Patenty so značkou «skúšobných»

Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob ich činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6908

Dátum: 03.10.2014

Autori: Fedák Marcel, Rimár Miroslav, Čorný Ivan, Panda Anton

MPK: B25J 1/06

Značky: obsahu, energetického, kliešte, stanovenie, biopalív, vzoriek, spôsob, skúšobných, činnosti, přípravu

Text:

...po vytvorenie kompaktnej zhutnenej vzorky.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že uvedené nedostatky odstraňujú kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob prípravy skúšobných vzoriek, a to tým, že zjednodušia činnosti na vytvorenie vzoriek v procese skúšky stanovovania výhrcvnosti. Kliešte na prípravu vzoriek pozostávajú z rámu, ktorý je pevne spojený s pevnou časťou rukoväti a valcom s...

Diagnostikovanie oceľových konštrukcií pomocou skúšobných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6205

Dátum: 06.08.2012

Autori: Polák Peter, Kolenič František, Fodrek Peter

MPK: G01N 3/00, G01N 19/06, G01N 1/00...

Značky: oceľových, konštrukcií, skúšobných, pomocou, diagnostikovanie, telies

Text:

...Vzhľadom na to, že to môže mať vplyv na statiku, je potrebné miesta odberu materiálu neodkladne adekvátne opraviť. Konštrukciaje počas odberu vystavená riziku poškodenia.Technicke riešenie pozostáva z výroby a umiestnenia skúšobných telies tak, aby bolo možné v prípade diagnostickej kontroly vykonať odber týchto skúšobných telies bez narušenia statiky samotnej konštrukcie.Riešenie je možné realizovať pri výrobe nových oceľových...

Zariadenie na upevňovanie priečnikov skúšobných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266990

Dátum: 12.01.1990

Autori: Opršal Miroslava, Ivan Peter

MPK: G01N 3/12

Značky: upevňovanie, skúšobných, zariadenie, strojov, priečnikov

Text:

...navinutej páskovej ocele vzdiaľujú a naopak hlavné segmenty priložené k vertikálnym plochám priečnika sa k sebe približujú a zvierajú medzi sebou konce priečnika a tým i tiahlo skúšobného stroja. Po dosiahnutí predpísaného tlaku aretačné matice na piestoch hydraulických valcov sa zľahka dotiahnu a hydraulický tlak vo valcoch sa uvoľní. Pritom veľkosť zovretia tiahieľ je dlhodobe prakticky konštantné, nakoľko nepatrné deformačné vplyvy celej...

Zariadenie pre urýchlené vytvorenie únavovej trhliny v skúšobných telesách s vrubom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256553

Dátum: 15.04.1988

Autor: Puškár Anton

MPK: G01N 29/04

Značky: únavovej, zariadenie, vytvorenie, vrubom, urychlené, telesách, trhliny, skúšobných

Text:

...a meničov, určovat dĺžku únavovej trhliny.Na výkresoch je na obr. 1 znázornený príklad realizácie zariadenia podľa vynálezu pre ultrazvukové prídavné zaťažovanieťahomtlakuom pred vrubom. Na obr. 2 je príklad realizácie zariadenia podľa vynálezu pre ultrazvukové prídavné zaťažovanie striedavým ohybom pred vrubom.Zariadenie pre urýchlene vytvorenie únavovej trhliny 1 v skúšobných telesách 2 s vrubom 3 využíva statické alebo opakované...

Zapojenie na reguláciu zaťažovacej sily skúšobných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251507

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vanderka Jozef

MPK: G05D 15/01

Značky: zariadení, zaťažovacej, reguláciu, skúšobných, zapojenie

Text:

...počtom oivdpornikov a môže byť n 1 .až 2400. Velikost časového intervalu At je daná jeho plredvolbou na časov-om relé ČRI a môže sa pohybovať v rozmedzí od niekoľkými sekúnd .až po »desiatky hodin.Popis ÍwllkCĺe je uvedený na .nasledovných príkladoch~Prepínač F 1 prepneme do ,polohy Ruč.,čím sa zároveň rozopne spínač P 2 a odpojí z obvodu motorček M -časového relé ČRI,stlačením tlačítka 13 sa uzavrie obvod re-lé C 113, ktorého kotva K 3...

Zariadenie pre upínanie skúšobných vzoriek v prístroji na skúšku striedavým ohýbaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 235691

Dátum: 01.06.1986

Autor: Rudenko Ivan

MPK: G01N 3/02

Značky: upínanie, vzoriek, ohýbaním, striedavým, skúšobných, zariadenie, přístroji, skúšku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania pre upínanie a súčasné napínanie skúšobných vzoriek na ohýbacej páke prístroja na skúšku striedavým ohýbaním. Zariadenie vyhovuje požiadavkam ČSN 42 0405 a ČSN 42 0422 pre skúšku plechov a drotov striedavým ohýbaním. Zariadenie umožňuje upnutie horného konca skúšanej vzorky a jej súčasné napnutie jedným pohybom kľuky, čo značne urýchluje a ulahčuje obsluhu a je výhodné z hladiska ergonómie a uľahčuje...