Patenty so značkou «slunečního»

Umělý zdroj slunečního záření s UV filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265765

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dzielava Michal, Masár Jozef

MPK: A61L 9/20

Značky: záření, slunečního, zdroj, umělý, filtrem

Text:

...UV filtr je uložen ve tvarových pružinách za záchytnými výstupky.Výhodou umělého zdroje slunečního záření podle vynálezu je snadná montáž i případné demontáž spočívající v tom, že při vkládání UV filtru před vysokotlakou rtuřovou výbojku UV filtr uchopíme, jeho Spodní okraj dotlačíme k tverové pružině směrem ke vně vyhnuté h podpěře a mírným tlakem na vrchní části UV filtru ji zetlačime päs záchytný výstupek horní tvarové pružiny....

Fasáda pro řízené využití slunečního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 246359

Dátum: 01.08.1988

Autori: Boeek Otakar, Pokorný Rudolf

MPK: F24J 2/42, F24J 2/14

Značky: slunečního, tepla, fasáda, řízené, využití

Text:

...efekt. Absorbční vrstva je nanesena na izolační des 248 359ce, která se vzduchovým meziprostorem a vnitřní stěnou tvoří vlastně plášť budovy. Vnitřní prostor budovy je s absorbčním prostorem spojen nahoře a dole průduchy pro proudění teplého vzduchu. Nevýhodou řešení je opět netradiční tvarování fasády,což vede ke zvýšení nákladů. Nevýhodou je zde opět znečiščování vnitřku kolektorů a chybějící akumulace tepla. Navíc oba předchozí...

Zapojení směrové sondy slunečního záření pro ochranu solárního kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245636

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pospíšil František

MPK: F16P 7/00

Značky: zapojení, ochranu, kolektoru, solárního, smerove, slunečního, sondy, záření

Text:

...a druhá dvojice k ovládání vertikálního pohybu solázního kolektoru, je svými výstupy připojena ke komparátoru É s výhodoucperačními zesi~ lovači s klopným obvodem nebo komparátcrem TTL, přičemž výstup komparátoru g je připojen k obvodům lg pohonu solárního kolektoru.Další optoelektronické čidlo 1 je připojeno paralelně k jednomu z dvojice optoelektronických čidel 3. a to přes spínací člen 1, na jazýčkové relé. Ovládací vstup spínacího...

Zapojení optoelektronické sondy slunečního záření solárního kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244638

Dátum: 14.10.1987

Autor: Etheridge Richard Henr

MPK: F24J 2/40

Značky: kolektoru, slunečního, sondy, solárního, optoelektronické, zapojení, záření

Text:

...potřebné k pohonu kolektoru e zamezení nesprávneho nesměrováni kolektoru.Na přiloženém výkresu je schematicky blokově znázorněno jedno příklsdné provedení zapojení optoelektronícké sondy slunečního záření kolektoru podle vynálezu.Směrovi sonda 3 solárního kolektoru není kreslena s alespoň dvěma optoelektronickými čídly 1, jejichž jedne dvojice slouží pro ovládání horizontálního pohybu solárního kolektoru a druhé dvojice pro ovládání...

Zařízení pro ohřev kapaliny pomocí slunečního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 250054

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hemzal Boleslav, Šik Vladislav

MPK: F24J 2/42

Značky: zařízení, pomocí, ohrev, kapaliny, slunečního, záření

Text:

...zásobníku 5 a jednak s jedním vývodem přetlakového ventilu 22, jehož druhý vývod je spnjen s jedním VÝVOÓGTD zpětného ventilu 23, jehož druhý vývod je spojen s rozvodem vody. Sluneční kolelttor 1 je dále spojen s natáčecím zařízením 29, které je také spojene s převodníkem 4 řídicích signálů pohonů, který je jednak spojen s havarijním koncovým spínačem 13 horizontálním a havarijníín koncovým spínačem 14 vertikálním, jednak se...

Způsob vytváření povlaku z práškového plastu na povrchu absorbéru slunečního kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233628

Dátum: 01.03.1987

Autori: Denk Karel, Zajíček Karel, Chvátal Antonín, Svoboda Miroslav

MPK: F24J 3/02

Značky: povrchu, způsob, absorbéru, povlaků, vytváření, práškového, slunečního, kolektoru, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob náleží do oboru povrchových úprav kovů a řeší vytvoření povlaku na povrchu absorbéru slunečního kolektoru, který by měl dostatečnou protikorozní odolnost a současně zabezpečoval vysokou účinnost kolektoru. Podle vynálezu se toho dosáhne nanesením na povrch absorbéru, v elektrickém poli vysokého napětí, popřípadě s využitím triboelektrického efektu, vrstvy práškového plastu opatřené tmavým pigmentem tak, že se pigment buď vpraví do hmoty...

Nádrž pro akumulaci slunečního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228757

Dátum: 15.04.1986

Autori: Škaloud Jan, Doležílek Bohumil

MPK: F24J 3/02

Značky: slunečního, tepla, akumulaci, nádrž

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž pro akumulaci slunečního tepla je určena k dlouhodobé akumulaci tepla získaného ze slunečních kolektorů a umožňuje využití tohoto tepla v topném období. Nádrž tvoří plastový vak, spočívající na vrstvě izolačních tvárnic. Vak je obklopen válcovou vrstvou obvodových tepelně izolačních tvárníc a shora je krytý lehkými izolačními rohožemi. Nádrž je uzavřena plovoucím uzávěrem, který je v límci vaku. Plastový vak získá definitivní tvar až po...

Absorpční soustava pro využití slunečního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228051

Dátum: 15.02.1986

Autor: Malík Miloš

Značky: tepla, slunečního, soustava, absorpční, využití

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpční soustava pro využití slunečního tepla absorpčním kolektorem tvořeným izolační skříní s vestavěnými trubkami pro ohřev pracovního média, vyznačená tím, že na zadní stěně kolektoru je příčně umístěna absorpční nádoba (3), která je napojena na horní část kolektoru spojovací trubkou (4) a odvzdušněním (5) a na spodní část kolektoru sestupnou trubkou (6), a že je vedeno z horní části kolektoru (9) s vratné potrubí (8) z výměníku tepla (9)...

Simulátor slunečního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 221144

Dátum: 15.01.1986

Autori: Toušek Jiří, Kuzník Jan

Značky: slunečního, simulátor, záření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká simulátoru slunečního záření, jehož spektrální složení se shoduje se slunečním zářením zvoleného standardního průběhu, zejména jde-li o záření mimo zemskou atmosféru nebo po průchodu jednou nebo dvěma vrstvami zemské atmosféry. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořen zdrojem záření, proti němuž je umístěn kondenzor, který soustřeďuje světlo výbojky na štěrbinu. Křemenná čočka, hranol realizují spektrální rozklad a...

Kolektor slunečního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 225508

Dátum: 01.12.1984

Autori: Nábělek Bohumil, Malý Miroslav

Značky: záření, slunečního, kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektor slunečního záření s koncentrátorem na bási lomu paprsků, obsahující absorbér soustředěného slunečního záření a nejméně jeden plošný absorbér zářivé energie, který je do okruhu teplonosného media předřazen absorbéru soustředěného slunečního záření, přičemž plošný absorbér zářivé energie je uspořádán podél vnitřních ploch obvodových stěn ochranné skříně kolektoru, vyznačující se tím, že plošný absorbér (6) zářivé energie tvoří alespoň...

Koncentrační kolektor slunečního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 224171

Dátum: 01.07.1984

Autori: Nábělek Bohumil, Jaška Karel, Hajfler Jaroslav, Černý Jaroslav, Malý Miroslav

Značky: kolektor, záření, koncentrační, slunečního

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrační kolektor slunečního záření s lineární Tresnelovou čočkou soustřeďující sluneční záření na absorbér o účinné délce odpovídající účinné délce této čočky, vyznačující se tím, že absorbér /2/ je uložen přestavitelně posuvně podél roviny /3/ kolmé k lineární Fresnelově čočce /1/ a obsahující její fokální přímku /5/, přičemž řídicí křivkou posuvného uložení je kružnice /k/ se středem /S/ ležícím mezi lineární Fresnelovou čočkou /1/ a...