Patenty so značkou «sorpčních»

Způsob úpravy sorpčních vlastností vnitřních povrchů optických elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270034

Dátum: 13.06.1990

Autori: Horáček Vojtěch, Beránek Ivan, Kvíčala Jan, Kulhánek Pavel

MPK: H01J 9/233

Značky: způsob, elektronek, vlastností, sorpčních, povrchu, optických, úpravy, vnitřních

Text:

...účinek vynalezu ae prejavuje zejména v tom, že úprava eorpčnich vlastnosti vnitrnich povrchů optických elektronek roztokom alkaliokého hydroxidu v alkoholunebo vo vodě umožňuje výrobu totokatod požadovaných parametrů v tdchto elektronkdch s dobrou rcprodukovatelnoati pri Jednoduché technologii tohoto způaobu.Způsob eorpčnich vlastnosti vnitřnich povrohů optických elektronek podle vynálezu je vyavětlen na ndeledujicim přikladuPláät optická...

Elektrolytické bezelektrodové zařízení na regeneraci ionexu od sorpčních jedů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260836

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pecháček Ivo

MPK: B01J 49/00

Značky: jedů, bezelektrodové, elektrolytické, regeneraci, sorpčních, zařízení, ionexů

Text:

...zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů je tvořeno vilcovou nádobou LQ, k jejímuž hrdlu je pripojene turbulenční cyklonová hlavice gQ opatŕene vstupom gl. Dno ll válcové nádoby QQ je spojeno se separátoren §Q ionexu. Velcová nádoba QQ s aktivní zónou 15 je spojene se sekundárním vinutín ąg transfornátoru JQ,jehož primdrní vinutí 31 je nepojeno na zdroj QQ elektrickeho proudu. Sekundární vinutí ąg transformátoru Q je tvořeno...

Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260835

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pecháček Ivo

MPK: B01J 49/00

Značky: jedů, regeneraci, ionexů, elektrolytické, sorpčních, zařízení

Text:

...účinku bez zvýšení teploty a agresivity prostředí.Prod 1 užujese tak životnost ionexu a zvyšuje se jeho sorpční kapacita.Na přiloženěm výkresu je v řezu schematicky znázornčnjeden příklad provedení zařízení podle vynálezu.Elektrolytické zařízení pro regenereci ionexu je tvořeno válcovou nádobou gg, která je v horní části napojena na turbulenční cyklonovou hlavici 39. Turbulenční cyklonová hlavice 39 je přes vstup 31 ionexu spojene s poslední...

Způsob snížení potřebného množství tepla a chladicí vody při termodynamických sorpčních uzavřených procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258044

Dátum: 15.07.1988

Autori: Petrick Karl-heinz, Pocher Bernhard, Fricka Eva, Strauss Ingrid, Förster Hans, Lange Manfred

MPK: F25B 15/00

Značky: množství, termodynamických, procesech, sorpčních, při, chladicí, způsob, uzavřených, snížení, tepla, potřebného

Text:

.... npyroe npennoqrnwennuoe pemenue nx onHonpeMeHHoro HCHOHBSOBBHHH rennocoepxanua HGCKOHBKH npoyxronoroxon oxaauaaemca nocpencraou pnnuoro coeneHun pacnonoxeunum ownensuo ODOCHTBHLHHX nerasawopon ownocnwensuo npomexanua nonemamero erasaunn pacrnopa, npuqeu ona npn Hánnunn uećxonbkux necopöe« pon waxxe nonnu ÓMTB npHaHecop 6 epy c cauoň Husxoň reMnepaTypoä Hauąna ecopóuun. Opocuwenbnbm erasawopm pacnonbmem npn swan npyr nan pyroM....

Způsob kvantitativního stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237177

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hála Milan

MPK: G01N 33/24

Značky: sorpčních, kvantitativního, stanovení, ropných, produktech, nežádoucích, materiálů, příměsí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v zavedení nové analytické metody pro kvantitativní stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech. Ke stanovení příměsí se smísí 10 obj. dílů ropného produktu s 10 obj. díly organického rozpouštědla. Směs se protřepe, nechá ustát a po ustavení fázového rozhraní se z horní fáze rozpouštědlové izolují zrnka sorpčního materiálu. Citlivost zkoušky byla ověřena až pro koncentrace s obsahem příměsí...

Způsob výroby polyakrylamidového pojidla k fixaci jemnozrnných sorpčních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 244828

Dátum: 14.08.1987

Autori: Richter Jioí, Kueera Ivan, Vaníeek Jioí, Kraus Miloslav, Blažek Jioí, Sedláeek Pavel, Milner Miloš, Jalovecký Jan, Kraus Jioí

MPK: C09J 3/14, C08F 220/56

Značky: vrstev, pojidla, polyakrylamidového, jemnozrnných, výroby, sorpčních, fixaci, způsob

Text:

...vyhodnotení Mräłí as potrite. u lepidsi na bázi kłemičitanu alkslického kovu je obtížnéPro tyto nevýhody jsou tudíä tato lepidla nevhodná k výrobě vrstev na doskách určených pro vysokotlakou chromatogrefii na vrstvách /oPLc/. Na lepidla použitelná pro tyto účelyIo nutno klást následující nárokyš1. Při vysokotlaké chromstografii na vrstvě neho na více vrstvách putuje směs rozpouštědel proti nuoeněmu iproudu pomocí pžívodního čerpsdlah...

Zařízení na určení sorpčních vlastností adsorbentů za nízkých teplot a vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242560

Dátum: 01.03.1986

Autori: Vališ Miloslav, Kratochvíl Gabriel, Liškutin Jioí, Hladík Jaroslav

MPK: G01N 30/00

Značky: adsorbentu, vysokých, teplot, vlastností, sorpčních, nízkých, určení, tlaku, zařízení

Text:

...§ regulátoru přitápäní a odporový teploměr 3 regulátoru chlazení. výměník tepla vse solenoídovým ventilem lg, topná spirála 1, odporový teploměr § regulátoru přítápění a odporový teploměr § regulátoru chlazení jsou připojeny na měřící a regulační blok, tvořený prvním převodníkem gg, druhým převodníkam gł, regulátorem gzQ je připojen ke třetínn převodníku gg, spojeném s bodovým zapisovačom gž a číslicovým milivoltmetrem gg. Odporový platínový...