Patenty so značkou «škrob»

Nový kmeň Lactobacillus buchneri A, kompozícia a viaczložkový prípravok na konzerváciu rastlín bohatých na škrob, ich použitie a spôsob konzervácie rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18363

Dátum: 21.03.2013

Autori: Fabiszewska Agata, Stecka Krystyna, Swiatek Michal, Zielinska Krystyna

MPK: C12N 1/00, C12R 1/225

Značky: rastlín, spôsob, bohatých, kmeň, viaczložkový, konzervácie, lactobacíllus, buchneri, konzerváciu, kompozícia, použitie, škrob, prípravok, nový

Text:

...syntézy 1,2-propándiolu, ako je znázomené na obrázkoch 1 a 2.0022 Neoćakávane má nový kmeň LactobaciI/us buchne/i A KKP 2047 p tiež schopnost používat 1,2 propándiol na rast baktérií, a tým ho metabolizovať, čo nie je bežnou vlastnosťou druhu Lactobacillus buchneri. 0023 V priebehu kultivácíe baktérií kmeňa Lactobacíl/us buchnerí A KKP 2047 p podľa vynálezu v médiu MRS s glukózou ako zdrojom uhlíka sa obsah kyseliny mliečnej a kyseliny...

Vodná adhézna kompozícia obsahujúca zmes produktov zahŕňajúcich škrob zo strukovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2485

Dátum: 09.01.2006

Autori: Houze Régis, Corriette Pascal, Leroy Thierry, Gombert Hervé

MPK: D21H 17/00, C09J 103/00, B31F 5/00...

Značky: obsahujúca, vodná, strukovín, zahŕňajúcich, adhézna, škrob, kompozícia, produktov

Text:

...vo forme nerozpustných a napučaných granúl, schopných tvorby sekundárnej časti, aktorá je pripravená zo zmesi obsahujúcej najmenej jeden strukovinový škrob a najmenej jeden škrob z obilniny a/alebo škrob z hľuznatej rastliny.Kompozícia tiež obsahuje minerálnu časť ktorá môže vytvárať požadovanú zásaditosť vody. Môže to byt napríklad zmes uhličitanu sodného a hydroxidu vàpenatého.Nakoniec, väčšinou kompozícia obsahuje činidlo obsahujúce bór,...

Rastliny so zvýšenou aktivitou škrob fosforylujúceho enzýmu R3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7243

Dátum: 18.08.2005

Autor: Frohberg Claus

MPK: A23L 1/0522, A21D 2/00, A01H 5/10...

Značky: fosforylujúceho, aktivitou, rastliny, enzymů, zvýšenou, škrob

Text:

...hľuzovýalebo koreňový zásobný škrob, ako napríklad tapioka (0,008 ), sladký zemiak(0,11 ), maranta trstinová (0,021 °/o), alebo zemiak (0,089 ). Vyššie citované percentá obsahu škrobového fosfátu sú v každom prípade založené na suchej váhe škrobu a stanovil ich Jane a kol. (1996, Cereal Foods World 41 (11), 827832).0008 Škrobový fosfát môže byť prítomný vo forme monoesterov v polohe C-2,C-3 alebo C-6 polymerizovaných glukózových monomérov...

Spôsoby identifikácie proteínov s enzymatickou aktivitou fosforylujúcou škrob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7600

Dátum: 04.03.2005

Autori: Ritte Gerhard, Steup, Koetting Oliver, Frohberg Claus

MPK: C12N 15/82, A01H 5/00, C07K 14/415...

Značky: enzymatickou, škrob, aktivitou, spôsoby, proteínov, fosforylujúcou, identifikácie

Text:

...suchej hmotnosti škrobu a boli stanovené Jane et al. (1996,Cereal Foods World 41 (11), 827-832).0008 Škrobový fosfát môže byt prítomný vo forme monoesterov v C-2, C-3 alebo C-6 polohe polymerizovaných monomérov glukózy (Takeda a Hizukuri,1971, Starch/Stärke 23, 267-272). Distribúcia fosfátu v škrobovom fosfáte v škrobe syntetizovanom rastlinami je spravidla rozlišovaná faktom, že približne 30 až 40 fosfátových zvyškov je kovalentne...

Expresia enzýmov hydrolyzujúcich granulárny škrob u trichodermy a spôsob produkcie glukózy zo substrátov granulárneho škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11894

Dátum: 18.11.2004

Autori: Pepsin Michael, Lantero Oreste, Strohm Bruce, Chotani Gopal K, Shetty Jayarama, Baldwin Toby, Lantz Suzanne E, Dunn-coleman Nigel, Bower Benjamin

MPK: C08B 30/00, C12N 9/62, C12N 9/34...

Značky: expresia, spôsob, enzýmov, granulárneho, trichodermy, hydrolyzujúcich, glukózy, granulárny, škrobu, produkcie, škrob, substrátov

Text:

...varenia je nižšie i) eliminuje sa pridávanie vápnika do škrobovej kaše aj) zlepšl sa ñltrácia. pretože hydrolyzovaný škrob neupchá tiltraćný system. Spôsoby a zmesi zahrnuté vo vynáleze ponúkajú hospodárnejší a úćinnejšl prostriedok na produkciu glukózy pre priemyselné a špeciálne chemikálie.001810/ Obsah sušiny (ds) v kaši granulárneho škrobového substrátu podľa vynálezu je 15-55 a výhodne 15-45 o.0019 V spôsobe podľa vynálezu sa...

Rastlinné bunky a rastliny, ktoré syntetizujú škrob so zvýšenou výslednou viskozitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4635

Dátum: 19.12.2003

Autori: Frohberg Claus, Landschuetze Volker, Hoehne Michaela

MPK: A23L 1/0522, A01H 5/00, A01H 5/10...

Značky: syntetizujú, rastlinné, viskozitou, buňky, škrob, rastliny, výslednou, zvýšenou

Text:

...amylóza/amylopektín a obsahu fosfátu, sú funkčné vlastnosti škrobu silne ovplyvnené molekulovou hmotnosťou, spôsobom umiestnenia vedľajších reťazcov, obsahom iónov, obsahom lipidov a proteínov,priemernou veľkosťou granuly a morfológiou granuly a podobne. Dôležité funkčné vlastnosti, ktoré možno vtomto kontexte zmieniť sú rozpustnosť,retrogradačné správanie, kapacita viazať vodu, vlastnosti tvorby filmu, viskozita,vlastnosti...

Sposob zvýšenia obsahu bielkovín v škrobárenskom odpade, vznikajúcom pri spracování kukurice na škrob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260178

Dátum: 15.12.1998

Autori: Haas Imrich, Ürge Dionýz, Horváthová Alžběta

MPK: A23J 1/16

Značky: spôsob, vznikajúcom, obsahu, spracování, odpade, škrobárenskom, škrob, kukurice, zvýšenia, bielkovín

Text:

...vykonáva pri teplotách 30 až 90 °C po dobu 0,2 až 1,5 h enzymatickým súborom s mne-amylolytickou aktivitou. Množstvo prídavku enzýmu je závislé na jeho aktivite a je na každý kg odpadu jemnej vlákniny také, aby zodpovedalo najmenej 560 jednotkám dextrinačnej aktivity DA. Podmienky stekutenia sa s výhodou voliapodľa Optima .pre daný súbor enzýmov. Separácia stekutenej zložky od tuhej fázy sa vykoná s výhodou na kontinuáine pracujúcich...

Spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varného obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281466

Dátum: 07.08.1996

Autori: Schupp Hans, Klukowski Horst, Bezner Klaus

MPK: A23L 1/0522, A23L 1/01, A23L 1/168...

Značky: škrob, plátky, varného, knedlí, rozmerovo, obsahujúcich, přípravy, vreckách, stabilných, obalů, upraviteľných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varného obalu, ktorý zahŕňa čiastočnú želatináciu východiskového materiálu obsahujúceho škrob, jeho vymrazenie za vzniku vymrazeného škrobu, rozotrenie vymrazeného škrobu, rozmrazenie a odvodnenie vymrazeného a rozotreného škrobu lisovaním a/alebo sušením za vzniku rozotreného škrobového cesta a balenie rozotreného škrobového cesta...

Tekutý škrob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 874

Dátum: 11.07.1995

Autori: Butková Ľudmila, Ivanič František

MPK: D06M 15/11

Značky: tekutý, škrob

Text:

...k äeh 1 eniu,lebo inak by sa prípravok lepilna žehličku.Uvedené prípravky sú na báze syntetických disperziiNedostatky doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje technicke riešenie,ktore je založené na bázi päeniäneho škrobu v množstve D až 10 hmotn.,metylpolysiloxanu V množstve D až 5 hmotnkonzervantna bázi izothiazolinu V množstve D až 1 hmotnvonnej látky V mnozstve 0 az 1 hmotn. a zbytok do 100 hmotntvorI pitna voda.Prípravok sa nanaša...

Rekombinované plasmidy pSA20 a pXT2, kódující syntézu škrob ztekucující alfa amylázy ve streptomycetách

Načítavanie...

Číslo patentu: 270751

Dátum: 12.07.1990

Autori: Stajner Karel, Petříček Miroslav, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Tichý Pavel, Hoang Viet, Hošťálek Zdeněk, Liu Xiau Tie

MPK: C12N 15/00

Značky: rekombinované, plasmidy, streptomycetách, psa20, syntézu, pxt2, ztekucující, škrob, kodující, amylázy

Text:

...vektoru pIJ 622. Vzniklé rekombinovsné plesmidy pSA 2 o a pXT 2 kčdující syntézu äkrob ztekucujieí a-emlázy maji velikost 9.0 kb s 7,0 kb. U obou popssných včlenění a-emylázového genu do plssmidověho vektoru vedlo ke zvýšení produkce a-amylézy na základě zvýšeného počtu a-smlézového geuu v důsledku vysokého počtu kopií rekombinovsnýoh plssmidů pSA 2 o s pXT 2 ve streptomyoetovém hostiteli.Vlastní konstrukce rekombinovanýoh plssmidů pSA 2 o s...