Patenty so značkou «sněhu»

Stavba zo snehu a/alebo ľadu a spôsob jej realizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6757

Dátum: 06.05.2014

Autor: Bartko Juraj

MPK: E01H 4/00, E04B 1/00, E04B 1/02...

Značky: spôsob, ľadu, realizácie, stavba, sněhu

Text:

...spôsobom - suchým ľadom alebo dusíkom počas času údržby objektov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je znázornený nákres stavby.Stavba obsahuje aspoň jeden objekt l a jeho vstup ą, kde v prípade dvoch a viac objektov l sú tieto objekty l prepojené prechodmi g. V najvyššom bode každého objektu l je vybudovaný vetrací otvor í na regulovaný odvod ohriateho vzduchu z objektu l. Steny, strop, nosné prvky objektu l, vstupy g a...

Zariadenie na výrobu umelého snehu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15715

Dátum: 17.11.2010

Autor: Korobochkin Oleg

MPK: F25C 3/04

Značky: sněhu, umělého, výrobu, zariadenie

Text:

...skrine 3 napríklad môžu byť obmedzené na pôdorys šesť metrov na šesť metrov oproti jestvujúcim zariadeniam, kde sú použité budovy s rozmermi, ktoré sú tucty metrov dlhé a široké.0038 V stene skrine 3 je mriežka, ktorá vytvára vstup 4, cez ktorý je okolitý vzduch0039 V skrini 3 je vyššie uvedený výstup 5, pričom snehové delo 6 môže byť zásobované stlačeným vzduchom cez potrubie 7.0040 Snehové delo 6 má tiež zásobovacie potrubie 8 na vodu...

Zariadenie a spôsob výroby snehu z oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14001

Dátum: 01.03.2010

Autor: Frére Émilien

MPK: C01B 31/22

Značky: oxidů, zariadenie, spôsob, výroby, sněhu, uhličitého

Text:

...sú vždy odlišné, je možné pomocou počítačovej jednotky spoľahlivo určiť zo zmeranej dielektrickej konštanty podielkvapalného, resp. plynného oxidu uhličitého. Na rozdiel od optického detektora je meraniedielektrickej funkcie menej náchylné na rušivé vplyvy, spôsobené vlhkosťou vzduchu alebočasticami, prilepenými na stenách prívodného potrubia.Detektor obsahuje napríklad kondenzátor, usporiadaný v okruhu striedavého prúdu, pomocou ktorého sa...

Zariadenie na výrobu snehu z oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18098

Dátum: 25.02.2010

Autor: Frere Émilian

MPK: C01B 31/22, F25D 3/12

Značky: sněhu, oxidů, uhličitého, výrobu, zariadenie

Text:

...v separačnej komore tak, že sneh, priľnutý na stenách separačnej komory pri spusteni dopravnej závitnice resp. špirálového dopravnika, sa odnesie a pripadne sa transportuje do ústia separačnej komory. Na to je napríklad separačná komora najmenej poúsekoch vyhotovená ako valcová rúra, v strede ktorej je uchytená dopravná závitnica resp.špirálový dopravník tak, že vonkajšie hrany závitov dopravnej závitníce resp. špirálovéhodopravníka siahajú...

Lyža najmä na kĺzanie po snehu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5045

Dátum: 05.12.2008

Autor: Rafaj Robert

MPK: A63C 5/00

Značky: kĺzanie, lyža, najmä, sněhu

Text:

...jazdy po svahu aj jej menší klzný odpor z dôvodu absencie oblúkov v stredovej časti lyže, a preto je dosahované rýchlosť vyššia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, na ktorých znázorňuje obr. la rovnú lyžu zo spodného pohľadu, obr. lb rovnú lyžu z vrchného pohľadu, obr. lc rovnú lyžu z bočného pohľadu. obr. 2 a zaoblenú lyžu zo spodného pohľadu, obr. 2 b zaoblenú lyžu z vrchného...

Kombinácia náradia na frézovanie snehu, kosenie, vertikutáciu, plečkovanie pôdy alebo pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7521

Dátum: 07.11.2007

Autor: Lau Andrew Manson

MPK: A01D 42/00, E01H 5/04

Značky: vertikutáciu, náradia, frézovanie, kosenie, plečkovanie, pôdy, sněhu, kombinácia

Text:

...sa ďalej mechanicky prepojí pracovná náprava pomocou pastorka s vlastnýmpohonom. Toto zariadenie je skonštruovane značne zložito a potrebuje pre použitie rôznehopracovného náradia, rôzne skonštruované kryty, ktoré sa nasadzujú spolu s príslušným vybra ným pracovným náradím do základného krytu.0010 Pri predmete spisu US 4,064,679 A opäť ide o kombinované náradie, ktoré je možné prestavať na kosenie trávnikov, odstraňovanie snehu a zametanie...

Vozidlo pre odpratávanie snehu s radlicou snehového pluhu s nastaviteľnou šírkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11617

Dátum: 26.03.2007

Autor: Gandolfi Fabio

MPK: E01H 5/06

Značky: vozidlo, šířkou, pluhu, snehového, radlicou, odpratávanie, sněhu, nastaviteľnou

Text:

...uviest určité nevýhody s odkazom na priložené obrázky, týkajúce sa známeho stavu techniky, pričom obr. 1 A, obr. 1 B, obr. 1 C a obr. 1 Dznázorňujú príslušné pôdorysné pohľady na radlicu snehovéhopluhu v niekoľko významných usporiadaniach, a obr. 4 znázorňuje schematický pohľad na vozidlo pre odstraňovanie snehu, opatrené takou radlicou snežného pluhu a majúce tretiu0007 Radlica AL snehového pluhu obsahuje prvé teleso AL radlice, nesené...

Zariadenie a spôsob čistenia, aktivovania alebo predbežnej úpravy obrobkov pomocou prúdov snehu z oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13967

Dátum: 28.11.2005

Autori: Elbing Felix, Rotstein Raphael, Knackstedt Marc

MPK: B24C 5/04, B24C 1/00

Značky: prúdov, oxidů, úpravy, obrobkov, čistenia, uhličitého, predbežnej, pomocou, sněhu, spôsob, zariadenie, aktivovania

Text:

...je potom, výhodne rýchlosťou zvuku cez Lavalovu dýzu smerovaná na substrát, ktorý má byť čistený. Čistiaci účinok má byt zvýšený pomocou vodných kvapiek a/alebo ľadových peliet, ktoré majú byť0011 Doterajšie spôsoby a zariadenia na abrazívne čistenie s rozdielnymi fázami C 02 sa na základe nákladov na pelety suchého ľadu, malej schopnosti automatizácie, vysokej hladiny akustického tlaku, ako aj náročnej logistiky pre plyn a obrobky, ktoré mali...

Zariadenie na výrobu umelého snehu a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 648

Dátum: 10.12.2002

Autor: Stofner Wilhelm

MPK: F25C 3/00

Značky: sněhu, výrobu, spôsob, zariadenie, prevádzky, umělého

Text:

...trysky navytváranie jadier. Energia stalčeného vzduchu V rozmedzízhruba od 4 do 5,5 kW býva obvykle nevyhnutná.V patentovom spise DE 41 31 857 je obsihanuté jedno také snehové delo so skrutkovým kompresorom, usporiadanýmpomocou príruby na hlavnom motore.0006 Pri všetkých až doposiaľ opisovaných konštrukciách predmetné zariadenie na výrobu umelého snehu vyžaduje stalčený vzduch, ktorý musí byť poskytovaný lokálnym alebo centrálnym...

Spôsob výroby umelého snehu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282948

Dátum: 09.12.2002

Autor: Nilsson Lennart

MPK: F25C 3/04

Značky: spôsob, sněhu, výroby, umělého, vykonávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje rad dýz (8) usporiadaných na poskytovanie rúrkového prúdu (2) vodných kvapiek, ktoré sa pohybujú pozdĺž vnútorného prúdu (3) napájacieho vzduchu a rad rozprašovacích dýz (10) usporiadaných tak, aby poskytovali prúd (5) silne schladených zárodkov, ktoré sa vytvárajú pri vonkajšom obvode (9) stroja na výrobu snehu (1) radom rozprašovacích dýz (10), ktoré sú rozmiestnené okolo stroja na výrobu snehu a radiálne mimo, výhodne po...

Spôsob výroby umelého snehu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282876

Dátum: 02.12.2002

Autor: Nilsson Lennart

MPK: F25C 3/04

Značky: umělého, vykonávanie, spôsob, sněhu, zariadenie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu umelého snehu obsahuje držiak (1) v tvare lievika, ktorý má pri vstupnom konci ventilátor (2) prispôsobený na poskytovanie prúdu (3) vzduchu cez uvedený držiak (1) a pri svojom výstupnom konci rozprašujúci prstenec (5) rozprašujúcich dýz (6) pripevnených tesne k čelnému kužeľu (4) stroja, a najmenej tri vodné prstence (7) vodných rozdeľovacích dýz (8) usporiadaných na vystrekovanie clony vodných kvapiek (12) do prúdu (3)...

Zostava teleskopickej strechy so systémom na topenie snehu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20

Dátum: 10.10.2002

Autori: Lauria Alessandro, Lauria Agostino, Lauria Massimiliano

MPK: E04B 7/16, E04D 13/03, E04D 13/035...

Značky: sněhu, zostava, střechy, systémom, topenie, teleskopickej

Text:

...sú polyfunkčné hliníkové profily.1. fungujú ako nosná konštrukcia 2. fungujú ako podvojné vedenie vozíkov na odvodňovanie strechy v systeme MANTT3. fungujú ako odtoková drážka na odvod vody zo strechy systému MANTT 4. fungujú ako vedenie oceľových káblov o priemere 6 mm na umožnenie pohybu systému MANTT dopredu a dozadu (viď body B/R) 5. fungujú ako nosné profily na spojenie profilov MANTT 101/F,MANTT 101/D,MANTT 101/B, 101 B/A, 101 BIB,MANTT...

Zařízení pro odstraňování sněhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255589

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalík Jiří, Hofman Ivo

MPK: E01H 5/06

Značky: sněhu, zařízení, odstraňování

Text:

...válcovitý kertáč proti ěru jeho otáčení a. část je vyúetěne. za válcovitým kartáč na očištěný povrch komunikace.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že nnožňuje zcela. odstranít i vyšší vrstvu sněhu, ktorý je z povrchu komunikace nejprve odhmut odhrnovhací radlioí, potom zbytek odmeten válcovitým ker ~ táčem a jeho případný další zbytek rozpuštěn .postřikem rozanrazo vacím roztokom. Dàlší výhodou je, že zařízení je sestrojenojnko samostatný...

Přípravek k odstraňování námrazy ledu a sněhu s dlouhodobým odmrazovacím a inhibičním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252686

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hezina Jiří, Zika Zdeněk, Leeb Jiří

MPK: C09K 5/00

Značky: účinkem, inhibičním, dlouhodobým, odmrazovacím, odstraňování, námrazy, sněhu, přípravek

Text:

...zinku a kadmia, nttěrové hmoty různých druhů, syntetické hmoty a těsnící materiály, je výběr inhibičních příaad, jež by spolehlivě chránily tak široký sortiment materiálů aniž by u některćho druhu korozi stimulovaly, znacne náročný. Obvykle se k tomu účelu navrhuje sme několika typů inhibitorů, jejichž výběr musí být v zájmu bezpečnosti provozu ošetřované techniky výsledkom rozaúhlých doluhodobých experimentu, a to nejen v přípravku...

Odstraňovač sněhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225695

Dátum: 01.07.1985

Autori: Poláček Jiří, Pospíšil Bedřich

Značky: sněhu, odstraňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odstraňovač sněhu, sestávající z rámu neseného pojezdovou jednotkou, kde sací otvory ventilátoru ústí v čele rámu opatřeného do stran výkyvnými klapkami, vyznačený tím, že rám (1) je opatřen vedením (11) kamene (2) pevně spojeného s pohyblivou částí pracovního válce (5) ustaveného na rámu (1), kde mezi volným koncem klapky (3) a kamenem (2) je vkloubeno ovládací táhlo (4), zatímco kámen (2) je opatřen záchytem (21) odpovídajícím přepravní...