí 180° je obstaráváno regulovatelným hydromotorem spraženým s vřetenovým nosičem převodovým mechanismem. Po obvodu čelní stěny vřetenového nosiče...

Zařízení pro přetáčení a polohování vřetenového bubnu vícevřetenového automatického soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232008

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kesl Lubomír, Gančarčík Bohumil, Vanžura Jaromír

MPK: B23B 9/00

Značky: vícevřetenového, soustruhů, polohování, zařízení, vřetenového, automatického, přetáčení, bubnu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro přetáčení a polohování vřetenového bubnu vícevřetenových automatických soustruhů jednoduché tuhé konstrukce, umožňující dosažení co nejkratších neproduktivních časů při vysoké přesností polohování. Podstatou vynálezu je zařízeni pro přetáčení a polohování vřetenového bubnu rotačním hydromotorem řízeným šoupátkovým rozváděčem s reverzačním soupátkem spojeným jednak s přetáčením ústrojím a jednak s...

Přídavné zařízení k univerzálnímu soustruhu, určené pro výrobu čelního evolventního ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238724

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kábrt František, Vacek Vladimír, Hromek Karel

MPK: B23F 17/00, B23C 7/02

Značky: soustruhů, výrobu, čelního, zařízení, přídavné, určené, ozubení, evolventního, univerzálnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení je určeno zejména pro výrobu evolventního drážkování hřídelů. Skládá se z desky upevnitelné k suportu univerzálního soustruhu. Na desce je kluzně uložena převodová skříň obsahující na výstupu frézovací trn s odvalovací frézou. Odvalovací fréza se do záběru nastavuje jednak příčným posuvem suportu a jednak posunutím převodové skříně do základní polohy proti síle výsuvné pružiny. V základní poloze se převodová skříň zajistí...

Zařízení pro obsluhu technologických pracovišť revolverových soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223711

Dátum: 15.04.1986

Autor: Blažek Jan

Značky: revolverových, pracovišť, obsluhu, technologických, zařízení, soustruhů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro obsluhu technologických pracovišť revolverových soustruhů pro zpracování obrobků přírubového i hřídelového charakteru jednoduché kompaktní konstrukce s co nejmenší půdorysnou plochou. Podstatou vynálezu je zařízení, které se skládá z manipulační portálové jednotky, jehož jeden vertikální nosný sloup tvoří hlavní nosný prvek zásobníku polotovarů, případně obrobků, druhý vertikální nosný sloup má dutý...

Poháněcí ústrojí vřeten vícevřetenových soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228744

Dátum: 15.04.1986

Autori: Stojar Vladimír, Macalík Josef

MPK: B23Q 5/02

Značky: vícevřetenových, vřeten, soustruhů, ústrojí, poháněcí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit poháněcí ústrojí vřeten vícevřetenových soustruhů, jež při jednoduché konstrukci umožní rychlé spojení vřeten s převodovou skříní při jejich přestavení z manipulační polohy do polohy pracovní. Podstatou vynálezu je poháněcí ústrojí vřeten vícevřetenových soustruhů, jejichž každé vřeteno (2) je spřaženo převodovým mechanismem (3) s příslušným ovládacím hřídelem (5) opatřeným ovládacím ozubeným kolem (6) a vedle něj s...

Zařízení pro upínaní obrobků tyčového tvaru, zejména ve vřetenech vícevřetenových automatických soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220453

Dátum: 15.11.1985

Autori: Růžička Hynek, Vinklárek Vladislav

Značky: obrobků, tvaru, vřetenech, upínání, zejména, automatických, tyčového, vícevřetenových, zařízení, soustruhů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduché zařízení pro upínání obrobků tyčového tvaru, které po odlehčení upínací síly vyvodí nucený uvolňovací pohyb o dostatečné síle pro překonání všech pasivních odporů. Podstatou vynálezu je zařízení (znázorněno na výkrese) pro upínání obrobků tyčového tvaru, které má v mechanismu uspořádánu uvolňovací pružinu, jejíž napínání je vytvářeno kuželovými plochami, vytvořenými jednak v ovládacím pouzdru a jednak v...

Zařízení pro přetáčení vřetenového bubnu vícevřetenových automatických soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220394

Dátum: 15.11.1985

Autor: Vinklárek Vladislav

Značky: vícevřetenových, zařízení, bubnu, vřetenového, soustruhů, přetáčení, automatických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro přetáčení vřetenového bubnu u vícevřetenových automatických soustruhů zamezující velkým a nekonstantním přeběhům jmenovité polohy a v důsledku toho rozkmitání vřetenového bubnu. Podstatou vynálezu je zařízení pro přetáčení vřetenového bubnu, jehož polohovací drážky maltézského kříže mají unášené stěny orientované ve směru jeho otáčení vypracovány v rovině po celé délce ramen tohoto maltézského kříže a...

Zařízení pro ovládání posuvu pracovního suportu vícevřetenového automatického soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217305

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hnilička Jarslav, Hnilička Josef

Značky: automatického, pracovního, posuvu, vícevřetenového, soustruhů, zařízení, suportů, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání posuvu pracovního suportu automatického soustruhu je podle vynálezu vytvořeno tak, že v převodovém mechanismu mezi ovládací kulisou a pomocnou dvouramenou pákou posuvu tohoto pracovního suportu je vložen spojovací prvek tvořený hydraulickým válcem. Pístnice tohoto hydraulického válce je opatřena identifikačními důlky obou krajních poloh pracovního suportu, do nichž v příslušné poloze pístnice zapadají odpružené kolíky...

Zařízení k ovládání posuvu příčných suportů, zejména u vícevřetenových automatických soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216984

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hnilička Josef, Hnilička Jaroslav

Značky: suportů, automatických, zejména, zařízení, soustruhů, ovládání, posuvu, příčných, vícevřetenových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání posuvu příčných suportů je uplatnitelné zejména na více vřetenových automatických soustruzích, je opatřeno ovládacím hřídelem s drážkováním pro uložení pastorku, který ve spojení s ozubeným hřebenem obstarává normální posuv tohoto příčného suportu. Zařízení podle vynálezu má na přečnívajícím konci ovládacího hřídele ovládací páku, která pak ovládacím kamenem uloženým ve svislém vedení upraveném v tělese pevně spojeném s...

Zařízení na výměnu nástrojů soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228703

Dátum: 25.10.1984

Autori: Dölling Klaus, Volker Thomas, Lehman Walter, Wagenzink Günter

MPK: B23B 29/32, B23Q 3/155

Značky: zařízení, soustruhů, výměnu, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na výměnu nástrojů soustruhu, kde na příčných saních je umístěn zásobník nástrojů. Účel vynálezu spočívá v tom, aby při jednoduché konstrukci bylo zabezpečeno použití značného počtu nástrojů na soustružení a na vnitřní soustružení za minimální doby trvání výměny nástrojů a při dlouhodobé přesnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v kotoučové revolverové hlavě známým způsobem uchycují nástroje pro soustružení a...

Příčník obráběcích strojů, zejména svislých soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216144

Dátum: 15.06.1984

Autori: Šplíchal Jan, Fiala Petr, Jašek Jiří, Hasoň Josef

Značky: svislých, příčník, zejména, strojů, soustruhů, obráběcích

Zhrnutie / Anotácia:

Příčník obráběcích strojů, zejména svislých soustruhů, vyznačující se tím, že se skládá z vodicí části (1) a z vyztužovací části (2), které jsou spojené příčnými čepy (3) a opatřeny jednak stahovacími šrouby (4,6) pro vzájemné přiblížení obou částí a jednak odtlačovacími šrouby (5, 7), pro vzájemné oddálení částí.