Patenty so značkou «sorpci»

Kompozitní ionex pro selektivní sorpci kovových iontů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269984

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bartoś Barbara, Bilewicz Aleksander, Narbutt Jerzy, Szeglowski Zdzislaw

MPK: B01J 47/00

Značky: kovových, iontů, ionex, sorpci, kompozitní, selektivní, způsob, přípravy

Text:

...ze substrátů nebo k reakční směsi při polykondensaci sloučenin vybraných ze skupiny fenolů, s výhodou sulfonuvaných fenolů, a ze skupiny aldehydü, s výhodou formaldehydu, v prítomnosti minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírová, v množství zajištujícím pH reakční směsi pod hodnotu l. Anorganický ionex se pŕidává ve formě jemných zrn lineárních rozměrú do 1 mm, s výhodou do 0,03 mm, tedy ve formě suspenze, v množství mezi l až B 0 k...

Rouninový plošný útvar s vysokou sorpcí vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268621

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pivec Vladimír, Šňupárek Jaromír, Marek Jan, Klička Václav

MPK: A61F 13/18, D06M 15/263

Značky: plošný, sorpci, rouninový, vysokou, útvar

Text:

...teploty. Předmětný výrobek s vysokými superabsorpčnimi vlastnostmi lze s ohleden na jeho mechanickofyzikálni vlastnosti uplatnit v oblasti technických textilii, zejména Jako vodu blokujici,samotěsnici vložku pro výrobu kabelů, geotextilii e hygienických zdravotnických výrobků.Zabezpečeni výroby superabsorpčnich plošných útvarů se přitom obejde bez komplikované výroby a finalizace pràškových superabsorbentů, vyžadujicich speciální sušici...

Způsob skladování vyhořelého paliva v roztoku kyseliny borité, přečišťovaném sorpcí na zeolitech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258529

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vaňura Petr, Franta Pavel

MPK: G21F 9/12

Značky: přečišťovaném, kyseliny, borité, zeolitech, roztoku, vyhořelého, skladování, sorpci, způsob, paliva

Text:

...Development in the managoment of liquid an solid radioactive wastes frem the irradiated fuel cooling pond at Trawsfynydd power station, předneseném na konferenci OECD v Curychu. konané ve dnech 26. až 30. 3. 1979 pro stejný účel aplikaci chabazitu.V případě aplikaci zeolitů pro čistění chladiva, které obsahuje kationty alkaliokých kovů a/nebo kovů alkalických zemin. prakticky využitelná kapacita sorpční náplně vyjadřovaná počtem...

Způsob zpracování odpadního rmutu po sorpci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244083

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kuchao Miroslav, Široký Jaroslav, Grimová Jaroslava, Brůnová Bohumila, Mišák Jozef

MPK: G21F 9/04

Značky: sorpci, zpracování, odpadního, rmutu, způsob

Text:

...snížení spotřeby neutralizačního činidla. Tím, že se sníží objem odpadního rmutu, sníží se i spotřeba elektrické energie na jeho čerpaní do kalojemu.Na přiloženém výkresu je znázorněno schěma.zapojení navrhovaného způsobu zpracování odpadního rmutu po sorpci do klasického zpüsobu zpracování uranových rud.Při provádění způsobu zpracování odpadního rmutu po sorpci,které předchází proces mĺetí vstupní rudy 3 v mlýnech 1, proces eměäování fází...

Prostředek pro sorpci a desorpci kovových iontů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256415

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šulcek Zdeněk, Borecký Ota

MPK: B01D 15/08

Značky: kovových, sorpci, výroby, desorpci, způsob, iontů, prostředek

Text:

...assocíst se popřípadě extrahuje do aprotického rozpouštědla a smísí s nosičem a rozpouštědlo se255 415 odetraní, popřípade se ze získaného associatu odstraní rozpouštědlo a síruoovitý nebo krystalický produkt se před použitím smísís aprotíckým rozpouštědlem a nosičen, po homogenizaci se rozpouštědlo odstraní.V ,Dalšízpůsob spočivá v tom, že se oniová báze v rozpouštědle zhomogenizuje s nosičem a rozpouštědlo se odstrani, získaný pevný...

Zařízení na sorpci iontů ze suspenze rudných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240089

Dátum: 01.07.1987

Autori: Madáe Ján Poprad, Balco Ján, Beeka Rudolf

MPK: B01D 15/04

Značky: částic, sorpci, zařízení, rudných, iontů, suspenze

Text:

...štěrbiny jsou ve svislém centrálním celístvém potrubí umístěny nad drenáží se sítovou plochou.Zařízení na sorpci iontů ze suspenze rudných částic podle vynálezu umožňuje pri podstatném snížení nákladů na energií dosáhnout lepší regulovatelnosti kontinuálního procesu sorpce iontů ze rmutu.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněno zařízení na sorpci iontů z rudné suspenze podle vynálezu.Zařízení na sorpci iontů z rudné...

Způsob výroby spektrálně čistého chlorofylu afinitní sorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250071

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čoupek Jiří, Frydrychová Anna, Pančoška Petr

MPK: C09B 61/00

Značky: sorpci, způsob, chlorofylu, afinitní, výroby, spektrálně, čistého

Text:

...je jejich vysoká chemická a mechanická stálost, ktera umožňuje jejich aplikaci v opakovaných cyklech metodou vsádkovou nebo elucí na koloně. Neméně je významná i skutečnost, že adsorbovaný chlorofyl je po vysoušení sorbentu mnohonásobne stálejší vůči působení světla, může se v této formě skladovat a transportovat bez zvláštních opatření. Další příprava roztoku chlorofylu může být reallzována přímo desorpcí a nevyžaduje mezistupeň odpaření...

Materiál pro sorpci tělních kapalin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247461

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dvořák Zdeněk, Zástěra Svatopluk

MPK: A61L 15/01

Značky: tělních, výroby, materiál, sorpci, způsob, kapalin

Text:

...slisováním tohoto materiálu zformovaného do tvaru granuli. Lisování se provádí na objemovou hmotnost 300 až 700 kg/m 3, přičemž vyčnívající krátká vlákna z granulí se při lisování vzájemné zaplstí. Slisovaný materiál se sekáním dělí na požadované rozměry a tvary, např. kostky nebo proužky. Slisování. materiálu není vždy bezpodmínečně nutné.Jako nosiče absorbentu je možno použít krátkých vláken nebo drtí. Absorbent lze s výhodou použít...

Způsob dusičnanové regenerace enexu po sorpci uranu z kyselých síranových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235831

Dátum: 01.12.1986

Autori: Urbánek Ludvík, Tvrdek Jiří, Matoušek Pavel, Charvát Jiří, Hrb Karel, Rychtařík Bohuslav, Nepraš Václav, Vosyka Zdeněk

MPK: B01J 49/00

Značky: sorpci, uranu, dusičnanové, síranových, regenerace, roztoku, způsob, kyselých, enexu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dusičnanová regenerace anexu po sorpci uranu z kyselých síranových roztoků s opětným využitím podstatné části dusičnanových iontů. Zároveň se snižuje poměr balastních prvků k uranu v uranovém eluátu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že před elucí uranu dusičnanovým roztokem se na nasorbovaný anex působí roztokem, který obsahuje dusičnanové ionty, získané promývkou zeluovaného anexu síranovým promývacím roztokem o koncentrací...