Patenty so značkou «šnekový»

Šnekový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 274161

Dátum: 11.04.1991

Autor: Balák Josef

MPK: B65G 33/04

Značky: dopravník, šnekový

Šnekový dávkovač sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255240

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: B65G 33/18

Značky: dávkovač, materiálů, sypkých, šnekový

Text:

...nejen ke zrovnoměrnění přívodu sypkého materiálu do šneku, ale současně se rozmícháním práškového materiálu v násypce zásobníku v případě potřeby zlepší i odvod tepla stěnou násypky. Toto poslední opatření je zejména důležité v případě dávkování vyhořelého jąderného paliva, neboč se tak zabráni nadměrnému zvýšení teploty v prostoru zásobníku i šnekové komory V důsledku emitace vlastního tepla materiálu.V nejjednodušším případě je šnek v...

Šnekový dopravník pro dopravu sypkých radioaktivních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240868

Dátum: 01.01.1988

Autor: Svatý Vladimír

MPK: B65G 33/00, B65G 33/14

Značky: sypkých, radioaktivních, šnekový, dopravu, materiálů, dopravník

Text:

...šneku g, které je opatŕeno druhou šroubovicí 5, mající opačný smysl stoupání než první šroubovice 1. První a druhý äñekil, g jsou vzájemné souosé a spojeny přechodem lg kuželového tvaru v jev den celek, který je uložen v první a druhé šnekové komoře 1, § prostřednictvím koncového ložiska ll a průchozího ložiska lg a je spojen koncovou částí lg prvního šneku ls poháněcí jednotkou. První a druhá šneková komora 1, § na sebe vzájemné navazují s...

Šnekový podavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 238049

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: B65G 33/00, B65G 33/32

Značky: podávač, šnekový

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový podavač podle vynálezu se skládá ze šnekové komory a šneku, který je v ve šnekové komoře uložen prostřednictvím ložiskového nástavce, tvořícího samostatnou součást, dosedající čelně na konec šneku. Dutinou šneku prochází hnací hřídel, který zasahuje svým koncem do ložiskového nástavce a je spojen axiálně posuvně se šnekem a ložiskovým nástavcem. V případě zadření ložiska, kterým je ložiskový nástavec uložen ve šnekové komoře, je možné...

Šnekový dopravník k vynášení třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240571

Dátum: 15.08.1987

Autor: Tichonova Natalja Anatoljevna

MPK: B65G 33/14, B23Q 11/02

Značky: dopravník, šnekový, třísek, vynášení

Text:

...koryta šneku vytvoreného z plneho materiálu vyústuje boční koryto. Toto koryto se svažuje směrem od vyústění z hlavního koryta k výtokovému otvoru bočního koryta.Pokrok dosažený šnekovým dpravníkem k vynášení třisek podle vynálezu spočívá V tom, že odvedením odloučené řezné kapaliny bočním korytem je umožněno dokonaléodloučení drobných nečistot a třísek, které se neusazují v základné obráběcího stroje. Dokonalé odloučení nečistot od čerpané...

Šnekový dopravník s těsněním protitlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243157

Dátum: 15.07.1987

Autori: Miketín Jioí, Beran Jioí, Kunst Jioí

MPK: B65G 33/22

Značky: tesnením, dopravník, protitlaku, šnekový

Text:

...čímžzvzniká pěchovací prostor, ve kterém se dopravovaná látka pohybuje jako těsnicí píst. Délka tohoto pěchovacího prostoru musí být větší než průměr šnekového dopravníku. Pro případ zvýšeného přetlaku je proti pohybu dopravované látky a proti ústí plynotěsného pouzdra přitlačovana klapka, püsobící jako pěchovadlo. sílu na klapku vyvíjí pružina, jejíž předpětí je výhodné měnit, čímž se dosáhne změny intenzity pěchování dopravované...

Šnekový vytlačovací stroj pro vytlačování nízkohustotních lineárních polyolefinických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230588

Dátum: 15.05.1986

Autori: Scarola Leonard Sebastian, Blakeslee Theodor Roebert, Engle James David, Kurtz Stuart Jacob, Miller John Clark, Horner Jerome Thomas

MPK: B29F 3/00

Značky: vytlačování, vytlačovací, šnekový, polyolefinických, nízkohustotních, materiálů, lineárních, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový vytlačovací stroj pro vytlačování nízkohustotních lineárních polyolefinických materiálů s vysokými viskozitami, zahrnující vytlačovací pouzdro vymezující válcový vnitřek, ve kterém je uložen vytlačovací šnek v součinnosti s válcovým vnitřkem a mající šroubovitá šneková ramena s dávkovací, přechodnou a odměřovací sekcí, vyznačený tím, že šroubovitá šneková ramena (15´) dávkovací sekce (16´), přechodné sekce (18´) a odměřovací sekce (20´)...

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231602

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hájek Jaroslav A Soukeník Vladimír, Čermák Jiří, Pleska Alexandr, Šrámek Karel, Stubenrauch Dieter

MPK: C08F 293/00

Značky: reaktivními, skupinami, polymerů, reaktor, koncovými, funkčními, šnekový, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými. funkčními skupinami reakcí funkcionalizačního činidla s živým polymerem. Reaktor se skládá ze šneku obklopeného pláštěm. Na jedné stra-ně šneku je rozváděcí kotouč pro přívod kapalného živého polymeru a funkcionalizačního činidla a na druhé straně je tryska s vytlačovacím ventilem, kterou se v reaktoru udržuje potřebný protitlak. K funkcionalizaci, spojené se vznikem gelu dochází...

Lis šnekový vytvářecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220698

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kučera Antonín, Bartošek František

Značky: šnekový, vytvářecí

Zhrnutie / Anotácia:

Mezi lisovací jednotkou a hnací jednotkou lisovací hřídele se šnekem je těleso, k jehož vnitřní čelní stěně jsou připojeny snímače tuhosti keramického těsta, které jsou svými opačnými konci uloženy v čočkách na přilehlé stěně vyrovnávací desky suvné na hřídeli v tělese a vyrovnávací deska má na své protilehlé stěně po obvodě pružiny, opírající se o soudečkové axiální ložisko.

Šnekový podavač, například pro dávkovací váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217145

Dátum: 01.11.1985

Autor: Píša Jiří

Značky: váhy, šnekový, podávač, například, dávkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šnekového podavače, například pro dávkovací váhy a řeší úpravu šnekového podavače pro spojení s budičem vibrací pro zlepšení dopravy některých druhů materiálů s nevýhodnými fyzikálními vlastnostmi. Šnekový podavač má šnek spojen s převodovkou a motorem, které jsou pevně uloženy na rámu podavače. Žlab, v němž je uložen šnek, je uložen vůči rámu pružně na přímovodech. Ke žlabu je připevněna aktivní část budiče vibrací.

Šnekový transportér pro dopravu žhavých sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225936

Dátum: 01.07.1985

Autori: Holub Josef, Lodinský Vladimír

Značky: dopravu, materiálů, šnekový, sypkých, transportér, žhavých

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový transportér pro dopravu žhavých sypkých materiálů, uložený pevně v ložiskách pláště, opatřený osovou dilatací hřídele šněku, umístěnou uvnitř pláště transportéru, vyznačující se tím, že hřídel (6) je přerušen v místě mimo šnekovici (7), přičemž jeho jeden konec je opatřen přírubou (11) s alespoň třemi osovými otvory a protikus (12) hřídele (6) je opatřen protipřírubou (13) s alespoň třemi unašeči (14), suvně uloženými v osových otvorech...

Šnekový lis na výrobu keramických trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216531

Dátum: 15.12.1984

Autor: Griese Klaus

Značky: keramických, trubek, šnekový, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový lis na výrobu keramických trubek, zvláště kameninových trubek, opatřený lisovacím válcem, upraveným na stojanu lisu, a v něm umístěným dopravním a lisovacím šnekem, jehož náhonový hřídel je uložen ve stojanu a opatřený dále náustkem, upevněným na lisovacím válci a tvořeným zvonem a náustkovou přírubou a jádrem, vyčnívajícím do otvoru této příruby a spojeným s hřídelem šneku, vyznačený tím, že hřídel šneku (4) je opatřen průchozím...