Patenty so značkou «solárnych»

Nastaviteľná konštrukcia pre rad solárnych panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6596

Dátum: 02.12.2013

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: F24J 2/54, H01L 31/042

Značky: konštrukcia, panelov, solárnych, nastaviteľná

Text:

...je umiestnená základňa Q, v tomto príkladnom uskutočnení plochá. Na tejto základni Q je umiestnené aspoň jedno otočné uloženie g pre otočný čap Q hlavného otočného nosníka A so štvoruholníkovým prierezom. Otočné uloženie à v tomto príklade uskutočnenia je tvorené ložiskovým domcom, Hlavný otočný nosník i je na koncoch vybavený závesmi 1 L, na ktorých sú umiestnené otočné čapy 4 hlavného otočného nosníka 4. Os otočných čapov Q leží mimo osi...

Nastaviteľná nosná konštrukcia solárnych panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6249

Dátum: 02.10.2012

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: F24J 2/54

Značky: panelov, konštrukcia, nastaviteľná, solárnych, nosná

Text:

...byť rôzny v závislosti od veľkosti solárnych panelov g. Na zvýšenie tuhosti konštrukcie môžu byť nosníky g solárnych panelov g spojené priečkou Q.Medzi nosnikom L podstavy a jeho príslušným nosnikom g solárnych panelov g je usporiadané prestaviteľná podpera g. V tomto príklade uskutočnenia je prestaviteľná podpera 4 usporiadaná na dvoch krajných nosníkoch g podstavy a ich príslušných nosníkoch g solárnych panelov g. Je zrejmé, že nosníky L...

Nosná konštrukcia solárnych panelov, najmä fotovoltických

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6046

Dátum: 02.03.2012

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: H01L 31/02, F24J 2/54

Značky: najmä, panelov, nosná, solárnych, fotovoltických, konštrukcia

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na priložených výkresoch, kde obr. l znázorňuje expandovaný pohľad na nosnú konštrukciu na soláme panely podľa tohto technického riešenia a obr. 2 znázorňuje pohľad zospodu solámeho panelu na nosnú konštrukciu podľa tohto technického riešenia.Nosná konštrukcia na soláme panely podľa tohto technického riešenia obsahuje pevnú podperu g osi E otáčania solámeho panelu...

Hrebeňová konštrukcia na montáž solárnych panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5591

Dátum: 08.11.2010

Autori: Župa Ján, Župa Peter

MPK: E02D 27/00, F24J 2/00, F24J 2/40...

Značky: hřebenová, panelov, montáž, konštrukcia, solárnych

Text:

...7 je poskladaný z betónových tvámic, ktore sú vyplnené líatym betónom. Do základu 7 je vložená kovová časť konštrukcie 1 tvaru obráteného V, ktorá je tvorená zvarencom z L profilu. Na kovovú časť konštrukcie l sú pomocou skrutiek a matíc pripevnené dva páry vodorovných dierovaných otvorených profilov 2 a oproti na kovovú časť konštrukcie 1 dva páry uzatvorených profilov 5. Dierovaný otvorený profil 2 vytvára miesto na upevnenie solárnych...

Spôsob chladenia fotovoltických solárnych kolektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5381

Dátum: 08.03.2010

Autori: Rotheneder Heinz Leopold, Pokorná Katarína

MPK: F24J 2/04, F25D 17/00

Značky: kolektorov, spôsob, fotovoltických, chladenia, solárnych

Text:

...na oboch povrchoch elektródami zaberajúcimi menej ako 10 povrchu. Teplo absorbujúci povrch je separovaný od spodného povrchu polovodiča a teplo-výmenná kvapalina prechádza medzi spodným povrchom a teplo-absorbujúcim povrchom.Vyššie uvedené hybridné systémy zvyšujú celkovú zachytenú solárnu energiu. Avšak, bud sa jedná o chladenie vzduchom, alebo nepriame chladenie kvapalinou. Priame chladenie FV článkov kvapalinou nebolo doposiaľ...

Spôsob regulácie teploty pigmentovanými kvapalinami s variabilnou priehľadnosťou a/alebo farbou v transparentných solárnych kolektoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5380

Dátum: 08.03.2010

Autori: Pokorná Katarína, Rotheneder Heinz Leopold

MPK: F24J 2/04, H01L 31/024, F25D 19/00...

Značky: farbou, priehľadnosťou, variabilnou, regulácie, transparentných, solárnych, kvapalinami, kolektoroch, spôsob, pigmentovanými, teploty

Text:

...teplota solárneho systému rastie a blíži sa ku kritickej úrovni. Termometer 1, kontinuálne moniturujúci teplom v zásobníku teplej vody s integrovaným tepelným výmenníkom 4 a teplom zohriatej kvapaliny opúšťajúcu solamy panel 5, sú prepojené s riadiacim panelom 2. Riadiaci panel 2 vyšle signál na otvorenie bajpasu, v ktorom je umiestnený separátor A 3. Týmto sa pomocou čerpadla 6 odoberie toľko pigmentu z nosnej kvapaliny, koľko je...

Hydraulický spojovací systém transparentných solárnych kolektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5268

Dátum: 05.11.2009

Autori: Pokorná Katarína, Rotheneder Heinz Leopold

MPK: F24J 2/40

Značky: hydraulický, systém, transparentných, solárnych, kolektorov, spojovací

Text:

...výstupe kvapaliny z kolektora je nainštalované Ventilačné potrubie. Potrubie vedie k vrchnej častí akumulačnej nádrže na oehladenú pigmentovanú kvapalinu. Táto akumulačná nádrž je odvetraná a vzduchový priestor je udržiavaný vo vrchnej časti akumulačnej nádrže.Približne pri maximálnej bezpečnej prevádzkovej teplote na výstupe z kolektora, zvyčajne okolo 80 °C,ventilačná potrubie je automaticky otvorené. Otvorenie potrubia je...

Dynamický vákuový izolačný systém transparentných solárnych kolektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5267

Dátum: 05.11.2009

Autori: Rotheneder Heinz Leopold, Pokorná Katarína

MPK: F24J 2/04

Značky: dynamický, vakuový, kolektorov, izolačný, solárnych, transparentných, systém

Text:

...problémom vákuových termálnych kolektorov je únik vákua. Elastické tesnenie týchto kolektorov je nevyhnutné kvôli veľkému tepelnému gradientu medzi vonkajšou teplotou a teplotou vnútri kolektora. Avšak takáto izolácia (napr. silikónový izolant) starne a tým pádom stráca vzduchotesnosť.Následne vákuum unikne a taktiež vlhkosť prenikajúca do manifoldu okolo kovového plášťa je napokon absorbovaná izoláciou zo skleneného vlákna a potom si...

Fotovoltaické zariadenie s maticou z bezrámových solárnych modulov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9973

Dátum: 06.11.2008

Autori: Schäfer Maik, Schwarze Sascha Oliver

MPK: E04D 13/18, H01L 31/048, H01L 31/042...

Značky: fotovoltaické, zariadenie, bezrámových, maticou, solárnych, modulov

Text:

...z väčšieho počtu spolu prepojených solárnych článkov, ktoré sú zapuzdrenév Iamináte. V lamináte sú uložené aj vstupné a výstupné elektrické / elektronické prepojenia solárnych článkov. Na spodnej strane solárnych modulov sú nalepené aspoň dve protiľahlé lišty modulu, ktoré môžu byt rozoberateľne zoskrutkované so substrátom, takže solárne moduly sú pevne spojené s podkladom. Pritom ale vzniknú adekvátne montážne náklady. Na prechodových...

Zariadenia na inštalovanie solárnych modulov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9251

Dátum: 03.04.2008

Autor: Genschorek Gido

MPK: F24J 2/52, F16C 11/02, F16C 11/10...

Značky: inštalovanie, solárnych, zariadenia, modulov

Text:

...príslušného podperného stĺplka.0014 Vo výhodnom vyhotovení vykazuje nosný stĺpik v hornom koncovom úseku,ktorý je vzdialený od podperného stĺpika, vstup pre vonkajší prstenec kĺbového ložiska a vnútorný prstenec kĺbového ložiska, vložený vo výstupe, je spojený so spojovacou prírubou.Samozrejme je možné taktiež aj opačné usporiadanie, že totiž rameno alebo priehradka pripojovacej príruby vykazuje vstup pre vonkajší prstenec kĺbového ložiska a...

Upevňovacie zariadenie rámov solárnych modulov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10993

Dátum: 26.02.2008

Autor: Bartelt-muszynski Sven

MPK: F24J 2/52, H01L 31/042

Značky: upevňovacie, solárnych, modulov, zariadenie, rámov

Text:

...smeru nosného profilu alebo na nosníku upínacieho dielu.Vúprave takého upínacieho dielu je podľa vynálezu stanovené, aby kvýškovémuposúvaniu upínacieho dielu vsmere posunu bol buď otáčavo usporiadaný závitovýsvorník vo vnútornom závite ramienka a opieral sa na bud otáćavo usporiadaný závitový svomík vo vnútornom závite ramienka a opieral by sa na hlavnom dielci nosníka upínacieho dielu, alebo je otáćavo usporiadaný závitový svorník...

Sériové zapojenie solárnych článkov s integrovanými polovodičovými časticami, spôsob výroby a fotovoltaický modul so sériovým zapojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5211

Dátum: 24.09.2004

Autori: Kaas Patrick, Geyer Volker

MPK: H01L 31/0248, H01L 31/042, H01L 31/05...

Značky: časticami, polovodičovými, výroby, solárnych, spôsob, sériovým, modul, integrovanými, fotovoltaický, článkov, zapojením, sériové, zapojenie

Text:

...polovodičovými časticami, ktorý možno vykonať smenším počtom a jednoduchšími krokmi pri jeho uskutočnení.0011 Ďalej je úlohou vynálezu poskytnúť sériové zapojenie solárnych článkov s integrovanými polovodičovými časticami, ktoré je zhotovené s menším počtom a jednoduchšími krokmi pri jeho uskutočnení.0012 Úlohou vynálezu je ďalej pripraviť fotovoltaícký modul so sériovo zapojenými solárnymi článkami.0013 Podľa vynálezu bude táto úloha...

Zariadenie na čistenie ťažko prístupných plôch, najmä krytov solárnych kolektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223075

Dátum: 15.03.1986

Autor: Gregor Miroslav

Značky: najmä, krytov, zariadenie, solárnych, ťažko, kolektorov, ploch, čistenie, prístupných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti čistiacich techník ťažko prístupných predmetov a plôch. Účelom vynálezu je zabezpečiť očistenie teplosmenných plôch, čím sa podstatne zlepší prestup tepla z vonkajšej strany čistenej plochy do vnútra. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktoré sa napája priamo alebo nepriamo z vodovodného rozvodu. Po naplnení dvoch nádob vodou a pridaním rozpúšťadla do tlakovej miešacej nádoby sa zabezpečí omytie...

Rám panelu z plochých solárnych kolektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224561

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Anton

Značky: solárnych, plochých, kolektorov, panelu

Zhrnutie / Anotácia:

Rám panelu z plochých solárnych kolektorov, pozostávajúci z rámovej obruby a závesov vyznačujúci sa tým, že rámová obruba /1/ je vo svojej hornej zadnej časti opatrená aspoň dvoma výklopnými závesmi /4/, z ktorých každý pozostáva z ramena /5/ s čapom na jeho voľnom konci, ktoré rameno /5/ je pevne spojené s rámovou obrubou /1/ a ktorý čap je vložený do priechodzieho oka v konzole /6/ opatrenej na svojom príľahlom konci k nosnej konštrukcii /3/...