Patenty so značkou «slámy»

Spôsob výroby brikiet z rozomletej slamy a zariadenie na výrobu brikiet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20159

Dátum: 18.06.2010

Autor: Junczyk Adam Piotr

MPK: B30B 11/24, B29C 47/60, B29C 47/38...

Značky: výrobu, rozomletej, spôsob, brikiet, zariadenie, slámy, výroby

Text:

...°C. Je výhodné, že hmota je výsledkom takéhoto lisovania a má mernú hmotnosť V rozsahu od 1,3 g/cm 3 do 1,5 g/cm 3.0008 Predmetom predkladaného vynálezu je zariadenie na výrobu brikiet 2 rozomletej slamy, uvedené zariadenie má V bubne umiestnenú závitovku zloženú z troch segmentov s rôznymŠpirálovým stúpaním, uvedené segmentové stúpania klesajú smeromk výstupu. Tvarovacia forma usporiadaná V pracovnom smere za závitovkou, je umiestnená V...

Splyňovací kotol na spaľovanie tuhých horľavých látok, zvlášť balíkov slamy s optimálnymi hodnotami pre vypúšťané odpadové plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5499

Dátum: 07.10.2004

Autor: Herlt Christian

MPK: F23G 7/06, F23G 5/027

Značky: spaľovanie, optimálnymi, hořlavých, plyny, kotol, tuhých, hodnotami, balíkov, odpadové, vypúšťané, slámy, splyňovací, zvlášť, látok

Text:

...obr. 2 predstavuje bočný pohľad na celé zariadenie V schematickom reze aobr.3 predstavuje pohľad zhora na celé zariadenie.V kryte je usporiadaný priestor l pre spaľovanie paliva a splyňovanie a pod ním je usporiadaný valcový spaľovací priestor ž. Plniace dvierka pre balíky slamy a dvoje dvierka na odoberanie popola sú usporiadané na čelnej strane. Na spodnom vypúlení priestoru l na spaľovanie paliva a splyňovanie je v podlahe prevedená...

Múr zo zhutnenej zeminy s vonkajším plášťom s obsahom slamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 548

Dátum: 10.08.1994

Autor: Opálka Štefan

MPK: E04B 2/86, E04B 2/84

Značky: plastom, obsahom, zhutnenej, slámy, zeminy, vonkajším

Text:

...tvare hranola s kovovými bočnými stenami (1, g)a čelnými stenami (§, g) sa naplní vlhkou zeminou obsahujúcu asi 60 hmot. piesku a 40 hmot. ílu, asi 10 vlhkosti, do ktorej sa pred plnením primieša ražná alebo pšeničná slama v množstve 10 až 30 kg na m 3 zeminy. Nevhodná je ornica zemina s organickými prímesami. Preklopná podnosy (§, Z) zeminověho zásobníka sa naplnia pieskovocementovou zmesou asi 10 vlhkosti a zeminový zásobník majúci prve Q a...

Zariadenie na stohovanie slamy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267757

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kohút Jozef

MPK: A01D 85/00

Značky: zariadenie, slámy, stohovanie

Text:

...gž, 33 sú po stranách opatrene naklapacimi kolesami ll, lg, lg, li a istiacimi hrotmi 12, lg. V hornej prednej časti ohrady 13 sú prispôsobené body zapnutia 31, gg, 52, äg a ohrada lg je obojstranne v kolmých osiach bodov zopnutia gâ, 32 uchytenà otočne podla krivky łl k nosnému rámu 2 dopravnika 1. Ohrada je zopnúta lankom šà a v smere 2 je prisún slamy. Zdvihač gg je uchytený o nosný rám Z dopravnika 1 a je na hlavnej osi gg opatrený...

Způsob úpravy lignocelulózních substrátů, například slámy, pro pěstování jedlých hub rodu hlívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259060

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nguyen Thi Chinh, Scháněl Lubomír

MPK: A01N 63/00

Značky: například, lignocelulózních, slámy, pěstování, úpravy, hlívy, jedlých, způsob, substrátů

Text:

...příznivých účinků se dosahuje tím, že suspenze Baci 1 ~lus licheniformis se připravuje na médiu o složení Boaž 12 g pepétonu, 0,3 až 0,5 g kvasničného extraktu, ll až 25 g sladového vý tažku na 1000 ml vody, v temném prostředí při teplotě 50 ° ažą68 °-c po doba so až 120 hodin, a dále tím, že na 100 kg 1 ignoce~ lulőzních substrátů v suchém stavu se použije 80 až 120 ml auspenze Bacillus 1 icheniformis§l Způsob podle vynálezu je popsán...

Zařízení k drcení a shrnování kukuřičné slámy a jiných zbytků po strojním odlomení palic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253718

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gyenes János, Hegedüs István, Hajmann Béla

MPK: A01D 50/00

Značky: drcení, odlomení, strojním, palic, jiných, zbytků, slámy, zařízení, kukuřičné, shrnování

Text:

...podrobně popsáno s odvolaním na výkresy,kde na obr. 1 je pohled ze strany a na obr. 2 je pohled shora na zařízení podle vynálezu znázorněné na obr. 1.Ve dvou bočních deskách Q poloneseného rámu l spočívajícího na nosných kolech g, zpravidla pneumatikových je uložen dutý otočný hřídel 5, opatřený kyvnými ohnutými noži §. Přední vyklenutá krycí deska É obklopující shora otočnou část zařízení obsahující dutý otočný hřídel 5 s kyvnými ohnutými...

Natřásací zařízení vytřásadel slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239338

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hreka Ivan, Berta Vladimír

MPK: A01F 12/30

Značky: slámy, natřásací, zařízení, vytřásadel

Text:

...Ha cxnonax npn axcnnyamaunn Komóannon panamn, uocnonuy oun, xorn H conepmanm Boanpawuo-nocwyuanmne nnnmeunz yóopouuoro Mawepnaxa nonepeu Hanpanneun nonaqn, H 0 H 8 oóecneqnnamm pannomepuoe pac npeneaeune yóopoqnoro Mawepnama no mnpnne conomompnca npn paóore Ha cxxonax.Hans H 80 ÓpeTEHHH, Hapgny c nnmenonmuxauneñ oTneneHma ocrawxos sepna Ha couomorpacax, cocronm B ynyqmeunn cuocoóuocmn paóowu na cxnonax.Banaqeü naoópewenna anmnerca...

Vytřásadlo slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237974

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bernhardt Kurt, Wressnig Gert, Thümer Werner, Lange Gotthard

MPK: A01F 12/30

Značky: vytřásadlo, slámy

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vytřásadla slámy kombajnu, určeného k vytřepání zrna z vymláceného obilí. Cílem řešení je zvýšené vytřepání zrna z vymláceného obilí a značné snížení ztrát zrna. Jako základ řešení je zadání vypracovat a umístit vytřásadlo, umístěné za mlátičkou tak, aby směs zrna a slámy se posunovala podél, napříč a kolmo ke směru pohybu materiálu, což vede k urychlení. Znakem řešení je to, že dva nebo několik, v jedné rovině uložené bubny jsou...

Zařízení k přemísťování kusových břemen, zejména balíků slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228782

Dátum: 15.04.1986

Autor: Zemek Josef

MPK: A01D 87/12

Značky: přemísťování, zařízení, slámy, břemen, balíků, kusových, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k přemísťování kusových břemen, zejména balíků slámy, tvořeného kleštinami ovládanými tlakovým válcem a připojenými na výkyvných zakončeních alespoň jedním hydraulickým válcem opatřeného výložníku a spojených přes vahadla s alespoň jedním klopným válcem, přičemž výložník je opatřen alespoň jedním vyrovnávacím válcem hydraulicky spojeným s klopným válcem a vytvářejícím společně s ním paralelogram, když tlakový válec,...

Zařízení pro fyzikálně chemickou úpravu slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227900

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pecha Jiří, Kubala Jaromír, Bár Oldřich, Zeman Bedřich, Fojtů Miloslav, Procházka Václav

Značky: fyzikálne, chemickou, úpravu, zařízení, slámy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro fyzikálně chemickou úpravu slámy pro krmnou směs, která sestává z kladívkového sekacího bubnu, na který navazuje horní a spodní mísicí sekce, vybavené louhovací tryskou a napojené na odváděcí pneumatický dopravník, vyznačené tím, že pod sekacím bubnem (1) je umístěno protiostří (4) a nad sekacím bubnem (1) je uspořádán zachycovací plášť (2), jehož rovinná náběhová část (2a) je nepojena na válcovou část (2b), přičemž tečna (t)...

Zařízení k přemísťování kusového materiálu, např. balíků slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224513

Dátum: 15.12.1985

Autor: Zemek Josef

Značky: materiálů, přemísťování, slámy, napr, balíků, kusového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přemísťování kusového materiálu, jehož výložník je opatřen zvedacími lineárními motory a je sklouben se zvedacími,rameny břemene, vyznačené tím, že zvedací kleštinová ramena (4) jsou skloubena s nosníkem (1) a vzájemně propojena táhly (6) napojenými na lineární motor (29), přičemž táhla (6) jsou opatřena omezovacími čepy (7, 7') uloženými v oválných otvorech (11, 11') dorazů (8, 8'), upevněných k nosníku (1).

Pojistka proti přetížení pro podávací ústrojí sběracího lisu ke sklizní sena, slámy a podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 228708

Dátum: 25.10.1984

Autori: Lan Kburkersdorf, Schlemmer Manfred, Merdon Günter, Schumacher Horst

MPK: A01D 75/18

Značky: ústrojí, pojistka, slámy, podávací, proti, podobně, sena, sklizni, přetížení, sběracího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojístky proti přetížení ~odávacího ústrojí sběracího lisu pro sklízeň sena, slámy std. bčelem vynálezu je sestrojit pojistku protí přetížení s vysokou f unkční spolehlívostí a minímálním prostojem. Vynález řeší úkol ta~, že vytváří přesně stanovené funkční úsilí mezi páry nožů nožpvého držáku na straně obrácené k lísovacímu kanálu a vlastním nožovým držákem, že po nastalém přetížení se páry nožů automatický vracejí do výchpzí...

Zařízení na svinování slámy z kombajnu na obilí a odkládání na řad ze dvou záběrů kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213922

Dátum: 01.06.1984

Autori: Purkrábek Tomáš, Purkrábek František

Značky: kombajnu, odkládání, slámy, svinování, zařízení, obilí, záběrů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšený způsob ukládání slámy, vypadávající z kombajnu, na souvislé řady svinuté do vřetene, přičemž je umožněno odkládání slámy ze dvou záběrů kombajnu na společný rad. Uvedené funkce se dosáhne tím, že sláma padá z kombajnu do rotujícího válce s volným středem, taženého za kombajnem. Otáčením válce roluje se sláma do profilu válce a odložením na povrch pole se svinuje do vřetene. V tomto tvaru doléhá řad slámy na pole jen...