Patenty so značkou «směšovač»

Průtokový směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 268517

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bartnik Mieczyslaw, Miczek Ludwik, Saternus Antoni

MPK: B01F 13/10

Značky: průtokový, směšovač

Text:

...kontrolní člen výtoku. V dolní části krycí stěnyHřídel, procházející homogenizační komorou e fluidizsční komorou, má v místech průchodu malými a velkými kryoími stěnami těsnění vodou. Hřídel dávkovacího přivaděčo, pomnlubčžnáho míohadln ve vlhčioí komořa a pracovní hřídel v homogenizační n fluidizuční komore mají samostatné hnaoí ústrojí.Príklad provedení předmětu vyndlezu Je znázorněn vs výkresoch.Směšovač má ddvkovncí přivaděč L, vlhčlcí...

Kruhový vyvážený širokopásmový směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 265970

Dátum: 14.11.1989

Autori: Macháček Milan, Kvapil Vladimír

MPK: H03B 21/01

Značky: kruhový, širokopásmový, směšovač, vyvážený

Text:

...izolace mezi vstupy a výstupem jsou srovnatelné se směšovači nejvyšší kvalitatívní třídy, určenými pro měřĺcí účely a V oblasti směšovaoích ztrát je dosahováno hodnot dokonce nižších. Zemnící pásek dokonale uzemňuje všechny místa propojená na zemní potenciál a zabraňuje tím vzniku parazitních vazeb mezi vstupya výstupem. Společným účinkem uspořádání jednotlivých dílů směšovače je dosažení vysokých technických parametrů V celém...

Dynamický směšovač tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265171

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sedliský Otakar, Skřipský Petr

MPK: B01F 3/00

Značky: směšovač, dynamický, tekutin

Text:

...tekutiny 52. která má být co nejmenší.Pro objasnění funkce dynamického směšovače tekutín podle vynálézu je nutno uvést několik fyzikálních závislostí. Průtokem množství gl tekutiny gl vzniká na normalizované cloně 3 tlakový rozdíl mezi statickým tlakem E 1 tekutiny před clonou 3 a tlakem 32 za clonou 3, přičemž g 1 g 2, podle vztahuQ 1, kde K 1 je konstantou, když pro daný případ je známa hustota pl tekutiny ul, plocha jí clony Q a...

Dynamický směšovač tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265170

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sedliský Otakar, Skřipský Petr

MPK: B01F 3/00

Značky: dynamický, směšovač, tekutin

Text:

...statický tlak 31 tekutiny ml před clonou 3 větší odběrová komora A druhého odběru je zvětšena a připojena k přívodnímu potrubí 5 druhé směšovací tekutiny gz. Tím se stává tato druhá odběrová komora 3, která je opatřena druhým čidlem 2 a slouží původně ke snímání statického tlaku 32 za clonu Q, komorou prütočnou, kterou může, za určitých podmínek dále popsaných protékat tekutina gz známou plochou gz odběru, do potrubí lg s průtokem tekutiny nl....

Směšovač sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260981

Dátum: 12.01.1989

Autori: Titov Michail, Paroňan Vladimir, Tatevosjan Ruben, Šmidt Aron, Čubinidze Boris, Vasiljev Nikolaj

MPK: B01F 7/16

Značky: materiálů, směšovač, sypkých

Text:

...B nne mnexonmx nnraweneü c ueurpansuumn mnexawn 309 x npnnonou or 3 neKTp 0 nBnraTenn 31, a raxme a une npyroro mőoro rana nurareneň Hanőonee noxonmnx nnn xamoro KOHKDGTHOPO nnrpenuenra, osnpyeuoro B CMECL. bHpu oueub sucoxux-rpeôoaannnx K xaqecrsy cuecu Bosmoxua YCTaHOBK 8 npamammnxcs poropoa 16 n na nan ôonbmee Konuqecrno àpycoa, npu svou nőàuomuo H qepenonanue xonnqécrna orcexoa xenoôon no npycau.Boanomna wanna (mur. 7) ycrauoaxa Mexy...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 256219

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macháč Ivan, Šír Jiří, Lecjaks Zdeněk

MPK: B01F 5/06

Značky: směšovač, staticky

Text:

...tekutin uplatňuji všechny mechanismy směšování. Výhodou statického směšovače podle výnálezu je tedy přiměřená jeho délka, nízká tlaková ztráta a poměrně nízká pracnost. Volba materiálu je podminěna agresivitou prostředí a při správné volbě je jejich údržba minimální.Funkci statického směšovače podle vynálezu lze ovlivňovat i volbou úhlu, který svírají eliptické plochy náběhové a koncové části a plochy zalomených obdélníků střední části s...

Směšovač kapalina – plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 246731

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nestrojil Ladislav, Eech Miloslav

MPK: B01F 5/02

Značky: směšovač, kapalina

Text:

...To může být výhodné zvláště v případech, kdy přisávané kapaliny je podstatně méně a jiného druhu než kapaliny proudící hlavní mezikruhovon kapalinovou tryskou. Takové uspořádání může nahradit mnohdy složité dávkovací zařízení.Zařízení podle vynálezu přitom zůstává velmi malé a výrobně jednoduché.Zařízení podle vynálezu i jeho funkce v různých variantách provedení je vysvětlena na následujících obrázcích, kde znázornujeobrázek 1 zařízení,...

Směšovač kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246709

Dátum: 15.12.1987

Autor: Švastová Alena

MPK: B01F 13/02

Značky: plynů, kapaliny, směšovač

Text:

...ukončením prstencové mezistěny se plyn dostává. do proudu přiváděné kapaliny a je jí strháván dolů středem směšovače do odběru proplyněne kapaliny V dolní části směšovače. Prstencová mezistěna je připevnělía k pevné části směšovačea může být vytvořena i prodloužením přívodu do směšovače a opatřena otvory, ktere tak vytvoří horní ukončení prstencové mezistěny. Pro některé případy může být prstencová mezistěna připevněna k rotační ose...

Statický směšovač pro směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251891

Dátum: 13.08.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Král Jan, Rybín Miroslav, Kára Jan

MPK: B01F 5/02

Značky: směšovač, směšování, tekutin, staticky

Text:

...pravoúhléhou nehotobecně podlouhlého průřezuvmůže mítmenší roizměr -průřezu, výšku-jen .několikamožno jednoduše vyrobit napříkladąvybrou-xwrtšením nebo vyfrézovärním jen velmi mělké udrážky do jediné nebio obou polovin tělesa trysky. Obě poloviny tělesa trysky je Intoižno velmi snadno od sebe odtdělit a trysku tak vyčistlt. Nastavením úhlu, který spolu svírají osy trysek, je možno ouvlivňooat homogenitu směsi kłapualín, kiapalrn a plynů...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 237383

Dátum: 01.08.1987

Autori: Hác Jaroslav, Dolejš Václav

MPK: B01F 5/00

Značky: staticky, směšovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického směšovače šroubového, který sestává ze dvou šroubovitě uspořádaných plochých pásů s opačným směrem rotace a trubky nebo tyče, která je umístěna v ose pláště směšovače, přičemž vnitřní šroubovitý pás je pevně navinut na vnitřní trubce nebo tyči a vnější pás přiléhá k vnitřní stěně pláště. Vnitřní a vnější šroubovitě uspořádané ploché pásy jsou pevně spojeny. Je výhodné, aby pracovní prostory vymezené oběma šroubovitě...

Směšovač spalovacích médií plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250106

Dátum: 15.04.1987

Autori: Širhal Heřman, Špunda Petr

MPK: F23D 14/20

Značky: směšovač, plynových, médií, spalovacích, hořáku

Text:

...Vnitřní plocha palivové komory je opptřena třetím a čtvrtým otvorem, které jsou vytvořeny alespoň ve dv-ou nąvzájem kolmých rovínách. Dále je vhodné, jsou-li na vnitřní ploše vzduchové komory vytvořény střídavě roviny opatřené otvory s tangenciálními a dostřednými osami.Směšovač podle vynálezu, který je možno použít pro různé lí-ořáky s nůznými zapąllcąvącímł kanály se vyznačuje stabilním hoření-in zvláště, glři použití paliva s nízkou...

Směšovač, zvláště pro vznětové motory poháněné dvojím palivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249435

Dátum: 12.03.1987

Autori: Perník Vít, Nodrchal Miloslav

MPK: F02M 21/04, F02D 19/12, F02D 19/02...

Značky: zvláště, poháněné, palivem, motory, směšovač, dvojím, vznětové

Text:

...21 propojeno s podtlekovou oblastí dífuzoru 2. Podtlaková oblast difuzoru 3 je propojena spojovacími otvory 2-s vnitřní dutinou 1 difuzoru Z, do které ústí přívodní potrubí 2, kte rým je přiváděno plynné palivo.4 V přivodním potrubí 2 je uspořádána tryska 1, do které zasahuje odměrná jehla §, vedená v tělese § podtlakového servomotoru 12. Podtlakový servomotor 12 je kluzně uložen ve vodícím pouzdru 2 uapořádaném v přívodním potrubí 2 a...

Směšovač, zvláště pro vznětové motory poháněné dvojím palivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248525

Dátum: 12.02.1987

Autori: Perník Vít, Nadrchal Miloslav

MPK: F02M 21/00, F02D 19/02

Značky: vznětové, směšovač, palivem, dvojím, motory, poháněné, zvláště

Text:

...režimech motoru a při dosaženímaximálních přípustných otáček účinným způsobem omezŕ množství plynnáho paliva, aby nedošlo k jejich prekročení. Konstrukce směšovače má být jednoduchá, odolná proti vibracím a nezávislá na umístění regulátoru tlaku plynného paliva a vstřikovacíholčerpadla.Podstata směšovače podle vynálezu spočívá v tom, že do přívodního potrubí paliva Ústí přes omezovací ventil vzdu~ chové potrubí, přičemž omezovací ventil je...

Směšovač kapalina-plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 248423

Dátum: 12.02.1987

Autori: Svoboda Petr, Masák Vladimír

MPK: B01F 5/02

Značky: směšovač, kapalina-plyn

Text:

...obr. 13. - zařízení se dvěmi štěrbinovymi kapalinovými trys kami, třemí přívody plynu a dvěmi rezonatory sche-3 maticky v oeovém řezu, 248 423 obr 1 L - totéž zařízení v řezu A-A, přičemž zařízení je souměrné podle středového prívodu plynu,obr. Z - zařízení rovněž v osovém řezu s třemí rezonátory,souměrné podle stredové štěrbinové kapalinové trysky, velikost rezonátorů je různé, směšovací komora. obsahuje otvory, obr. 3 - pohled ze spoda...

Proudový směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 233162

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dostalík Jiří, Tomšej Zdeněk

MPK: B01D 47/06

Značky: směšovač, proudový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proudového směšovače pro vypírání mechanických částic za sucha lepivých a vodou těžko smáčitelných z proudu plynu vypírací kapalinou. Podstatou vynálezu je, že těleso proudového směšovače tvaru válce je postupně sestaveno z tlakové komory, směšovací komory a směšovacího kanálu. Přitom do tlakové komory je napojen přívod vypírací kapaliny, do směšovací komory je zaústěn vstupní kanál odpadního plynu mezi tlakovou komoru a...

Směšovač s proměnným difuzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227990

Dátum: 15.04.1986

Autori: Nadrchal Miloslav, Perník Vít

Značky: difuzorem, proměnným, směšovač

Zhrnutie / Anotácia:

Směšovač s proměnným difuzorem obsahující těleso směšovače, k němuž je připevněno těleso škrticí klapky, pevnou část difuzoru uloženou v tělese směšovače, pohyblivou část difuzoru a odměrné zařízení pro odměřování množství paliva do motoru, vyznačený tím, že s pohyblivou částí (7) difuzoru je na jeho spodní straně ve smyslu proudění vzduchu spojena sekundární regulační jehla (15) a v oblasti podtlaku pod pohyblivou částí (7) difuzoru je...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 222813

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novák Václav, Kvasnička Miroslav

Značky: staticky, směšovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického směšovače ke směšování tekutin v potrubí, pro dispergaci vzájemně mísitelných kapalin, pro dispergaci plynu do kapaliny, intenzifikaci přestupu tepla při proudění vazkých kapalin a podobně. Uvedené zařízení sestává ze statického směšovače, uloženého v potrubí. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořen nejméně dvěma souosými kuželovými tělesy, v nichž jsou vytvořeny lamely a mezery, kde vrchol každého kuželového tělesa...