Patenty so značkou «slnečný»

Slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4725

Dátum: 05.04.2007

Autor: Bozó Jozef

MPK: E06B 9/38, F24J 2/00

Značky: slnečný, kolektor

Text:

...kolektora pomocou pásoviny. Poloha slnečného kolektora môže byt nastavovaná ručne alebo akčným prvkom, servomotorom, ktorý je ovládaný riadiacou jednotkou, závislou na tepelnom snímači, umiestnenom vo vykurovacom priestore. Tento spôsob uloženia slnečného kolektora nebráni, pri akejkoľvek manipulácii so slnečným kolektorom, oknom alebo presklennou časťou bodov.Uvedené technické riešenie je nenáročné pri používaní a údržbe slnečného kolektora,...

Absorbér pre slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 79

Dátum: 07.07.1993

Autor: Patera Luboš

MPK: F24J 2/46

Značky: absorbér, slnečný, kolektor

Text:

...prvky, jež jsou odnímatelně uchyceny v kotvících otvorech. S výhodou je ohebná trubice tvořena pružnou hadicí.Předností absorbéru slunečních kolektorů podle tohototechnického řešení je zejména jeho jednoduchá výroba a montáž,při které lze snadno přizpůsobit jeho konstrukcí místním podmínkám, dalšímu napojení na rozvodný systém a podobně. Zvýšením počtu kotvících otvorů nebo změnou jejich uspořádání lze k absorpční desce připevnit více...

Plochý slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247251

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jerie Jan

MPK: F241 0/8

Značky: slnečný, kolektor, plochy

Text:

...1 pevne.pripojenóho k izol-ačnej vani 9, pričom vláknitý absorbér 4, ktorého nábežná hrana je prekryiá hrádzou 3, je v prietokovom priestore polohovaný tak, že vstupná hĺbka hl jeho povrchu pod transparentným krytom ll je väčšia ako táto výstupné hĺbka i 22 -a vstupná výška hit chrbátu 11 absorhera 4 nad. povrchom 15 dna žlahu 1 je menšia .il-ro táto výstupu-í výška hcl.Súčet vstupnej hĺbky 111 a výstupnej hĺbky hšł sa zároveň rovná súčtu...

Slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252001

Dátum: 13.08.1987

Autor: Bakarov Christo

MPK: F24J 2/46

Značky: kolektor, slnečný

Text:

...je tvorená absorpčnou spodnou plochou 11 a vrchnoui 4 plochou 10 a je v nej vytvorený napájací otvor 2 s napájacím potrubím 1 a Výstupný otvor 4 s výstupným potrubím 5. Ďalej je tu vytvorený tlakovyrovnávaci otvor, v ktorom je upevnená trúbka ti s odvztlušňovacím potrubím 7. Oproti trubky ü sú vytvorené v cirkulačných kanálikoch 3 pomocné priechody il. V spodnej a hornej časti sú vytvorené držiakové otvory S) a sekcie sú delené...

Slnečný rúrový kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 251976

Dátum: 13.08.1987

Autori: Soural Miloslav, Pikna Ivan, Vavruš Jozef

MPK: F24J 2/26

Značky: slnečný, kolektor, rúrový

Text:

...spojiť s vývodom teplonosného kanála pájkovanim, napr. striebornou pájkou. Nevýhodou popísanélio spojenia kovu so sklom je materiálová a technologické náročnosť prevedenia a tepelnovodivé spojenie teplonosného kanála s pomerne veľkou kovovou plochou, ktoré zvyšuje tepelné straty. Ďalšou možnostmi je potom priame spojenie rôzne tvarovanej kovovej priechodky s materiálom skleneného krytu, pričom zatavované časti krytu sú rozmerovo...

Slnečný termolýzer vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 216047

Dátum: 01.09.1984

Autor: Šrámek Vladislav

Značky: slnečný, termolýzer

Zhrnutie / Anotácia:

Slnečný termolýzer vody. Vynález sa týka slnečného termolýzera vody, v ktorom sa koncentrovanou slnečnou energiou rozkladá voda na vodík a kyslík. Pozostáva z kužeľovo upraveného konkávno-konvexého slnečného transformátora na primárnej strane priehľadne utesneného a axiálne plynotesne nasadeného na tepelno vodivej trubke ukončenej zúženým dnom s ventilom, do ktorej je plynotesne vsadená tepelno izolačná trubka koncom s priepustno-nepriehľadným...