Patenty so značkou «součástky»

Elektroizolační ochranný plast pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268140

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Kolman Bohumil, Jirůtka Vladimír, Makovička Jan, Plíva Jiří

MPK: C08K 3/04, C08L 63/00

Značky: polovodičové, součástky, plášť, elektroizolační, ochranný

Text:

...ovlívnění funkce součáatky chlorídové ionty navíc vyvolévají korozí kontaktů zejména hliníkových, což může véat až k úplné destrukcí aoučástky.Uvedené nevýhody odstraňuje alektroízolační ochranný plast na bázi epoxídů, aílíkonů a poíyimidů obsahující vysokopovrchové saza a něrným povrchom 800 až 1000 m 2/gVýhodou aloktroizolačního plastu podla vynálaiu Ja zlapšaní dialaktríckých vlastností bez ovlívnlní zpracovatelakých nebo jiných vlastností....

Způsob vatvoření ohmického kontaktu pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267707

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tomiak Zdeněk, Drápal Stanislav, Rothbauer Miloš

MPK: H01L 21/283

Značky: kontaktů, vatvoření, polovodičové, způsob, součástky, ohmického

Text:

...terčom, tvořanjrm naprašovaným materiálem.Je zřejmě, že magnetronové naprašování z terče, který je tvořen magneticlqřm materiálem, například niklem, přináší komplikace a nelze použít běžných katod, určených pro kovové materiály, ale je nutné zkonstruovat speciální katodu se zvýšeným magnetickým polem.Účelem vynálezu .je odstranit uvedené nevýhody. Podstata vynálezu spočíva v tom, že druhávrstva se do místa ohmického kontaktu na...

Způsob pasivace povrchu zahloubení vertikálně členěné struktury polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244084

Dátum: 01.06.1988

Autori: Matichová Ludmila, Maturová Eva, Marhan Jioí, Coufalová Marie

MPK: H01L 21/56

Značky: členěné, pasivace, způsob, povrchu, struktury, vertikálně, součástky, polovodičové, zahloubení

Text:

...je složitá a drahá příprava pasivační vrstvy. často Jsou pro přípravu nanášené nebo narostlé pasivační vrstvy potřehná drahá technologické zařízení. Dále je nezbytné následně zpracování standartním ŕotolitografickým postupom.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob pasivace povrchu zahlouu bení vertikálně členěné struktury polovodičové součástky, kde zahloubené části plochy struktury zasahují do přilehlé polovodiu čové vrstvy k povrchové...

Spojka chladících systémů výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242080

Dátum: 01.02.1988

Autori: Janda Jioí, Altmann Josef, Krivánka Odrej, Fuchs Petr

MPK: H01L 23/34

Značky: výkonové, chladicích, spojka, součástky, polovodičové, systému

Text:

...Trubice je vytvořena ze dvou navzájom do sebe zasunutých dílů, mezi kterými je umistěno pružné těsnění. Pružné čelisti jsou vytvořeny alespoň dvěma podélnými zářezy.Výhodou řešení podle vynálezu je, že pružné čelisti s osazenim zajišřuji zjednodušeni spojení a tim spolehlivějši funkci spojky. Odstraněním kovových stahovacích sponek se zvyšuje izolační pevnost spojky. Zároveň pružnéčelisti s osazenim a těsněním zajištují rychlé spojeni...

Způsob výroby výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239986

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kocourek Antonín, Talácko František, Stehno Jaroslav, Buchta Karel, Machata Václav

MPK: H01L 21/44

Značky: výkonové, způsob, součástky, výroby, polovodičové

Text:

...°C. Opačná strana křemíkových desek je dále celou plošně pokovena vrstvou kovového materiálu, oapříklad zlata, 239 986Plošné rozčlenění kontaktu na katodové a řídící - resp.bázovéa emitorové oblasti se provádí běžným fotolitogfafickým postuPemazásadní nevýhodou popsaného procesu je nezbytnost pokovovata fotolitograficky zpracovávat křemíkové struktury Již vyčleněných malých průměrů, což podstatné zvyšuje pracnost výroby a klade velké nároky...

Zařízení pro nanášení povrchové ochrany na PN přechod polovodičové součástky kruhového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239956

Dátum: 01.02.1988

Autori: Steinz Stanislav, Domas Josef

MPK: H01L 21/56

Značky: povrchové, přechod, polovodičové, součástky, ochrany, nanášení, tvaru, kruhového, zařízení

Text:

...je připojen k výstupu j prvního klopného obvodu gg, jehož první vstup j je připojon k výstupu 11 součtového hradla 9,2. Druhý vstup lg prvního klopněho obvodu Lg je připojen současně k druhému vstupu gg druhého klopného obvodu Q, k prvnímu vstupu AQ číteče .. a výstupu g star-o tovscího obvodu gg První vstup ga druhého klopného obvodu jje připojen jednak k druhému vstupu 35 eoučtového hradla AQ ajednak k výstupu 3.3 legiokého komparátoru łg...

Způsob kompletace subminiaturního koaxiálního keramického pouzdra pro mikrovlnné polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242422

Dátum: 01.12.1987

Autori: Golbeck Siegfried, Mieck Hellfried

MPK: H01L 23/02

Značky: polovodičové, kompletace, součástky, keramického, koaxiálního, mikrovlnné, způsob, pouzdra, subminiaturního

Text:

...keremickétrubíčky, jakož i povrch základního kolíku se v chemické niklovací lazni opatří eouvislou vrstvou niklu, na kterou se v galvanické zlaticí lázni nenese souvislá vrstva zlata v rozmezí tlouětěk 2 4210 pon-Note se pod. mikroskopem subminiaturní keramická trubička a základní kolík eestaví do konečného tvaru pouzdra a po-V tom zahřejí na kompletační teplotu v rczmezí teplot 400 až 480 °ca ihned nato ee na eubmíniaturní...

Chladič, zejména pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247394

Dátum: 16.11.1987

Autori: Ko?átko Josef, Eervín Miroslav, Florián Jaroslav, Stanik Jaroslav

MPK: H01L 23/34

Značky: chladič, polovodičové, součástky, zejména

Text:

...chladícímu výkonu minimální.Na přiloženám vykresu je znázorněno konkrétní provedení chladiče podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn ve dvou pohledech samotný chladič a na obr. 2 je chladič v sestavě s polovodičovou součástkou s oboustrsnným odvodem teple s se stshovscí konstrukcí.Chladič ĺobr. 1/ je tvořen systémem tenkostěnných chlsdících zeber l obdélníkovóho průřezu s tepelně vodivých distančních vlolek g, které jsou střídavě složeny do...

Zařízení pro měření mikrovlnné polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252293

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rothbauer Miloš

MPK: H01R 13/10

Značky: měření, mikrovlnné, polovodičové, součástky, zařízení

Text:

...součástku při výrooní kontrole a provést měření ve frekvenčním rozsahu řádu lo MHz až 2 GHz,přičemž výsledky měření jsou srovnatelné e pevným zakontaktováním pouzdra se součástkou, například zapájením do měřicí desky plošného spoje.C 33 252 293 Příklad provedení zařízení pro měření mikrovlnné polovo dičové součástky podle vynálezu je petrný z připojeného výkreeu. IZařízení pro měření mikrovlnné polovodičové součáetky, zejména...

lzolační podložka bezpotenciálové výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243343

Dátum: 15.05.1987

Autori: Vacek Karel, Eermák Jan, Klein Stanislav, Zázvorková Marie

MPK: H01L 21/94

Značky: součástky, polovodičové, bezpotenciálové, výkonové, podložka, lzolační

Text:

...planparalelní desky je na obou styčných plochách opatřeno zhmožděnou vrstvou o tlouščce 2 až Zognn. Tlouščka zhmožděné vrstvy je srovnatelná nebo větší než rovinnost přítlačné plochy elektrody polovodičového systému a přítlačné plochy zakladny polovodičové součástky. Mikropőry zhmožděné vrstvy mohou být vyplněny elektroizolační kapalinou.Výhodou izolační podložky podle vynálezu je, že její stykové plochy opatřené zhmožděnou vrstvou, svou...

Způsob výroby fotolitografické masky výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243318

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chrz Vladimír, Gerhard Václav, Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

MPK: H01L 21/02

Značky: masky, součástky, fotolitografické, výkonové, způsob, polovodičové, výroby

Text:

...polovodičové součástky podle vynálezu, jehož podstatou je, že na upravený povrch si destičky se nanese âávka chemicky upraveného fotoresistu. Po jeho samovolném rozprostření se vznikla vrstva pracuje obvyklým způsobem. Fotorssist je opatřen płídavkem rozpouštědla fotoresistu a organické látky s nízkým povrchovým napätím.Uvedeným způsobem výrobyfotolitografické masky výkonové polovodičové součástky pomoci chemicky upraveného fotoresistu...

Pouzdřící hmota pro elektronické součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249845

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hejlová Jana

MPK: C08K 3/20, C08L 63/00

Značky: součástky, pouzdřící, elektronické, hmota

Text:

...připoužití technologie máčení je mnohem nižší než při použití jiné hozpüsobu pouzdření. Např.«praonost při použití fluidizační-technologie nanášeni epox. práškovýoh hmot je mnohonásobněvětší a zařízení složitějši. , Pouzdřici hmota dle vynálezu obsahuje epoxidovou pryskyřici,tvrdidlo a plnivo a je vyznačene tím, že obsahuje 12 e 25 hmotadilů aktivniho oxidu křemičitého s měrným povrchem 180 - 300 m 2/ga 0,45 - 2,0 hmot. áílů oxidu...

Šedá litina pro třecí strojní součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249102

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hatch Donald, Chapman Barbara Jean

MPK: C22C 37/00

Značky: strojní, šedá, litina, součástky, třecí

Text:

...častice, jako výše uvedený vanad a niob. Například je velmi výhodné přidat do roztavené litiny za účelem ovládání třecích vlastností a opotřebítelnosti vanad ve for-mě ferrovanadu), 249102přičemž obsah titanu v roztavené litině se dovrší použítím vanadu jako přísady. Příklady, tabelárně sestavené V následující t-abulce, znázorñují nejvýhodnější pro« vedení vynáíezu V tabulce tvoří zbytek složek litiny zde uváděných do 100 samozřejmě...

Způsob tvarování kovových vrstev pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248797

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rothbauer Miloš, Novotný Zdeněk

MPK: H01L 21/02

Značky: polovodičové, součástky, způsob, vrstev, tvarování, kovových

Text:

...u kterého by mohlo dojít k narušení energetickými ionty, například u arzenidu galia. V případě polovodičového materiálu, kde narušení nehrozí, se můžeproleptat dielektrická vrstva úplně. Následná použití izotropní metody leptání umožní získání přesně definované hrany profilu pro nanesení a vytvarování kovové vrstvy. Tímto leptánĺm nedojde k poškození povrchu polovodičového materiálu energetickými ionty.V dalším je podrobněji popsána...

Světelný filtr pro fotocitlivé polovodičové součástky a způsob zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237582

Dátum: 15.01.1987

Autori: Benc Ivo, Ladnar Josef, Kříž Josef, Urbanec Jan, Kerhart Jaroslav, Kopecký Josef

MPK: G02F 1/015, G02G 5/22

Značky: zhotovení, světelný, fotocitlivé, filtr, polovodičové, způsob, součástky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světelného filtru pro fotocitlivé polovodičové součástky, propustného v oblasti blízkého infračerveného záření, s propustností od 0,8 do 2,0 (m. Účelem vynálezu je vyřešení stabilního světelného filtru se strmou absorpční hranou, nacházející se právě v té oblasti vlnových délek, které jsou požadovány pro práce se zářením o vlnových délkách kolem l (m. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na podkladě sestávajícím z fotocitlivé...

Pouzdro pro přístroje zejména pro plošné spoje a součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235748

Dátum: 01.12.1986

Autor: Valenta Zbyněk

MPK: H05K 5/02

Značky: plošné, prístroje, pouzdro, zejména, spoje, součástky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrotechnického oboru. Pouzdro pro přístroje je tvořeno tělem pouzdra z taženého dutého profilu, jehož vnitřní prostor ohraničují stěny profilu a víka, přičemž k hornímu víku je upevněna křížová`hlavice a k dolnímu víku, které je rozebíratelně upevněno šroubovým uzávěrem, je pomocí tohoto uzávěru připevněn držák pomocného zařízení. Na rovné stěně těla pouzdra je ovládací panel s ovládacími prvky a ve vnitřním prostoru jsou...

Katodová kontaktní struktura křemíkové desky výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233007

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zamastil Jaroslav, Stejskal Pavel, Šimko Timotěj

MPK: H01L 21/28

Značky: desky, kontaktní, výkonové, struktura, křemíkové, součástky, polovodičové, katodová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úspory zlata při výrobě katodové kontaktní vrstvy výkonové polovodičové součástky. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na křemíkové desce je vytvořena první vrstva ze zlata, opatřená druhou vrstvou z materiálu méně ekonomicky náročného, např. stříbra nebo niklu. Druhá vrstva může být opatřena třetí ochrannou vrstvou ze zlata.

Součástky odolné proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235919

Dátum: 15.06.1986

Autori: Heinrich Wilm, Bühling Dieter, Rodegast Karlheinz, Illgen Lothar, Müller Peter, Fiedler Werner, Naumann Manfred

MPK: C22C 14/00, B02C 17/18

Značky: proti, opotřebení, součástky, odolné

Zhrnutie / Anotácia:

Součástky odolné proti opotřebení. Součástky s vysokou odolností proti otěru se podle vynálezu skládají ze základního tělesa, opatřeného povrchovou vrstvou z titanu nebo ze slitiny na bázi titanu, legované kyslíkem a dusíkem v rozpuštěném stavu.

Způsob výroby elektricky izolované polovodičové součástky přítlačného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226076

Dátum: 01.06.1986

Autori: Makovička Jan, Kolman Bohumil

Značky: izolovaně, elektricky, způsob, výroby, polovodičové, prítlačného, součástky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektricky izolované polovodičové součástky přítlačného typu vyznačený tím, že elektroizolační tepelně vodivý substrát, na němž je umístěná sestava polovodičové součástky opatřená vývody, se spojí s vnějším pláštěm pouzdra lepeným plošným spojem, vytvořeným reaktoplastovým nebo elastomerním lepidlem a po vytvrzení lepidla se sestává polovodičové součástky přitlačí vnější přítlačnou konstrukcí umístěnou vně součástky, potom se...

Tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221077

Dátum: 15.01.1986

Autori: Pellant Michal, Zůna Jaroslav, Reichel Pavel

Značky: zejména, součástky, tepelně, vodivý, polovodičové, spoj, chladiče, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče, který je tvořen slitinou obsahující 41 až 48 % vizmutu, 20 až 26 % olova, 5 až 11 % cínu, 2 až 8 % kadmia a 16 až 22 % india.

Ochranný povlak kovových ploch polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219489

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jirůtka Vladimír, Makovička Jan

Značky: kovových, ploch, polovodičové, ochranný, součástky, povlak

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného povlaku kovových ploch polovodičové součástky, včetně měděných kontaktních ploch. Ochranný povlak je tvořen vrstvou galvanicky vyloučeného niklu z chloridové lázně o tloušťce 0,7 až 5 µm, na které je galvanicky vyloučena vrstva cínu z kyselé síranové lázně o tloušťce 5 až 20 µm.

Lubrikant pro elektromechanické součástky s antikorozními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219105

Dátum: 15.07.1985

Autor: Zehle Ivan

Značky: lubrikant, antikorozními, účinky, elektromechanické, součástky

Zhrnutie / Anotácia:

Lubrikant pro elektromechanické součástky s antikorozními účinky umožňuje snížení tloušťky drahého kovu na kontaktních plochách, zvyšuje korozní odolnost a prodlužuje životnost součástek tím, že omezuje mechanické opotřebení. Lubrikant je tvořen esterem dikarboxylové kyseliny, která má 5 až 16 atomů uhlíku v molekule, přičemž její ester obsahuje 20 až 34 atomů uhlíku v molekule s přídavkem látky ze skupiny pyrazolidonu v množství 10-4 g/l až 10...

Pouzdro jednostranně chlazené polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216611

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jirůtka Vladimír, Kolman Bohumil

Značky: chlazené, součástky, polovodičové, jednostranně, pouzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu o názvu "pouzdro jednostranně chlazené polovodičové součástky" je zlepšení spojení průchodky polovodičové součástky se základnou odporovým svařením bez použití připájeného svařovacího výstupku. Uvedeného účelu se dosáhne vyhnutím a opracováním okraje příruby přítlačné konstrukce, který tvoří svarový výstupek. Přítlačná konstrukce je připájena na základnu.

Tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 215862

Dátum: 01.10.1984

Autori: Laňka Jiří, Zůna Jaroslav, Kempný Milan, Vaněk Oldřich, Harman Rudolf, Plíva Jiří, Pellant Michal

Značky: elektricky, spoj, polovodičové, chladiče, zejména, tepelně, vodivý, součástky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče nacházející se při provozní teplotě polovodičové součástky v kapalném skupenství, který je tvořen slitinou obsahující 46 až 52 % vizmutu, 15 až 21 % olova, 9 až 15 % cínu a 18 až 24 % india.

Způsob zvýšení spolehlivosti zapouzdření polovodičové součástky zalisované nebo zalité v plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215853

Dátum: 01.10.1984

Autori: Mareš Jaroslav, Makovička Jan, Kolman Bohumil

Značky: zalité, zalisované, způsob, zvýšení, zapouzdření, polovodičové, součástky, plastů, spolehlivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapouzdření polovodičů do platických hmot a řeší problém zvýšení těsnosti pouzder z platu. Podstatou vynámezu je použití alkylhyfrugenpolysiloxanu obecného vzorce R3-Si-O-/RH-Si-O/m-----/R2-Si-O/n--Si R3, kde R je methyl nebo ethyl a m = 10+2000 resp. n = O+2000, jako impregnačního laku k vakuové impregnaci pouzder polovodičkových prvků za tlaku 0,66 až 13,33 kPa po dobu minimálně 30 sekund. Lak se potom vytvrdí např. 3 hodiny...

Způsob pokovení dilatační elektrody polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213537

Dátum: 01.03.1984

Autori: Šváb Petr, Stejskal Pavel, Šimko Timotej Praha

Značky: polovodičové, součástky, pokovení, způsob, dilatační, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob pokovení dilatační elektrody, zejména wolframové nebo molybdenové pro výkonové velkoplošné polovodičová součástky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se povrch dilatační elektrody odmastí, chemicky očistí např. leptáním, opláchne, osuší a poté se vyhřeje ve vakuu min. 10-3 Pa na teplotu 200 až 450 °C, načeš se na něj napaří vrstva kontaktního kovu např. zlata nebo stříbra silná min. 0,4(m a po časové prodlevě max....

Způsob výroby polovodičové součástky se strukturou mesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 222932

Dátum: 01.03.1984

Autori: Fritschová Růžena, Bořková Marta, Šimurda Čestmír, Bořek Petr

Značky: výroby, strukturou, polovodičové, způsob, součástky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby polovodičové součástky se strukturou mesa, při kterém se vytváří výsledná geometrická struktura polovodičové součástky chemickým leptáním struktury mesa v základním polovodičovém materiálu prostřednictvím pomocné kovové vrstvy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v místě budoucí struktury mesa se nejprve přes maskovací světlocitlivou vrstvu odleptá nanesená funkční kovová kontaktní vrstva a potom se vyleptá...