Patenty so značkou «souososti»

Zařízení pro vyrovnávání souososti hřídelů rotačních soustrojí za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245102

Dátum: 15.12.1987

Autor: Sponer Gisbert

MPK: G01M 1/00

Značky: rotačních, soustrojí, hřídelů, zařízení, vyrovnávání, provozu, souososti

Text:

...vlivem rozndílných dilatací vodorovný posuv ložiska tak, aby byla splněna podmínka vyrovnání hřídelů v horízontálním smeru. To má značný význam, i když s využitím ložískov-ých stojanů lze získat pouze menší posuvy, řádově několika desetin milimetru do 0,5 mm ve výškovém i vodorovném smeru.Další příkladná aplilkace zařízení podle vynálezu je uvedena na obr. 4. Zařízení obsahuje stroje 1, 2, 3, 4, 5 s xhřídell spojený mi v soustrojí, dále...

Zařízení pro stabilizaci souososti hřídelů rotačních soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235745

Dátum: 01.12.1986

Autor: Procházka Miroslav

MPK: G01M 1/00

Značky: souososti, soustrojí, stabilizaci, zařízení, rotačních, hřídelů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je napomáhat vyrovnávání souosostí hřídelů rotačních soustrojí. Jedná se zejména o velká soustrojí, jako jsou turbosoustrojí nebo soustrojí s kompresory, která používají pro upevnění ložiskových stojanů nosné prvky, například nosnou stolici nebo samostatnou podstavu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do nosných prvků zabuduje konzervativní teplosměnné ústrojí, které vyrovnává teplotu v různých částech nosných prvků, a tím...

Zařízení pro měření souososti hřídelů rotačních soustrojí za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226242

Dátum: 01.02.1986

Autor: Procházka Miroslav

Značky: zařízení, měření, soustrojí, rotačních, hřídelů, souososti, provozu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření souososti hřídelů rotačních soustrojí za provozu obsahující otočné hřídele a spojku, jíž jsou oba hřídele spojeny vyznačené tím, že ve dvou různoběžných rovinách k ose hřídelů prvého stroje /13/ a druhého stroje /14/, jsou instalovány snímače /l´, 2´, 3´, 4´, 5´, 6´, 7´, 8´, 1´´, 2´´, 3´´, 4´´, 5´´, 6´´, 7´´, 8´´, / kde osy prvých čtyř dvojic snímačů /1´, 2´, 3, 4, 5´, 6´, 7´, 8´,/ jsou obsaženy v prvé rovině a osy druhých...

Zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219041

Dátum: 15.06.1985

Autori: Wais Stanislav, Pelc Jaroslav

Značky: zařízení, cívkou, otvory, měřidla, souososti, brusky, seřizování, snímače, jádra, ovládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory. Vynález se týká ovládacího měřidla pro brusky na otvory, pro aktivní kontrolu v průběhu broušení a řízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší konstrukci zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory. Podstatou vynálezu je, že s válcovým pouzdrem je pevně spojeno těleso, opatřené otvorem, ve...

Zařízení pro vyrovnání souososti soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225463

Dátum: 15.04.1985

Autori: Boháč Miroslav, Futera Miroslav, Škaloud Vladimír, Šídlo Pavel, Fleischmann Jaroslav, Kodym Jaroslav

Značky: souososti, soustrojí, zařízení, vyrovnání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyrovnání souososti soustrojí, např. turbokompresorového soustrojí, využívající suvně přestavitelného klínu ve směru působení s ním spojeného pohybového šroubu, z čehož je odvozen posuv vyrovnávací součásti ve směru kolmém k posuvu klínu, vyznačující se tím, že sestává z tělesa /1/ zařízení, jehož horní základna /2/ má, v půdorysném pohledu vnitřní část ve tvaru U profilu, jehož stojina tvoří zadní stěnu /3/ tělesa /1/ a příruby...

Zařízení k měření souososti a rovnoběžnosti drážek pro pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 214320

Dátum: 01.06.1984

Autor: Zapletal Antonín

Značky: měření, drážek, souososti, rovnoběžnosti, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku měření souososti a rovnoběžnosti drážek pro pera na hřídelích, nábojích tělesa a podobně, stavitelným zařízením uvnitř drážky, na jehož pevný držák vložky je uchycen indikátor úchylek prováděného měření. Zařízení tvoří dvě vložky, jejichž přilehlé boční stěny jsou sešikmeny. Ve stěně vložky s větší plochou je vývrt pro stavitelný držák s podložkou, excentrem a maticí, v druhé vložce je drážka pro upínací člen souběžná...