Patenty so značkou «sníženou»

Směs na bázi houževnatého polystyrenu se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269146

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rosík Ladislav, Růžička Jan, Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Horák Zdeněk, Kovařík Jan, Grmela Vladimír

MPK: C08L 51/04

Značky: houževnatostí, polystyrenu, sníženou, hořlavostí, směs, bázi, houževnatého, zvýšenou

Text:

...omezujíoími korozivní účinky a tvorbu kouře.Pod pojmom masterbatch rozumíme hmotu připravenou tepelným řzpracováním (obvykle hně tením, extruzí), blokového SB nebo SBS kaučuku s aditivy, především na bázi práškovýchanorganických přísad (například kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (napříkladz důvodu zjednodušení manipulace nebo zlepšení hygieny práce) i toxické přísady (orgazmciničité stabilizátory, halogenovaně org. slouěeniny)...

Směs na bázi polymeru ABS se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269145

Dátum: 11.04.1990

Autori: Grmela Vladimír, Konečný Dušan, Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Sedláček Jiří, Konečná Věra, Rozehnal Ivan

MPK: C08L 55/02

Značky: polymerů, hořlavostí, zvýšenou, bázi, směs, sníženou, houževnatostí

Text:

...nebo extruzí) termoplastíckého kaučuku s aditivy, především na bázi prěškovýoh anorganicluých přísad (s výhodou kovových kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (například z důvodu zlepšení hygieny práce) jedovatý organooíničitý stabilizátor, halogenovenou organickou sloučeninu, (používanou také v práškové tj. prášivá fomě), jakož i piga menty a maziva.Přednceti směsi připravených podle vynálezu jsou doloženy následujícími příklady...

Mýdlo se sníženou praskavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268450

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrána Jan, Uhrová Helena, Šmidrkal Jan, Hojgrová Jarmila, Bareš Milan, Klecan Václav

MPK: C11D 9/38, C11D 9/50

Značky: mýdlo, sníženou, praskavostí

Text:

...dalši přisady,běžné tenzídy, nebo jejich směsi, jehož podstata spočíva v toa, že obsahuje 0,001 až 10 X haotnostl saěsi nonoterpenických alkoholu z jehličnatých dřevin a jednosytného nebola dvojsytného alkoholu o počtu uhlikových atopů 1 až 4 v hnotnostním poměru 1 1 až 100.Výhodou nýdla podle vynalezu je, že na sniženou praskavost a zvýšenou dezinłekčni účinnost. Výhodou rovněž je, že jsou do značné miry eliminovany vady složení tukových...

Kompozitní materiály se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266193

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kummer Miroslav, Pospíšil Ladislav, Veselý Karel, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard, Petrůj Jaroslav

MPK: C08L 23/00

Značky: hořlavostí, kompozitní, materiály, sníženou

Text:

...20 až 50 hmotnostních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnostních dílů hydroxidových plniv a 5 až 45 hmotnostních dílů plniva schopného vázat vodu nad teplotouPředmětem vynálezu jsou zejména takové kompozitní materiály, které obsahují jako plnivo schopné vázat vodu nad teplotou rozkladu hydroxidového plniva cement anebo bezvodý síranPodstatou vynálezu je poznatek, že přísadou dalšího plniva, které za zvýšené teploty snadno a rychle reaguje s...

Způsob přípravy drti polybutadienu se sníženou lepivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265975

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kovařík Jan, Zadák Zdeněk, Sochor Jiří, Pavlíček Jiří

MPK: C08L 25/10, C08K 5/54

Značky: polybutadienu, sníženou, přípravy, způsob, lepivosti

Text:

...drtiodboutává a tendence ke slepení se zvětšuje.Uvedené nedostatky při přípravě polybutadienové drti při zachování dobré kvality finálního výrobku nevznikají, použije-li se postup podle vynálezu vyznačující se tím,že drř polybutadienu se zkrápí vodnou emulzí polydimetylsiloxanové kapaliny obecného vzorce(CH 3) 3-si~o- Ěiłcng Z-ojn-sitcuý 3, kde střední polymerační stupeň n je 200 až 300 s výhodou 230 až 270 a účinná silikonové složka se...

Hmota se sníženou přilnavostí vůči kapalinám

Načítavanie...

Číslo patentu: 265456

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: C08J 5/16

Značky: sníženou, vůči, priľnavosti, kapalinám, hmota

Text:

...a dükladně promísí. Poté se zpracovává např. vstřikovaním.P ř í k 1 a d 2 975 g monomeru silikonového kaučuku 5 Q vazelinového lehkého oleje 20 g esteru kyseliny ortokřemičité a organické sloučeniny cínu Směs prvních dvou složek se iniciuje třetí složkou a zpracuje odléváním.999 g granulátu polyoxymetylenu 1 g vazelinového bílého těžkáho olejeGranulát polyoxymetylenu se rovnoměrně pokropí vazelinovým bílým těžkým olejem a důkladně...

Měkčený polyvinylbutyral se sníženou adhezí vůči sklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264329

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hermann Hans, Fabian Klaus, Fock Kurt, Ebigt Joachim

MPK: C08L 29/14, B32B 17/10

Značky: vůči, polyvinylbutyral, sníženou, adhezí, měkčený

Text:

...odpařením nebo odplyněním.Používaná změkčovadla jsou známa ze stavu techniky. Výhodně se používá takových změkčovadel, která se snáší s polymery používanými podle vynálezu za stanovených podmínek. Tak se mohou používat polymery s až asi 21 až 22 hmotnostními vestavěných jednotek vinylalkoholu,například estery di-,tri- a tetraethylenglykolu s alifatickými lineárními nebo rozvětvenými karboxylovými kyselinami s 5 až 10 atomy uhlíku nebo také...

Způsob přípravy azopigmentů – laků se sníženou prášivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264245

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dobrovolný Jan, Chmelík Josef, Kristek František, Vodák Josef

MPK: C09B 63/00

Značky: způsob, přípravy, sníženou, azopigmentu, prášivostí, laků

Text:

...lze využít tím zpuso bem, že přídavkem levného anorganického substrátu se vydatnost pigmentu upraví na úroveň obdobných běžně užívaných pigmentů, což má pro výrobce příznivý ekonomický efekt. Substrát, jako je např. síran barnatý, nebo hydroxid hlinitý , lze přidat v množství do 15 /o hm k suspenzi pigmentu před filtrací, k pasivní komponentě před kopulací, nebo jej lze vyloučit až v kopulační suspenzi z příslušných rozpustných solí....

Houževnatý polystyrén se sníženou hořlavostí a zvýšenou odolností proti degradaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263834

Dátum: 12.05.1989

Autori: Očenášek Vojen, Horák Zdeněk, Večerka František, Pavlíček Jiří, Kovařík Jan, Rosík Ladislav

MPK: C08L 51/04, C09K 21/14

Značky: odolností, proti, sníženou, hořlavostí, degradaci, zvýšenou, houževnatý, polystyren

Text:

...ky se polymer zařazuje do 4 kategorií V~-0,V-l, V 2 a non V. Materiál zařazený do kategorieV-O zháší do 5 min. po oddálení definovaného plamene a neodkapává z hlediska požárnětechnického je to materiál nejbezpečnější), V-1 zhàší do 25 s a neodkapává, V-2 züast do 25 s a odkapává,non V hoří.vertikální pozice zkušebního tělesa je nejpříznlvější pro udržeuí procesu hoření a je tudíž tato zkouška přísná.Kyslíkové číslo udává minimální objem-ový...

Polyesterové tvrditelné kompozice se sníženou odpařivostí styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262979

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kitzler Jaroslav, Klaban Jiří, Luňák Stanislav, Hyršl Jan

MPK: C08L 67/06

Značky: odpařivostí, sníženou, kompozice, polyesterové, styrenu, tvrditelné

Text:

...vyšší tvrdosti (až dvojnásobne) ve srovnání s kompozicemi bez aditiv.Jako aditíva se uplatňují adiční produkty alkoholů, kyselín a jejich anhydridů a epoxidových sloučenin. Mezityto složky patří zejména methanol, ethanol, propanol, iso 262 979propanol, butanol, isobutanol, pentanoly, hexanoly, hepta~ noly, oktanoly, dékanoly, stearylalkohol, cetylalkohol,myristylalkohol, cyklohexanol, benzylalkohol, tetrahydrofurfurylalkohol,...

Šachtový předehřívač práškového materiálu se sníženou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261043

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: tlakovou, materiálů, předehřívač, šachtový, sníženou, práškového, ztrátou

Text:

...cyklőnových stupňů s vertikálními cyklćnovými stupni pak umožňuje snížit stavební výšku cyklćnové části předehřívače a ušetřit nebo dokonce úplně odstranit oblouky v propojovscích kanálech, což rovněž přináší snížení tlakové ztráty horní cyklónové části šachtového předehřívače.Příklad řešení takovéhoto šachtového předehřívače podle vynálezu je schematicky znázor-. něn na výkrese.Předehřívač sestává z disperzní šachty l, na níž...

Betain se sníženou pěnivostí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260933

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zajícová Hana, Kaufman Karel, Mikulcová Dagmar, Komínková Vendula, Novák Jan, Lopata Václav, Šmidrkal Jan, Procházka Karel, Krob Václav

MPK: C11D 1/90

Značky: betain, výroby, způsob, pěnivostí, sníženou

Text:

...je uvedena v následujících ptíkladech. P ř 1 k 1 a d 1Do nerezového reaktoru se předloži 846 hmot. dilů trimerní kyseliny olejové, při teplotě 60 °C se za míchání přidá 405 hmot. dilů N,N-dietylpropylendiaminu. Směs se při 160 OC michá 6 h. Po poklesu čísla kyselosti pod 15 se reakční směs ochladí na 100 °C.V druhém reaktoru se rozpuati 284 hmot. dilů kyseliny chloroctové v 2 680 hmot. dílech vody, přidá se 300 hmot. dilů 40 hydroxidu...

Kombinovaný šachto-cyklonový předehřívač se sníženou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259445

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívač, šachto-cyklonový, sníženou, ztrátou, tlakovou, kombinovaný

Text:

...na přiloženém výobrazení. Třlstupňový kombinovaný předehřívač sestává z disperzní šachty 1, jíž je z hlediska vedení plynů předřazengteplov-ýměnný stupeň 2, sestávojicí z horizontálního cyklo 4nového stupně 3, který je kianálem 4 plynů spojen se Spodní částí disperzní šachty 1. Na dlsperzní šachtu 1 navazuje tepbovvýměnný stupeň 5, sestávající z dvojice vertikálních cyklónových stupňů li, které jsou s disperzní štachtou 1 propojený kanálem 7...

Zapojení kmitočtového demodulátoru se sníženou prahovou úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246365

Dátum: 01.08.1988

Autori: Rupeldt Ivan, Návrat Emil, Popiolek Stanislav

MPK: H03D 3/00

Značky: úrovní, prahovou, zapojení, demodulátoru, kmitočtového, sníženou

Text:

...oscilací ve sledujícím osciletoru je měkke, nedochází k prudkému narůstání úrovně výstupního šumu při híubokém poklesu vstupní úrovně signálu.Funkční schéma zapojení kmitočtového demodulátoru se sníženou prahovou úrovní je na obrázku. Celé zapojení se skládá ze dvou základních známých funkcnich bloků- sledujícího osciíatoru druhe varianty (s vysokofrekvenční zpětnou vazbou)1 ,- soustavy automatické fázové synchronizace g .Soustavs...

Zrcadlo se sníženou odrazivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245237

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kardos Mihály, Tamási Attila, Faragó László

MPK: B60R 1/02

Značky: sníženou, odrazivostí, zrcadlo

Text:

...Al - sio je vyrobitelné na běžných aparaturách, používaných pro výrobu zrcadel na bázi Cr,Ni nebo Cu. Přitom nanášenýtmateriál je běžně dostupný z tuzemských zdrojů. Dosažitelné odrazivosti u zrcadla podle vynálezu jsou v rozmezí 40 až 70 , reprodukovatelnost zvolené odrazivostije lepší než /- 5 .Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise tří konkrétních příkladů provedení zrcadla se sníženou odrazivostí podle vynálezu.Z čelní...

Nízkoviskozní kompozice pro rozlivové hmoty se sníženou sedimentací plniv a pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256620

Dátum: 15.04.1988

Autori: Müller Karel, Wiesner Ivo, Prachař Otakar, Jarolímek Přemysl, Opl Jan, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08L 63/10

Značky: plniv, pigmentů, hmoty, sníženou, nízkoviskozní, sedimentaci, rozlivové, kompozice

Text:

...hmotnostně z 68 až 85 dílů dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulově hmotnosti 435 až 650 a střední epoxidové funkčnosti 2,0, p 15 až 32 dílů 2-etylhexylakrylátu a 15 až 55 dílů mletého křemeněho skla.vKbmpozioe podle vynálezu se dále obvykle pigmentuje anorganickými pigmenty, zejména pigmenty na bázi oxidů železa, přírodními okry, oxidy zinku či titanu, lithoponem a dalšími. Povrchové napětí a smáčivost pigmentů a rheologické...

Pasta polyvinylchloridu se sníženou migrací změkčovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243128

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rapant Bohuslav, Uhlár Vladimar

MPK: C09D 5/20, C08L 27/06

Značky: migrací, pasta, polyvinylchloridu, změkčovadel, sníženou

Text:

...běžné komponenty polyvinylchloridových plastisolü nebo organosolů, především pak některé přísady ze skupiny zahrnující pigmenty, regulatoryfviskozity, stabilizátory a plniva.mavní výhodou polyvinylchloridová pasty podle vynálezu je ve srovnání s doposud známými směsi polyvinylchloridu to, že při zachování velmi nízká migrace změkčovadel nepřekročí její viskozita hodnotu 3 Pa.s. Tím je umožněno použití pasty i pro aplikace,u kterých bylo...

Detergenty se sníženou pěnivostí a zvýšenou antiredepoziční schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246973

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vašátko Eduard, Glaser Vladimar, Vídenský Jan

MPK: C11D 3/18

Značky: pěnivostí, antiredepoziční, sníženou, schopnosti, zvýšenou, detergenty

Text:

...inhibičním účinku proti šednutí. Další významnou výhodou detergentů s obsahom rozvétvených olefinů je nízká dermální dráždivost a antistatickýLibovolným technologickým způsobem se připraví práškovací prací prostředek O složení 7 hmot. dodecylbenzensulfonanu sodného, 3 8 hmot. sodného mydla s obsahem vyšších mastných kyselín /C 20, C 22/, 4 hmot. neinogenního tenzidu typu oxyethylovanéhc mastnéhc alkoholu, 35 hmot. trifosforećnanu sodného,...

Měkčená polyvinylchloridová směs se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238478

Dátum: 01.10.1987

Autori: Varmuža Zdeněk, Špaňhel Karel, Toufar Jaroslav, Ponížil František

MPK: C08L 27/06, C08K 3/24

Značky: měkčená, sníženou, hořlavostí, polyvinylchloridová, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření optimálního retardačního systému, snižujícího hořlavost měkčené polyvinylchloridové směsi. V měkčené polyvinylchloridové směsi se aplikuje dihydrát síranu vápenatého v množství 2 až 50 hmot. dílů na 100 dílů polyvinylchloridu, u něhož uvolňování vody nastává již od 160 °C. Kombinací s klasickými retardéry (hydroxidy nebo hydráty) lze teplotní interval účinnosti rozšířit i na oblast vyšších teplot. Použitelný...

Práškovité pomocné chemické prostředky se sníženou prášivostí na bázi syntetických třísliv nebo jejich složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237182

Dátum: 01.10.1987

Autori: Adámek Milan, Exner Rudolf, Remeš Miroslav, Baum Zdeněk, Friml Zdeněk

MPK: C11D 1/86

Značky: složek, bázi, třísliv, sníženou, syntetických, chemické, práškovité, prášivostí, pomocné, prostředky, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že obsahují 0,05 až 8 % hmot. látky obecného vzorce I, eventuelně 0,1 až 8 % hmot. sulfatovaného rostlinného oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. trietanolaminu nebo 0,1 až 8 % hmot. silikonového oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. polyethylenglykolu nebo 0,05 až 8 % hmot. tálového oleje.

Polovodičová součástka se sníženou indukčností přívodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241809

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eechura Jaromír

MPK: H01L 23/00

Značky: přívodů, polovodičová, indukčnosti, součástka, sníženou

Text:

...m 5 šířka Lum.) 50 50 715 715 751 100 100 (100 délka mrm 0,2 0,5 1,0 0,2 10,5 1,0 0,2 0,5 11,0 ĺľľľdilĺkřčjľlüjšľ LS .nH 0,1 0,34 0,82 0,09 0,311 0,75 0,08 0,258 0,69 Drátelk(průměr mm 30 udétíka mm - 0,2 « 1,0 0,2 0,5 11,0 mmduuktčnotst LS vnH 0,15 0,318 0,05 0,12 (0,43 0,77Vllilv ztpůlsobu .mnoinltáže čilpu dlo poluzrłna nebo ouvtodlu je tedy značný. Výrolbtci š~piič~ kovýoh typů tra-mziatorrů MESFET řeší dnes tento problém třemii...

Expanzní tamponážní a injektážní směs se sníženou filtrovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 252318

Dátum: 13.08.1987

Autori: Tomíška Josef, Sobotková Ivana

MPK: E21B 33/138, C04B 28/04

Značky: expanzní, sníženou, filtrovateľnosti, injektážní, tamponážní, směs

Text:

...1 až 10 hmotnostnich dilů jemně mletého vápna, 20 až 40 hmotnostnich dilů vody a z 0,3 až 6 hmotnostnich dilů antifiltračni a piastifikačni přisady, obsahující 30 až 70 S hmotnostnich sušiny polyvinylalkoholu a 70 až 30 Q hmotnostních derivátů solí ligninsulfonových kyselin nebo kondenzátů formaldehydu bud s naftalensulfokyselinami, anebo s alkylsulfonovanými polyfenoly, anebo s melaninem.Smäs podle vynálezu vykazuje vysoký antifiltračni...

Způsob výroby dřeva se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251938

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vrublevskij Eduard, Šutov Gennadij, Puchalskij Miroslav, Ležeň Vladimir, Ševčenko Anatolij, Erdman Manja

MPK: B27K 3/52

Značky: způsob, sníženou, dřeva, hořlavostí, výroby

Text:

...anwonna ~ 20, guammounämocàar -20 sona - 60,npH remeparype, 106 °C. Conepmaune nonHMePa 22 Z- ľHpuMep 3.-Ownnuaercs or npnuepon 1 u 2 Ten, ąro oöpaöowxy npoaonar pacräopqm conéü 3 ec.Z cynsmar awuonnn - 1533 nuaMonnňocaw - 15, Bona - 70, TeMnepaTypa 10 S°C.y V 7 ~ npgep 4. Ownnuaercx or npuMepoBA 12,3 reM,uTo nponnrny npononxr 33 L JnoHu pacrnopou Qeuonocnnpmos, fo ecrb 33 BeC.ĺEHDn 0 CHHPTOB, 67 Bec.Z Boa Á nm, a oópaôomxy - npnuum...

Teplocitlivý papír se sníženou lepivostí a sníženou tendencí zanášení tiskových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251376

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hančil Jan, Šantora Vladimír, Vetešník Pavel, Morávek Jaroslav, Neuvirt Jiří

MPK: B41M 5/18

Značky: lepivosti, sníženou, tendencí, papír, tiskových, elementů, teplocitlivý, zanášení

Text:

...odpliovoě a pod.), nobo Jako dva nátäry, kdy so obvykle BTL a BVL nanáií oddllonł. Dalií noinosti do, s určitý podíl nebo viechna BVL se přidá do základmiho nách-u.Funkce sákladního Iátiru do zakotvit rostavsnou toplocitlivou kompozici, cel Je unožnáno volndn povrchom pignontu v základní nátáru. Z tohoto hladiska Je zřojmá, že nsjúčinnljií .io pigmsnt s velkým vlastnim povrchel, který pojme a sakotvi relativně větlí mnoiotví rootovoné rán a...

Způsob výroby žvýkací gumy se sníženou vysýchavostí a vyšší plastičností

Načítavanie...

Číslo patentu: 237698

Dátum: 01.06.1987

Autori: Mikulič Josef, Tůma Jan, Ranný Mojmír, Broukal Zdeněk

MPK: A23G 3/30

Značky: vysýchavostí, způsob, vyšší, sníženou, výroby, plastičností, žvýkací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby žvykací gumy připravené z běžných surovin s přídavkem 1 až 20 hmotnostních dílů solí kyselin diacylglycerolfosforečných a bis (diacylglycerol) fosforečných připravených fosforylací diacylglycerolu hydrogenovaného loje a/nebo řepkového oleje s nízkým obsahem kyseliny erukové. Kationtem výše uvedených solí může být amoniový, sodný, draselný, vápenatý nebo hořečnatý iont. Aplikací výše uvedených solí se snižuje výrazně vysýchání...

Plněné polyolefiny se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238193

Dátum: 01.05.1987

Autori: Douda Vlastimil, Čermák František, Pech Jaroslav, Křivánek Josef, Petrůj Jaroslav Rndr, Pác Jiří, Foral Jiří, Kratochvíl František, Novák Jaroslav, Kučera Ivan, Kučera Jaroslav, Svěrák Tomáš, Kebrle Ondřej, Veselý Karel

MPK: C08K 3/22, C08L 23/00, C08K 3/26...

Značky: polyolefiny, plněné, sníženou, hořlavostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plněných olefínů se sníženou hořlavostí. Směsi obsahují 20 až 80 % hmotnostních polyolefinů, 10 až 50 % hmotnostních hydroxidu hořečnatého a 2 až 50 % hmotnostních uhličitanu vápenatého. Mají zvýšený modul pružnosti při zachování vysoké houževnatosti a jsou samozhášivé.

Termoplastický materiál se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242965

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dohnal Ladislav, Šebo Peter, Pohl Jan, Kotek Miloš

MPK: C08L 51/04, C09K 21/00

Značky: hořlavostí, sníženou, materiál, termoplastický

Text:

...organociničitými sloučeninami jsou dibutylcínmaleát, dioktylcínmaleát, dibutylcíndilaurát, di-n-oktylcín-di/mono-2-ethylhexylmaleátl, dioktylcínmerkaptid, dibutylcíndilaurylmerkaptid, dibutylcín-S,S-di/isooktylthioglykolát/ a podobné, popřípadě lze užít obdobné sloučeniny organoantimonité.Jako pŕíklad solí organických kyselin lze uvést barnatou a kademnatou sůl kyseliny laurové, směs vápenaté a.zinečnaté soli kyseliny stearové,...

Polyolefiny se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242928

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šafránková Jan, Vanik Karel, Brunnhofer Václav, Doízal Zdenik, Gála Jan, Nimeeek Zdenik, Zastinker Georgij Naumovie

MPK: C08L 23/02, C08K 3/22

Značky: hořlavostí, sníženou, polyolefiny

Text:

...široká aplikace v oblasti elektrotechniky, stavebnictví a dopravní techniky.Ve srovnání s polyolefiny plněnými směeí hydroxidu hořeěnetého s přirodnimi karbonáty mají polyolefiny plněné eměsným plnivem lepší zatékavost ve spirale, nižší smritění a anizotropii emrätění, což umožňuje výrobu přesnějších výliaků, které jsou potřebné zejménapro potřeby elektrotechnickáho průmyslu. Rovněĺ výroba polyolerinů se sníženou hořlavostí je usnadněna,...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel se sníženou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250522

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lidařík Miloslav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: sníženou, způsob, přípravy, reaktivitou, tvrdidel, polyaminových

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel vhodné zejména amirny alifatické, jako napr. diethylentriamin, trietłhylentetramin, tetraethylenpentamín, dipropylentriamin, trimethylhexamethylendiamin, hexamethylendiamin aj. nebo amlny cykloalltatické, např. cyklohexylaminopropylamin, cyklohexylamin.Z esterů oąp-nenasycených monokxarboxyových kyselín lze použít estery kyseliny akrylvove, methakrylové, krot-onové, skořioové, ako nlapř. methylakrylát,...

Kompozice pro rozlivové hmoty se sníženou sedimentací pigmentů a plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249595

Dátum: 15.04.1987

Autori: Prachař Otakar, Wiesnerová Ludmila, Müller Karel, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Opl Jan

MPK: C08L 63/10

Značky: pigmentů, plniv, hmoty, kompozice, sníženou, rozlivové, sedimentaci

Text:

...pigmenty, zejména pignenty na bázi oxidů železa, přírodními okry, oxidy zinku či titanu, lithoponem a podobně. Povrchové napätí, smáčivost pigmentů a rheologioké vlastnosti kompozioe lze dle potřeby regulovat přídavkem malého množství silikonovýoh olejů, nízkomolekulárníoh polymérů esterů kyseliny akrylové, fluorovanýoh sloučenin či kondenzáty na bázi melaminu či moöoviny a formaldehydu nebo jinými látkami a podobnými účinky.Význačnou...