Patenty so značkou «smyčky»

Zapojení pro optickou kontrolu teploty pájecí smyčky transformátorové páječky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265707

Dátum: 14.11.1989

Autor: Larisch Vilém

MPK: G05D 23/19, G05F 1/66

Značky: páječky, optickou, zapojení, teploty, pájecí, smyčky, kontrolu, transformátorové

Text:

...obr. 1 je základní provedení bez nastavitelného odporu. Na obr. 2, 3 a 4 jsou tři varianty zapojení s nastavitel ným odporom.Na obr. l je znázorněné základní zapojení, kde první napájecí svorka je spojena přesvypínač 3 na žárovku 1 a přepínač É. Druhá nápajecí svorka je připojena k prímárním vinutím5 transformátoru l. Terciární vinutí § je propojeno s žárovkou 1 a svým druhým koncom Q je připojena k sekundárnímu vinutí4. Na obr. 2 je navíc...

Zapojení zpětnovazební smyčky pro regulaci proudu a napětí v obou polaritách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264656

Dátum: 14.08.1989

Autor: Hrdlička Lubomír

MPK: G05F 1/10

Značky: zapojení, proudu, zpětnovazební, napětí, polaritách, regulaci, smyčky

Text:

...Z 2 je za účelem získání požadované polarity snímanć veličiny spojen invertující vstup 412 dilerenciálního zesilovače Z 4, jehož výstup Z 42 je spojen se vstupem Z 11 zesilovače proudové odchýlky a zároveň s druhým vstupem 013 řídící veličiny napětí oboustranného omezovače za účelem výkompensování úbytku napětí na snímacím odporu RS.Na obr. 3 je blokové schéma zpětnovazební smyčky podle obr.1 a obr. 2, ve kterém je invertující vstup 2.412...

Zařízení pro vytváření nekonečné smyčky pásového nosiče obrazového nebo zvukového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260622

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stejskal Jaroslav, Míka Bohumil

MPK: G11B 23/22

Značky: signálu, smyčky, zařízení, obrazového, pásového, vytváření, nosiče, nekonečné, zvukového

Text:

...ve střední části talíře, na kruhové uspořádané soustavě kladek a to proti směru vinutí pokračující základní části svitku, navinutého s odstupem a volně ve vícebokém,s výhodou čtyřbokém tvaru na horizontálním talíři. Po navinutí se základního svitku s výhodou čtvercového tvaru dotýka z vnějšku ve středu každé z jeho stran sklopný čep, procházející v talíři upraveným podélným radiálním otvorem. Ke každému ze sklopných čepů je v jeho...

Skřipec s pozvolným rozběhem pro protažení útku nebo zavléknutí volné smyčky útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259677

Dátum: 17.10.1988

Autori: Žižka Pavel, Rydval Miroslav, Zít Jiří

MPK: D03J 5/06

Značky: smyčky, rozběhem, útku, skřipec, zavléknutí, volně, protažení, pozvolným

Text:

...povrch.duti ny válcového tělesa ł musí být zušlechtěn tepelným a mechanickým zpracováním z důvodů dosežení vysoké pevnosti a odolnosti povrchu proti otěru. Vysoké požadavky jsou kledeny ina povrchovou úpravu projektilu gç Müže být použito ložis kových kulíček vytříděuých s přesností 0,001 mm. Předníčást skřípce łł tvoří zvednutá špičke se zechycovacím mechanismem, která sestává ze žebra 1, sloužícího k zachycení útku pomocí pružiny Ž...

Adaptér pro připojení dvoudrátové proudové smyčky k normalizovanému rozhraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 258064

Dátum: 15.07.1988

Autori: Adámek Milan, Kuba Pavel

MPK: G06F 3/06

Značky: rozhraní, připojení, normalizovanému, dvoudrátové, adaptér, smyčky, proudové

Text:

...smyčkyy který je napojen na třetí převodnik ŽE pro zápis. 4Přijimaci odděloveč ł je tvořen prvním ochranným odporem łg, qvazebni diodou jgg a prvním vstupním tranzistorem § 91, které jsounapojeny na vstupní vodič g proudovéHsmyčky,ykde první ochranný odpor łgł je svým druhým koncom spojen se zemi, výstup prvni vazebni diody ggg je spojen a emitorem prvního vstupního transistoru ł 1 Báze prvního vstupnihojtranzistoruĺggl je propojenas...

Pohon otáčivé trysky, zejména pro smyčky sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254788

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kubík Pavel

MPK: B08B 9/12

Značky: trysky, pohon, sudů, otáčivé, smyčky, zejména

Text:

...je v tom, že otáčivá tryeka je spojenes rotorem turbiny, který je opatřen lopatkami. Rotor i spirálovitá skříň maji průměr větší než je průměr plniciho otvoru sudů.výhody vyřešeni pohonu otáčivé trysky spočivají v tom. že navržený pohon je oproti známému mechanickému pohonu jednodušši, méně pracný. a tím ekonomicky výhodnější. Zároveň tryeka s timto pohonem zajišťuje dokonalý ostřik všech míst uvnitř mytého sudu.Přiklad provedení vynálezu...

Zapojení pro uzavření smyčky v přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254433

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vojta Lubomír, Jiránek Miloš, Petrášek Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: přenosu, uzavření, smyčky, zapojení

Text:

...na bázi druhého tranzistoru T 2. Společný bod prvního odporu R 1 a druhého kondenzátoru C 2 přes paralelní kombinací druhého odporu R 2 a prvního kondenzátoru C 1 uzemněn.druhého tranzistoru T 2 je uzemněna přes druhý předpěľový odpor Rp 2 a připojena .ke kladné svorcc U zdroje přes první předpčťový odpor Rpl. Kolektor druhého tranzistoru T 2 je připojen ke kladné svoree U zdroje a jeho emitor je připojen na vstup automatického korektoru B...

Zariadenie pre dvojpolohovú reguláciu veľkosti zásobnej smyčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231381

Dátum: 01.03.1987

Autor: Blaško Silvester

MPK: B21D 43/09

Značky: smyčky, veľkosti, zariadenie, dvojpolohovú, zásobnej, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa týka dvojpolohovej regulácie zásobnej smyčky pásu plechu, ktorá sa tvorí medzi strojmi, pri technologickom spracovaní. Podstatou zariadenia je základné teleso, v ktorom pôsobí tlačná pružina na posuvnú klietku, ktorá na vnútornej strane nesie dva staviteľné dorazy. V priestore posuvnej klietky na základnom telese je upevnený dvojpolohový spínač. Druhú stranu posuvnej klietky ovláda vačka, ktorá je otočne uložená na hriadeli a...

Zapojení příjímače povelů pro dálkové uzavření a rozpojení smyčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233850

Dátum: 01.07.1986

Autori: Konopáč Vladimír, Zigmund Josef, Záruba Josef

MPK: H03K 3/00

Značky: dálkově, prijímače, rozpojení, zapojení, uzavření, smyčky, povelů

Zhrnutie / Anotácia:

K uzavření smyčky se vyšle do vedení n-krát několikabitová povelová skupina přiřazená tomuto opakovači. K rozpojení se tato povelová skupina vyšle (n+m)krát. Je-li přijata správná povelová skupina, impuls na výstupu hradla spouští monostabilní obvod. Je-li pak vyhodnocena další správná povelová skupina, začne je čítač počítat. Podle jejich počtu vyhodnotí příjem povelu pro uzavření nebo rozpojení smyčky. Povelová skupina se vyhodnocuje bit po...

Zapojení vysílače povelů pro dálkové uzavření a rozpojení smyčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233849

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zigmund Josef, Konopáč Vladimír, Oktábec Petr

MPK: H03K 3/00

Značky: uzavření, smyčky, vysílače, rozpojení, zapojení, dálkově, povelů

Zhrnutie / Anotácia:

K uzavření smyčky v opakovači se vyšle do vedení n-krát několikabitová povelová skupina přiřazená tomuto opakovači a po uzavření smyčky (n+m)krát několikabitová kontrolní skupina. K rozpojení smyčky se tato povelová skupina vyšle (n+m)krát a po rozpojení smyčky se vyšle n-krát kontrolní skupina. Povelová a kontrolní skupina má stejný počet bitů, který čítá první čítač. Druhý čítač čítá vždy n a (n+m) skupin.

Zapojení synchronizované fázové smyčky v zařízeních systémů s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 216785

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novák Jiří, Tauš Viktor, Smrčina Jiří

Značky: kódovou, systému, zařízeních, modulací, zapojení, pulsně, synchronizované, smyčky, fázové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém synchronizace oscilátoru vnějším taktovým signálem, případně taktovým signálem odvozeným, z přicházejícího kódového signálu. Vstupní digitální synchronizační signál je přiveden na vstup vstupního děliče kmitočtu, z jehož výstupu je signál přiveden na první vstup fázového komparátoru.Z výstupu fázového komparátoru je signál přiveden na vstup oddělovacího a budicího obvodu s otevřeným kolektorovým výstupem,odkud je signál...

Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213744

Dátum: 01.04.1984

Autori: Pokorný František, Weinfurt Václav

Značky: smyčky, sytou, regulace, elektronické, turbin, páru, zapojení, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru, sestávající z korektoru tlaku, alespoň jednoho spínače a jednoho přepínače, z logického členu a z tlakového analyzátoru vyznačené tím, že k výstupu (50) tlakového analyzátoru (5) je připojen vstup (10) korektoru (1) tlaku, jehož výstup (11) je připojen ke spínači (2), jehož kontakt (13) je spojen s prvním součtovým členem (6) smyčky regulace výkonu, kdežto spínač (2) je...