Patenty so značkou «složka»

Pevná složka katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269990

Dátum: 14.05.1990

Autori: Sato Akihiro, Shimizu Hiroschi, Tachibana Masami, Uwai Toshihiro

MPK: B01J 27/128, C08F 4/64

Značky: katalyzátoru, její, polymeraci, způsob, pevná, výroby, složka, alfa-olefinů

Text:

...těchto látek při teplote -10 až 50 OE, s výhodou 50 až 90 PC na dobu 30 sekund až 5 hodin, s výhodou 5 minut až 3 hodiny, takto získaný reakční produkt I se přidá za míchání při proatorovám výkonu až 2,50 kw/m 3 při teplotě 0 až 70 °C na dobu l až 10 hodin k chloridu titeničitého a takto získaný pevný produkt II se uvede do reakce s donorem elektrono a 5 akceptorem elektronů, kterým je halogenid prvků skupiny III až V periodického systému.Na...

Žlutá dvouekvivalentová barvotvorná složka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268862

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: složka, její, dvouekvivalentová, žlutá, barvotvorná, výroby, způsob

Text:

...dvouekvivelentových složek podle vynálezu jsou nejen jejich vynikající fotografické aplikační vlastnosti, ale i jednoduchost jejich připravy a ekonomickú výhodnoet výroby, dobrá rozpustnost ve vysokovroucích 1 nizko 2 CS 258 862 B 1vroucioh rozpouštědloch o především stabilitu dvouekvivolontových složok aplikovnných vo fotografická emulzi.29.8 g 3-pgtoaylonino-5-isopropyl-1.2,4-thiadiozolu oo rozpuoti vo 100 nl oootonitrilu o pŕidá so 50 ml...

Dvouekvivalentová barvotvorná složka a způdob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267814

Dátum: 12.02.1990

Autori: Davídková Pavla, Arient Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: barvotvorná, složka, přípravy, dvouekvivalentová, způdob, její

Text:

...skupině jako odštěpítelný substinent theofylin /III/ a která se přípravuje kondenzací l-brom nebo 1-chlor-l-pívaloyl 2-chlor-5/2,5-di-terc. pentylfenoxy-omega~butyramido/ ocetanilidu /I/ a theoľylínem /II/ v roztoku dímethylformumidu n acetonotrilu pů sobením triethylaminu./ . CH N C-SH trietxlam ° | u I Ce CH acetonitríl ČH /II/ Cl .Z roztoku se složka ízoluje pomnlým nalítím roztoku na okyselenou Iedovou tříšĺ. Po odsátí a...

Křemelina jako tmelová složka v surovině pro výrobu dinasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267801

Dátum: 12.02.1990

Autori: Omský Josef, Krupka František

MPK: C04B 35/14

Značky: výrobu, tmelová, složka, surovině, dinasu, křemelina

Text:

...která neobsahuje tmelovou složku, je mołno xpracovávat jen s obtižemi a a cenu zvýšených iinančnich nákladů /velmi pomalý ohřev, dlouhá výdrž/ 4 zacenu nizké xuality výrobků /vznik trhlín a praskàni výrobků/.Potiže, Vyplývafici z nedostatečných zásob tmelových křenenců odstranuje použili křemelíny jako tmelové složky v surovině pro výrobu dinasu podle vynâlezu, jehož podstatu połivâ v ton, že se krystnlicke slołce této suroviny, tvorené...

Účinná složka koželužského likrovacího přípravku a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267624

Dátum: 12.02.1990

Autori: Škrabal Mojmír, Koutný Petr, Řehák Petr, Ptáček Miroslav

MPK: C14C 9/02

Značky: způsob, výroby, přípravků, likrovacího, složka, její, účinná, koželužského

Text:

...připoušti do praoího roztoku 0 uložení 80 hnotnostníoh dílů vody, 10 hmotnontnich dilů NIOH, 9 dílů hmotnostních krystnlickćho sírnnu sodnćho Po 15 ti uinutovám míchání so nof chá smčs oddčlovat po dobu 12 hodin. Oddčlenó sulfoeatery so čâatečnč zneutralizují amouiukem na pH 6,9 už 7,0, přidá so 20 hmotnostních dílů kondenzitu bílkovinněho hydrolyzàtu s oleylobloridon a při H 0 °C so níchá 30 minút, nnčož so přídnvkem Anoniaku...

Pojivová gélotvorná složka obsažená ve slévárenském vodném nebo lihovodném nátěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264692

Dátum: 14.08.1989

Autori: Fialová Bohumila, Ulrich Jiří

MPK: B22C 3/00

Značky: gélotvorná, obsažená, nátěrů, slévárenském, složka, vodném, lihovodném, pojivová

Text:

...jemná mikroplniva a plniva. Nátěrová hmota nenarušuje povrch forem a jader pojených alkydovou pryskyřicí. Otěruvzdornost povlaku za studena i za horka je podstatně zvýšena. Nátěrovâ hmota je nehořlavá a hygienicky nezávadná. Přísada zabezpečuje potřebnou odolnost nátěrové vrstvy proti odlupům od podkladu a vzniku zálupů od nátěrů. Povrch odlitků má zvýšenou hladkost,výskyt připečenin a zálupů od nátěru je výrazně snížen, a to i při odlévání...

Pojivá, gélotvorná složka slévárenských alkoholických nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255841

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrubý Karel, Králík Jiří, Ornst Jiří, Ulrich Jiří

MPK: B22C 3/00

Značky: složka, pojiva, alkoholických, slévárenských, gélotvorná, nátěrů

Text:

...jsou vlastnosti nátěrú za horka V důsledku vysoké tepelné stability pojivé a současně qélotvorné složky. Pojivá a současně gélotvorná složka podle vynálezu má schopnost vytvářet gél účinkem přidávaného alkoholického rozpouštědla, přičemž vzniká kvalitativně odlišné látka s kvalitativně odlišným účinkem proti samotné sodné soli kyseliny humínové ve vodném roztoku, která vykazuje pouze pojivé vlastnosti a nevytváří gél. Naproti tomu se...

Účinná složka textilních pomocných přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255626

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: textilních, účinná, přípravků, pomocných, složka

Text:

...aminokyselín obecného vzorce 3 probihá velmi snadno a to nejlépe ve vodných roztncich. Podle molárního poměru obou reagujících výchozích látek mohou být na jedné molekule sloučeniny obecného vzorce 2 navázány 1 nebo 2 molekulami aminokyseliny.Látky podle vynálezu je možno využít jako textilní pomocné přípravky při dokončovánívybarvení celulózových textilních materiálů. Postup jejich výroby vyplývá z následujících příkladů.Do skleněné...

Glykolová složka polyesteruretanových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236247

Dátum: 01.02.1988

Autori: Valehrach Miloslav, Kloubec Ludvík, Dlapa Miroslav

MPK: C08G 18/32

Značky: glykolová, složka, systému, polyesteruretanových

Zhrnutie / Anotácia:

Glykolová složka polyesteruretanových systémů obsahující 80 až 99 hmot. procent glykolu a délce řetězce C2-C12 s primárními hydroxilovými skupinami a 1 až 20 hmot. procent glykolu a délce řetězce C3-C12 s nejméně jednou sekundární hydroxilovou skupinou. Za použití této glykolové složky se dosáhne zpracovatelnosti polyesteruretánových směsí při izokyanátových poměrech odchylujících se od ideální hodnoty až + 4,5 %, při zachování...

Palivová složka vysokopecní aglomerační směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254274

Dátum: 15.01.1988

Autori: Anděl Jaroslav, Motyčka Vladimír, Fojt Antonín, Vřeský Albert, Stuchlík Vladimír, Klekner Jaromír, Gocal Jaroslav, Cintl Petr

MPK: C22B 1/16

Značky: složka, aglomerační, palivová, směsi, vysokopecní

Text:

...tohoto pásma má za následek vznik většího množství kapalných fází takto získaný aglomerát je těžce redukovatelný a protože se růstem kapalné fáze zhoršuje prodyěnost spíkané vrstvy, vzrústá měrná spotřeva vzduchu a klesá měrná výrobnost zařízení.Dlouhodobá praxe prokázala, že uvedeným optimálním podmínkám přestupu tepla ve spékané vrstvě vyhovuje jako palivo koks a antracit, jejichž reaktivnost je těmto podmínkám přiměřená. Ve velkých...

Pojivogelová složka slévárenských nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244460

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vávra Blažej, Báeik Štefan

MPK: B22C 3/00

Značky: složka, nátěrů, slévárenských, pojivogelová

Text:

...pryskyřice se váäe na silanolové .a siloxanove skupiny na povrchu častíc kysličníku kŕemicitěho prostřednictvím vodíkovýchTím se mění původní konfigurace agregdtü kysličníku kŕemičitého, vazebná síi se rok. síť-uje a upevňuje za současneho vytvoření prostoru, v kterých jsou molekuly rozpouštědla částečně vyvâzlrw a imobilizovány, stejně tak jako částiceplniva v hotovem nátěru.Gelové síĺ svou elasticitou potlačuje vznik...

Nutriční dietetická složka pro přípravu tekuté výživy na bázi škrobového hydrolyzátu, mléčné bílkoviny a případně tuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240559

Dátum: 15.08.1987

Autori: Barsch Hans-joachim, Schulze Bernd, Löschner Rud

MPK: A61K 37/02

Značky: škrobového, výživy, bílkoviny, případně, bázi, tuků, hydrolyzátů, složka, dietetická, mléčné, tekuté, přípravu, nutriční

Text:

...potravinářským způsobem. V experimentu jsme prokázali stejné vstřebávání jako při podání stejné navážky glukózy, přlčem osmolalita roztoku je 15 až 30 x nižší než u stejně koncentrovaného roztoku samotné glukózy.Pro zvýšení obsahu živin lze uvedený přídavek r-ozpustit v plnotučném nebo nízkotučném mléce anebo do přípravku přidat 20 až 40 hmot. dílů sušeného plnotučného nebo nízkotučného mlěka. Dále lze přípravek aromatizovat například...

Vonná složka parfémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239403

Dátum: 16.04.1987

Autori: Makeš Milan, Dvooák Lubomír, Mráz Jan, Bieovský Karel

MPK: C11B 9/00

Značky: parfémů, vonná, složka

Text:

...ooetály goraniolu o citronelolu. V porfmäŕokém průmyslu nebyl dooud použit,nedopílo proto, o při jeho přípravě nobyly dokonale odstraněny stopy formoldehydu, ktoré ho vůňově onohodnocují. 3-forwl-3-buton-1-ol oo vyznačuje hlubokou trvonlivou dřevito-květinovou vůní, ktorá oo přodurčudo k aplikaci do typů lilio, oloondr, líps, tnlipán, norcio n ąorík.Vynúlez je blíle objasněn v následujících příkledech konkrétního provedení. P ř i k 1 a d 1Do...

Způsob přípravy upraveného prekursoru vhodného jako složka katalytického systému pro výrobu homopolymerů a kopolymerů ethylenu s vysokou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232750

Dátum: 15.01.1987

Autori: Karol Frederic John, Wagner Burkhard Eric, George Kathleen Frances, Goeke George Leonard

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16, C08F 10/02...

Značky: katalytického, kopolymerů, upraveného, hustotou, vysokou, homopolymerů, ethylenu, vhodného, přípravy, způsob, systému, výrobu, prekursoru, složka

Zhrnutie / Anotácia:

Upravený prekursor katalytické složky pro polymeraci a kopolymeraci ethylenu se získá modifikací prekursoru na bázi halogenidu hořčíku, sloučeniny titanu a elektrondonorní sloučeniny smíšeného s inertním nosičem působením sloučeniny halogenidu boru, například chloridu boritého nebo ethylbordichloridu. Vlastní katalyzátor se z upraveného prekursoru získává aktivací organohlinitou sloučeninou.

Aktivní složka kosmetických a léčebných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 247966

Dátum: 15.01.1987

Autori: Golovkina Galina, Šillinger Vladimír, Kaplan Michail, Machek František, Šillingerová Věra, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent, Kovalev Andrej, Grigorjan Alfred, Machková Zuzana, Bezrukov Michail

MPK: A61K 35/72

Značky: složka, aktivní, léčebných, prostředků, kosmetických

Text:

...hodin při pH 6,5 až 8,5, s výhodou v přítomnosti ethanolu v koncentraci do 7 obd. s následným odstředěním a promytím sedimentu.vodou.Výhodou postupu podle vynálezu Je možnost využívat všech aktivních složek vcelku. bez Jejich inaktivace, což vede k synergismu Jejich působení na tkáně a nadto možnost získávat celý komplex aktivních látek z dostupné suroviny nepříliä komplikovanym způsobem. Postup podle vynálezu spracováva bunky kvasimek nebo...

Fyziologicky aktivní složka kosmetických a léčebných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 247492

Dátum: 15.01.1987

Autori: Katruš Radim, Pavlov Alexander, Bezrukov Michail, Šillinger Vladimír, Janeš Karel, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent, Machek František, Kaplan Michail

MPK: A61K 35/72

Značky: složka, léčebných, fyziologicky, kosmetických, aktivní, prostředků

Text:

...ml 10 vodné suspenze Saccharomyces cerevisiae se 20 minut drtilo V mechanickém balotinovém mlýně. Homogenát se oddělil od balotin a po úpravě pH na hodnotu 7,2 se 10 min. separoval při relativní odstředivé síle do 1 000 G. Sediment se za stejných podmínek /PH 7,2/ ještě jednou promyl destilovanou vodou a po separaoi lyofilizoval. získalo se 2 Á,6 g lyo filizátu, který po důkladném rozmělnění byl použit k přípravě léčivého...

Jílovinová složka pro keramickou hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231690

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jacura Vladimír, Rambousek Vladimír, Thýn Jaromír

MPK: C04B 35/10

Značky: složka, keramickou, jílovinová, hmotu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jílovité složky pro keramickou hmotu vhodnou pro výrobu technické, elektrotechnické, popřípadě užitkové keramiky, zejména větších rozměrů obsahujících 20 až 39 hmotnostních % kaolinového a/nebo mineralizovaného kysličníku hlinitého /Al203/ popřípadě nahrazeného zčásti křemičitou a/nebo mullitickou a/nebo zinkoničitou složkou, se živcovým a/nebo znělcovým tavivem. Podstatou vynálezu je, že 32 až 45 hmotnostních % jílovinové...

Jílovinová složka pro keramickou hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231689

Dátum: 01.05.1986

Autori: Rambousek Vladimír, Jacura Vladimír, Thýn Jaromír

MPK: C04B 35/10

Značky: jílovinová, keramickou, hmotu, složka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jí1ovité složky pro keramickou hmotu vhodnou pro výrobky technické, elektrotechnické, popřípadě užitkové keramiky, zejména větších rozměrů obsahujících 39,1 až 49 hmotnostních % kalcinovaného a/nebo mineralizovaného kysličníku hlinitého /Al203/ popřípadě nahrazeného zčásti křemičitou a/nebo mullitickou a/nebo zirkoničitou složkou, se živcovým a/nebo znělcovým tavivem. Podstatou vynálezu je, že: 24 až 31,9 hmotnostních %...

Lubrikační složka vláknařských a textilních preparačních olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220007

Dátum: 15.10.1985

Autori: Korvas Eduard, Doubek Rudolf, Ulmer Karel, Smrž Rudolf, Kršňák František, Brzokoupilová Věra, Bechtold Ludvík, Raif Zdeněk

Značky: olejů, textilních, preparačních, vláknařských, složka, lubrikační

Zhrnutie / Anotácia:

Lubrikační složka vláknařských a textilních preparačních olejů na bázi esterů mastných kyselin, vyznačená tím, že obsahuje hmotnostně 70 až 95 % esterů mastných kyselin C12 až C22, s výhodou C16 až C18, s alifatickými alkoholy C1 až C10 a 5 až 30 % diesterů kyseliny ftalové s alifatickými alkoholy C1 až C10.