Patenty so značkou «slinutej»

Sposob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257846

Dátum: 15.06.1988

Autori: Palčo Štefan, Staroň Jozef

MPK: C01F 5/06

Značky: výroby, slinutej, magnézie, spôsob

Text:

...horečnatým v množstve 0,5 až 10 mol. počítané na suchý oxid. Pod pojmom urýchlenej hydratizácie sa rozumie v zmysle vynálezu,dej, ktorý sa ukončí najviac za jednu hodinu počnúc kontaktom oxidu s vodou, končiac vstupom sypkého produktu hydratizácie do zásobníka kalcinačnej pece. Vzhľadom na možné výkyvy v rewdivite oxidu je potrebné, aby sa jeho zmes s vodou v prítomnosti uvedených reakciu urýchlujücich látok prihriala za stáleho...

Spôsob výroby slinutej magnézie z breuneritických magnezitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257351

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubran Ervín, Richter Tomáš

MPK: C04B 2/10

Značky: výroby, magnezitov, breuneritických, spôsob, slinutej, magnézie

Text:

...rozdružia na4 koncenträt a odpad, zrno nad 6 Inm sa rozdrví na zrnitosť pod 6 mm, ktorá sa magnetický rozdruži na koncentrát a odpad a koncentraty sa priamo spekajú pri teplote 1 550 až 1 800 °C na slinutú magnéziu.Výhody navrhovaného riešenia oproti jestvujúcej praxi magnetického rozdrttžovania slinutých produktov spočívajú vo vyššej selektivite rozdružovania kalcinátu, vyššom využití magnezitickej substancia a vyššej kvalite...

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252890

Dátum: 15.10.1987

Autori: Staroň, Lacová Miluše, Palčo Štefan

MPK: C01F 5/08

Značky: slinutej, spôsob, magnézie, výroby

Text:

...sa spraouje známým spôsobom na slinutú magnéziu. Tento postup sa dá aplikovat len na produkt lpyrohysdrolýzy ziskaný za určitých špecifických .podmienokroztkladu, najmä na veľmi úzky teplotný interval, v ktorom pyrohydrolýza »chloridu horečnaterho môže ešte s dostatočnou ~rýoh~ losťou prebiehať. Tento interval je .potrebné v pre-vádzlkovom reaktore dodržať.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob výroby slinutej magnézie z oxidu .horečnatého...

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240325

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rajniak Igor, Zeman Svatopluk

MPK: C04B 35/02

Značky: magnézie, spôsob, slinutej, výroby

Text:

...v dôsledku svojich lhydroskopických vlastností značne znižuje, resp. úplne eliminuje možnosť vzdušného triedenia a mletia produktu. V priemyslových reaktoroch sa zriedka stáva, .aby produkt pyrohydrolýzy získaný pri dostatočnej nízkej teplote, potrebnej na docielenie morfológie optimálnej pre slinovanie, nevykazoval nadmerný obsah ostatkových ohloridov. Prípadné zvýšenie teploty v retaktore má za následok zníženie obsahu chloridov, ale aj...

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 235000

Dátum: 15.01.1987

Autor: Staroň Jozef

MPK: C04B 35/04

Značky: magnézie, výroby, spôsob, slinutej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyslu vyrábajúceho žiaruvzdorné materiály na báze oxidu horečnatého a špeciálnu oxidovú keramiku. Predmetom vynálezu je spôsob výroby slinutej magnézie s nízkou pórovitosťou z oxidu horečnatého získaného pyrohydrolýzou horečnatých solí. Produkt pyrohydrolýzy obsahujúci viac ako 97,5 % oxidu horečnatého sa rozdelí vo vzdušnom triediči na drobnú frakciu s výnosom z podania 45 až 75 perc. s veľkosťou častíc najviac 15 ?m a...

Spôsob výroby slinutej magnézie z kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233381

Dátum: 01.01.1987

Autori: Staroň Pavol, Staroň Jozef

MPK: C04B 35/04

Značky: magnézie, slinutej, výroby, kalcinovaného, spôsob, magnezitu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je skusovanie drobnozrnných kalcinátov z magnezitu, najmä z flotačných koncentrátov, vo vzťahu k slinovaniu výtvorkov tak,aby sa získala slinutá magnézia vysokej hutnosti. Drobnozrnné koncentráty z magnezitu sa po kalcinácii pri teplotách, pri ktorých ešte nedochádza k slinovaniu, briketujú vysokými tlakmi takým spôsobom, aby sa vo výliskoch potlačil obsah pórov s polomermi väčšími ako 300 nm resp. väčšími ako 500 nm, ktoré...

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228308

Dátum: 15.09.1986

Autori: Staroň Jozef, Palčo Štefan

Značky: slinutej, spôsob, magnézie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby slinutej magnézie s nízkou pórovitosťou, z hydroxidu horečnatého a/alebo oxidu horečnatého získaného termickým rozkladom zlúčenín horčíka, ako je napr. hydroxid horečnatý, chlorid horečnatý a pod. Hydroxid horečnatý a/alebo oxid horečnatý získaný tepelným rozkladom hydroxidu pri teplote 250 až 650 °C, alebo oxid horečnatý získaný pyrohydrolýzou chloridu horečnatého, sa podrobí procesu dezintegrácie...

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214921

Dátum: 30.10.1984

Autori: Eichner Alexander, Staroň Jozef, Sehnálek František, Jesenák Viktor, Hrabě Zdeněk, Palčo Štefan

Značky: spôsob, výroby, magnézie, slinutej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby slinutej magnézie s obsahom oxidu horečnatého najmenej 98 %, termickým štiepením roztoku chloridu horečnatého pri teplote 600 až 800 °C v ktorom sa obsah soli vápnika zníži zrážaním kyselinou sírovou resp. síranom horečnatým vyznačujúci sa tým, že po termickom štiepení sa v oxide horečnatom rozloží síran vápenatý prežíhaním v redukčnej atmosfére pri teplotách 700 až 1200 °C a tuhý produkt sa speká známym spôsobom.

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214609

Dátum: 01.07.1984

Autori: Eichner Alexander, Staroň Jozef, Palčo Štefan

Značky: výroby, spôsob, slinutej, magnézie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyslu vyrábajúceho žiaruvzdorné materiály z prírodného magnezitu. Účelom vynálezu je zníženie spotreby energie a zjednodušenie technologického procesu, pri prepracovaní produktu hydropyrolýzy chloridu horečnatého na slinutú magnéziu. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že po rozpustení horečnatej suroviny v kyseline chlorovodíkovej a termickom rozklade roztoku sa vzniklý produkt, ktorým je kysličník horečnatý, žíha pri teplote...