Patenty so značkou «součinitele»

Zařízení pro měření součinitele tepelné vodivosti v ustáleném teplotním stavu s vyloučením vlivu teploty okolí na výsledek měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262128

Dátum: 10.02.1989

Autori: Navrátil Libor, Keim Lubomír, Škopek Jaroslav, Mikula Ján, Kypr Petr

MPK: G01K 1/20

Značky: měření, stavu, součinitele, výsledek, vyloučením, vlivů, teploty, zařízení, ustáleném, okolí, tepelně, teplotním, vodivosti

Text:

...rtepelněizolečním prstencem. Toto řešenívyhovuje při měření -vzorrků s vysokým součinitelem tepelné vodivosti, ale nevyhovuje při měření vzorků, jejichž součinitel tepelného odporu je biízký součinitel-í »tepelného odporu materiálu tepelněizolačního prstence.ľentoínedostastek odstraňuje zařízení podle vynál-ezu sestavající z chladicíhc a ohřívacího dílu, mezi ktterými je měřený vzorek, jehož podstata spočíva v tom, že chla»dicí a...

Zařízení pro pohon protahované kluzné podložky při měření součinitele smykového tření za vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259905

Dátum: 15.11.1988

Autor: Novák Luboš

MPK: G01N 3/08

Značky: podložky, součinitele, tření, pohon, smykového, vysokých, protahované, zařízení, měření, kluzné, tlaku

Text:

...na rámu lg. Na rám 5 zařízení jsou prostřednictvím trojice ložisek lg, lg a li uložena tři táhla §, Z a Q, otočně uložená ve dvojici ložisek A a 2, k nimžje připevněna deska 3 s hydraulickým válcem l. Na pístnici 3 hydraulického válce l je připevněna protahovaná kluzná podložka gg se snímačem třecí síly ll. K desce 3 je připevněn šroubg, uložený do zachycovací části lg, opatřené dorazovou části ll.Do hydraulického válce l na desce 1, je...

Zařízení pro měření úbytku tlaku ve válci při měření součinitele smykového tření partikulárních látek za vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256606

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novák Luboš

MPK: G01L 7/16

Značky: tlaku, látek, součinitele, měření, válci, vysokých, tření, zařízení, partikulárních, smykového, úbytku

Text:

...olejem termočlánek lg. Topná spirála 5 i termočlánek gg jsou připojenyna elektronický regulátor ll teploty.- 3 256 606 Válcový vzorek partikulární látky se umístí do vnitřního dutého ocelového pouzdra Q, volně uloženého ve válci 2. Vzorek je zatěžován prostřednictvím horního pístu l osovou silou F 1,resp. tlakem pl. Tato osová sila Fljresp. tlak p 1,jsou vyvoĺeny například EE trhacím stroji. Její velikost jehy tomto přípaě dě...

Zařízení pro měření součinitele vnějšího smykového tření sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243361

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hudec Jaroslav

MPK: G01N 19/00, G01N 19/02

Značky: měření, tření, sypkých, materiálů, vnějšího, součinitele, zařízení, smykového

Text:

...kvnäuäího smykověho tření za pohybu při různých rychlostech smyku e na delší dráze, než dosud známá-zařízení.Jeden příkled provedení Je schematicky uveden ne přiloäenâm výkrese. kde na obr. 1 je v částečuâm řezu nárys zařízení s na obr. 2 je zařízení v püdorysu.Na kluzně podložce 6 je umístěno duté válcové teleso L, do jeho dutiny se vkládá má řenv sypký materiál 2. Toto duté válcové teleso 1 má nad svým průmärem upevnän například...

Způsob současného nastavení přesných hodnot elektrického odporu a jeho teplotního součinitele u měřicího odporového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Majtán Ján

MPK: H01C 17/22

Značky: prvků, elektrického, způsob, odporového, teplotního, měřicího, hodnot, odporu, nastavení, součinitele, přesných, současného

Text:

...můstku na nulovou hodnotu se použije teplotně nezávislý kovový odpor. Výhodou zde jsou menší rozměry a hmotnost kompenzačních odporů, a tím í lepší teplotné dynamické vlastnosti snímače. Z nezbytnosti realizovat tyto kompenzační odpory s přesnými individuálními hodnotami zvlášť pro každý případ však vyplývají vyšší náklady. Ani při uvedeněm zpüsobukompenzace se však nedosáhne potřebných přesných hodnot, neboč spojení uvedených odporůs...

Způsob měření součinitele smykového tření pevných a plastických hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250086

Dátum: 15.04.1987

Autor: Novák Luboš

MPK: G01N 19/02

Značky: pevných, provádění, tohoto, plastických, součinitele, smykového, způsob, měření, způsobu, zařízení, tření

Text:

...je také to, že měření je realizováno přímou metodou. Dále lze měřit plastické látky různých vlastností, tedy i složité partikulární systémy. Lze rněřit také za různých rychlosti protahované kluzné podložky.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provádění a provedení podle přiložených výkresů, kde obr. 1 znázo-rňuje schematicky zapojení hlavních částí a obr. 2 a 3 znázorňují schéma konkrétního provedení zařízení...

Zařízení pro určení součinitele smykového tření

Načítavanie...

Číslo patentu: 249070

Dátum: 12.03.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: G01N 3/24

Značky: smykového, zařízení, tření, součinitele, určení

Text:

...rychlosti 1 unášecího tělesa ł,h je výška styku zarážky 1 5 unášeným tělesem g nad styčnými plochami 3, A při porušení stability unášeného tělesa g. Pro nesouměrné rozložení hmoty unášeného tělesa g je skutočná hodnota součinitele smykového tření určena aritmetickým průměrem ze dvou hodnot součinitelů smykového tření určených z hodnot Q,kdy při druhém měření je oproti prvnímu otočena styčná plocha 3 unášeného tělesa g na unášecím tělese l...

Zařízení pro indikaci lokálních hodnot součinitele přestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 217722

Dátum: 15.02.1985

Autor: Čáslava František

Značky: součinitele, indikaci, hodnot, přestupu, zařízení, lokálních, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro indikaci lokálních hodnot součinitele přestupu tepla, zejména z povrchu trubek výměníku tepla, popřípadě jeho modelů. Účelem vynálezu je zajišťovat snadno a levně hodnoty součinitele přestupu tepla v libovolně zvoleném místě uvažovaného výměníku tepla, nejlépe na geometricky podobném funkčním modelu, který je výrobně levnější. Odpadá potřeba zvláštního zdroje tepelného toku chladičem či jeho modelem a vystačí se s...

Způsob absolutního měření součinitele přestupu tepla a jeho radiační složky a zařízení k jeho provádění.

Načítavanie...

Číslo patentu: 217269

Dátum: 15.07.1984

Autori: Jadavan Jaromír, Tydlitát Vratislav

Značky: radiační, složky, měření, součinitele, přestupu, tepla, provádění, absolutního, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob absolutního měření součinitele přestupu tepla a jeho radiační složky v neustálených podmínkách teploty a přestupu tepla mezi materiálem povrchu čidla a známe velikosti povrchu s plynným, kapalným nebo fluidním prostředím vyznačený tím, že se vytápěná část čidla zahřívá na teplotu o stálý teplotní interval vyšší, než je teplota prostředí určená teploměrnou částí čidla a rozdíl teplot se reguluje v závislosti na oschylce napětí rozdílového...

Zařízení pro regulaci vodního součinitele, zejména při výrobě betonových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215702

Dátum: 15.03.1984

Autori: Makeš Jiří, Kučera Josef, Haneček Karel, Petrus Ivan

Značky: zařízení, regulaci, výrobe, vodního, součinitele, zejména, betonových, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci vodního součinitele, zejména při výrobě betonových výrobků obsahujících kabely, vodiče, svorky, potrubí, vyznačující se tím, že nastavitelná stupnice s odporovým vysílačem (1) s ukazovací ručkou (4) mezním kontaktem (5) zapojeným na dávkovač vody (2) s odporovým vysílačem (3) výpustným ventilem vody (6) navazuje na čidlo teploty záměsové vody (12), čidlo teploty kameniva (10), čidlo teploty cementu (11), odměřovač...