Patenty so značkou «slučky»

Zapojenie na elektrický ohrev trakčného vedenia a spôsob vytvorenia skratovej slučky a riadenia elektrického ohrevu trakčného vedenia využívajúci toto zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7108

Dátum: 05.05.2015

Autor: Čupka Dušan

MPK: B60M 3/04

Značky: využívajúci, ohřevu, elektricky, spôsob, elektrického, vedenia, vytvorenia, riadenia, zapojenie, slučky, trakčného, ohrev, skratovej

Text:

...acej stanice sprostredkovaný režim ohrevu trakčného vedenia, pričom po prijatí povelu na zavedenie elektrického ohrevu trakčného vedenia digitálne nadprúdové ochrany aktivujú nadprúdové chránenie zodpovedajúce vypočítanému prúdu skratovej slučky a potlačia nastavenie nadprúdovej ochrannej funkcie platné pre normálnu prevádzku.Je výhodné, ak po vytvorení skratovej slučky elektrického ohrevu trakčného vedenia lokálne riadiace systémy...

Slučky MPLS ciest v prenosovej úrovni pre bezspojovo smerované MPLS dátové siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18831

Dátum: 19.02.2011

Autori: Groffmann Maic, Horneffer Martin, Geib Rüdiger

MPK: H04L 12/26, H04L 12/721, H04L 12/24...

Značky: datové, úrovní, ciest, bezspojovo, siete, smerované, prenosovej, slučky

Text:

...a MPLS EDGE router(okrajový smerovač) využívaný s rovnakým významom. S predloženým vynálezom môže byť zahrnutý ľubovoľný počet EDGE routrov (okrajových smerovačov) na prenosovej cesta meracieho paketu, v takzvaných meracích slučkách. Navyše k tomu nie je potrebné vykonávať,alebo len nepatrné, konñgurácie na súčasných EDGE routroch (okrajových smerovačoch). Navyše sa počas merania podľa predloženého vynálezu nemusí opustiť prenosová...

Spôsob dekontaminácie kvapalného rádioaktívneho odpadu s obsahom jedného alebo niekoľkých chemických rádioaktívnych prvkov extrakciou pevnej látky z kvapaliny pôsobením recyklačnej slučky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10133

Dátum: 17.02.2009

Autori: Plasari Edouard, Pacary Vincent, Barre Yves

MPK: G21C 19/46, G21F 9/16, G21F 9/12...

Značky: látky, extrakciou, jedného, recyklačnej, prvkov, pevnej, pôsobením, spôsob, obsahom, rádioaktívneho, chemických, rádioaktívnych, kvapaliny, kvapalného, odpadů, dekontaminácie, slučky, niekoľkých

Text:

...sa získa suspenzia pevných častíc, ktorá zachytila prvky, ktoré sa majú vylúčiť a boli pôvodne prítomnév kvapalnom odpade. Konečný výsledok úpravy teda spočívaV uskutočnení etapy separácie kvapaliny a pevnej látky a to obvykle V dekantačnej nádobe. Uskutoćnenie tejto etapy Inôže byť uľahčene koagulačným a/alebo flokulačným činidlom. získaná pevná fáza na konci tejto etapy separácie (zvaná v tomto štádiu kalom) sa považuje za konečný odpad a...

Multivalentné imunoglobulíny modifikované v oblasti štrukturálnej slučky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18858

Dátum: 26.06.2007

Autori: Rüker Florian, Himmler Gottfried, Wozniak-knopp Gordana

MPK: C07K 16/46, C07K 16/28, C07K 16/00...

Značky: slučky, imunoglobulíny, multivalentné, modifikované, oblastí, štrukturálnej

Text:

...reťazca varíabilnej domény.Slučky, ktoré nie sú CDR-slučkami v natívnom imunoglobulíne, alebo nie sú súčasťou antigén viažuceho žliabku ako je určené CDR slučkami, nemajú antigénovú väzbu alebo epitop viažucu špeciñckosť, ale prispievajú k správnemu zbaleniu celej molekuly imunoglobulínu a/alebo jej efektora alebo k ďalším funkciám, a sú preto nazvané štrukturálnymi slučkami na účely tohtovynálezu. Dokumenty z doterajšieho stavu techniky...

Spôsob signalizovania uzavretej slučky pre riadenie viacerých vysielacích lúčov a zodpovedajúco prispôsobených vysielacích / prijímacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12503

Dátum: 21.10.2005

Autor: Hottinen Ari

MPK: H04B 7/06

Značky: riadenie, slučky, prijímacích, prispôsobených, signalizovania, uzavretej, viacerých, vysielacích, lúčov, zodpovedajúco, zariadení, spôsob

Text:

...odvodzovaní spätno - väzobných informácií.0015 Preto vyššie opísané koncepcie sú pravdepodobne ovplyvnené chybami, ktoré môžu nastať alebo sa zaviesť do spätno - väzobných riadiacich informácií počas prenosu, čiže degradujú charakteristiku vysielania diverzity alebo M|M 0. Taktiež spätno - väzobná vysielacia cesta stálespotrebúva značné množstvo vysielaclch zdrojov a kapacity. 0016 Všeobecný stav techniky je známy napriklad z dokumentu W 0...

Zapojenie na automatické snímanie stavu účastníckej slučky a tarifných impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278306

Dátum: 12.01.1995

Autor: Col Karel

MPK: H04M 15/10, H04M 15/08

Značky: stavu, slučky, tarifných, zapojenie, impulzov, účastníckej, automatické, snímanie

Zhrnutie / Anotácia:

V zapojení je účastnícky blok (ÚB) prípojok výstupmi (k, j, d, s, t) pripojený na vstupy (k1, j1, d1, s1, t1) snímacej a vyhodnocovacej jednotky (SVJ), pričom výstupné napájače (ON1 až ONN) sú výstupmi (a, b, c) pripojené na vstupy (a1, b1, c1, až aN, bN, cN) snímacej a vyhodnocovacej jednotky (SVJ) s výstupom (V).

Zariadenie pre vytváranie hore orientovanej kompezačnej slučky pri automatickom podávaní pásového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252968

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tyrol Štefan, Chalány Michal

MPK: B21D 43/08

Značky: slučky, zariadenie, pásového, orientovanej, vytváranie, podávání, automatickom, kompezačnej, plechů

Text:

...slučky aj pri konštantnom tlaku vzduchu V priamočiarom pneumatickom motore.Príklad vyhotovenia zariadenia podla Vy« nálezu je znázornený na výkrese, kde je takéto zariadenie - kompenzačný stôl schematicky znázornená V nárysnom pohlade v súčinnosti s dalšími komponentami deliacej linky pásového plechu.Zariadenie podľa vynálezu pozostáva zkompenzačného stola 5, na ktorom je vý~ kyvné rameno 6 opatrené sústavou Vačiek 9 akoncových...