Patenty so značkou «sorpční»

Vysoce savá pojená sorpční textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260215

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šňupárek Jaromír, Kučera František, Prudilová Marcela, Grasse Pavel, Kouřil Jiří

MPK: A61F 13/18, D04H 1/60

Značky: savá, sorpční, vysoce, textilie, pojená

Text:

...která.sestává z 30 až 59 hmotnostních syntetických vláken, 20 až 40 hmotnostních pojiva ekrylátového typu a l až 50 hmotnostních supersorbentu. Supersorbentem je škrob a /nebo polymer kopolymer kyseliny akrylové a /nebo metakrylové, obsahující 20 až 50 hmotnostních kyseliny skrylové a /nebo metakrylové s kopolymeru, přičemž kyrboxylově skupiny jsou neutralizovány hydroxídy Jednomocných až trojmocných kovů nejméně do stupně neutrslizace...

Sorpční soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 260214

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kučera František, Ptáčková Věra, Prudilová Marcela, Roubal Vladimír, Jiříček Miloslav

MPK: D04B 21/14, B32B 5/16, D04H 13/00...

Značky: sorpční, soustava

Text:

...celko 260 214vé měkkosti výrobku. Molitanová vrstva nemůže zajistit sorpci potu, která je právě u sportovní obuvi velmi žádoucí. Zdravotní závadnost obuvi gumové a odlévané při dlouhodobém nošeníje známou skutečnosti. Povrch této obuvi je neprodyšně uzavřen kompektní vrstvou kaučuku - měkčeného PVC a nosné textilní. konstrukce jednovrstvá nebo vícevrstvá nestačí zajistit odvod vlhkosti z chodidlo. Důsledkem jsou ekzěmy s nepríjemné pocity...

Sorpční plachetka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 9

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vaňáček Karel, Kučera Jan, Obšel Vladimír, Kučera František

MPK: B32B 7/10, B32B 5/24, B01D 15/00...

Značky: sorpční, plachetka

Text:

...použití. přičemž nepropustná vrstva. vytvořená 2 polypropylenové nebo polyetylenové folie. může sama tvořit transportní obal plachetky v čistém i v kontaminovanémDalší výhody sorpční plachetky spočívají hlavně v jejím jednoduchém způsobu použití a dostupnosti při havariích. velké sorpční kapacitě pro záchyt ropných látek. v jednoduché manipulaci s kontaminovanou plachetkou a v ekologicky nezávadné likvidovatelností při spalování a...

Sorpční prostředek pro čistění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 270039

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hospodář Čestmír, Bartášková Pavla, Šťastný Milan, Elefantová Dagmar, Spousta Eduard

MPK: C02F 1/28

Značky: prostředek, čištění, sorpční

Text:

...K urychlsní regenoračniho cyklu lze použít vakua nebo stripování inertním plynom. Protože teplota něknutí polynerů na bázi polyfonylenoxídu Je vyšší než 200 °c a stabilite této skupiny polymero je vysoká, lze při regeneraci použít často teploty vyšší než bodyvsru sorbovených látek. Tato skutečnost hraje významnou roli V regensračnín cyklu, protože zkrscuje pracovní cyklus e posunuje sorpční rovnováhu na stranu deeorbce.Bližší objesnöní...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265885

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šarlejová Jana, Kábela Josef, Kouřil Jiří, Kučera František

MPK: D04H 13/00, B01D 39/06, B01J 20/00...

Značky: textilie, netkaná, sorpční

Text:

...známých řešení eorpční netkané textílie určené zejména pro výrobu reepírátorů, filtrečních e filtroventilačníoh jednotek pro odetreňování rodioaktivního methyljodidu z plynného prostředí v energetické průnyelu I 2 chemických precoviäš odstraňuje eorpční netkané texti~ lie obsahující hnotnostně 5 až 35 nine~ rálních e/nebo eyntetických vláken, 20 už 60 práškového aktivního uhlí, 2 až 10 ekrylátového polyelektrolytu e 20 až 40...

Sorpční vlákenný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265847

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jirásek Vladimír, Novosad Josef, Kučera František, Procházka Hubert, Kouřil Jiří, Kabele Josef

MPK: B01D 39/06, D04H 13/00

Značky: vlákenný, výroby, útvar, způsob, sorpční

Text:

...ve vodě nerozpustné anorganické sloučeniny, na~ příklad hexàkyanoželeznatany, hexakyanoželezitany, molybdátofos~ foreönany, wolframátofosforečnany těžkých kovů, vyznačující se speoifiokou schopností sorbovat některé ionty a molekuly. Prakp tioké využití těchto anorganickýoh sloučenin jako sorbentů některých iontů a molekul však naráží na řadu obtíží technologického charakteru, protože se většinou jedná o materiály v suchém stavu sypké,...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265200

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kábela Josef, Kučera František, Kouřil Jiří, Urbančík Libor

MPK: D04H 13/00, B01D 39/06, B01J 20/00...

Značky: sorpční, textilie, netkaná

Text:

...že jsou polyfunkční. Odstrañují z médií celou škálu látek, jež jsou v nich obsaženy.Dále jsou známé některé organické sloučeniny, například hexakyanoželeznatany, hexakyanoželezitany, molybdatofosfozečnany wolframoželezitany těžkých kovů, které jsou schopny sorbovat jen některé ionty a molekuly. Těchto látek nanesených na perlovou celulözu využívá například vynález chráněný CS A 0 č. 228 489, jde o způsob odstraňovaní radioaktivních látek....

Filtračně sorpční netkaná textilie pro čištění plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 264945

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kouřil Jiří, Svojanovský Jindřich, Kučera František

MPK: B01D 30/06, D04H 13/00, D04H 1/58...

Značky: čištění, filtračné, sorpční, netkaná, plynných, textilie, médií

Text:

...látek z vody, cukerných ščáv a podobné, pro odstraňovaní nežádoucích pachů, CS 264 945 B 1 3radioaktivních látek, barviv, chemikálií a saponátů z odpadních vod, pro čištění galvanických lázní a podobné, sestávající z chemických vláken, práškového aktivního uhlí, akrylátového polyelektrolytu nebo akrylátové záhustky a akrylátového nebo styrénakrylátového pojiva. Tato sorpční netkaná textílie, chráněná ČSSR A 0 238 199, obsahuje 5 až 30 2...

Filtračně sorpční vložka pro čištění lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264894

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kouřil Jiří, Rozmánek Miloslav, Kučera František

MPK: D04H 13/00

Značky: sorpční, filtračné, čištění, vložka, lázni

Text:

...kde sorpční složka je tvořena sorpční netkanou textilií, která má na povrchu svých vláken pojivem vázáno práškové aktivní uhlí,jehož minimálně 87 Q častíc má velikost menší než 40.nm. Sorpční netkaná textílie může být ve formě návinu, přičemž návin může být vytvořen současným svinutím pásů textílie filtrační a textílie sorpční. Návin sorpční textílie může být vytvořen až na filtrační vložce.Výhodou filtračně sorpční vložky pro čištění...

Netkaný filtračně sorpční útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 264669

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kučera František, Česáková Hana, Skokanová Zdena

MPK: B01D 39/08, D04H 13/00

Značky: útvar, filtračné, netkaný, sorpční

Text:

...do tvaru respirátoru. filtrační textilní vrstva je volně vložena mezi výlisky a celý útvar je po obvodu spojen.Podstatou vynálezu je konstrukce a optimální kombinace filtračních a sorpčních materiálů použitých ve formě stavebnicových jednotek,které v požadovaném sledu mohou být použity bud ve tvaru rovinných funkčních útvarů nebo vytvarované do příslušného tvaru. Sorpční mohutnost sorpční textilní vrstvy podle jodového textu l (K 40 ZP VU...

Zařízení pro čistění kapalin koalescenční a sorpční filtrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 264437

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hamerník Josef, Červenka Jiří

MPK: C02F 1/40

Značky: filtrací, kapalin, čištění, koalescenční, zařízení, sorpční

Text:

...umožňuje osové vyprázdnění vyčerpaného materiálu. Výhodou zařízení podle vynálezu je zvětšení filtrační plochy zařízení vztažené na hmotnost zařízení a zvýšení kalové kapacity filtračníhoñ lože. zařízení umožňuje výhodné umístění materiálů fixujících vlastní filtráční materiál mimo dráhu Eiltrsce kapaliny. zařízení je výrobně jednoduché.Příkladné provedení zařízení pro čištění kapalin koalescenční a sorpční filtrací je dále schematicky...

Způsob výroby vysoce savé sorpční textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259155

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šarlejová Jana, Prudilová Marcela, Kučera František

MPK: D04H 1/58, D04H 1/44

Značky: způsob, vysoce, sorpční, savé, textilie, výroby

Text:

...vtlačuja koloidní roztok supersorbentu zapůsobení tlakb 50 až 500 N.cm 1, načež se vlákenný útvar usuší.Dávkování koloidního roztoku aupersorbentu se provádí ze zásobníku přímo do svěru válců, přičemž se hladina koloidního roztoku udržuje na konetantní výši.Zařízení, v němž se provádí způsob výroby vysoce savévsorpční textílie, je znázorněno na obrázku. Koloidní roztokauperaorbentu se přivede do zásobníku 1, kde je promícháván . lopatkami...

Sorpční prostředek pro zachycování organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241613

Dátum: 01.01.1988

Autori: Robbins Jeffrey Dean, Thomson David Summers, Broadhurst Michael David, Jones Geraint

MPK: B01D 15/08

Značky: organických, prostředek, sorpční, zachycování, látek

Text:

...další neuvedené složky. ľředstavuje-li tedy u sorpčního prostředku podle příkladu 1 zpevněná netkané textílie 60 g.m , tj. 24 ,241 313 práškový ezpandovaný perlit s hydrorobizovaným povrchem13 g.m 2, tj. 5,2 , práškové aktivní uhlí 112 g.m 72, tj. 44,8 a polyakrylátově pojivo 56 g.mŤ 2, tj. 22,4 , pak musí být podíl akrylátověho polyelektrolytu 3,6 , tj. 9 g.m§ 2, aby celková plošné hmotnost sorpčního prostředku byla 250 g.mŤ 2.1,7 dtex a...

Zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu pro chromatografické sorpční přístroje a chromatografy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238325

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kubíček Karel

MPK: G01F 11/30

Značky: chromatografy, prístroje, zařízení, mikrodávkování, plynů, množství, chromatografické, sorpční, proměnného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu, určeného pro chromatografické sorpční přístroje a chromatografy, který je spojen pomocí dvou ventilů s chromatografickým okruhem, vysokovakuovým jehlovým ventilem s vysokovakuovou čerpací soustavou, vysokovakuovým ventilem s rezervoárem adsorbátu s nastavitelným tlakem v intervalu 0,1 mPa až 100 kPa a dalším ventilem s potrubím pro napouštění inertního nosného...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251006

Dátum: 11.06.1987

Autori: Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav, Kučera František

MPK: B01D 23/10, D04H 1/42

Značky: netkaná, sorpční, textilie

Text:

...Jejich použití je uzce specializované, pro čištění odpedních vod se zejména pro svou náklsdnost nehodí.Tyto nevýhody odstraňuje předkládaný vynález, který je výrobně spolehlivý a snadno vyměnitelný sorpční prostředek a má širší použití. Je vhodný pro čištění odpedních vod. Svým složením i konstrukcí se sorpční netkané textilie podle vynálezu zcela odlišuje od složení a konstrukce teztilií popisovených uvedenými patenty.Cílem vynálezu je...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238199

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kühnel Vlastislav, Kučera František, Prudilová Marcela

MPK: B01D 39/06, D04H 1/14

Značky: netkaná, sorpční, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Sorpční netkaná textilie, určená pro odstraňování cizorodých nebo nežádoucích látek z vody, cukerných šťáv a podobně, pro odstraňování nežádoucích pachů, pro odstraňování radioaktivních látek, barviv, chemikálií a saponátů z odpadních vod, pro čištění galvanických lázní a podobně, se skládá z 5 až 30 % chemických vláken, 20 až 60 % práškového aktivního uhlí, 2 až 10 % akrylátového polyelektrolytu nebo akrylátové záhustky a 20 až 40 %...

Způsob úpravy průmyslového hnojiva pro posílení jeho vazby na půdní sorpční komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 231033

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lakota Vladimír, Bartko Pavol, Vrzguľa Leopold, Bastl Vladimír

MPK: C05G 3/04

Značky: komplex, hnojiva, průmyslového, způsob, väzby, půdní, úpravy, sorpční, posílení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy průmyslového hnojiva za účelem posílení jeho vazby na půdní sorpční komplex v jeho smíseni a zhomogenizování s polovičním až čtyřnásobným množstvím přírodního zeolitu rozemletého na frakci pod 1 mm a vysušeného na obsah vody do 5 % hmotnostních. Smísení a homogenizace se provádí za sucha před aplikací do půdy. Zeolit vytváří iontovou vazbu volných podílů hnojiva a vydává je podle potřeby rostlin do půdy zpět.

Sorpční čisticí jednotka pro zabudování do terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226678

Dátum: 15.05.1986

Autor: Marek Miroslav

Značky: jednotka, zabudování, sorpční, terénu, čisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Sorpční čisticí jednotka pro zabudování do terénu pro čistění vod s obsahem volných ropných látek vyznačující se tím, že přítoková komora (1) je oddělena nornou stěnou (6) od filtrační komory (2) a přepadovou hranou pro olej (7) od komory pro volné oleje (4), přičemž filtrační komora (2) je propojena přepadovou hranou pro využitou náplň (8) s komorou pro výměnu náplně (3) a přítoková komora (1) je také propojena havarijní nornou stěnou (9) a...

Sorpční filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 220419

Dátum: 15.04.1985

Autori: Tary Zoltán, Kopinec Jiří

Značky: filtr, sorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Sorpční filtr na záchyt škodlivin je opatřen antivibračními vložkami, které zabraňují nepříznivému uspořádání granulí sorbentu, způsobenému rotační složkou pohybu při vibračním střásání náplně. Antivibrační vložky jsou tvořeny pružnou vrstvou, například filtračním papírem a jsou přilepeny ke dnu a víku sorpčního filtru, přičemž ke zvýšení účinnosti může byt další antivibrační vložka umístěna uvnitř náplně sorbentu.

Přístroj k automatickému měření sorpční kapacity textilních matariálů, zejména zdravotnických, pro vodivé kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217812

Dátum: 15.07.1984

Autori: Možíšek Maxmilián, Provazníková Danuše

Značky: zejména, kapaliny, textilních, kapacity, sorpční, matariálů, měření, zdravotnických, prístroj, automatickému, vodivé

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj k automatickému měření sorpční kapacity textilních materiálů, zejména zdravotnických, pro vodivé kapaliny, vyznačený tím, že v měrné části přístroje, jež je vytvořena stojatým, dutým měrným blokem (1), opatřeným alespoň dvěma topnými tělesy (2), snímačem teploty (3), umístěným v těsné blízkosti měřeného vzorku (4) a jednoho ze dvou nebo více shodných topných těles (2) uspořádaných symetricky vzhledem ke svislé ose měrného bloku (1) a...