Patenty so značkou «soľ»

Acyltiomočovinová zlúčenina alebo jej soľ, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14823

Dátum: 09.04.2009

Autori: Fujita Hidenori, Egami Kosuke, Suda Yoshimitsu

MPK: A61K 31/4709, A61K 31/55, A61K 31/47...

Značky: soľ, acyltiomočovinová, zlúčenina, použitie

Text:

...vynálezu reprezentovaná vzorcom (I), zlúčenina, ktorá má aminokarbonylovú skupinu ako substituent v 6-polohe chinolínového kruhu a alkoxy skupinu ako substituent v 7-polohe chinolínového kruhu, (l), má inhibičný účinok voči c-Met ekvivalentný alebo vyšší než konvenčné zlúčeniny v štúdiách in vitro, (2) vykazuje vyššie selektívne poškodenie nádorových buniek, v ktorých je c-Met nadmeme exprimovaný alebo vysoko aktivovaný, v porovnaní s...

Pyridyl-triazolopyrimidínový derivát alebo jeho soľ, pesticíd s jeho obsahom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13986

Dátum: 07.02.2008

Autori: Morita Masayuki, Yoshida Kotaro, Kiriyama Kazuhisa, Ueki Toshihiko, Haga Takahiro, Ueda Tsuyoshi, Kimura Hirohiko, Hamamoto Taku

MPK: A61P 33/00, A01N 43/90, A61K 31/4985...

Značky: pesticíd, spôsob, pyridyl-triazolopyrimidínový, výroby, obsahom, derivát, soľ

Text:

...príslušné skupiny X môžu byť rovnaké alebo rôzne.0011 Ako halogén alebo halogén ako substítuent vo vzorci (I) sa môže uviesť atóm fluóru,chlóru, brómu alebo jódu. Počet halogénov ako substituentov môže byť jeden alebo viac, a pokiaľ viac, príslušné halogény môžu byť rovnaké alebo rôzne. Ďalej, polohy pre substitúcia takých halogénov môžu byť akékoľvek polohy.0012 Alkyl vo vzorci (I) môže byť líneámy alebo rozvetvený. Ako špecifický príklad...

Kyselina 1-(6-amino-3,5-difluoropyridín-2-yl)-8-bromo-7-(3-etylaminoazetidín-1- yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylová alebo jej soľ, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285814

Dátum: 01.08.2007

Autori: Amano Hirotaka, Kuramoto Yasuhiro, Yazaki Akira, Niino Yoshiko, Ohshita Yoshihiro, Hirao Yuzo, Hayashi Norihiro

MPK: A61K 47/12, A61K 31/135, A61K 31/185...

Značky: farmaceutický, yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylová, 1-(6-amino-3,5-difluoropyridín-2-yl)-8-bromo-7-(3-etylaminoazetidín-1, kyselina, soľ, prostriedok, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kyselina 1-(6-amino-3,5-difluoropyridín-2-yl)-8-bromo-7-(3-etylaminoazetidín-1- yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylová alebo jej soľ a tiež farmaceutický prostriedok s jej obsahom. Táto zlúčenina sa môže použiť na výrobu liečiva na liečenie infekčných ochorení u človeka a zvierat.

Tabletová formulácia s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca pramipexol alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8697

Dátum: 25.07.2005

Autori: Eisenreich Wolfram, Friedl Thomas

MPK: A61K 31/428, A61K 9/00, A61K 31/4745...

Značky: formulácia, soľ, farmaceutický, tabletová, predĺženým, uvoľňovaním, výroby, použitie, pramipexol, obsahujúca, prijateľnú, spôsob

Text:

...eróziou gélovej vrstvy, rozpúšťaním polyrnéru alebo kombináciou uvedených mechanizmov uvoľňovania.Preukázalo sa však ako obťažné forrnulovat tabletu, ktorá by vykazovala vhodnú kombináciu modifikovaných vlastností, vlastností s predĺženým alebo trvalým uvoľňovaním a manipulačných vlastností, kde liečivo je takým liečivom, ktoré vykazuje relatívne vysokúrozpustnosť, ako je to v prípade dihydrochloridu pramipexolu.Jestvuje celý rad metód...

Inhibítor tryptázy alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282537

Dátum: 10.09.2002

Autori: Johnson Charles, Spear Kerry, Gschwend Heinz

MPK: C07K 5/06, A61K 38/05

Značky: obsahom, soľ, inhibitor, prijateľná, prostriedok, farmaceutický, tryptázy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a jej soľ, ktorý spolu s farmaceuticky prijateľným nosičom vytvára farmaceutický prostriedok na liečenie imunitou spôsobených zápalových ochorení, najmä súvisiacich s dýchacím traktom. Inhibítor tryptázy môže byť v roztoku nosiča, v roztoku aerosolovateľného farmaceuticky prijateľného netoxického nosiča, alebo v suchom prášku. Ďalej je opísané použitie inhibítora tryptázy na prípravu liečiva na inhaláciu a...

2,4-Disulfonyl-alfa-fenyl-terc-butylnitrón alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282403

Dátum: 17.12.2001

Autor: Carney John

MPK: A61P 25/00, A61K 31/10, C07C 309/46...

Značky: farmaceutický, 2,4-disulfonyl-alfa-fenyl-terc-butylnitrón, prijateľná, soľ, prostriedok, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný 2,4-disulfonyl-alfa-fenyl-terc-butylnitrón vzorca (I) alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ vzorca (II) a vzorca (III), kde X znamená sodík, draslík, amónium, vápnik, horčík, skupinu CaY a MGY, kde Y je farmaceuticky prijateľný jednomocný anión. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s ich obsahom na terapiu stavov akútneho intenzívneho oxidačného poškodenia centrálneho nervového systému na orálne alebo parenterálne podanie a...

1R-cis, 1′R-cis-2,2′-(3,11-Dioxo-4,10-dioxotridecylén)-bis-(1,2,3,4- tetrahydro-6,7-dimetoxy-2- metyl-1-veratrylizochinolínová soľ, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279907

Dátum: 07.05.1999

Autori: Hill Derek Anthony, Turner Geoffrey Lloyd

MPK: C07D 217/20, A61K 31/485

Značky: soľ, prostriedok, farmaceutický, metyl-1-veratrylizochinolínová, tetrahydro-6,7-dimetoxy-2, 1'r-cis-2,2'-(3,11-dioxo-4,10-dioxotridecylén)-bis-(1,2,3,4, přípravy, spôsob, obsahom, použitie, 1r-cis

Zhrnutie / Anotácia:

1R-cis,1'R-cis-izomér 2,2'-(3,11-dioxo-4,10-dioxotridecylén)-bis-(1,2,3,4-tetrahydro-6,7- dimetoxy-2-metyl-1-veratrylizochinolínovej) soli obsahujúci menej ako 5 % hmotn. jej iných geometrických a optických izomérov. 1R-cis, 1'R-cis izomér má výhodnejšie farmakologické vlastnosti v porovnaní so známou zmesou geometrických a optických izomérov. Zodpovedajúca 1R, 1'R atracuriová soľ sa podrobí vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografii na kolóne...

Amónna soľ, spôsob jej prípravy, herbicídna kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278965

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hokama Takeo, Cloudsdale Ian Stuart, Anderson Richard James

MPK: C07D 239/52, A01N 43/54

Značky: spôsob, kompozícia, použitie, amónna, obsahom, přípravy, herbicídna, soľ

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná amónna soľ všeobecného vzorca (X), v ktorom Y1 znamená atóm halogénu alebo C1-4alkylovú skupinu, alebo C1-4alkoxy-skupinu, pričom každá z uvedených skupín môže byť substituovaná 1 až 6 atómami halogénu, Y3 znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, X znamená hydroxy-skupinu, Y znamená atóm vodíka alebo X a Y spolu znamenajú =O a AM+ znamená amóniový ión. Ďalej sa opisujú spôsoby prípravy uvedenej amónnej soli a herbicídne kompozície,...