Patenty so značkou «snižování»

Způsob snižování provozních tlakových ztrát filtračních stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270709

Dátum: 12.07.1990

Autori: Albrecht Martin, Albrecht Jiří

MPK: B01D 29/10

Značky: filtračních, provozních, způsob, tlakových, snižování, ztrát, stanic

Text:

...poklesu průtokového množství, se toto řešilo výměnou íiltračních textilií za nové. Provozní zkoušky realizované v různých podmínkách nasazení průmyslových íiltrů prokázaly, že nepříznivá dlouhodobé narůstání provozních tlakových ztrát je možno odstranit krátkodobým intenzivním proplachem a to při proplachovací rychlosti nad 3,5 cm/5 dosahované při tlakovém spádu na textilii nad 2 500 Pa. Tím se prodlužuje provozní životnost taxtilia a snižuje...

Způsob snižování obsahu vody nebo dokonalého odstraňování vody z kapalných materiálů citlivých k teplu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270578

Dátum: 12.07.1990

Autori: Makai Gyula, Ollári István, Ádám István

MPK: B01D 1/14

Značky: materiálů, teplu, kapalných, způsob, snižování, dokonalého, obsahu, odstraňování, citlivých

Text:

...odparky.Pri použití filmová odparky a povrchem 150 m 2 je zapotrabí 10 000 Nm h vzduchu. Propráci penové kolony se atejným výkonem doatačuje 500 Nm h 1 vzduchu, to znamená, že prizpůsobu podla vynálezu je spotřeba vzduchu jednou dvecetinou potrebného množství pro filmovou odparku. Proto se podstatné aníží potrebná energie pro prenos a pro ohrátí vzduchu. Jakožto výhody způeobu podle vynáleru ae aouhrnně uvádía) Ddstranení obsaženáho množství...

Zařízení ke snižování radioaktivity plynů a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270340

Dátum: 13.06.1990

Autori: Urbančík Libor, Buchníček Pavel, Bár Jaromír, Tománek Petr

MPK: G21F 9/02

Značky: jejich, snižování, směsi, radioaktivity, plynů, zařízení

Text:

...hodnotu. 5 výhodou lze užít pro filtrační jednotku takovýtvar a konstrukční uspořádání. jaké mají standartizovanéoba 1 y pro manipulaci a uložení radioaktivních odpadů. Filtrační jednotka je navíc opatřena uzavírotelnýn kanálem, který umožňuje zalití vnittku filtru vhodným ťixačním materiálem, napríklad bitunenem. Avšak již vlastní fixace sorbentu - aktivního uhlí na textilíi je výhodná z hlediska omezení možnosti tvorby a uvolňování...

Dekontaminační zařízení radioaktivních kapalin na snižování radioaktivity kapalných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269190

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera František, Kouřil Jiří, Kokojan Vladimír, Urbančík Libor, Kábela Josef

MPK: G21F 9/04

Značky: snižování, roztoku, dekontaminační, radioaktivních, kapalných, radioaktivity, kapalin, zařízení

Text:

...ns textilnín nosiči 6 až 9 x. Deläí nezanedhstelnou výhodou použití sorbsntů nanesanjch na textiliích je možnost jednoduché konstrukce filtru bez výrobnä náročných prvků drenážních orgánů,která musí zajistit zeohycení srn eorbentu do velikosti nenší než 0,2 nm. Při pou~ žití textílie je sorbentem celá textilie. Jednoduchá s lsoiná konstrukce umožňuje neaklsdovst obrovská objemy rsdiosktivního odpadu, ale rovnou koncentrovnt nebezpečné vysoce...

Způsob snižování obsahu oxidů síry v kouřových plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268518

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nickel Klaus-dietrich

MPK: C10L 10/00

Značky: provádění, způsob, způsobu, kouřových, plynech, snižování, síry, obsahu, oxidů, tohoto, zařízení

Text:

...od 500 do 600 °c a za udržování proníohávání do reaktor-u s vířivýn nebo fluidnínložen představujícía předřazenj úsek, kde se zpracovúvi v inertní atmosfére chudé na wslík Při teplotě V NIM 0 d 500 do 600 °C, přičeaž doba prodlevy se upraví podle probíhajíeího ternodynaaického a reakčně-kinetickáho procesu převodu síry, načež se palivo3507055 01141 Síť V 040 15 ° Fn-Oni V 0 apalovací koaoře při zachování vazby sloučenin síry s aditivea až...

Obvod automatického snižování kontrastu pro režim teletextu nebo monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265209

Dátum: 13.10.1989

Autor: Sendelweck Gene

MPK: H04N 5/445

Značky: monitoru, kontrastu, snižování, automatického, obvod, režim, teletextu

Text:

...proudovou vodivost obrazovky lg, takže se zabrání kvetení obrazu, kdykoliv je zobrazován alfanumerický text nebo grafickáBarevný televizní přijímač znázornený na obr. 1 má anténu 3 pro příjem vysokofrekvenčních signálu VHF a UHF. spínač 3 vstupu tuneru 5 přivádí, když je na tuto funkci nastaven, jak bude níže popsáno, vysokofrekvenční signály přijímané antěnou 3 do tuneru É, který převádí vysokofrekvenční signály odpovídající...

Způsob snižování koncentrace síranu hořečnatého při odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262365

Dátum: 14.03.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: B01D 53/34

Značky: snižování, koncentrace, spalin, síranu, způsob, horečnatého, odsířování

Text:

...resp. směsi vodíku a oxidu uhelnatého platí spoločná nevýhoda spočívající v nutnosti vyrábět tyto přísady ve speciálním zařízení, což je spojeno i s nároky na zastavěnou plochu v místě instalace.Tyto nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož podstata spočívá v tom, že se do siřičitanu hořečnatého vstupujíoího do rozkladnáho reaktoru kontinuálně vsypává prášková síra v množství až 5 8 hmotnostních dávkovaného siřičitanu hořečnatého.V...

Způsob snižování obsahu těkavých látek v lepených spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 261580

Dátum: 10.02.1989

Autori: Honskus Jiří, Jochman Jaroslav

MPK: C09J 5/00, C09J 5/02

Značky: těkavých, lepených, obsahu, látek, snižování, způsob, spojích

Text:

...mm. vSít z-přírodních, umělých nebo kovových vláken brání vzniku bublinek e dutín těkevých látek, které vznikají při spojování le~ pených ploch. Podél jednotlivých vláken jsou páry těkavých látek vytlačovány do prostoru mimo lepený spoj, což se příznivé projevuje na kvalitě spoje. Při uvolňování velkého množství těkevých láteký sepodstetně zkrecuje dobe potřebné k dosežení požadované pevnostiPryžová krycí vrstva dopravního pásu kategorie A...

Způsob snižování tření mezi dopravovanou rubaninou a plechy pancéřového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261040

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schmidt Kurt, Rapant Jan, Papuga Josef

MPK: B65G 19/30

Značky: dopravníku, způsob, plechy, dopravovanou, tření, rubaninou, pancéřového, snižování

Text:

...V přípojenem výkrese, kde obr. 1 představuje boční pohled na pancéřový dopravník s přesypem abrasivní rubaniny z jiného odtěžovacího zařízení a přívodem vodní suspenze jemné kluzné horniny na pancéřový dopravník a obr. 2 představuje pohled na svislý kolmý řez pancéřového dopravníku a na přesyp abrasivní horniny z jiného odtěžovacího zařízení s přívody vodní suspenze jemné kluzné horniny se strany vratné stanice pancéřového dopravníku.Na...

Způsob snižování obsahu plynu v kapalině a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259880

Dátum: 15.11.1988

Autor: Roffelsen Franciscus

MPK: B01D 19/00

Značky: zařízení, obsahu, snižování, plynů, způsobu, tohoto, způsob, provádění, kapalině

Text:

...využít dílčí proud kapaliny opouštějící uklidñovací prostor, například pro procesy, které vyžadují nenasycené kapaliny.Rozdělování proudu kapaliny dopravovta 259880ného odstředivým čerpadlem na hlavní proud Chudý .na mikrobublinky a na dílčí proíud bohatý na mikrobublinky je podle dalšího provedení vynálezu zdokonalen tak,že kupalina se před odstředivým čerpadlem uvede do spirálovité ro-tace. Míkrobublinky se v důsledku toho shromažďují ve...

Způsob snižování obsahu vměstků v oceli a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259504

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kiss József, Kiss Gyula, Tamás István, Káldor Antal, Tamás Lajos

MPK: C21C 7/04

Značky: obsahu, způsobu, vměstků, oceli, zařízení, provádění, snižování, způsob, tohoto

Text:

...bodu 1, a dezoxidačni schopnost hořčíku na hodnotu, odpovídající bodu 22. Tento .jevuostatně vyplýva také z uvedeného vzorce, kde se hodnota A G° stává kladnou hodnotou. Podtlak ovlivňuje hodnoty A G° stejným způsobem jak při použití vápníku, tak také u hořčíku.Základní myšlenka vynálezu tedy spočívá V tom, že se snižování obsahu vměstků V oceli provádí za normálního tlaku vzduchu pomoci přidavané slitlny, obsahující Vápnik a/nebo...

Způsob snižování emisí z odpadních vod, zejména čpavkových

Načítavanie...

Číslo patentu: 259131

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žufníček Jiří

MPK: C02F 1/20

Značky: způsob, odpadních, emisí, snižování, zejména, čpavkových

Text:

...Stejný×tląkhčpavkových par má vzduchvs obsahem 19,28 g -vmQ 3 NH 3 při téže teplotěLze tedy jeďnoduchouâgdosorpoi.do vzduchu použiťého pak pro technologické účely, přeàvéat poměrně značná množství čpavku i oàtatníchlátek a o to sni-.žiť jejich obsah ve vodě a tim 1 uvolňováni škodlivin do okolí. při další manipulací s odpadními vodami, Další výhodou je, že šesníženj obsah čpavku projeví příznivě nejen ekoloüioky, ale i pro~ vozně např. ve...

Zařízení ke snižování tlaku zemědělských strojů a dopravních prostředků na půdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258868

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kocián Miloslav, Pišan Oldřich, Dvořák Jiří

MPK: B60V 1/06

Značky: prostředků, snižování, dopravních, tlaku, půdu, zařízení, strojů, zemědělských

Text:

...jsou schematicky znázorněny příklady zařízení ke snižování tlaku zemědělskýoh strojů a dopravnich prostředků na půdu podle vynálezu. kde na obr. l je v nárysu závěsný dopravní prostředek s nadlehčovací vanou, na obr. 2 je detail nadlehčovací vany opatřeně pružnou manžetou a po jistným ventílem, propojeným se snímačem tlaku nápravy a obr 3 258868představuje uspořádání, kdy zdroj tlakoveho média do nadlehčovací vany je ovládán vyhodnocovací...

Způsob snižování vzniku nezpracovatelných částic a inkrustací při polymeraci a kopolymeraci vinylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245419

Dátum: 01.07.1988

Autori: Gulán Ján, Tatevosjan Ruben Armenovie, Trebatický Rudolf, Lipatov Nikolaj Konstantinovie, Patrušev Gennadij Vasiljevie, Jakovlev Arlan Michajlóvie, Rippa Fedor

MPK: C08F 14/06

Značky: vzniku, vinylových, kopolymeraci, snižování, polymeraci, částic, monomerů, nezpracovatelných, inkrustací, způsob

Text:

...sorpci na povrchu stěn pomocí dípol-dípol vazeb. Obecně silnejší inkrustaci na kovových plochách než na emailových plochách reaktorů lze vysvetlit silnejší adsorpcí vínylchlorídu a uonomery nabotnalých polynerních čàstíc na kovových plochách vlíven prítomných dispergačních činídel. Experímentàlne byla adsorpce díspergačních činídel prokázànau hydroxypropyluethylcelulosy /Hethocel/ zjíštením, že ve vrstvíčce nánosu Pvc se Methocel...

Způsob snižování fluktuace tlaku vzduchu v okolí rotujícího tělesa, např. dřevoobráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256474

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kotěšovec Vladimír, Fontén Jiří, Pavílek Stanislav

MPK: B27G 13/00

Značky: vzduchu, okolí, způsob, tělesa, tlaku, nástroje, fluktuace, dřevoobráběcího, napr, snižování, rotujícího

Text:

...znázorněn příklad, kdy všechna tato tři tělesamají základní tvar trubky.Na obnl je válcové rotující těleso l s hladkým pláštěm,ktoré je bezúplavové, neboř nemá ani prohlubně, ani výstupky. Např. takováto rotující trubka vytváří minimální rychlost proudění vzdušiny tj. základní rychlost proudění wz a současně tími minimální fluktuaci tlaků tj. základní fluktuaci pfz při tom je lhostejné, zda trubka je z čel zaslepene či nikoliv.- 3 256 474...

Ústrojí vývěvy pro snižování tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255631

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ciner Petr, Grobař Vlastimil, Svoboda Pavel

MPK: B22D 27/15, B22D 1/00

Značky: snižování, vývěvy, tlaku, ústrojí

Text:

...dýzy i trubkou pro přívod hnaoĺho média. Napojení hnaciho média je tvořeno přírubovým spojem vně hlavy vývěvy.Nevýhodou tohoto řešení je, že neumožňuje ohřev celého difuzoru hnací trysky, což vede k nerovnoměrnému tepelnému namáhání difuzoru a tím ke vzniku vnitřních trhlin s následným porušením difuzoru.Uvedené nedostatky odstraňuje ústrojí vývěvy pro snižování tlaku podle vynálezu,tvořené hnací tryskou s výtokovým difuzorem, upevněnou V...

Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255606

Dátum: 15.03.1988

Autori: Suchánek Josef, Hrstka Pavel, Kichler Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: oteru, zařízení, popílkového, ploch, teplosměnných, snižování

Text:

...spalovací komory.Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch kotle podle Vynálezu řeší abrazi snižováním koncentrace popelovin ve spalinách před vstupem spalín do oblasti spalinového tahu se zabudovanými teplosměnnými plochamí tím, že mezi spalovací a vychlazovací část spalovací komory je zabudována v místě zúžení přepážka, přes kterou nemohou spaliny proudit a jsou proto převáděny ze spalovací do vychlazovací části...

Způsob snižování a zvyšování tlaku u zásobníků kapalných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254884

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jirsa Jan

MPK: F17C 5/02

Značky: zásobníku, kapalných, plynů, snižování, tlaku, zvyšování, způsob

Text:

...uskladněný kapalný argon dodává přes výstupní armaturu § a hlavníatmosférický odpařovač 1 výstupním potrubím g do spotřební sítě. zásobník 3 se plní kapalným argonem z vnějšího zdroje za tlaku 0,2 MPa. Zásobník l je vyprázdněný s tlakem plynnéz pomocného odpařovače 3 a přímočinných requlačních armatur gg a gl. U zásobníku 3 regulační systém tvoří pomocný odpařovač ll a přímočinné regulační armatury lg a gâ. Je-li odběr kapalného argohu ze...

Způsob snižování obsahu rozpuštěného kyslíku v pivu, nebo v nápojích sycených oxidem uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 255031

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šavel Jan, Chládek Ladislav

MPK: C12H 1/20

Značky: uhličitým, snižování, sycených, oxidem, nápojích, pivu, obsahu, způsob, rozpuštěného, kyslíku

Text:

...změnami tlaku, elektrolőzou apod., přičemž účinek především závisí na vzniku jemnćch bublin plynu.Těmito zásahy se působí na pivo, vetupující do zásobní nádoby, nebo přímo v zásobní nádobě, přičemž je nutné, aby nádobu nebyla zcela plná a parciální tlak oxidu uhličitého v plynovém prostoru nádoby byl nižší, než parciální tlak oxidu uhličitého v pivu. Tak může kyslík uvolněnŕ z piva přecházet spolu s oxidem uhličitćm do plynné fáze.Zpětná...

Identifikační stlačitelná vložka pro snižování zatížení na zasypané potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241405

Dátum: 01.02.1988

Autor: Mašek Jaroslav

MPK: E02D 29/10

Značky: stlačitelná, snižování, zasypané, vložka, identifikační, zatížení, potrubí

Text:

...dílů, ze kterých se dá vyskládat blok s otvory pro jednotlivé trouby. Jde vesměs o opatření značné nákladná a pracně ukládaná.Uvedené nedostatky odstraňuje.identifikační.stlačitelná vložka pro snižování zatížení na zasypané potrubí podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že vložka je tvořena prizmaticky tvarovaným nástavcem ze snadno stlačitelného materiálu, například z polystyrenu, opatřeným výrazně zbarveným identífíkačním...

Způsob zjišťování a snižování nebezpečí vzniku průtrží uhlí a plynů při ražení dlouhého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253359

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šmíd Jaroslav, Nadvorník Pavel, Stejskal Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: vzniku, nebezpečí, snižování, díla, průtrží, plynů, důlního, uhlí, způsob, řazení, zjišťování, dlouhého

Text:

...deeorpoe in situ a deeorbovatelná plynonosnost a ve kterém se měří hodnoty počáteční plynové produkce a tlaku plynů Přitom odběr vzorků vrtné drtě se provádí počínaje hloubkou 2,0 metrů vždy v intervalu 0,2 metru před doaažením hranice každého celého jednoho metru délky vrtu. Vrtání ae přerušuje pouze při dosažení této hranice, kde ee provádí nejprve měření počáteční plynové produkce a poté se utěsní poslední 0,5 až 1,0 metru vrtu, přičemž v...

Způsob snižování plynopropustnosti a izolace plynodajných trhlin v důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 235255

Dátum: 01.10.1987

Autor: Bubík Karel

MPK: E21F 7/00

Značky: důlních, plynopropustnosti, izolace, dílech, trhlin, způsob, plynodajných, snižování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snižování plynopropustnosti a izolace plynodajných trhlin v důlních dílech násilnou úpravou tlakových poměrů v předpolí díla, vyvolanou vhodně provedeným odpalem náloží trhaviny. Způsob se provádí tak, že ve vzdálenosti 1 až 2 m do výskytu plynodajných trhlin se navrtají v nejpevnější části horninového pláště důlního díla kolmo na volnou plochu důlního díla alespoň 4 vrty délky 2 až 8 m o průměru minimálně 38 mm s...

Způsob snižování teploty varu vysokovroucích uhlovodíkových frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241056

Dátum: 15.08.1987

Autori: Holulüller Karl, Schiller Siegfried, Steinfelder Karl, Mehr Dietrich, Skvorcov Valerij Alexaddovie, Ziger Vitalij Alexaddovie, Heisig Ulrich, Thuss Bernd

MPK: C10G 47/12

Značky: způsob, frakcí, vysokovroucích, teploty, snižování, uhlovodíkových

Text:

...uhlovodíkového plynu 357 cm/s a maximální linoární rychlost kapalné fáze, vztaženo na prázdný průřez reaktoru, 8,3 mm/s. Tata omezení odporují požadavku po co nejmenší Iníře oběhu plynu a po vysokých vsázkách kapaliny, vyplývajicimu z ekonomických důvodů.Cílem vynalezu je nalézt výk-onný způsob snižování teploty varu vysokovroucĺch uhlovodíkových frakcí hydrogenačnĺm zpracováÄ ním za účelem výroby složek motorové nafty a topuých olejů,...

Způsob odstraňování nebo snižování obsahu iontů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239890

Dátum: 01.07.1987

Autori: Houžvieka Jindoich, Pruša Karel, Blecha Zbynik, Houžvieková Eva, Hyjánek Kvitoslav

MPK: B08B 3/08

Značky: odstraňování, iontů, způsob, obsahu, kovů, snižování

Text:

...látkami používanými k tomuto účelu jsou kyselina citronová, sodná sůl kyseliny etylendamíntetraoctové, různé typy fosfátů a polyfosfátů. Účínnost praní je až 90 (vztaženo na obsah kovových iontů). Nevýhodou je však velmi dobrá rozpustnost vzniklých kovových komplexů v prací lázni, z roztoků jsou velmi těžko a nákladně odstranitelné. Prací voda znečištěná takto vznik~ lými komplexy je již prakticky nepoužitelná pro další operace v...

Způsob pro nepřetržité odvádění a snižování tlaku poměrně velkých množství kondenzátu ze systému s malým přetlakem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251208

Dátum: 11.06.1987

Autori: Brandt Dieter, Breitling Jürgen, Friedemann Ingwalt, Ulrich Klaus

MPK: C13G 1/02

Značky: snižování, veľkých, poměrné, kondenzátu, množství, způsob, malým, tlaku, systému, zařízení, nepřetržité, přetlakem, odvádění, provádění

Text:

...Ha pacnonoxenuon n qacrn nouueunn ąnneuua xouneucata 3 auxanmeM Kopnyce nearpuqecxu cuonruponana mraura c nnsyannuuu orueron,xorovan nee Mapxuponxyĺnoxasauuň aunyn uepes cnowponme anna. Ben cHcreMa ónoxnponxn ycrpoücrna ćornacnonso 6 pereHm (nonbennmü KODHYC, mrarą ynpanne ĺnua n ąaumamnmñ xopnyc c nraaroä c ansyananwu-owuero) nanpannnercn cnoön no nronone.n na ne, qwo nosnonner oceaoe nepeueueuue H poraunpuuoe nnnmenne. Hąxonuumü n...

Způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249682

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jochman Jaroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: vložkách, pásu, dopravních, pryžotextilních, způsob, snižování, obsahu

Text:

...vysuäování vody.Při použití uvedených metod vysušování dopravních pásů se gradient koncentrace mění pozvolna pouze v důsledku odpařoání vody z povrchu a transport vody ve vložkách je pomalejěí a vysušování je méně účinná, což má za následok vyšší časovou a energetickou náročnost.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů při teplotě 100 až 150 °C podle vynálezu, jehož podstatou je, že...

Zařízení pro snižování talíře okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232587

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šustr Václav, Buček Pavel, Drkal Jaroslav, Havránek Milan, Šídlo Eduard, Andó Ján, Dolíhal František, Zouhar Drahomír, Musil Ivan

MPK: D04B 15/18

Značky: stroje, okrouhlého, pletacího, zařízení, snižování, talíře

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlých pletacích strojů a to maloprůměrových jednoválcových, kde se přístrojový talířek snižuje během pletení například lemu pomocí elektromagnetu, který je mechanicky spojen s hnací hřídelí přístrojového talířku. Elektromagnet je řízen elektronickým řídicím ústrojím, které ovládá činnost celého pletacího stroje.

Způsob snižování znečištění vod při výrobě bělené sulfitové buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223859

Dátum: 15.04.1986

Autor: Siuko Taavi Paavali

Značky: způsob, sulfitové, buničiny, výrobe, snižování, znečištění, bělené

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snižování znečištění vod při výrobě bělené sulfitové buničiny, vyznačený tím, že operace, jako jsou úprava, propírání a třídění nebělené buničiny se provádějí v uzavřeném systému v protiproudém uspořádání a bělicího výluhu se používá jako pracího louhu, přičemž sloučeniny chloru se odstraňují z chemické cirkulace odlučováním chloru, který uniká při spalování odpadního louhu ve formě kyseliny chlorovodíkové ze spalin před regenerací...

Způsob snižování kovnatosti stěrů při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226497

Dátum: 15.11.1985

Autori: Koníř Ladislav, Zlesák Ivan, Marek Miloslav, Uhlíř Miroslav, Plaček Karel, Kyral Josef, Beránek Ivan, Popelka Dušan

Značky: tavení, kovnatosti, slitin, hliníku, stěrů, snižování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snižovaní kovnatosti stěrů při tavení hliníku a jeho slitin vyznačený tím, že se na povrch vrstvy taveniny vnese při teplotě 670 až 760 °C směs anorganických sloučenin obsahující hmotnostně 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluorokřemičitanu a/nebo fluoroboritanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 oxidu křemičitého, 5 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného a 20 až 83,5 % chloridu...

Zapojení obvodu pro pomalé snižování řídicího úhlu tyristorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221724

Dátum: 15.05.1985

Autor: Jágr Jan

Značky: snižování, tyristorového, zapojení, pomalé, obvodů, řídicího, měniče, úhlu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro pomalé snižování řídicího úhlu tyristorového měniče po zapnutí napájení jeho regulátoru. Vynález řeší problém dosažení toho, že výstupní napětí obvodu od okamžiku zapnutí napájení se jen pozvolna odchyluje od záporné úrovně, odpovídající maximálnímu řídicímu úhlu tyristorového měniče, tedy jeho minimálnímu nebo dokonce zápornému napětí. Zapojením podle vynálezu se účelu dosahuje tak, že k výstupu operačního...

Způsob snižování obsahu nečistot v tavenině hliníku nebo hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216519

Dátum: 15.12.1984

Autori: Bartha Tibor, Horváth Jenö, Szabó Lajos, Szabó Ferenc, Stein Mihály, Jekisa László

Značky: obsahu, slitin, hliníkových, hliníku, tavenině, nečistot, snižování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snižování obsahu nečistot v tavenině hliníku nebo hliníkových slitin, zejména obsahu alkalických kovů, plynného vodíku a pevných nekovových nečistot, zejména kysličníků tím, že se do taveniny přivádí inertní plyn při tlaku nižším než 0,2 mPa, zejména plynný dusík obsahující prášek vyvíjející plynný chlor, přičemž tavenina je izolována od vzduchu a udržována na teplotě 670 až 860 °C.

Způsob snižování emise síry u topenišť elektrárenských kotlů, vytápěných hnědým uhlím

Načítavanie...

Číslo patentu: 229621

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hein Klaus, Schiffers Ansgar, Rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft

MPK: F23J 7/00

Značky: vytápěných, uhlím, emise, kotlů, snižování, hnědým, topenišť, elektrárenských, síry, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Do hnědého uhlí se před rozemletím, při kterém probíhá současně sušení, přidává jemnozrnný kysličník vápenatý. Množství, které se má přidávat, se určuje podle obsahu kysličníku siřičitého v kouřových plynech na konci topeniště.