Patenty so značkou «snímatelné»

Spôsob a zariadenie na manipuláciu so súbormi dát prostredníctvom mobilných koncových prístrojov, ako aj zodpovedajúci počítačový program a zodpovedajúce počítačom snímateľné pamäťové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12660

Dátum: 30.08.2006

Autor: Mickeleit Carsten

MPK: G06Q 10/00

Značky: zodpovedajúci, koncových, zariadenie, program, súbormi, snímatelné, prístrojov, prostredníctvom, počítačom, počítačový, zodpovedajúce, mobilných, pamäťové, spôsob, médium, manipuláciu

Text:

...na prvom zariadení na spracovanie dát, odlišného od mobilného prvého koncového prístroja, je vytvorený súbor, zodpovedajúci pôvodnému súboru, pričom zodpovedajúci súbor zahŕňa aspoň údaje o mieste uloženia pôvodného súboru, pôvodný súbor je nahradený zodpovedajúcim súborom a zodpovedajúci súbor je namiesto pôvodného súboru prenášaný ako príloha e-mailu alebo ako príloha správy k mobilnému koncovému prístroju, pričom ďalej je na mobilnom...

Snímateľné zariadenie na uchopenie nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1452

Dátum: 16.07.2003

Autori: Lorthioir Christophe, Montgelard Michel

MPK: A47J 45/00

Značky: zariadenie, uchopenie, snímatelné, nádoby

Text:

...vybavené hriadeľom, ku ktorému je kĺbovo pripevnená páka a prevodový prostriedok, ktorý je umiestnený v blizkosti konca páky, ktorý je protilahlý koncu, ktorým je páka spojená s uchopovacím telom, a ktorý je posuvne pohyblivý V drážkevyhotovenej v prevodovom prostriedku pri jeho konci, ktorý jeprotiľahlý koncu, v ktorom je prevodový prostriedok spojený s posuvnou čelusťou klieští.Týmto zvláštnym usporiadaním posuvných prostriedkov môže...

Spôsob a usporiadanie pre aritmetické kódovanie a dekódovanie binárnych stavov a príslušný počítačový program a príslušné počítačom snímateľné pamäťové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5158

Dátum: 02.05.2003

Autori: Wiegand Thomas, Marpe Detlef

MPK: H03M 1/00

Značky: stavov, počítačový, počítačom, program, aritmetické, pamäťové, spôsob, príslušný, kódovanie, binárnych, usporiadanie, příslušné, médium, snímatelné, dekódovanie

Text:

...súznazornené b-bitovými celými číslami. Kódovanie bitu e (0 ,ll sa pritom uskutočňuje vpodstate vpiatich dielčích krokoch V prvom kroku sa na základe odhadu pravdepodobnosti stanoví hodnota menej pravdepodobného symbolu. Pre tento symbol, nazývaný aj LPS (least probable symbol) na odlíšeníe od MPS (most probable symbol), sa odhad pravdepodobnosti PLpg V druhom kroku použije pre výpočet šírky RLpg príslušného dielčieho intervalu. Podľa hodnoty...

Kompozice pro hermetické snímatelné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266219

Dátum: 13.12.1989

Autori: Marevičeva Svetlana, Ošemkova Vera, Kuzněcov Valentin, Jakovlev Alexandr, Rubenštejn Fanni, Geflix Valentin, Demidova Alevtina

MPK: C09D 3/78, C09D 5/20

Značky: vrstvy, hermetické, snímatelné, kompozice

Text:

...nq n 3 o 64Qwopnóu 32 H N 8 4 15 N ŽU Kyñosue ocTaTKn.npon 3 àqcT~ Ba cHHTeTHqecKHx xnpnmx . - », .B waůnnue Z npecwanneuu nąHnuenb ćBoñcrBaM.noKpuTuü na ocnoee cocrana no~uso 6 peTeHnm H naaecrnoro. Hpuqemł ncnmyanua uns cocwaeà no nsoöpewennm npononnnncb Ha Moenax cnomnoů Koąmurypaun (npu cóomnomennnnpononLaux H-uonepeqnux pasnepon cnume 61), a nna nssećruoro cocraaa na Móenax npocroñ ~KoHàurypanmH.rnna MOHETB, Tak xàx noxpmwñn na era...

Nosič záznamu, na kterém je informace uložena ve struktuře opticky snímatelné a zařízení k jeho výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 229604

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kramer Pieter, Philips´gloeilampenfabrieken, Bouwhuis Gijsbertus

MPK: G11B 7/24

Značky: informace, záznamu, opticky, struktuře, snímatelné, zařízení, výrobe, uložena, nosič, kterém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosiče záznamu, na kterém je informace uložena ve struktuře opticky snímatelné jako p1ošky uspořádané v podobě stopy a střídající se s mezilehlými oblastmi, přičemž plošky mají na optický snímací svazek odlišný účinek než mezilehlé oblasti a pole mezi jednotlivými stopami. Vynález se také týká zařízení k výrobě nosiče záznamu se zdrojem záření, objektivovou soustavou a modulátorem optické intensity. Účelem vynálezu je dosáhnout...