Patenty so značkou «solárneho»

Tepelnoizolačná báza solárneho kolektora s autoochrannou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6815

Dátum: 02.07.2014

Autori: Rybár Radim, Horodníková Jana, Beer Martin

MPK: F24J 2/51

Značky: kolektora, autoochrannou, funkciou, solárneho, báza, tepelnoizolačná

Text:

...z absorbéra do okolitého prostredia. Tepelnoizolačná báza solámeho kolektora s autoochrannou funkciou pozostáva z lamelových tepelnoizolačných blokov a lamelových valcov. Lamelové tepelnoizolačné bloky predstavujú telesá v tvare štvorbokého hranola s pozdĺžne axiálne umiestneným priebežným otvorom valcového tvaru. Lamelové bloky môžu byť vyhotovené z lisovanej minerálnej vlny alebo pevnej inertnej penovej tepelnoizolačnej hmoty obsahujúcej...

Spôsob riadenia autonómneho dvojosového polohovacieho solárneho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6791

Dátum: 03.06.2014

Autori: Palková Zuzana, Cviklovič Vladimír, Olejár Martin

MPK: F24J 2/54, H01L 31/042, F24J 2/40...

Značky: dvojosového, systému, polohovacieho, spôsob, solárneho, riadenia, autonómneho

Text:

...tohto technického riešenia je, že zabezpečuje optimálnu priestorovú orientáciu FV panelov a maximálne využitie dopadajúceho slnečného žiarenia na premenu na elektrickú energiu, pričom nie je po 10trebné robiť korekčné prepočty vzhľadom na lokalitu použitia a bez viazania na orientáciu objektu, na ktorom bude systém umiestnený.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom obrázkov 1 až 6. Na obr. l je...

Solárne zariadenie aspoň z jedného solárneho modulu s pružným uložením krycej platne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10983

Dátum: 10.01.2010

Autori: Schwarze Sascha Oliver, Schäfer Maik

MPK: H01L 31/042, F24J 2/46, H01L 31/058...

Značky: modulu, solárne, aspoň, platne, zariadenie, jedného, solárneho, krycej, uložením, pružným

Text:

...prvokslúži ako málo deformovateľné uloženie sklenenej tabule. Mäkko pružiacitesniaci prvok je skonštruovaný s uzavretými bunkami a zaručuje nepatrné vracanie tesníaceho ústrojenstva v beztlakovom stave do pôvodnej polohy. Sklenená tabuľa sa zaaretuje s pomocou obopínajúcej ochrany hrán, ku kto rej však nie sú urobené žiadne ďalšie vývody.0005 Tesnenie, tak isto na vyrovnávanie pohybov platní solárneho kolektora, je známe z nemeckého...

Zariadenie na vákuovo tesné spájkovanie solárneho kolektora vo forme evakuovaného plochého panela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13429

Dátum: 26.06.2006

Autor: Benvenuti Cristoforo

MPK: B23K 1/00

Značky: těsné, solárneho, kolektora, zariadenie, plochého, spájkovanie, vákuovo, panela, evakuovaného, formě

Text:

...na jej pripevnenie na ďalšiu opornú konštrukciu (nezobrazené). Oporná konštrukcia na zadnej strane zahŕňa nahor smerujúce príruby na otočné uloženie dvoch ramien Q vystupujúcich z výhrevného a prítlačného rámu 8. Výhrevný a prítlačný rám 8 pozostáva z dvoch osobitných a prekrývajúcich sa rámov s rovnakými laterálnymi rozmermi prvého horného výhrevného rámu gel a druhého dolného prítlačného rámu gg. Tieto dva rámy sú otočne upevnené na...

Absorbér pre termický kolektor solárneho zariadenia, ako aj spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1628

Dátum: 22.01.2004

Autor: Flamm Frieder

MPK: F24J 2/04

Značky: absorbér, solárneho, termicky, spôsob, výroby, kolektor, zariadenia

Text:

...rozhodujúcej miere podmienené nákladnými absorbérmi.0006 Z US 4 089 324 je známy absorbér tohto druhu pre solárne zariadenie s rúrkovým systémom pre teplonosné médium, u ktorého je tento rúrkový systém usporiadaný medzi dvoma na sebe Iežiacimi, absorbér tvoriacimi plechmi, pričom do jedného z týchto plechov je umiestnený rozvod rúrkového systému a uvedené plechy sú navzájom spojené pomocou lepidla.0007 DE 195 46 100 A 1, ako aj US 4 299 202...

Spôsob výroby jednotky solárneho článku použitím dočasného substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6133

Dátum: 03.03.2003

Autori: Peters Paulus Marinus Gezina Maria, Middelman Erik, Schropp Rudolf Emmanuel Isidore

MPK: H01L 31/0224, H01L 31/02, H01L 31/18...

Značky: výroby, spôsob, substrátů, dočasného, článků, jednotky, použitím, solárneho

Text:

...jedna ztýchto farieb bude vyhovovať vyššie uvedeným požiadavkám na hodnotu dEab.-3 0014 Použitie kombinácie rozlišujúcej farby a maskovacej farby umožňuje dekorovat jednotky solárneho článku farebným vzorom na homogénnom pozadí. Príkladmi predpokladaných vzorov sú vzorky, znaky, obrázky, pruhy, obdĺžniky a štvorce. V tomto uskutočnení sa všeobecne 10 až 90 mriežky poskytuje s rozlišujúcou farbou, kým 90 až 10 mriežky sa poskytuje s...

Zariadenie na využitie solárneho tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1115

Dátum: 03.04.1996

Autor: Král Jozef

MPK: F24J 2/46

Značky: solárneho, tepla, zariadenie, využitie

Text:

...pr xujmvacia pütrbieEú uimäuné na em Vja mmäné vyrmhiť 3Na mbr. č. 1 je mhjaü Eñüľä ñä süiarnyůhr 3 2 ahr. 1 cez rie mtvcwmmn ůbr 4 názwwñuja müšárnych mmüulmv na5 ná äériqvaaralelné zaprjniü suíârngrübr. Ý znáäürňujä Eamjmnia mnüäiny äüláľñyüh mmdulüv arirmd ňou na ůhľfůbľ. Ě ná 2 mñujm Eapmjaniä mnmžiny ämlćrnvch müdulüv 5br anázorťuje äüjänie mnmäinv äülàrnych mndulüv 5 nútenüu cirkulácic.tñrñujä zapojenie mnmžiny solárnych müduluv...

Plochý kolektor solárneho žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 247255

Dátum: 15.01.1988

Autor: Men Jaroslav

MPK: F24J 2/52

Značky: solárneho, plochy, kolektor, žiarenia

Text:

...upevñovaciu skrutku závesných uhoľnikov kolektora.Príklad vyhotovenia plochého kolektora solárneho žiarenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje celkový nàrysný pohľad na. kolektor, obr. 2 pôdorysný pohľad a obr. 3 bokorysný pohľad ,na kolektor z obr. 1, obr. 4 detailný rez kolektor v rovine A-~A z obr. 1.Plochý kolektor pozostáva z vane 1 s absorbérom 2. Vaňa 1 je prikrytá plošne deleným transparentným krytom...

Plochý kolektor solárneho tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228453

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sýkora Anton, Kekely Štefan

Značky: plochy, tepla, kolektor, solárneho

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý kolektor solárneho tepla pozostáva z plášťa, v ktorom je izolačná výplň s doskovým absorbérom a transparentným krytom, ako aj z rámu, ktorého vnútorným okrajom je prekrytý vonkajší okraj transparentného krytu. Riešeným problémom je úspora nákladov na výrobu kolektora pri zachovaní jeho úžitkových vlastností. To sa dosahuje tým, že po obvode plášťa (1), z jeho vonkajšej strany sú v miestach rámových skrutiek (6) usporiadané konzolové...

Zásobník teplonosného média solárneho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 226612

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kekely Štefan

Značky: teplonosného, media, systému, zásobník, solárneho

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník teplonosného média solárneho systému, pozostávajúci z aspoň dvoch navzájom prepojených zásobníkových buniek, vyznačujúci sa tým, že jednotlivé bunky (1, 2, 3) sú v zásobníku usporiadané v aspoň jednej sekcii, v ktorej sú umiestnené nad sebou a naležato, s obojstranne vytvorenými vekami (4, 5) a okrem prívodných a výstupných potrubí sú opatrené zvislými prepojovacími rúrkami (10).

Kotvová lamela solárneho kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: 224562

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Anton

Značky: lamela, solárneho, kolektora, kotvová

Zhrnutie / Anotácia:

Kotvová lamela solárneho kolektora, pozostávajúceho z lamely opatrenej kotvovými dilatačnými uholníkmi, vyznačujúca sa tými že kotvové dilatačné uholníky /7/ sú na lamele /1/ vytvorené z vlastného materiálu lamely /1/ a to u okrajových lamiel /1/ ako jednostranné a u ostatných lamiel /1/ ako obojstranné výstupky.