Patenty so značkou «směsné»

Způsob přípravy prekurzorů pro směsné oxidy kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269734

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zapletal Vladimír, Hanslík Tomáš, Nižňanský Daniel

MPK: C01F 11/02

Značky: prekurzorů, směsné, přípravy, způsob, oxidy, kovů

Text:

...prekurzorů. Kromě toho jeví nepríznivá redukční účinky a ztěžují oxidaci finálních produktů, která je někdy kritickým krokem syntézy, napr. u vysokoteplotních supravodivých oxidů.Bylo dále zjištěno, že príznivý účinek dosažený zvýšením hodnoty pH reakcní směsi se objevuja 1 tehdy, jestliže v takové směsi dojde ještě pred počátkem rozkladu aniontů k hydrolytickému vyloućení hydroxidu a/nebo hydratovaného oxidu či bazické soli jednoho nebo...

Kontinuální způsob přípravy směsné pasty na bázi solí sulfokyselin a mýdel mastných kyselin pro výrobu práškových detergentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262986

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpka Vladimír, Auerswald Bohumil, Kepl Jiří, Novák Václav, Lopata Václav, Haumer Jaroslav, Bendl Vratislav

MPK: C11D 1/37

Značky: pasty, bázi, směsné, solí, mastných, kontinuální, mýdel, detergentů, kyselin, výrobu, způsob, sulfokyselin, přípravy, práškových

Text:

...neutralizace v uząvřené soustavě bez přístupu vzduchu má pak za následok získání sněsné aktivní látky o nižší viskozitě a hustntě v porovnání e klasickými postupy neutralizace. V důsledku postupného přívodu jednotlivých typů sulfokyselin a mastných kyselín do vodného roztoku elkálie je také dnsaženo takového rozložení uvolňovaného reakčního tepla, že není třeba reakční eměs chladit..N . 262 988 Způsob přioravy směsné pasty podle vynálezu...

Směsné azokondenzační pigmenty žlutých odstínů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257028

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dobrovolný Jan, Bartošek Jan

MPK: C09B 43/136

Značky: pigmenty, výroby, odstínů, jejich, azokondenzační, způsob, směsné, žlutých

Text:

...směsi nitrolátek. Směs 2-toluidinu 4-toluidinu a 3-toluidinu v poměru cca 60364, získaná z toluenu nitrací a redukcí směsi nitrotoluenů. směs 2-karbetoxyanilinu,3-karbmetoxyanilinu a 4-karbetoxanilinu v poměru 286 B 4, připravená nitrací a redukcí benzoanu etylnatého. Směs 2-acetaminoanilinu a 4-acetaminoanilinu v poměru 3070 připravená nitrací acetanilidu v prostředí kyseliny octové a redukcí směsi nitrolátek, případně směs stejných látek V...

Směsné barvivo pro univerzální barvení za nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 255571

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kryštůfek Jiří

MPK: D06P 1/62

Značky: nízkých, teplot, univerzální, barvivo, barvení, směsné

Text:

...ee enčenýn barvivem obarví na světle odetíny. Optinální složení eměsového barvive tvoří 1 - 3 hmotnoetní díly pŕímého barvivn e 0,5 - 1,5 hnotnoetních dílů kyeeláho bervive a/nebo 0,5 - 1,5 hnotnoetníoh dílů dieperzního barvíve.Přídsvek laurylsulfátu sodného do směsi bsrviv překva pivě zvyšuje sytost vybarvení textilních vláken při teplo tách 35 až 45 °C, zvyšuje bervicí účinek s zlepšuje konečně stálostiuvybervení na použitslnou...

Směsné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252571

Dátum: 17.09.1987

Autori: Procházka Miloslav, Pytelka Jindřich

MPK: C04B 18/04

Značky: směsné, pojivo

Text:

...fosfosádrcvce a vápna pro zpevňováni podkladnich vrstev vozovek pozemních komunikací podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že sestává ze suchého popilku z elektrostatických odlučovačů,odpadního fosfosádrovce a karbidového vápna ve vzájemném hmotnostním poměru 3 až 101 až 322,5 až 4. Směsné pojivo je určeno použit v množství 25 až 50 hmotnosti směsi pro podkladni vrstvy.Výhoda směsného pojiva podle vynálezu spočíva v tom, že při...

Směsné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252570

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pytelka Jindřich, Procházka Miloslav

MPK: C04B 18/04

Značky: pojivo, směsné

Text:

...fosfosádrovce a čistého vápna ve vzájemnám váhovém poměru 5 až 12,51,5 až 22,5 až 3. Směsné pojivo je možno použít V množství 30 až 60 hmotnosti směsi pro podkladní vrstvy.Výhoda směsného pojiva podle vynálezu spočíva v tom, že při daném složení dosahuje směsné pojivo nejen vyšším využitím pucolánové aktivity pcpílků stejné účinnosti jako příslušné množství klasického pojiva, jako cementu a vápna, ale převážně využívá i...

Směsné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252569

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pytelka Jindřich, Procházka Miloslav

MPK: C04B 18/04

Značky: pojivo, směsné

Text:

...vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že sestává ze suchého popilku z elektrostatických odlučovačü,odpadního fosfosádrovce a hydrátu vápenatého ve vzájemném hmotnostním poměru 6 až 101,5 až 22 až 3. směsné pojivo je možno použít v množství 20 až 30 S hmotnosti směsi pro podkladmi vrstvy.Výhoda směsného pojíva podle vynálezu spočívá v tom, že při daném složení dosahuje směsné pojivo nejen vyšším využitím pucolánové aktivity popílkú stejné...

Směsné barvivo pro barvení a potisk syntetických textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236048

Dátum: 01.02.1987

Autori: Přikryl Josef, Budíková Jana, Růžička Karel, Kudrnová Taťána

Značky: textilních, směsné, barvení, potisk, materiálů, syntetických, barvivo

Zhrnutie / Anotácia:

Směsné azobarvivo pro barvení syntetických textilních materiálů a potisk syntetických textilních materiálů kde X znamená COOCH3 a COOC2H5 se připraví tak, že jako diazotační komponenta je použito směsi etyl a metylesteru kyseliny p-aminobenzoové v molárním poměru 2 : 1 až 1 : 2. Barvivo je aplikačně použitelné pro barvení polyesterových, polyamidových, acetátových a triacetátových textilních materiálů klasickými postupy a pro barveni těchto...

Směsné pojivo pro slévárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 247931

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šíma Čestmír, Doležal Jaroslav, Mikšová Filomena, Jahelka Jaroslav

MPK: C08L 61/24

Značky: směsné, pojivo, účely, slévárenské

Text:

...jader i odlitků a tím snížení zmetkovitosti. Zmetky z titulu bublin v průměru 2,6 vztaženo na čistou výrobu odlitků.Pojivo dle vynálezu je možno použít k přípravě směsi vytvrzovaných V horkém jaderníku,sušením, tepelným rázem a teplým vzduchem. Pojivo dle vynálezu lze 5 výhodou využít přivýrobě jader eušením určených pro lehké až středně těžké odlitky ze šedé litiny.Pojivo je možno vytvrdit pouze teplem. Ke zkrácení vytvrzovacích...

Způsob přípravy kysličníku hlinitého ze směsné sraženiny hydroxidu hlinitého a síranu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236977

Dátum: 01.10.1986

Autori: Tvrdek Jiří, Urbánek Ludvík, Matoušek Pavel, Charvát Jiří

MPK: C01F 7/30

Značky: kysličníku, síranu, přípravy, sraženiny, hlinitého, způsob, vápenatého, směsné, hydroxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je příprava kysličníku hlinitého ze směsné sraženiny hydroxidu hlinitého a síranu vápenatého. Uvedeného účelu se dosáhne loužením směsné sraženiny roztokem kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 35 až 450 kg.m-3 . Získá se roztok chloridu hlinitého a po oddělení od pevné fáze síranu vápenatého se zkoncentrováním vylučuje krystalický chlorid hlinitý. Jeho tepelným rozkladem při teplotě 100 až 300°C vzniká kysličník hlinitý. Plynné...

Uhlovodíková směs pro směsné přenašeče na bázi tetrahydronaftalenu a naftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233003

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kryštůfek Jiří, Novrocíková Marta, Novrocík Jan

MPK: D06P 3/52

Značky: tetrahydronaftalenu, přenašeče, uhlovodíková, směs, naftalenu, bázi, směsné

Zhrnutie / Anotácia:

Uhlovodíková směs pro směsné přenašeče, zejména pro směsné přenašeče k barvení polyesterových vláken nebo jejich směsí s přírodními vlákny, tvořená hmotnostně 74 až 86 % tetrahydronaftalenu, s výhodou 74 % tetrahydronaftalenu, 10 až 22 % naftalenu, s výhodou 21 % naftalenu a 3,5 až 4,5 % izomerních metyltetrahydronaftalenů.

Směsné pigmenty pro barvení plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 219845

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šťastný Ladislav, Nečas Miroslav

Značky: směsné, barvení, plastických, pigmenty

Zhrnutie / Anotácia:

Směsné pigmenty pro barvení plastických hmot jako polyvinylchlorid, polystyren, polyetylén, polypropylen apod. Pigmenty obsahují hmotnostně 5 až 85 % pigmentu, 14 až 70 % uhličitanu vápenatého a 5 až 65 % monokarboxylové alifatické kyseliny o počtu uhlíků 10 až 26.

Způsob stanovení obsahu trijod-thyroninu v tekutinách, například v krevním séru a směsné činidlo k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217962

Dátum: 15.01.1985

Autori: Baroncelli Vittorio, Renzi Pierluigi

Značky: například, provádění, krevním, činidlo, tekutinách, směsné, stanovení, séru, trijod-thyroninu, způsob, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení trijod-thyroninu v tekutinách, například v séru z lidské krve, jakož i přípravku k tomuto účelu, který obsahuje trijod-thyronin jako takový a enzym, který je vázán kovalentně na trijodthyronin. Způsob spočívá v odstranění trijod-thyroninu ze vzorku hodnoceného séra pomocí nesolubilizované anti-T3-protilátky a v působení senzibilizovaným enzymem na takto získaný zbytek tímto senzibilizovaným enzymem je látka...

Směsné pojivo, zejména pro netkané textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218237

Dátum: 15.02.1982

Autori: Nekula Antonín, Svoboda Ladislav, Preclík Bohuslav, Tér Zdeněk, Kodet Josef

Značky: zejména, směsné, textilie, netkané, pojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Směsné pojivo je určeno zejména pro výrobu netkaných textilií. Obsahuje na 100 až 200 hmotnostních dílů 35 až 50% vodné disperze syntetického polymeru 300 až 500 hmotnostních dílů 7 až 12% vodného roztoku škrobu modifikovaného oxidací chlornanem alkalického kovu v prostředí o hodnotě pH 8 až 9, o zdánlivé viskozitě 25% vodného roztoku 40 až 130 mPa.s při 50 °C a hodnotě pH 6 až 7 a 300 až 600 hmotnostních dílů vody.