Patenty so značkou «slitina»

Kobaltová slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 273565

Dátum: 12.03.1991

Autori: Dytrt Jan, Březina Miloslav

MPK: C22C 19/07

Značky: kobaltová, slitina

Tvrdonávarová slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 273562

Dátum: 12.03.1991

Autori: Březina Miloslav, Dytrt Jan

MPK: C22C 19/07

Značky: tvrdonávarová, slitina

Hliníková slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 268868

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stráský Drahoslav, Koreš František, Hořejší Zdeněk, Kalma Ludvík, Straka Jaroslav, Kuba Bohuslav

MPK: C22C 21/02

Značky: slitina, hliníková

Text:

...hliník do 100 . Dále může uvedená slitina obsahovat 0,005 až 0,10 X hmotnosti céru.slitina podle vynálezu předči svými vlastnostmi slitiny hliníku vyrobené slévárenakým způsobem bez tepelného zpracování, protože má vysokou vnitřní hustotu s minimálním výakytem ředin nebo sbaženin v místech tepelných uzlú, zvláätě když součet obsahů želaza hořčíku tltanu manganu nepřesahuje více jak 1,80 hmotnosti a poměr si Fe 2Fevnost V tahu ee...

Slitina železa pro seřizování kvantometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268331

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gorný Miroslav, Bičovský Karel

MPK: C22C 27/02

Značky: slitina, seřizování, železa, kvantometrů

Text:

...na horní hranici jejich běžných a typických obsahů, takže pro nastavení se musí současně použít dva až tři nastavovací vzorky. Nastavovací vzorky podle čs. autorského osvědčeni č. 196405 byly tvořeny slitinou železa, obsahující 3 až 4 hmot. uhlíku, 0,6 až 2 hmot. manganu, 1, 5 až 3 hmot. křemíku, 0,1 až 0,9 t hmot. fosforu, 0,3 až 1,5 hmot. chromu, 0,2 až 1,5 hmot. niklu, 0,1 až 1,3 hmot. molybdenu a dále 4. až 15 hmot. níobu, přičemž...

Manganová slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 268303

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bičovský Karel, Gorný Miroslav

MPK: C22C 22/00

Značky: manganová, slitina

Text:

...však v tom, že jeho obsah uhlíku více než 4,2 hmot, přeaahuje hodnotu, jež je pro ke 1 ibraciene 1 yzátorů uhlíku v liti ně optimální to je 3,4 až 3,9 hmot. Další jeho nevýhodou je snížené stálost vůčipovrchové oxidaci, která při vysokém měrném povrchu mletého vzorku ovlivňuje stabili~ tu testované hodnoty.Uvedené nedostatky odstraňuje manganová slitine s vysokou homogenitou pro drcení podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že...

Slitina na bázi mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266004

Dátum: 14.11.1989

Autori: Štěpánek Ladislav, Šefl Pavel, Koritta Josef, Nevěčný Eduard

MPK: C22C 9/06

Značky: mědi, slitina, bázi

Text:

...pevnost, nebo žádaný barevný odstín. Mosazi a červené kovy není možné odlévat ve vakuu, nebo za podtlaku, pro vysokou tenzi par zinku. Mědiniklové slitiny a monely nejsou použitelná pro odlévání do sádry pro vysokou licí teplotu a barevné výhodné niklové mosazi nelze použít při odlávání ve vakuu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje slitina na bázi mědi, s obsahem niklu, cínu, křemíkua železa pro součástí hudebních nástrojů podle vynálezu,...

Slitina, zejména pro návary

Načítavanie...

Číslo patentu: 264215

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kočí Tomáš, Dytr Jan, Rydval Karel

MPK: C22C 38/30

Značky: návary, zejména, slitina

Text:

...vynález,kterým je slitina, zejména pro návary, obsahující hmotnostně 1,0 až 1,6 uhlíku, 0,2 až 0,5 manganu, 1,0 až 2,0 křemíku, 27,0 až 31,0 chromu, 3,5 až 5,0 wolframu, 9,0 až 115 kobaltu, a jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje hmotnostně 0,3 až 0,5 molybdenu,zbytek do 100 železa.Významným znakem vynálezu je, že slitina obsahuje hmotnostně stopy až 2,0 born.Řešením podle vynálezu se dosahuje vyššího účinku tím, že po...

Slitina kolektoru, zvláště pro elektrody bezúdržbových olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262883

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pucherna Jiří, Miškovský Josef, Vurm Karel, Kaláb František, Černý Jiří, Matějka Miloslav

MPK: H01M 4/73

Značky: bezúdržbových, akumulátorů, kolektoru, zvláště, olověných, elektrody, slitina

Text:

...až 0,1 , síra 0,0005 až 0,01 ,a to jednotlivé nebo ve vzájemné kombinaci. Dalším legujicin prvkem může být stříbro 0,01 až 0,1 .Složenim kolektoru podle vynálezu je zajištěno dobré vyléváni kontur formy a omezena tendence k tvorbě trhlin v kohektoru vlivem vnitřniho pnutí odlitků, což je dánozměnou povrchového napětí slitinyoKonkrétní známá álitinaąkolektorů tlouštky 1,6 mm obsahuje intermatalickou sloučeninu olova a antimonu o hmotnostní...

Slitina na bázi zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 260951

Dátum: 12.01.1989

Autori: Daut Hans-heinus, Schwarz Michael, Bennemann Martin, Schwarz Klaus

MPK: C22F 1/14

Značky: bázi, zlata, slitina

Text:

...Meuee0,001 nec.-Ž. HpH 9 roM, coepxaane cymmm npuueceü H nernpymmnx 3 HeMeHTOBne nonmno npeaumarb 0,2 sec.-., Heaasucuuo or uncna Haxonmcx n cnnanax npuueceň H nerupymmux sneuenroa.Mnxponpononoka, naroTonneHHan n 3 BecTHuMM cnocoöaum na cnnasoa cornacuo naoöperennm, ownuqaercn cpeneů Mexannuecxoü npoqnocwnm R,z 1,5 ~R,A 5, ounaKOBOŘ nnacwuquocwhm Kax qncroe aonoro H cpasnnmoñ 5 neKTponponoHocTbm, a raxxe nonumenuoä TeMnepaTypoň...

Slitina hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259608

Dátum: 17.10.1988

Autor: Stránský Drahoslav

MPK: C22C 21/02

Značky: hliníku, slitina

Text:

...odolnost proti opotřebení a v těchto případech je pak nutno používat slitin na bázi železa. Rozměrova stálost je také u těchto slitin poměrně nízká a tím použitelnost slitin hliníku je dosti omezená.Tyto nedostatky odstraňuje slitina hliníku zvláště vhodná pro odlitky s vysokou odolnosti proti opotřebení a vysoké rozměrové stálosti podle vynálezu obsahující v hmotnostní koncentraci 2,5 až 5,0 mědi,0,10 až 2,0 hořčíku, 0,05 až 0,50 ...

Slitina pro jádra miniaturních magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 257222

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tischer Zdeněk

MPK: C22C 19/03

Značky: jádra, magnetických, miniaturních, slitina

Text:

...železo, která má velmi velkou počáteční permeabilitu, avšak malou otěruvzdornost a značné se znehodnocuje mechanickým opracováním hlavy. Dále slitina o složení 80 8 hmot. niklu,7 hmot. niobu, zbytek železo, která má dobrou otěruvzdornost, avšak vzhledem k velkému obsahu niobu je obtížně tvářitelná zatepla. Další známá slitina obsahuje 79 8 hmot. niklu, 4 hmot. molybdenu, 3 3 hmot. niobu, 2,5 hmot. titanu, zbytek železo. Má velmi...

Žáruvzdorná a žárupevná slitina, odolná proti otěru a korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255976

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kittner Albert, Lorenc Adolf

MPK: C22C 38/44

Značky: odolná, proti, žárupevná, žáruvzdorná, slitina, korozi, oteru

Text:

...až 37 hmotnosti, kobalt 14 až 16 hmotnosti, wolfram 4,5 až 5,5 Q hmotnosti, zbytek železo.životnost trnu vyrobených z této slitiny není vysoká a k porušení trnů dochází V průměru po tažení 20 ks trubkových oblouků.zvýšenou životnost vykazují trny vyrobené ze žáruvzdorně a žárupevné slitiny, odolné proti otěru a korozi podle vynálezu, v hmotnostníoh poměrech uhlík 0,45 až 0,55, křemík 1,2 až 2,0 , mangan do 0,7 , síra do 0,020 , fosfor do...

Titanokarbidová slitina pro řezání a tribologické zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255550

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krumphold Ralf, Rieger Bernhard, Voigt Klaus, Beger Arnd, Illgen Lothar, Foerster Walter, Heinrich Wilm

MPK: C22C 29/00

Značky: tribologické, řezání, slitina, zatížení, titanokarbidová

Text:

...cneunanbuum oñnacwam npenucnTb npnmennrb öonee nocrynnoe unocrouocwn ñonee nmronoe cmpbe H cnenarb BosMomHmM ero nsroronnenne no oöuq HOĚ TGXHOHOPHH Tnepnbm cnnaaos.B OCHOBE HBOĎDGTEHHX nemnTsaaqa YKBSQTB COCTBB CHQHBHHOPO Marepnana, KOTOpuänpnMenneM B ôonbmoň oönacru cxopocweň pesanns, K 8 K HHR cwann, Tax H nn ąyryaa, npu MemyuapqnonpuaTux unu öonee BNCOKHX cwoüxocrnx n, ornoěőanbrou H npuynuwenbno He Tpeöywmnňnn nsrowoanenux nmcTpyMeaTon...

Granulovaná dezoxidační slitina hliník-železo-uhlík a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254281

Dátum: 15.01.1988

Autori: Goszyk Bohuslav, Koritta Josef

MPK: C21C 7/06

Značky: hliník-železo-uhlík, výroby, granulovaná, způsob, slitina, dezoxidační, její

Text:

...se nechá püsobením vzdušné vlhkosti samovolně granulovat.Vsázka se ohřeje na teplotu 1 200 až 1 350 OC, při které dojde k roztavení železa v závislosti na jeho množství. Odlití se provede bud do kokil na licí pás, nebo volně na licí pole případně do větších bloků, kde je zaručene pomalá rychlost ochlazování.Bylo zjištěno, že vazbou hliníku vzniká karbid hliníku, který v podobě sítoví obklopuje jednotlivé zrna binární fáze hliník-železo....

Slitina pro výrobu diamantových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241623

Dátum: 01.01.1988

Autor: Harsányi Kálmán

MPK: C22C 29/00

Značky: slitina, výrobu, diamantových, nástrojů

Text:

...titanu, chromu,venedu, tantalu a 35 až 60 hmot, niklu, 0,1 až 10 hmot, cínu,0,1 až 5 hmot, zinku e 0,1 až 5 hmot, hliníku, Hlavní předností nově navrženć elitinv je snížení spěkací teploty na teplotu 950 ąŠ 1050 °C, která umožňuje použití pro výrobu výše uvedených nástrojů kromě přírodních diamantů i sntetických diaontů, které jsou jinak velmi citlivé na výši spákecí teploty, jnále pak je snížon na minimum opal a grofitizaoe diamsntů e J do...

Slitina odolná proti nauhličení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253753

Dátum: 17.12.1987

Autori: Chalupa Karel, Tůma Hanuš, Vyklický Miloslav, Levtonova Naděžda, Ondráček Petr, Kudlička Jaroslav, Medvěděv Jurij, Gerlivanov Jevgenij, Českis Chaja, Djakov Vladimir

MPK: C22C 38/40

Značky: proti, odolná, slitina, nauhličení

Text:

...uhlíku V oceli V závislosti na vzdálenosti povrchu. Pro porovnání ocelí a slitin s různým obsahom legujících přísad a příměsí dochází nejen k rozdílnému maximálnímu obsahu uhlíku, ale i k rozdílnému průběhu obsahu uhlíku. K hodnocení vlivu chemického složení jednotlivých materiálů je optimální používat velikost relativní plochy nauhličení, vyznačené původním obsahem uhlíku a prühěhem obsahu uhlíku po zkoušce nauhličení, za konstantních...

Slitina pro děrovací trny se zvýšenou odolností proti opotřebení za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239025

Dátum: 01.11.1987

Autor: Valenta Dalibor

MPK: C22C 38/44

Značky: opotřebení, zvýšenou, odolností, děrovací, tepla, slitina, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina určená k výrobě děrovacích trnů, používaných při výrobě ocelových bezešvých trub. Kromě železa a obvyklých nečistot obsahuje 0,2 až 0,4 % uhlíku, 0,2 až 0,7 % manganu, 0,2 až 0,8 % křemíku, fosforu max. 0,035 % max. 0,04 % síry, 0,6 až 1,4 % chrómu, 3,0 až 7,0 % niklu, 0,01 až 2,5 % molybdenu, 0,001 až 0,02 % boru a 0,001 až 0,07 % hliníku, vše uvedeno v procentech hmotnosti.

Slitina mědi se zinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253058

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holinka Miroslav, Hanuš Zbyněk, Holnová Olga

MPK: C22C 9/04

Značky: mědi, slitina, zinkem

Text:

...ůhrnným obsahem nečistot maximálně 0,4 0 hmot. a obsahem zinku do 100 0 hmot. a se slitinou o složení měä 69,0 až 72,0 t hmot., hliník 0,6 až 1,5 E hmot., cín 0,6 až 1,5 S hmot., mangan 0,1 až 0,5 0 hmot., arzen 0,02 až 0,06 S hmot., s úhrnným obsahem nečistot maximálně 0,4 0 hmot. a obsahem zinku do 100 i hmot.Vzorek kondenzátorové slitiny z mosazi o složení měd 69,0 až 72,0 0 hmot., hliník 0,6 až 1,5 hmot., cín 0,6 až 1,5 0 hmot.,...

Úsporná slitina mědi pro výrobu trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253057

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hanuš Zbyněk, Holinka Miroslav, Varga Luboš, Holnová Olga

MPK: C22C 9/04

Značky: mědi, slitina, úsporná, výrobu, trubek

Text:

...hmot., snižuje rozdíl mezi rychlostí koroze na hranicích a V objemu zrna slitiny, tlumí nspříznivý účinek hliníku na korozi po hranicích zrn a kombinaci obou prvků se dosahuje vyšší korozní odolnosti slitiny. Při obsahu mědi V 8 hmotnosti 65 až 75 S se uvedenou kombinací prvků nahrazuje ve slitině dražší a méně dostupný cín. Dosahované účinky jsou dále blíže vysvětlehy pomocí příkladu vyšší korozní odolnosti slitiny podle vynálezu va srovnání...

Slitina na bázi zlato-paladium pro dentální použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253029

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pomajbík Josef, Toman Václav, Bican Josef, Kobes Oldřich, Vaněk Václav

MPK: C22C 5/02

Značky: slitina, dentální, použití, bázi, zlato-paladium

Text:

...dentélní slitiny na bázi zlato-peldium podle vynálezu je dsuora zlate při velmi nízkém rozdílu elektrochemických potenciálu shodně s vysokoryzostmímí z 1 ato~ pslediovými slitinemi s obsanem zlata e pààoinových kovů nad 65 hmotnosti. Rozdíl elektrochemických potenciúlů slitiny dle vynálazu k chrom-kobeltovým dentálnín slitinúm je o 50 nižší než rozdíl elektrochenických potenciálů běžně užívených zlato - pelsdiových slitin s obsnhem zlate o...

Návarová slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 241717

Dátum: 15.09.1987

Autori: Spáeil Jioí, Žárek Pavel, Cvak Ladislav, Booecký Miroslav

MPK: C22C 19/05

Značky: slitina, návarová

Text:

...křemíku, 1,2 hmot. niobu, zbytek železo. Tato slitína se užívá jednak ve formě elektrod pro ruční navařování, jednakse vyrábí i ve formě trubičkové elektrody. Při obou těchto způsobech navařování se vyskytuje stále ještě značná zmetkovitost, která patrně souvisí s pečlivostí a dokonalosti výroby. Pritom odolnost proti zadírání, která je jednou z nejdůležitějších Charakteristik slitin užívanych pro navařování těsntcich ploch armatur, je...

Slitina niklu, tavitelná za tepla a disperzně vytvrditelná, použitelná pro nástroje k tváření za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251680

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fricke Werner

MPK: C22C 19/05

Značky: niklu, slitina, nástroje, tváření, vytvrditelná, disperzné, tavitelná, tepla, použitelná

Text:

...npoqnocwb. HoBm~~~ mennme coepmaunn Bonbàpama B cnocoőuux K ncnepcnonnouy Tsepnennw cnnanax NíCrCoTíA 1 anaqnrenbno yxynmamw emopmnpyemocwh B Harpewon cocwognun. ĽeopMn~ PYGMOCTB B HaPpeTOM cocwonaun n CKHOHHOCTB K ropnmnm Tpemnnam no HacTonmnM 0 nannmm MemamTu 3 roToBneHum TBepn 0 ľ 0 (450 Hv) H npH STOM BHSKOPO H cToňKoro npornn Tennoynapa ycToñuHBoro npu nucoxnx Teuneparypax Kyeuoro Hucwpymeawa nan neàopuauuu B HarpeToM cocrosunn Ha...

Chromniklová žáruvzdorná slitina se zvýšeným obsahem železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251560

Dátum: 16.07.1987

Autori: Měřička Miroslav, Vyklický Miloslav, Tichý Josef, Jirsa Jan, Jablonský Ladislav, Kostohryz Miloslav, Tykal Vladimír

MPK: C22C 19/05

Značky: žáruvzdorná, chromniklová, obsahem, železa, slitina, zvýšeným

Text:

...obtížné dostupná.Uvedené nedostatky chromniklová žáruvzdorná slitina se zvýšeným obsahem železa, s obsahem manganu od 0,1 do 2,0 hmot., od 0,05 do 2,0 hmot. křemiku, od 0,001 do 0,05 hmot. fosforu, od 0,01 do 0,05 hmot. síry, od 35 do 45 hmot. chromu, od 0,001 do 0,4 hmot. uhlíku podle vynálezu, jehož podstatou je, že slitina obsahuje od 0,001 do 0,5 hmot. cěru a od 12,1 do Z 0 hmot. železa.Výhodou slitiny podle vynálezu je její...

Slitina olova s nízkým obsahem antimonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245471

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šlafit Michail Semjonovie, Fedotov Alexadd Prochorovie, Bljumin Vitalij Iljie, Novikov Arkadij Grigorjevic

MPK: C22C 11/08

Značky: nízkým, olova, slitina, antimónu, obsahem

Text:

...czrpyn Ha 01111313011 ateJxoóe onpommuzaamem oópa-e.-Icamm mm 1 mm, nana B 0111113110171 11131100, ónozmpymr KaHaJIH .žm memłoü 111091114, Bcnencnáué Item npn pąsmmxce nwxyrxammcs ne qaexmnue pemerm, Kozropàe HGJIBSH ncnwmsosars 11411 rropqa. Karan n 1 mm, -nonasmne B JĽIITBĚEWIO Qoprvxy, 1111113011110came K. nospentnenmo c 103 1190611013211 mmmoą Hanecennoro na cçemcy Jnueüoä 1120111411, Kompas, m nanecmo, cJry-.ecuuj Ka...

Slitina měď-železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 240210

Dátum: 15.06.1987

Autori: Funke Dieter, Rinow Klaus, Vejsserik Jurij Arturovie

MPK: C22C 9/02

Značky: měď-železo, slitina

Text:

...zpnacnvatelnosta ,použltelnostsoučásteke.U materiálu uvedeného složení vyžaduje běž yný způsob tepelného zpracování obtížnékontinuální rozpouštěcí žíhání, které lze provést jen ve speciální kallcí prüběžné pe ci. Použije-li se materiál uvedeného složeník .tepelnou stabilitu a tvrdost po tepelné zá«těži při 400 až 500 °Cpo dobu 5 min., klesá na. hodnoty HVI 80 až 1,20 i při vysokém ob sahu železa, Výše uvedené nedostatky odstraňuje...

Olověná slitina pro elektrochemickou výrobu zinku nebo niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242766

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mieak Ivan, Istvan Milan, Molnár Alexander

MPK: C22C 11/00

Značky: niklu, olověná, výrobu, elektrochemickou, slitina, zinku

Text:

...olověná slitina pro elektrochemíckou výrobu zinku nebo niklu, vyznačená tím, že vedle olova obsahuje 0,1 až 0,9 hmotnosti stžibra, 0,1 až 2 S hmotnosti arsenu, případně 0,1 až 2 hmotnosti cinu.Olověné slitiny podle vynálezu maji nižší obsah stříbra, než měly dosavadni. Kromě této absolutní úspory deficitního kovu se zvýšila korozni odolnost anody. Vyšší kotozní odolnost má pochopitelně za následok prodloužení životnosti anody a menší...

Slitina hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250346

Dátum: 15.04.1987

Autor: Stránský Drahoslav

MPK: C22C 21/08

Značky: slitina, hliníku

Text:

...odstraňuje Slitina hliniku pro odlitky, s možností dotváření, podle vynálezu, .která ob-sahuje mimo hliník v 0/0 hm-otnosti ještě 0,40 až 1,60 křemíku,0,10 až 0,40 0/0 mědi, 0,01 až 0,15 0/0 titanu,0,10 až 0,60 0/0 železa, 0,05 až 0,70 manganu, 0,01 až 0,60 cvhrómu, 0,30 až 1,80 pr-ocenta h-ořčíku, 0,005 až 0,50 ceru,0,005 až 0,30 lanthanu.Šĺĺtina podle Írynäĺtäžú počlštafně Zvyšíĺjěmechanické vlastnosti, a to jak pevnost v tahu, která se...

Slitina hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250345

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hořejší Zdeněk, Stránský Drahoslav, Kalma Ludvík, Koreš František

MPK: C22C 21/10

Značky: hliníku, slitina

Text:

...slitina hliníku podle vynálezu, která obsahuje V hmotnosti mimo hliníku jakožto základníh-o prvku ještě 2,80 až 8,50 zinku, 0,2 až 3,20 h-ořčíku, 0,1 až 0,6 mědi, 0,05 až 0,40 °/o železa, 0,10 až 0,80 manganu, 0,1 až 0,50 procent chró.mu. Dále může obsahovat 0,001 až 0,80 0/0 ceru, 0,001 až 0,50 neodyrmu,0,001 až 0,80 lanthanu, 0,001 až 0,80 0/0 yttria čí vzájemné kombinace těchto kovů vzácnych zemin.Slitina podle vynálezu přeadčí...

Zinková slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 250119

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koreš František, Kalma Ludvík, Stránský Drahoslav, Hořejší Zdeněk, Straka Jaroslav

MPK: C22C 18/04

Značky: zinková, slitina

Text:

...kg.m 3. První ze slitin obsahuje v hmot. 3,9 až 4,3 Ai, 0,02 až 0,05 Mg a maximálně 0,009 0/o Pb Cd, 0,001 °/o Sn, 0,1 0/0 Cu a 0,05 0/0 Fe. Druhá ze slitin obsahuje 3,9 až 4,3 Al, 0,75 až 1,25 Cu, 0,02 až 0,05 Mg a maximálně 0,009 Pb Cd, 0,001 Sn a 0,05 Fe.Tyto nedostatky odstraňuje zinková slitina podle vynálezu, jehož podstatou je, že obsahuje hliník 7 až 18 0/0 hmot., měd 0,05 až 0,5 °/0 hmot., železo 0,02 až 0,10 0/0...

Slitina na bázi mědi pro vložky tažných a lisovacích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238725

Dátum: 16.03.1987

Autori: Zezula Jaroslav, Macášek Igor, Šibral Ladislav

MPK: C22C 9/10

Značky: mědi, bázi, lisovacích, nástrojů, slitina, vložky, tažných

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina na bázi mědi pro vložky tažných s lisovacích nástrojů, zejména pro zpracování kovových materiálů - plechů - obsahuje hmotnostně kromě mědi 8,5 až 12 % křemíku, 4 až 8 % železa, 2 až 5 % niklu, přičemž toto základní složení může být doplněno přísadami hliníku, manganu, chromu, zinku, olova a cínu do 3,5 % jednotlivě nebo ve variabilní kumulaci.

Slitina na bázi antimonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237933

Dátum: 15.03.1987

Autori: Hlávková Jana, Stráský Drahoslav, Koreš František, Hořejší Zdeněk, Zeman Vladimír

MPK: C22C 12/00

Značky: bázi, slitina, antimónu

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina na bázi antimonu je vhodná pro legování kovových slitin, ať již na základě železa nebo hliníku atd. Slitiny na bázi antimonu mimo tento prvek obsahují i další příměsi jako měď v hmotnostních procentech 5 až 45 %, cín 5 až 40 %, zinek 2 až 30 %, hliník 2 až 20 %, kovy vzácných zemin 1 až 15 %. Výhoda těchto slitin je ta, že je lze vyrábět jak z čistých, tak i z druhotných surovin, dále slitiny zaručují snadnou dělitelnost při legování...

Slitina na bázi mědi, niklu a bóru pro kontaktní prvky v elektrotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248368

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šefl Pavel, Polák Václav

MPK: C22C 9/06

Značky: niklu, slitina, kontaktní, prvky, elektrotechnice, bázi, bóru, mědi

Text:

...funkce vakuováho zhášedla. Dalším nedostatkem mědi, kterou se nejčatěji porázni kontaktní materiály nasyoují, je poměrně vysoká hodnota studené elektronové emise.Vakuovým zhášedlem ve vypnutém stavu, kdy jsou kontakty od sebe vzdáleny. preteká při płiloženćm napětí desítek kilovoltů proud řädově miliampérů. To vede k ohřevu kontaktů. j který někdy vede k levinovitětnu nárůstu emisa elektronů, někdy až k nepäčovćmu aelhání vakuového...

Korozivzdorná slitina na bázi niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232716

Dátum: 15.01.1987

Autor: Asphahani Aziz

MPK: C22C 19/05

Značky: korozivzdorná, niklu, bázi, slitina

Zhrnutie / Anotácia:

Popisuje se slitina na bázi niklu, obsahující zejména chrom, molybden a wolfram. Slitina je velice odolná proti korozi v nejrůznějším korozívním prostředí včetně kyselin a redukčních prostředí. Mimo to je odolná proti lokalizovaným korozívním účinkům, známým jako důlková koroze. Slitina jmenovitě obsahuje v % hmotnosti 20 až 24 % chrómu, 12 až 17 % molybdenu, 2 až 4 % wolframu, 2 až 8 % železa, stopy až 0,5 % niobu, stopy až 0,5 % tantalu,...

Slitina na bázi vanadu pro legování oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 229558

Dátum: 15.09.1986

Autori: Beneš Zdeněk, Goszyk Bohuslav, Čermák Bohumil, Kozelský Petr

MPK: C22C 27/02

Značky: slitina, bázi, oceli, legování, vanadu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém legování oceli vanadem, aniž by došlo k současnému překročení přípustného obsahu zbytkového hliníku v hotové oceli. Podstatou vynálezu je, že slitina pro legování oceli obsahuje 60 až 85 % vanadu, 5 až 20 % křemíku, 1 až 8 % hliníku, zbytek tvoří železo v hmotnostních podílech.

Zinková slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 229549

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stráský Drahoslav, Kalma Ludvík, Hampl Josef, Koreš František, Straka Jaroslav

MPK: C22C 18/04

Značky: zinková, slitina

Zhrnutie / Anotácia:

Zinková slitina je vhodná pro výrobu odlitků s vysokými mechanickými vlastnostmi a odolností proti vyšším teplotám při dobré rozměrové stálosti. Toho se dosáhne složením o obsahu hliníku 28 až 51 % hmotnostních, hořčíku 0,005 až 0,10 % hmotnostních, mědi 0,05 až 3,00 % hmotnostních, kovů vzácných zemin 0,001 až 0,40 % hmotnostních a zbytku zinku. Hliník, hořčík, měď, kovy vzácných zemin a zbytek zinek je možno do slitiny přidávat v hmotnostních...