Patenty so značkou «šoupátkový»

Šoupátkový uzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 260030

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mednikarov Stefanov, Georgiev Jordan

MPK: F16K 31/122

Značky: uzavírací, ventil, šoupátkový

Text:

...Konbueoőpasuym xamçpy 23, a omwya - a nonoinosnymumü peaepsyap 9. Hnnenne Bona upexpamaemça nocne TOTO, Kax naaneuue Kon npecçnponaauoro B aonuo-noanymmom peaepayape 9 Bosnyxa Bmpannnwcs c nasneamen nonu 3 Tpyöonposonou orxuoueuuu 1. B cáyqae cnrnana o nouàmenuom nanneuun son 5 Tpyöonpononou owxnoneanu 1, cooTaeTcTBeHHóB nonnópmueàom npocwpancwse 29 uunnnnpa 3, nopmenb 4 nqsnpamaemcn.a.cBoe Haúanbnoe nonomenue non neňcmnnen pacmnpawmeroca...

Šoupátkový rozvod dvoudobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258576

Dátum: 16.08.1988

Autor: Doležal Luboš

MPK: F01L 5/20

Značky: rozvod, dvoudobého, motorů, šoupátkový

Text:

...pomocí šroubovice v unášeči a do ní zapadajícího kolíku, který je pevně spojen s posuvným a na hnací hřídeli neotočně uloženým stavěcím členem. Toto řešení není na obr. znázorněno.Základní šoupátko l je unášeno pomocí drážkování na hnací hřídeli 3 nebo klikové hřídeli. Přídavné šoupátko 3 je unášeno čepy 1, které jsou pevně spojeny 5 unášečem §, který tvoří ozubené kolo se šikmými zuby otočně uložené na hnací hřídeli 3.Unášeč § zabírá do...

Šoupátkový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242813

Dátum: 01.04.1988

Autor: Maoásek Zdenik

MPK: F16K 3/02

Značky: šoupátkový, uzáver

Text:

...šoupátkový uzávěr v otevřené poloze vytečkované Šípky znázorňují průtok písku uzávěrem. Obr. 2 zachycuje šoupátkový uzávěr po uzavření šoupátka a obr. 3 znázorňuje šoupátko v uzavřené a utěsněné poloze. Obr. 4 je řez seetavou šoupátkové skříně a šoupátka v místě A-AŠoupátková ekříň l je obdélníkového prúřezu a nad svým dnemg je opatřena těeníoímí přírubami Zsł . ktoré jsou ve znázorněném provedení součástí další konstrukce odměrné nádoby...

Rotační šoupátkový rozdělovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253537

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lindr Václav, Macek Jan, Štěrba Jaroslav, Ort Jan

MPK: F02N 9/04, F01L 31/22

Značky: rotační, vzduchu, šoupátkový, rozdělovač

Text:

...spolehlivé vzníceníPříklad provedení rozdělovaěe podle vynálezu je uveden na připojeném vyobrazení, kde je znázorněn řez tělesem rozdělovaěe s rotačním a axiálním šoupátkem, dále detail C rotaěního šoupátka v bokoryse a schêmatické znázornění potrubního rozvodu od tlakové nádoby přes rozdělovaě až ke spouštěcím ventilum motoruZ obrázku je pátrný nejprve rozdělovač lhtvořený pouzdrem gg, u jehož vnitřního prostoru lg je uepořádáno rotační...

Pneumatický šoupátkový rozvaděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 252946

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaňáč Vladimír, Šedivý Jaromír, Kopsová Ivana, Kuklík Vlastimil, Veselý Václav, Vančura Ivan, Rytzko Petr

MPK: F16K 11/07

Značky: šoupátkový, pneumatický, rozvaděč

Text:

...a nízkou výrobní náročnost. Je vhodný pro použití v prostředí, kde je nebezpečí značného znečištění a lze jej přímo připevnit na ovládaný prvek.Na připojenám výkresu je v řezu schemeticky znázorněno vnitřní uspořádání pneumatického šoupátkového rozvaděče podle vynálezu. Na obr. 1 je nárys, na obr. 2 půdorys.Pneumatický šoupátkový rozvaděč je tvořen tělesem lg, v němž jsou vytvořeny dve výstupní kanály 13 doplněné dutými připojovacími...

Šoupátkový uzávěr licí pánve na tekuté kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236654

Dátum: 15.02.1987

Autor: Walther Ludwig

MPK: B22D 41/08

Značky: licí, šoupátkový, tekuté, uzáver, pánve

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šoupátkového uzávěru licí pánve na tekuté kovy, například ocel, tvořený výměnnou pevnou keramickou deskou, uloženou pevně v ocelovém rámu pod vnitřní vložkou licího otvoru licí pánve a utěsněnou na kruhové pero k objímce a spod ní umístěnou keramickou posuvnou deskou, zasazenou do ocelové vany, opatřenou nejméně jednou keramickou licí trubkou a uloženou vyměnitelně v kluzném rámu, přičemž keramická posuvná deska je ke keramické...

Šoupátkový karburátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237795

Dátum: 15.09.1986

Autori: Karlapp Helmut, Sehrndt Christian

MPK: F02M 3/08

Značky: šoupátkový, karburátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sytému, zabezpečujícího chod naprázdno spalovacího motoru, do kterého přívod paliva se provádí pomocí šoupátkového karburátoru. Cíl vynálezu je díky z hlediska zpoždění vzorem spotřebitelských vlastností, zvláště úspory paliva, snížení výfukových spalin a zlepšení podmínek jízdy v přechodové zóně. Řešení vynálezu se vyznačuje tím, že kanál přívodu paliva při chodu naprázdno, spojující trysku přívodu paliva při chodu naprázdno s...

Těsný šoupátkový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 231444

Dátum: 15.06.1986

Autor: Dlouhý Pavel

MPK: F16K 3/06

Značky: těsný, šoupátkový, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Těsný šoupátkový uzávěr pro uzavírání potrubí, výsypek a zásobníků při dopravě sypkých hmot. Zařízení se týká výrobců dopravních cest a armatur pro sypké hmoty . Účelem vynálezu je vytvoření těsného šoupátkového uzávěru zajištujícího zamezení propouštění materiálu zvláště práškových materiálů podél vodicích lišt a na stranách, kde šoupátko proniká potrubím. Sleduje se i snížení energetických nároků na pohyb šoupátka. Těsné šoupátko ve vodících...

Elektricky ovládaný proporcionální šoupátkový rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 230914

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikšovic Ivan, Bláha Vladimír

MPK: F16K 11/02

Značky: šoupátkový, rozvaděč, proporcionální, ovládaný, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká pevného spojení kotvy regulačního magnetu se šoupátkem u elektricky ovládaného proporcionálního šoupátkového rozváděče (dále jen proporcionálního rozváděče). Pevné spojení odstraňuje odskakování kotvy od šoupátka proporcionálního rozváděče, které může způsobit nežádoucí rozkmitání systému a proporcionální rozváděč se může uplatnit i v oblasti vyšší frekvence. Vedení kotvy je dokonalejší, jednodušší a bez mechanického...

Šoupátkový uzávěr pro výtok hutnických věder

Načítavanie...

Číslo patentu: 221512

Dátum: 15.02.1986

Autor: Meier Ernst

Značky: věder, šoupátkový, uzáver, hutnických, výtok

Zhrnutie / Anotácia:

Šoupátkový uzávěr pro výtok hutických věder, který má šoupátkovou desku s několika průtokovými otvory, za kterými jsou uspořádány s pomocí spojovacího zařízení vypouštěcí trysky, které mají ohnivzdornou objímku a spojovací součást, která je podle vynálezu zdokonalena v tom, že na průtokových otvorech šoupátkové desky jsou s pomocí spojovacího zařízení pro vypouštěcí trysky, sestávajícího ze dvou spojovacích součástí, připevnitelné vstřikovací...

Šoupátkový uzávěr plynového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229114

Dátum: 01.02.1986

Autor: Fait Jiří

MPK: F16K 37/00

Značky: uzáver, šoupátkový, potrubí, plynového

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření šoupátkového uzávěru plynového potrubí s ukazovatelem polohy jeho uzavíracího šoupátka a to šoupátkového uzávěru s nestoupavým vřetenem tohoto uzavíracího šoupátka. Vnější konec nestoupavého vřetena je prodloužen nasouvacím nástavcem s vnějším závitem, na kterém je našroubována pohybová matice, opatřena radiálním závitovým otvorem s vešroubovaným čepem, kde nasouvací nástavec je ukončen častí pro nasunutí ručního...

Šoupátkový uzávěr pro odpichový kanál metalurgické pece nebo nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221254

Dátum: 15.01.1986

Autor: Tinnes Bernhard

Značky: uzáver, kanál, nádoby, šoupátkový, metalurgické, odpichový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šoupátkového uzávěru pro odpichový kanál zejména metalurgické pece, který sestává z uzávěrové jednotky, opatřené skříní šoupátka s žárovzdornou pevnou deskou a šoupátkem s žárovzdornou posuvnou deskou a ze zdvihového pohonu, jehož zdvihový orgán je se šoupátkem propojen pomocí spojky a jehož skříň je uvolnitelně spojena se skříní šoupátka, přičemž podle vynálezu je šoupátkový uzávěr opatřen poddajnou nosnou součástkou spojenou s...

Šoupátkový ventil pro vypouštění kapalin z nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 224407

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pavlusik Peter

Značky: vypouštění, šoupátkový, nádrží, kapalin, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Šoupátkový ventil pro vypouštění kapalin z nádrží pojízdných nebo stabilních, opatřený přírubou pro uchycení do nádrže a šroubením na výpusti, vyznačující se tím, že ve ventilovém tělese (1) je těsně vestavěné pístové šoupě (2), opatřené na obvodě vybráním a horním těsněním (3), v dolní části těsněním (5), do vodicí plochy pístového šoupátka (2) jsou upevněné čepy (4) procházející vybráním ve ventilovém tělese (1) a usazené ve vidlici (6),...

Šoupátkový podávač

Načítavanie...

Číslo patentu: 225479

Dátum: 15.04.1985

Autor: Studynka Pavel

Značky: podávač, šoupátkový

Zhrnutie / Anotácia:

Šoupátkový podávač synchronizovaný s nepřerušovaným chodem strojního zařízení, vyznačený tím, že se skládá ze dvou šoupátek /4/ a /5/, přičemž první šoupátko /4/ je umístěno na strojním zařízení /13/ naproti vačce /1/ upevněné na hřídeli /14/ strojního zařízení a druhé šoupátko /5/ je umístěné na nosníku /9/, který je upevněn naproti zakládacímu prostoru nástroje /10/, nosníku /9/ připevněnému krytu /15/, uvnitř kterého jsou umístěny pružiny...

Hradicí šoupátkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 216909

Dátum: 15.01.1985

Autori: King Patrick Dana, Shapland Earl Page

Značky: šoupátkový, hradicí, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Hradicí šoupátkový ventil pro licí nádobu, s horní deskou pevně umístěnou pod licí nádobou a opatřenou otvorem pro otevřené spojení s licím otvorem ve dnu nádoby, s pohyblivým deskovým šoupátkem, majícím průtokový otvor, spolupracující s otvorem horní desky pro umožnění toku z licí nádoby, když deskové šoupátko je v jeho činné poloze pod horní deskou a průtokový otvor deskového šoupátka je v zákrytu s otvorem horní desky, s nosným rámem...

Šoupátkový karburátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225067

Dátum: 01.12.1984

Autor: Krňávek František

Značky: karburátor, šoupátkový

Zhrnutie / Anotácia:

Šoupátkový karburátor s regulací bohatostí směsi škrcením průtoku paliva v kalibrované trubici pomocí tvarované jehly vyznačující se tím, že jehla (2) je zavěšena v šoupátku (4) na odpružené membráně (1), která odděluje směšovací komoru (3) od šoupátkové komory (7)v níž je atmosferický tlak.

Třídeskový šoupátkový uzávěr pro vsázecí vědra ve slévárnách oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 214791

Dátum: 15.09.1984

Autori: Muschner Udo, Schnurrenberger Emil

Značky: vědra, šoupátkový, třídeskový, slévárnách, uzáver, vsázecí, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Třídeskový šoupátkový uzávěr pro vsázecí vědra ve slévárnách oceli, zejména pro mezivložená vědra, s nepohyblivou půdní deskou uspořádanou pod výtokem vědra, s přesuvnou šoupátkovou deskou a za ní uspořádanou základní deskou, jakož i s průtokovými otvory v deskách, souosými v otevřené poloze uzávěru, vyznačující se tím, že průtokový otvor (19) v základní desce (9) je vytvořen jako podélná díra, jež má alespoň na straně vtoku ve směru uzavírání...

Těsnicí šoupátkový uzávěr výsypného otvoru žlabového řetězového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214783

Dátum: 15.09.1984

Autor: Straub Paul A Jost Heinrich

Značky: otvorů, dopravníku, těsnicí, řetězového, žlabového, uzáver, šoupátkový, výsypného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojírenství a vztahuje se na žlabové řetězové dopravníky, umístěné v uzavřeném krytu, opatřeném výsypnými otvory, dopravující sypký materiál v plynném médiu, například horkém vzduchu. Úkolem vynálezu je vytvořit šoupátkový uzávěr, který by i v náročných podmínkách výsypný otvor nejen uzavíral, ale také spolehlivě těsnil a zabraňoval úniku plynného média. Řešení této úlohy je nejlépe patrné z obr. 3. Šoupátková deska 21,...