Patenty so značkou «sondy»

Spôsoby detekcie a diagnostiky rakoviny zahŕňajúce primery a sondy na špecifickú detekciu markera MAGE-A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12671

Dátum: 21.06.2007

Autori: Beer Gabriele Anne-marie, Salonga Dennis, Stephens Craig Lawrence, Coche Thierry, Gruselle Olivier

MPK: C12Q 1/68

Značky: spôsoby, primery, markera, zahŕňajúce, detekcie, špecifickú, diagnostiky, detekciu, mage-a3, sondy, rakoviny

Text:

...1 Oligonukleotidové primery používané na semikvantitatívnu MAGE RT-PCR. Tabuľka 2 Oligonukleotidové primery používané na TaqMan kvantitatlvnu RT-PCR. Tabulka 3 Porovnanie MAGE-A 3 semikvantitatlvnej PCR a kvantitativnej TaqMan PCR. Tabulka 4 Porovnanie Ct a Delta Ct hodnôt s použitím PCR zmesi 1 a PCR zmesi 2.Tabuľka 5 Oligonukleotidove primery použité na MGB TaqMan kvantitetívnu RT-PCR zo zmrazeného tkaniva.Tabuľka 6 Triedy...

Výstupná časť plynovej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4443

Dátum: 04.05.2006

Autor: Bernát Radoslav

MPK: G01N 1/22, G01N 1/20

Značky: plynovej, část, sondy, výstupná

Text:

...rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 3 je rez rovinou B-B z obr. 2.Príklad uskutočnenia technického riešeniaVýstupné časť plynovej sondy podľa obr. 1 pozostáva zo sklenenej rozvodnej trubice l zasunutej do plastovej vložky 2 s osadením 3. Vložka 2 s tesniacimi o-krúžkamí 4 je vložená do stĺpa 5, tak že medzi osadením 3 a koncom stĺpa 5 je vôľa cca 1 mm. Stlp 5 je v spodnej časti upevnený v hornej prírube 6, ktorá sa opiera o ventilátor 7....

Vstupná časť plynovej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4419

Dátum: 06.04.2006

Autor: Bernát Radoslav

MPK: G01N 1/22

Značky: sondy, vstupná, plynovej, část

Text:

...a vyžaduje časté pravidelne čistenie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vstupná časť plynovej sondy podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že na koniec komina je medzi komínom a sklenenou prívodnou trubicou vložená vložka s osadením. Na homú časť vložky je nasunutý valcový filter. Filter je celý z kovovej tkaniny alebo z kovovej tkaniny je len valcový plášť filtra a horný otvor filtra je uzavretý zátkou.Filter je pomeme...

Zostava pružnej násady rotačnej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19571

Dátum: 07.03.2005

Autor: Gracin Renato

MPK: G21C 17/017, F22B 37/00

Značky: zostava, sondy, násady, pružnej, rotačnej

Text:

...okolo pružnej násady a upevnenými k nej každých 50 mm a s pružnou nylonovou hadicou nasadenou cez pružnú násadu a káble, s ložiskovými zostavami, ako je uvedené v nároku 1. Vynález bude ďalej opisaný s odkazmi na niektoré výkresy uvedené v zozname nižšie.0009 Zostava pružnej násady na použitie so sondou pre vírivé prúdy priinšpekcii trubíc parného generátora vjadrových elektrárňach je opísanáv dokumente US 2004/0075432 A 1. Zostava...

Fluorescenčné sondy pre detekciu DNA pomocou hybridizácie s vylepšenou citlivosťou a nízkym pozadím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17734

Dátum: 27.10.2004

Autori: Lokhov Sergey, Lukhtanov Eugene

MPK: C07H 21/04, C12Q 1/68

Značky: pozadím, sondy, pomocou, detekciu, fluorescenčné, hybridizácie, nízkým, vylepšenou, citlivosťou

Text:

...oligonukleotidový konjugát hybridizuje na spomínanú cieľovú sekvenciu ii) v nehybridizovanej forme, fluorescencia Fl v spomínanom oligonukleotidovom konjugáte je menej než 10 nehasenej fluorescencie a iii) keď spomínaný oligonukleotidový konjugát hybridizuje na spomínanú cieľovú sekvenciu, fluorescencia FI je prinajmenšom 50 jej nezhášanej fluorescencie pre poskytnutie zmesi(b) inkubovaníe spomínanej zmesi v podmienkach priaznivých pre...

Sondy nukleových kyselín a broad-range primérov na určenie druhov baktérií a identifikáciu bakteriálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2051

Dátum: 19.11.2003

Autori: Roth Stina, Nikkari Simo, Jalava Jari

MPK: C12Q 1/68, C12N 15/11

Značky: určenie, infekcii, bakteriálnych, broad-range, nukleových, kyselin, primérov, bakterií, sondy, druhov, identifikáciu

Text:

...laryngitidy sú dobrými doplnkovými metódami ktestovaniú bakteriálnych kultúr rýchle metódy založené nadetekcii antigenu, ale fungujú len u obmedzeného množstva patogenom (streptokok skupiny A). V diagnóze niektorých bakteriálnych infekcií (napr. C. pneumoniae a JW. pneumoniae) je možné tiež použiť serologické metódy, ale tieto metódy poskytujú výsledky len po niekoľkých týždňoch od vypuknutia infekcie. Nie sú teda užitočné pri akútnej...

Kryt sondy ušného teplomera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2635

Dátum: 06.01.2003

Autori: Davis Mark, Harr James, Lantz Loren

MPK: G01K 1/08

Značky: sondy, ušného, teplomera

Text:

...tepelný senzor a pod. Viď napríklad US Patent No. 6 179 785, 6 186 959, a 5 820 264. Tieto typy tepelných senzorov sú predovšetkým citlivé na tepelnú energiu vyžarujúcu z bubienka.0010 Presnosť, s ktorou sonda senzora snima infračervené žiarenie, ktoré emituje bubienok, priamo korešponduje s celkovou presnosťou, opakovateľnosťou a použiteľnosťou ušného teplomera. snímacia sonda musí byť citlivá na nízku úroveň infračervenej energie,...

Zapojení dynamické logické sondy ECL s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260486

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zajíc Miroslav

MPK: H03K 5/04

Značky: zapojení, pamětí, dynamické, sondy, logické

Text:

...»navzájom spojeny a přes spínač 5 a pátý rezistor R 3 jsou připojeny na svorku 2 napájecího napětí.Při příchodu impulsu log 1 .na vstup sondy se kiopný obvod KDz překlopí do log 1. Tím se na inverzním výstupu 3 objeví log. O a přes rezistor R 5 se začne vybíjet kondenzátor C 2. Na vstupu R 2 se se zpožděním objeví log. 0 a klnopný obvod (02 se vynuluje. Tím je za-jištěno prodloužení vstupního impulsu na dobu, potřebnou pro optickou...

Uchycení ultrazvukové sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277449

Dátum: 17.03.1993

Autor: Šašek Miloslav

MPK: B25J 15/00

Značky: ultrazvukové, sondy, uchycení

Zapojení proudové sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 275234

Dátum: 19.02.1992

Autor: Němeček Zdeněk

MPK: G01R 19/15

Značky: sondy, zapojení, proudové

Zapojení nápájecího zdroje pro detekční sondy radioaktivního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267648

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zajíc Jaroslav

MPK: G01T 1/175

Značky: zapojení, napájecího, radioaktivního, záření, detekční, zdroje, sondy

Text:

...podle vynálezu je to, že vysokofrokwrenční přizpůsobcni připojovacího vedení se provádí Volbou vhodne velikosti odporu, aniž to ovlivní velikost napětí pro detokční sondu. Druhý konec odporu je přes kondenzátorspojcn rysolzofrelzvcučnč so zemí.fa přiložcném výkresu je Zobrazeno př-íkladné sohemą zapojení nmpájocílxo zdroje pro detcl-ční sondy radicalctixnxího zcíření podle vyuálezu.zapojení lapájocíluo zdroje pro dotelcčxxí sondy...

Nástavec k zavádění ovulační sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266854

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dvořáková Dagmar, Dvořák Jiří

MPK: A61M 37/00

Značky: sondy, ovulační, zavádění, nástavec

Text:

...pro zavádění ovulační sondy je tvořen dutou nosnou kostrou 1 opatřenou na jednom konci přizpůsobovací koncovkou 2 a na druhém konci kožní opěrkou 3.Dutá nosná kostra 1 je zhotovena z plastic~ kého materiálu s vysokým tepelným odporem,například sendvičovêho polystyrenu, nejlépe ve tvaru pcrlorovanć trubičky, takže nevyvolává pocit chladu.Při 2 plrso|ovncí koncovku 2 jc tvořcnzl pružnýmí hmatačovýini řasami 6 přecliázejícimi vc...

Zapojení modulu vysílače optopřenosu pro dotykové sondy v CNC systémech k měření na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265639

Dátum: 14.11.1989

Autori: Morávek Miroslav, Tláskal Zdeněk, Steidl Karel, Piskač Jaroslav

MPK: G01B 15/00, G01B 15/02, G01B 15/04...

Značky: modulu, obráběcích, optopřenosu, zapojení, systémech, dotykové, strojích, měření, sondy, vysílače

Text:

...dotykové sondy. Výstup ll bloku l generátoru řízeněho krystalem je připojen na první vstup 3 bloku3 tvarovače komunikačních pulsü a současně na první vstup Al bloku A řízení.Funkce zapojení dotykové sondy je následujícívýchozí stav zajišťuje přenos komunikačních pulsů, které přijímač vyhodnotí - signali zuje volnou linku. Napájecím napětím je uveden do činnosti blok l generátor řízený krystalem,pripojený na vstup gł bloku 3 tvarovače...

Tlmiace teleso ultrazvukovej impulznej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265541

Dátum: 13.10.1989

Autori: Figura Zdeno, Kirica Peter, Kuník Peter

MPK: G01S 7/52

Značky: tlmiace, ultrazvukovej, těleso, impulznej, sondy

Text:

...dobrá opakovateľnost tlmiacich vlastností. Podstatne sa urýchli a zjednoduší výroba ultrazvukových impulzných sond. Výhodou vynálezu je aj to, že prepojovacie vodiče piezokeramického meniča vedené v drážkach zlepšujú vzhľad ultrazvukových impulzných sond.Na pripojenom výkrese je prikladne znázornená riešenie tlmiaceho telesa sondy, kde na obr. 1 je nakreslený nárys, na obr. 3 je nakreslený rez rovinou B-B, na obr. 2 rez rovinou A-A z obr....

Hubice kombinované odběrové sondy pro měření koncentrace tuhých příměsí v proudicí vzdušnině

Načítavanie...

Číslo patentu: 264620

Dátum: 14.08.1989

Autori: Janeczek Ondřej, Urbaczka Jan

MPK: G01N 1/02

Značky: odběrové, tuhých, příměsí, vzdušnině, měření, proudící, sondy, hubice, kombinované, koncentrace

Text:

...odsávání dílčího proudu vzdušiny na předepsaný rozdíl statických tlaků vně a uvnitř hubice.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno provedení hubice odběrové sondy dle vynálezu. Na těleso odběrově sondy je hubice napojena převlečnou maticí, umožňující její snadnou výměnu.Hubice je konstruována jako zehnutá trubice o vnitřním průměru Q, vnějším průměru Q a tlouštce 5 stěny. Čelní část je pülkulatá a V jejím středu je umístěn ve...

Pružná čepová prokluzovací spojka, zejména pro spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263088

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: F23C 9/06

Značky: zdvihací, zejména, trysky, čepová, prokluzovací, sondy, pružná, spojka, zařízení, spouštěcí, konvertoru

Text:

...Výhodou je take to, že spojka je kombinaci pružnéćepové spojky s brzdovým kotoučem se spojkou prokluzovací nebo pružné čepové spojky se spojkou prokluzovaci, čímž v so» bě slučuje kladné vlastnosti obou druhů spojek, jako je mékký závěr při rozpěhu nebo brzdění možnost zabudovat spojku na brzdu a bezpečnostní prvek při přerĺženi pohonu. Výhodou je rovněž,že spojka má poměrně malý moment setrvačnosti a jako rychloběžná spojka se vyznačuje...

Způsob výroby měřicí sondy pro měření proudové hustoty v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262899

Dátum: 11.04.1989

Autori: Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Škramlík Jiří, Červencl Milan

MPK: G01R 1/06, C25B 11/00, C25D 17/10...

Značky: měření, hustoty, výroby, způsob, měřicí, proudové, elektrolyzéru, sondy

Text:

...vrstvou, ve které se ve zvolených místech vytvoří uzavřené nevodivé kanálky. K měřicí ploše uzavřené těmito kanálky se připojí přívodni vodiče měřicí aparatury. Nevodívé kanálky se vytvoří bud mechanickjn,nebo fotochemickým způsobem,případně již při opatřování povrchu modelu vodivou vrstvou.Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že elektricky izolovaně měřicí plochy uzavřené nevodivými kanálky kopírují přesně povrch předmětu a nevystupují...

Spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262596

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: trysky, sondy, zdvihací, zařízení, spouštěcí, konvertoru

Text:

...voze V příkladném provedení sestává z pojízdného vozu l na jehož plošině jsou v přesazeném uspořádání umístěny lanové bubny g, spojené s převodovkou Q přes čepovou prokluzovací spojku 5 brzdovým kotoučem A, elektrohydrauliokou čelísčovou brzdou §, od stejnosměrného elmotoru Q. Na 1 anovémbubnu 3 jsou zakotvena dvě samostatná lana 3, 2, jedno pracovní § a jedno náhradní 2. Pracovní lano Q je vedeno kolem převáděcí kladky lg, upevněné v horní...

Způsob výroby kompaktního jádra pro magnetické sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259616

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tischer Zdeněk, Krob Petr

MPK: G01R 33/02

Značky: výroby, jádra, magnetické, kompaktního, způsob, sondy

Text:

...upevněni drátku v ochranné trubce, používající drátku ze slitiný s vysokým obsahem kobaltu. Využíva se tu skutečnosti, že slitiny na bázi kobaltu neztrácejí po tepelném zpracování pružnost a pevnost, Drátek je mírně prohnutý. Oba konce a střed se opírají o vnitřní plochu trubky a tím je drátek v trubce pevně zachycen.Slitiný na bázi niklu mají proti slitinám na bázi kobaltu podstatné větší permeabilitu a tím i větší citlivost. Po tepelném...

Zariadenie súosového vedenia vnútornej priechodnej sondy pre skúšanie rúrok metódou vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259558

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubiš Stanislav, Holec Pavol

MPK: G01N 27/90

Značky: skúšanie, rúrok, vířivých, zariadenie, prúdov, súosového, vedenia, metodou, priechodnej, vnútornej, sondy

Text:

...a lamiel je ich orientácia kolmá -na smer pohybu sondy, čo zvyšuje intenzitu opotrebenia následkom preklápania aktívnych prvkov počas reverzného pohybu sondy. V prípade vodiacich puzdier je zvýšené opotrebenie veľmi závislé na tuhosti pružnosti kompaktných výliskov z plastov.Nevýhody stavu techniky odsträña riešenie podľa vynálezu.Zariadenie súosového vedenia vnútornej p-riechodnej sondy pre skúšanie rúrok metódou virlvých prúdov sa...

Zariadenie na kyvné uchytenie ultrazvukovej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258690

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kašpar Peter

MPK: G01N 29/00

Značky: kyvné, sondy, uchytenie, zariadenie, ultrazvukovej

Text:

...posunute bližšie k UZ-sonde o vzdialenosť, ktorá sa rovná vzdialenosti medzi čapmi telesa UZ-sondy a jej pracovnou plochou, sú umiest 4 nené čapy, na ktorých je otočne uchytený držiak.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že pri pootočeni UZ-sondy pomocou opisaeného. zariadenia nevzniká nijaký posuv stredu jej pracovnej plochy voči osi rameno. To značí, že UZ-signál vstupuje do materiálu vždy v mieste osi ramena a toto...

Obvod progresívní regulace teploty transkutánní sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256852

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šebela Arnošt

MPK: G05D 23/19

Značky: progresivní, regulace, obvod, transkutánní, sondy, teploty

Text:

...hodnotu a v okamžiku, kdy otáčky vzrostou nad jmenovitou hodnotu, jsou spínací prvky rozpojeny.V konkrétním výhodném provedení je zařízení podle vynálezu opatřeno čtyřmi spínacímí prvky a snímacím ústrojím pro snímání průohodu střídavého proudu v jednotlivých fázích nulou. Tato úprava slouží k rychlé změně otáček a popřípadě k rychlé reverzací chodu motoru a k synchronizaci spínání jednotlivých fází.S pomocí těchto čtyř spínacích...

Zásobník pro měřicí a/nebo zkušební sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256376

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fohler Johann

MPK: F27D 23/00

Značky: měřicí, zásobník, sondy, zkušební

Text:

...podélné vrcholové hrané lg uzavíratelné úhelní kové klapky lg.Sonda gse vkládá do zásobníkové přihrádky Q při otavřené poloze ě uzavíratelné úhelníkové klapky Q mezi vnitřní stěnu łýfa vnější stěnu łgtéto uzavíratelné úhelníkové klapky 1.2. Po vložení sondy Zse uzavíratelná úhelníková klapka lg překlopí do uzavřené polohy Ě, přičemž sonda gse odvalí do zásobníkové přihrádky Q. Protože osa lg každé uzavíratelné úhelníkové klapky gg je...

Nosič sondy ultrazvukového defektoskopického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245998

Dátum: 01.03.1988

Autor: Rusina Viktor

MPK: G01N 29/04

Značky: ultrazvukového, sondy, nosič, zařízení, defektoskopického

Text:

...je spolehlivý a přesný pozuv ultrazvuková hlavice a snížené tření v závitech pohybového ěnonbn azatico. Zařízení je přitom výrobné jednoduché, vyžaduje. minimální údržbu s je vhodné pro použití krokových motor-ú řízených mikropočítačem. Oproti dosud známým zařízením se několikanásobně pnodlouží životnost, a. to při podstatné nižších pořizovacích nákladech.Pifíklad provedení zařízení podle vynálezu je schemsticlq znázornän na příložmem...

Snímací systém měřicí sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253382

Dátum: 12.11.1987

Autori: Tláskal Zdeněk, Vaněk František

MPK: G01B 5/04

Značky: systém, měřicí, snímací, sondy

Text:

...celeho snínacího systemu,protože snímací systém není staticky přeurčen.Na priložených výkresech je na obr. 1 znázernen příklad snínacího systemu měřicí sondy podle vynálezu a uspořádání pre kontaktní nřření, na obr. 2, 3, 4 je znàzorneno uspořádáníe upevnení kontaktních teles v základním teleseiresp. v dotykovém čídle.Možné konstrukční uspořádání snínacího systemu měřicí sondy je znázorněno na obr. 1, kde základní těleso Q je spojeno s...

Zapojení směrové sondy slunečního záření pro ochranu solárního kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245636

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pospíšil František

MPK: F16P 7/00

Značky: solárního, slunečního, smerove, zapojení, sondy, ochranu, záření, kolektoru

Text:

...a druhá dvojice k ovládání vertikálního pohybu solázního kolektoru, je svými výstupy připojena ke komparátoru É s výhodoucperačními zesi~ lovači s klopným obvodem nebo komparátcrem TTL, přičemž výstup komparátoru g je připojen k obvodům lg pohonu solárního kolektoru.Další optoelektronické čidlo 1 je připojeno paralelně k jednomu z dvojice optoelektronických čidel 3. a to přes spínací člen 1, na jazýčkové relé. Ovládací vstup spínacího...

Zapojení optoelektronické sondy slunečního záření solárního kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244638

Dátum: 14.10.1987

Autor: Etheridge Richard Henr

MPK: F24J 2/40

Značky: zapojení, optoelektronické, kolektoru, záření, solárního, slunečního, sondy

Text:

...potřebné k pohonu kolektoru e zamezení nesprávneho nesměrováni kolektoru.Na přiloženém výkresu je schematicky blokově znázorněno jedno příklsdné provedení zapojení optoelektronícké sondy slunečního záření kolektoru podle vynálezu.Směrovi sonda 3 solárního kolektoru není kreslena s alespoň dvěma optoelektronickými čídly 1, jejichž jedne dvojice slouží pro ovládání horizontálního pohybu solárního kolektoru a druhé dvojice pro ovládání...

Ochranný obvod proti přehřátí transkutánní sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246187

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pojlov Vladimír, Šípek Milan

MPK: H02H 9/02, H02H 3/08

Značky: obvod, transkutánní, sondy, proti, ochranný, přehřátí

Text:

...nárüstu teploty sondy,u níž došlo k poruše.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je uvedeno blokové schéma zapojení.zapojení sestává z vyhřívacího prvku 3 transkutánní sondy spojeného s napájecím zdrojem lg přes proudové čidlo, regulační prvek § a omezovaoí prvek g,.vázaného přes vyhřívanou část L sondy s teplotním čidlem Q, spojeným přes regulační zesilovač i s regulačním prvkem §. omezovací prvek g je spojen s výstupem komparátoru...

Obvod pro kontrolu funkce termoregulačního systému transkutánní sondy se dvěma nezávislými teplotními čidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 252078

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šebela Arnošt

MPK: A61B 5/14

Značky: kontrolu, transkutánní, dvěma, systému, funkce, obvod, čidly, sondy, nezávislými, termoregulačního, teplotními

Text:

...tep 1 otnímičidly. A Provedení kontrolního obvodu dle vynálezu objasní výukres Základ obvodu tvoří prvni napěřový kom 252078parátor §, druhý napěřový komparátor Z a třetí napěřový komparátor g, spojené elektricky e prvním teplotním čidlem ł a e druhým teplotním čídlem 3. umíetěnýmí v tranakutánníeondě §. Tato čidla mohou být odporová nebo polovodíčová.íPrvní vetup prvního napěřového komparátoru § je přes prvníodporový dělič 1 spojen 9...

Zařízení pro plnění a vyprazdňování sondy vlhkoměru pro biologické tkáně a sypké porézní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240297

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ochodnický Vladimír, Brindziar František

MPK: G01N 19/10

Značky: sondy, plnění, porézní, hmoty, zařízení, biologické, tkáně, sypké, vyprazdňování, vlhkoměru

Text:

...upravenou pro spojení se sondou, ve kterém je na náběžné straně vstupní otvor ~a .na odtokouvé straně výstupní otvor, a uvnitř du 4tého šneku je matice pevně spojená s hnacím kolem a uvnitř matice .je šroub pevně spojený s dutým šnekem, uložený v hnacím kole radíálně pevně a axiálně posuvně a ukončený narážkou pro ovládání mezních kontaktů pohonu matice a pohonu šroubu.Výhodou .nového zařízení zhotoveného podle vynálezu je jednoduchost...

Vazba hlavice a ramene sondy spektrometru jaderně magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 240228

Dátum: 15.06.1987

Autor: Wolff Christian

MPK: G01N 24/00

Značky: jaderné, sondy, spektrometru, vazba, ramene, rezonance, magnetické, hlavice

Text:

...zákles pro zavěšeni hranolovité hlavice sondy, která je opatřena na užší straně po délnou .drážkou, do níž je zasunut rovno-,běžně s podélnou osou hlavice sondy tepel něizolační díl, ukončený k-ulovým zábru 240228sem dosedajícím na přívod teplonosného média uloženého odpruženě v raineni sondy,přičemž podělná drážka je přemostěna, v hornim rohu aretačním -čepem navazujícím na aretační šroub.Hlavni výhodou vynálezu je, že turbínka je...

Snímací systém měřicí sondy s induktivním snímačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238226

Dátum: 01.06.1987

Autori: Tláskal Zdeněk, Vaněk František

MPK: G01B 5/03

Značky: sondy, měřicí, snímačem, induktivním, snímací, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímacího systému měřicí sondy s induktivním snímačem určeného pro provádění kontroly na obráběcím nebo měřicím stroji. Jeho podstata spočívá v tom, že dotykové čidlo je spojeno se základním tělesem měřicí sondy prostřednictvím pružné části a jeho čelní plocha dosedá v klidové poloze na opěrnou plochu vytvořenou na základním tělese. V dotykovém čidle nebo v základním tělese měřicí sondy je upevněn nejméně jeden induktivní...

Způsob stanovení vadného tranzistoru zapojeného libovolným způsobem na elektrické jednotce pomocí sondy měřící saturační stav tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240177

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kiškilov Vasil Borisov, Sofijanski Christo Stifanov

MPK: G01R 31/26

Značky: elektrické, saturační, libovolným, měřicí, pomocí, tranzistorů, zapojeného, jednotce, stanovení, způsob, způsobem, vadného, sondy

Text:

...jiným metodám. Lze jí odstranit na libovolném sortimentu elektronických jednotek složité závady způsobené vadnými tranzistory. Pro zjíštování závad není nutná přesné znalost signálu v obvodech, proto metodou mohou pracovat i méně kvalifikovaní pracovníci. Zjištování vadných tranzistorů se provádí mimo zařízení a tím jsou vytvořeny podmínky pro úsporu strojovéhoNa výkresu je značen příklad zapojení pro stanovení vadného tranzistoru...

Štvoržilový miniatúrny kábel pre hĺbkové sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233240

Dátum: 17.04.1987

Autor: Blanárik Miroslav

MPK: H01B 11/04

Značky: miniatúrny, kábel, sondy, hĺbkové, štvoržilový

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia štvoržilového kábla podľa vynálezu je vhodná pre mechanické a elektrické pripojenie meracej hĺbkovej sondy pre geologické a hydrogeologické merania. Vynález rieši problém konštrukčného a materiálového usporiadania miniatúrnych oznamovacích káblov do priemeru 4,2 mm pozostávajúcich z kombinácie signálnych a nosných žíl o vysokej mechanickej pevnosti, ohybnosti a tepelnej odolnosti v rozsahu od -40 do +180 °C. Podstata vynálezu...

Zariadenie na číslicovú linearizáciu výstupného signálu sondy pre meranie percentuálneho obsahu kyslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235376

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pšenák Mikuláš

MPK: G06K 11/00

Značky: signálu, meranie, obsahu, kyslíka, číslicovú, zariadenie, výstupného, sondy, linearizáciu, percentuálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prevedenie zariadnia na viacnásobnú simultánnu číslicovú linearizáciu (vyhodnotenie) výstupného signálu sondy na meranie % obsahu s automatickou korekciou na teplotu merného článku sondy, ktorej výstupný signál je definovaný Nernstovou rovnicou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vstupné signály zo sond sú privádzané cez analogové multiplexory a analógovo-číslicové prevodníky do výpočtového zariadenia (napríklad mikropočítač),...

Zapojení proudové sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233566

Dátum: 01.02.1987

Autori: Plašil Petr, Hejna Petr

MPK: G01R 19/04

Značky: proudové, sondy, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení proudové sondy pro měření průběhu střídavého proudu v širokém pásmu kmitočtů založené na použití proudového transformátoru a pracovního odporu řeší problém rozšíření kmitočtového rozsahu proudové sondy směrem k vyšším kmitočtům bez použití přídavných obvodů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pracovní odpor je rozdělen na jednotlivé, sériově propojené odporové sekce, které jsou připojeny k jednotlivým sekcím vinutí proudového...

Zapojení logické sondy pro polytechnickou výchovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238130

Dátum: 15.01.1987

Autor: Zeman Petr

MPK: G01R 13/00

Značky: sondy, logické, výchovu, polytechnickou, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení logické sondy je vhodné pro práci s obvody TTL v oblasti polytechnické výchovy. Vstupní obvod tvoří dělič s odpory a diodami, připojený k bázi tranzistoru tak, aby se kompenzovala teplotní závislost včetně rozhodovací úrovně komparátorů, zapojených na dělič v emitorovém obvodu tranzistoru. Obvod je doplněn ochrannými a vazebními prvky a spínacími obvody, které prodlužují krátké impulsy.

Těsnicí ucpávka sondy pro vyhodnocení výšky hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232856

Dátum: 01.01.1987

Autor: Bošek Josef

MPK: G01F 23/00, F16I 15/10

Značky: vyhodnocení, těsnicí, hladiny, ucpávka, sondy, výšky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší utěsnění sondy pro vyhodnocení výšky hladiny při průchodu stěnou zásobníku. Těsnicí ucpávka je řešena jako samostatný celek, který je jedním koncem rozebíratelně spojen s vlastní sondou a druhý konec je spojen se snímačem pro vyhodnocení výšky hladiny. Řešení je univerzální pro různé typy sond a lze ho využít zejména pro vyhodnocení hladin v tlakových zásobnících.