Patenty so značkou «snímačů»

Zařízení pro instalaci snímačů v hlubokých otvorech malého průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268960

Dátum: 11.04.1990

Autor: Truhlář Jaroslav

MPK: G01C 7/06

Značky: průměru, malého, otvorech, zařízení, hlubokých, instalaci, snímačů

Text:

...kde dochází k jejích přssnámu upevnění na vnitřní povrch otvoru. Drážky mezí vodícímí plochemí na povrchu tělssa dovolují vyvést e chránit přes poškozením přívodni vedení ke snímačom.Na přípojených výkresech je zekresleno příkledné provedení zařízení pro ínstalscí snímačů v hlubokých otvorech malého průměru podle vynálezu. kde ne obr. 1 je zařízenív osovem řezu aplikované na dyňamometrícký šroub e na obr. 2 je znázorněnčáetečný řezV...

Zapojení pro měření elektrických signálů snímačů umístěných na rotujících částech zkoušeného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265982

Dátum: 14.11.1989

Autor: Pospíšil Bohumil

MPK: G01P 3/22, G01P 3/48, G01L 3/10...

Značky: snímačů, měření, umístěných, zapojení, rotujících, zkoušeného, zařízení, signálu, elektrických, částech

Text:

...3, připojená vždy na první a druhý vstup vstupních obvodů 3. současně lze tedy měřit skupinu tří snímačü 3. Jednotlivá měřicí místa na rotující části jsou osazena osmnácti snímači 21 až 218, které jsou rozděleny do šesti trojic snímačů 1, u kterých je vhodné současné měření. Každé této skupině přísluší jedno elektrické relé 31 až 36 se spínacími kontakty 31 až gs, přes které jsou připojeny vývody snímačů 2 ke kroužkovým přechodům 31 až 36...

Zapojení vstupní části pro připojení induktivních snímačů k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 264625

Dátum: 14.08.1989

Autori: Morávek Miroslav, Piskač Jaroslav, Steidl Karel

MPK: G06F 13/00, G01B 7/02

Značky: mikropočítači, induktivních, vstupní, snímačů, připojení, částí, zapojení

Text:

...programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je připojen na řídící vstup ji přepínacího pole 5. Prvnívýstup 13 programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je spojen s druhým vstupem gg analogově číslicového převodníku 6.Třetí vstup lg programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je spojen s kontrolním výstupem 5 přepínacího pole 3.zapojení vstupní části pro připojení induktivních snímačú k mikropočítači podle obrázku funguje následovněmikropočitačem 2...

Integrovaný obvod pro realizaci rozhraní obvodů odměřování polohy s obvodem zpracování signálů snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264458

Dátum: 14.08.1989

Autor: Stratílek Vladimír

MPK: H01L 21/82

Značky: obvodů, zpracování, signálu, realizaci, snímačů, obvodem, rozhraní, integrovaný, polohy, obvod, odměřování

Text:

...na třetí dvojici gl vývodů a výstup třetího příjímače Q je přípojen na třetí vývodggg pro obvody odměřování polohy. Výstup prvního budíče lg vedení je připojen na pátý vývod lg, výstup druhého budiče gg vedení je připojen na šestý vývod gg, dále pak sedmý vývod53 je vstupem napětí 5 V, osmý vývod 41 je vstupem pro vyhodnocení proudu či vstupem chybového hlášení snímače polohy. Mezi sedmým vývodem gg a osmým vývodem 5 je zapojen první...

Způsob stanovení optimální hodnoty kompenzačního odporu pro kompenzaci teplotní závislosti nuly u polovodičových snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263091

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dolina Jaroslav

MPK: G01L 9/06

Značky: odporu, tlaku, způsob, závislosti, stanovení, polovodičových, optimální, kompenzačního, snímačů, hodnoty, kompenzaci, teplotní

Text:

...automaticky, připojují odpory ze speciální odporové dekády.a pro každý odpor se zaznamená výstupní napětí snímače. Měření se provádí pro teplotu 20 °C a při teplotě, pro kterou má být snímač kompenzován. Tabulky zaznamenaných hodnot se porovnsjí a za optimální hodnotu odporu Hk se stanoví ta, při které jsou výstupní napětí snímače při obou teplotách shodná. Tato metoda je v porovnání s prvou přesnější v tom, že se můstek při měření...

Zapojení monolitického integrovaného obvodu pro zpracování signálů snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262098

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mitrich Jiří, Stratílek Vladimír

MPK: H03K 25/00

Značky: signálu, zpracování, monolitického, zapojení, obvodů, snímačů, integrovaného, polohy

Text:

...dat. Výstupy 57 obvodu 5 sběrnice dat jsou připojeny ke vstupüm 75 řídicího registru 7,jehož-výstupy jsou pripojeny k řídicím vstupüm 87 bloku 8 generátoru signálu napájení fázových snímačů polohy, k řídícím vsturpum 17 bloku 1 zpracování a kontroly signálu snímačů polohy a ke vstupüm 47 bloku 4 řízení zápisu registru.Stavový výstup 46 bloku 4 řízení zápisu registru nese informaci o zpracování signálu měřicího dotyku. Stavová výstupy 18...

Obvod synchronizace oscilátorů pro napájení snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260853

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bukolský Aleš

MPK: H03L 7/00, H03L 7/06, H03L 1/00...

Značky: synchronizace, polohy, oscilátoru, napájení, obvod, snímačů

Text:

...prvního tranzistoru 5, na jehož kolektor je připojen jednak druhý odpor 7, na jehož druhý pól je připojeno napájení a jednak třetí odpor B,jehož druhý pól je přlpojen do prvního uzlu 9. K prvnímu uzlu 9 je připojen také čtvrtý odpor 10, jehož druhý pol je uzemněn, přičemž emitor prvního tranzistoru 5 je uzemněn.ze sériové kombinace pátého »odporu 11 aprvního kondenzátora 12, zapojený mezi prvni uzel 9 a bázi druhého tranzistoru 13,k níž je...

Zapojení pro ochranu tlakových snímačů s elektrickým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245934

Dátum: 01.07.1988

Autori: Hofmann Gunter, Gebauer Manfred

MPK: G01L 19/06

Značky: tlakových, zapojení, výstupem, ochranu, snímačů, elektrickým

Text:

...včetně výpadku elektrického napájení apod. Další výhodou je to, že ochrana je nezávislá na funkci řídícího prvku regulátoru, například mikroprocesorového systému, takže zůstává v činnosti 1 při jeho případném výpadku nebo odpojení. Ochrana tlakových snímačů podle vynálezu chrání tyto citlivé měřicí prvky i proti chybám a nesprávným záeahům obsluhy. Elektrické zapojení umožňuje jednoduché nastavení srovnávacích úrovní a jednoduchou kombinaci...

Zapojení pro vyhodnocení signálů z dvoustavových snímačů neelektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257685

Dátum: 16.05.1988

Autor: Jehnička Jiří

MPK: H03K 17/30, G01D 21/02

Značky: neelektrických, zapojení, veličin, signálu, snímačů, vyhodnocení, dvoustavových

Text:

...vstup pomocného kompàrátoru 5. Neinvertující vstup tohoto konparátoru 5 je.přes šestý odpor 11 uzenněn. Výstup ponocneho komparátoru 5 je pak přípojen přes první odpor 5, který spolu s druhým odporem g tvoří odporový dělič, k třetínu odporu Z,e.tím i k invertujícínu vstupu konparetoru 1 detekovaneho napětí.- 3 Ze předpokledu, že pozepnutí přístroje bude na vstupní evorce 2 kladne napětí potom i na výstupu komparátoru 1 detekovaněho napětí...

Zapojení vstupního obvodu fotoelektrických snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256865

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fojtík Zdeněk

MPK: H01G 9/20

Značky: obvodů, vstupního, polohy, zapojení, snímačů, fotoelektrických

Text:

...na změnu teploty okolí, ve velkém rozsahu na změnu teploty snímaného materiálu, změnu okolního osvětelní a vylučuje vliv rušivých světelných efektů pocházenících od zářivek a výbojek. Tyto příznivé vlastnosti se projeví ve snímačích polohy, zejménareflexních a světelných závor. zapojení podle vynálezu je uvedeno na přiloženém výkresu.zapojení vstupního obvodu fotoelektrických snímačů sestává z prvního odporu l, který je spojen jedním vývodem s...

Zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti piezorezistivních snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256791

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kudláček Zdeněk

MPK: G01L 1/18

Značky: zapojení, teplotní, kompenzaci, závislosti, snímačů, tlaku, piezorezistivních

Text:

...následující. Substrátový přechod tvoří součást křemikové destičky s piezorezistory,v čímž je zaručen dokonalý přestup tepla. U mechanické části snímače není zapotřebí umístění speciálníhotčidle teploty ateplotní kompenzaci je možné provádět v celém rozsahu pracov-nich teplot snímače tlaku. Kromě toho je celé elektrické zapojení poměrně jednoduché 3 možností stavění výstupního napětí na určitou hodnotu požadovanou uživatelem bez ohledu-na...

Zařízení pro zjišťování charakteristik délkových snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245989

Dátum: 11.03.1988

Autori: Belikov Jevgenij Viktorovie, Osipov Viktor Moskva, Ošer Michail Iljie, Mininko Leonid Petrovie

MPK: G01B 5/00

Značky: zařízení, charakteristik, délkových, snímačů, zjišťování

Text:

...měřených dat a dále ve zrychlení a zpřesnění celé měřicí operace.Pňlladnç prcĺvćďcmłizvąañženĺpodłč řlnäfezu jepschcingłídgj zoďzornčno na vjknju. Mechanická část zařízení je uspořádána tak,že na rámu § je prostřednictvím dvou planžet Q, 1 zavěšen základ lg. Na horní straně rámu § jsou uchyceny proměřovaný snímač ll a referenční snímač lg, jehož přesnost je o řád vyšší než přesnost proměřovaného snímače ll. Na spodní straně rámu Q je...

Způsob pro cejchování extenzometrických snímačů zejména pro měření válcovací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 255004

Dátum: 15.02.1988

Autor: Odvárka Bohuslav

MPK: G01M 19/00, G01L 1/22, G01B 7/18...

Značky: cejchování, válcovací, extenzometrických, způsob, snímačů, měření, síly, zejména

Text:

...na tenzometrický dynamometr e na obr. 3 je jeho bokorys. obr. 4 znázorňuje zapojení odporových tenzometrů.Tenzometrický dynamometr g (obr. 2 a 3) tvoří měřící těleso 2, které je vyrobeno z pružinové oceli. Těleso Q má na horní i spoąní ploše vytvořena prísna 1, umožňující použít tenzometrické dynamometry g pro různé průměry kalibračních válců. V čelní ploše tělese 2 jsou profrézovány ve dvou řadách podélné průchozí uzavřené drážky§ tak, že...

Zapojení piezoelektrického izolačního členu k napájení elektronických obvodů snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242074

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kühlel Vlastislav

MPK: H02J 3/00

Značky: izolačního, napájení, snímačů, členu, obvodů, zapojení, elektronických, piezoelektrického

Text:

...odporů, kondenzátorů a aktivních polovodičových součástek. Slouží k vytvoření střídavého signálu pro buzení piezoelektrického izolačního členu zo Piezoelektrický izolační člen 1 je vytvořen z keramické destičky, která242 074 obsahuje dve páry elektrod, oddělených izolační částí. W Slouží ke galvaniokému oddělení. Usměrňovač A je vytvořen z polovodičových diod, odporü a kondenzátorů a je doplněn filtrem. Slouží k usměrnění a filtraci etřídavého...

Průchodka pro vyvedení kabelů snímačů z vnitřních prostorů tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 254373

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matal Oldřich, Šmakal Vladimír

MPK: H01B 17/26

Značky: tlakových, nádob, průchodka, vnitřních, kabelů, vyvedení, prostoru, snímačů

Text:

...na centrální otvor modulů průchodky. Průchodková hlava průchodky s jedním modulem je tvořena modulem opatřeným závěrným dnem.Průchodku podle vynálezu lze použít pro yyvedení pláščových kabelů z vnitřních prostorů tlakových nádob jak odnímatelnými víky tak, že funkce vík zůstane zachována, tak 1 alternativně pomocí dodatečných a správně dimenzovaných nátrubků na pláštích tlakových nádob,kdy otvory pro Vyvedení kabelů ve stěnách tlakových...

Zapojení obvodu pro převod údaje z induktivních snímačů polohy na číselný tvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 247440

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vídenský Jan, Lohniský Jaroslav, Glaser Vladimír

MPK: H03M 1/00

Značky: obvodů, polohy, snímačů, číselný, zapojení, induktivních, údaje, převod

Text:

...odpor připojeny na první vstup diferenciálního zesilovače §§ a výstupy druhého gs, čtvrtého gl, pátého gg a sedmého gg hradla s otevřeným kolektorem jsou připojeny přes třináctý gg, čtrnáctý gł, patnáctý gg a šestnáctý 2 odpor na druhý vstup diferenciálního zesilovače gâ.Výstup diferenciálního zesilovače Q je připojen na vstup analogového filtračního a a korekčního obvodu gg, jehož výstup je připojen na vstup členu absolutní hodnoty s...

Zapojení ionizačních snímačů pro měření detonační rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240142

Dátum: 15.06.1987

Autori: Beneš Jan, Eerný Antonín

MPK: G01P 3/66

Značky: ionizačních, měření, zapojení, rychlostí, snímačů, detonační

Text:

...íonizačního snímače S 1 je spojena jednak se vstupní svorkou 14 impedanční jednotky I a jednak se svor kon 2 prvního přepínače Pl, první vstupní .svorka druhého ionizačního snímače S 2 je spojena jednak se vstupní svorkou 15 1 mpedanční jednotky I a jednak se svorkou 11 druhého přepínače PZ druhá výstupní svorka druhého íonizačního snímače S 2 je spojene jednak se vstupní svorkou 1 G impedančíií jednotky II a jednak se svorkouö druhého...

Zapojení testeru snímačů tlaku tenzometrických

Načítavanie...

Číslo patentu: 243633

Dátum: 15.05.1987

Autori: Neeas Jan, Zábojník František

MPK: G01D 18/00, G01D 9/18

Značky: snímačů, tlaku, tenzometrických, zapojení, testeru

Text:

...na druhém vstupu gg je vyhodnocovač gpovelován k opakovanému snímání nebo jednorázového sejmutí vstupního údaje na prvém vstupu gl. Výstupní signál na druhém výstupu 31 stvrzuje platnost signálu na prvém výstupu gg vyhodnocovače 3.Řadič Ě koordinuje činnost testeru. Signálem na prvém vstupu 301 je řadič 3, a tím i celýtester uveden nejprve do počátečního stavu, aby vzápětí zahájil činnost. Signál na prvém výstupu głł je nositelem...

Zapojení obvodu pro potlačení parazitních kmitů indukčních snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250084

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kment Fedor, Fišar Jaroslav

MPK: H03K 3/00

Značky: zapojení, obvodů, kmitů, indukčních, parazitních, potlačení, snímačů

Text:

...o -shodný druhý násobící stupeň B.Signál generovaný indukčním snímačem 1 je přiveden na vstup 21 zavaděče ss složky 2, který podlevelikosti signálu indukčního snímače nastaví hladinu spouštěnímonostabilního obvodu 3 tak, aby ze vstupu 31 byl spouštén pouze nejhlubší zápornou špičkou signálu indukčního snímače 1,prošlého zavaděčem ss složky 2. Délka impul-sů monostabilního obvodu 3 musí být nastavena přesně na polovinu opakovací doby signálu...

Zařízení pro statické zatěžování silových snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232246

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vlček Zdeněk, Novák Václav, Šťastný František

MPK: G01L 25/00

Značky: snímačů, silových, zařízení, statické, zatěžování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro statické zatěžování tahových i tlakových silových snímačů. Je tvořeno vnějším rámem, v němž je kloubově uložen vnitřní rám. Ve vnitřním rámu je výsuvně uložen měřicí stůl, mezi nějž a reverzor se uloží měřený silový snímač. S reverzorem je spojena svislá tyč, na kterou se pomocí výsuvné plošiny navěšují zatěžovací tělesa, jejichž tíha působí na měřený silový snímač.

Zapojení pro vyhodnocování funkce alespoň dvou snímačů hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247464

Dátum: 15.01.1987

Autori: Janatka Jiří, Jandák Michal

MPK: G01F 23/00, F22B 37/42

Značky: alespoň, zapojení, vyhodnocování, hladiny, snímačů, funkce

Text:

...na úrovni hladiny vody, jak je znázoměno na obr. 3. Nedosahuje-li voda úrovně logického výstupu je log. signál o, dosáhne-li voda úrovně logického výstupu, je log. signál I.zapojení je provedeno takto jeden za vstupu A a à prvého kombinovanáho logického obvodu fje zapojen na třetí logický výstup LL hlavního snímače á a druhý přes negátor § na třetí logický výstup L 3 vedlsjěího snímače 1, jeden zo vstupů Q a 2 na druhý logický výstup x 2 g...

Zapojení snímačů mechanických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236521

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří, Buryšek František, Kutlvašr Jiří, Tyl Miloslav

MPK: D01H 13/16

Značky: zapojení, veličin, snímačů, mechanických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení snímačů napětí příze je vhodné zejména pro bezvřetenové dopřádací stroje, kde umožňuje při předení jemných přízí eliminovat nežádoucí vliv signálů vzniklých vibracemi stroje působících na velmi jemná čidla kontrolující pokles napětí příze při přetrhu. Porovnáním signálu snímače s testovacím signálem nastavitelné frekvence a aplikací čítače s nastavitelným obsahem se dosahuje spolehlivého odstranění vlivu nerelevantních signálů.

Zapojení obvodu pro aproximaci nelineárního průběhu výstupního signálu snímačů fyzikálních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226522

Dátum: 15.05.1986

Autor: Látal Pavel

Značky: zapojení, snímačů, aproximaci, obvodů, průběhu, nelineárního, veličin, výstupního, fyzikálních, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro aproximaci nelineárního průběhu výstupního signálu snímačů fyzikálních veličin, vyznačující se tím, že výstup (11) paměti (1) je spojen se vstupem (20) řadiče (2), opatřeného vstupem dat (22), který je vstupem obvodu pro aproximaci a jehož výstup (21) je spojen se vstupem (30) aritmetické jednotky (3), jejíž výstup (31) je spojen se vstupem (50) čítače (5), opatřeného výstupem (51) spojeným se vstupem (10) paměti (1 ),...

Elektrostatický měnič pro tlakovou kalibraci snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228185

Dátum: 15.05.1986

Autor: Škvor Zdeněk

Značky: elektrostaticky, snímačů, tlaku, měnič, tlakovou, kalibraci

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrostatický měnič pro tlakovou kalibraci snímačů tlaku tvořený nejméně dvěma elektrodami, z nichž alespoň jedna je pevná, vyznačující se tím, že v alespoň jedné pevné elektrodě (4, 44) je vytvořen nejméně jeden průchozí otvor (5, 55).

Zapojení pro ovládání dvou registrů vyrovnávací paměti a k ovládání pohybu media u snímačů děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230000

Dátum: 01.02.1986

Autori: Strnad Pavel, Hampl Miroslav

MPK: G06K 7/016

Značky: pamětí, registru, děrné, vyrovnávací, snímačů, ovládání, zapojení, pohybu, media, pásky

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že signál start je přiveden na nulovaní vstup klopného obvodu typu RS a současně je přiveden na hodinový vstup prvního klopného obvodu typu D. Použití takto řešeného zapojení pro ovládání dvou registrů vyrovnávací paměti a k ovládání pohybu paměti media umožňuje vzájemně prodloužit vlastní brzdnou dráhu snímače a tím podstatně snížit mechanické nároky na medium a tak zvýšit spolehlivost čtení. Zároveň je zde...

Zapojení pro nastavení krajních poloch snímání z obrazových řádkových snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225854

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bydžovský Jan

Značky: obrazových, zapojení, snímačů, poloch, krajních, řádkových, snímání, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro nastavení krajních poloh snímání z obrazových řádkových snímačů při indikaci polohy měřeného objektu, opatřených ganerátorem impulsů obnovovacího napětí a lichých a sudých impulsů pro střídavý převod náboje z fotocitlivých prvků na lichý a sudý posuvný registr, zesilovačem obrazového signálu a výstupním registrem, vyznačené tím, že na výstup obnovovacího napětí generátoru (G) jsou zapojeny: nulovací vstup blokovacího klopného...

Přípravek pro lepení, zejména odporových tenzometrických snímačů na stěny děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 227081

Dátum: 01.01.1985

Autor: Běčák Cyril

Značky: lepení, odporových, tenzometrických, zejména, stěny, přípravek, snímačů

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro lepení, zejména odporových tennometrických snímačů na stěny děr, vyznačený tím, že sestává z nosné zátky (6), na jejímž obvodu jsou vytvořeny drážky, jimiž jsou vedeny dvě tlačné pružiny (7), kyvně spojené kolíky (12) s nosnou zátkou (6), k jejímž koncům jsou připevněny lepící segmenty (1), jejíchž pracovní plochy, které jsou zaobleny, jsou opatřeny bodově uchyceným papírovým páskem (13) pro nalepení snímače (2) a jeho svorkovnice...

Zařízení pro montáž snímačů do potrubí, zejména do sodíkového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216714

Dátum: 01.10.1984

Autori: Holý František, Matal Oldřich

Značky: potrubí, montáž, snímačů, zejména, sodíkového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro montáž snímačů do potrubí, zejména do sodíkového potrubí, s tělesem snímače vloženého do pomocného pouzdra a pojištěného maticí a s návarkem vyznačující se tím, že pomocné pouzdro (6) je spojeno s tělesem (1) snímače svarem (8) a s návarkem (5) těsnícím stykovým svarem (11).

Zapojení obvodů pro automatické vyvažování signálů z tenzometrických snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213772

Dátum: 01.05.1984

Autor: Vidiečan Jiří Csc A Čekal Stanislav

Značky: obvodů, automatické, tenzometrických, vyvažování, signálu, zapojení, snímačů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstupy tenzometrických snímačů 1 až 1n, jsou připojeny na vstup analogového multiplexoru 2, který postupně přepíná vstupní signály na zesilovač 3. Zesílený signál je přiveden na analogo-číslicový převodník 4, který převádí analogovou hodnotu do číslicového tvaru. Tyto hodnoty jsou postupně zaznamenány do číslicové paměti 6 s jsou přes číslo-analogový převodník přivedeny na zesilovač 3, ve kterém dochází k...