Patenty so značkou «škridla»

Priechodná strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19684

Dátum: 10.01.2014

Autori: Willen Dirk, Lindner Falk, Günther Sven, Celebi Yücel

MPK: E04D 1/30, E04D 13/147

Značky: škridla, strešná, priechodná

Text:

...s nasadenou kupolou,obrázok 2 rez pozdĺž línie II-Il na obrázku 1, obrázok 3 formu na hlboké ťahanie na zhotovenie strešnej škridly podľa vynálezu, obrázok 4 formu na hlboké ťahanie podľa obrázku 3 s vkladaným dielom 10 vloženým doobrázok 5 zobrazenie nadväzuj úce na obrázok 4 po hlbokom ťahaní základového telesa a obrázok 6 priechodnú škridlu po finálnom vybraní z formy.Priechodná škridla pozostáva zo základového telesa l, ktoré bolo...

Zariadenie na zastrešenie budovy a škridla zariadenia na zastrešenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20259

Dátum: 14.12.2011

Autor: Delouette

MPK: E04D 1/02, E04D 1/12, E04D 1/34...

Značky: zariadenia, budovy, zastrešenie, škridla, zariadenie

Text:

...škridly na montážnom profile lôžko, dovnútra ktorého sa vloží aspoň časť profilualebo aspoň časť prostriedkov na pripevnenie, lôžko je upravenéna aspoň časti dĺžky škridly, pozdĺžne a V blízkosti pozdĺžneho okraja škridly.0016 Vynález sa tiež týka škridly zariadenia na zastrešenie budovy určeného na položenie na krov, najmä sa týka škridly zariadenia na zastrešenie, ktoré má uvedené znaky. Znaky tejto škridly sú uvedené V patentovom...

Strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5858

Dátum: 04.10.2011

Autor: Malchárková Naděžda

MPK: E04D 1/10, E04D 1/08, E04D 1/20...

Značky: škridla, strešná

Text:

...aspoň dvoch polymérov zhodného typu a/alebo v zmesi aspoň dvoch rôznych typov vyššie uvedených polymérov.Možnými polyoleñnmi na výrobu strešnej krytiny sú hlavne polyetylén (PE) alebo polypropylén (PP).Ako možné polyhalogénolefmy je možné využiť okrem polyvinylchloridu (PVC) napriklad tiež polyvinylidénchlorid (PVDC).Z polydiénov sa napríklad vyskytuj e butadién-styrénový kaučuk (SBR), polybutadiénový kaučuk (BR).Podľa technického riešenia je...

Škridla, ktorej plocha zodpovedá niekoľkonásobku plochy štandardnej škridly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15153

Dátum: 20.10.2008

Autori: Guichoux Gwenaël, Dubost Daniel, Cambier Carryl, Delangue Thierry

MPK: E04D 1/26, E04D 1/16, E04D 1/12...

Značky: štandardnej, plocha, niekoľkonásobku, zodpovedá, ktorej, škridly, plochy, škridla

Text:

...smerom od strešnej konštrukcie, je viditeľná najmä na obrázku 1. Vrchná strana 4 nesie vyčnievajúcu časť 5, ktorá je celkovo obdĺžníkového tvaru a rozprestiera sa od horného okraja smerom k dolnému okraju. Dĺžka vyčnievajúcej časti 5 zodpovedá približne dvom tretinám celkovej dĺžky L škridly 1. Dĺžka l vyčnievajúcej časti 5 zodpovedá dĺžke klasickej plochej škridly.Vyčnievajúca časť 5 je umiestnená presne v strede v smere šírky.Táto...

Anténová strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4799

Dátum: 06.07.2007

Autor: Pelka Ludvík

MPK: E04D 1/30

Značky: anténová, škridla, strešná

Text:

...vzhľadovou štruktúrou betónu. Strešné škridly majú rozmery 200 x 400 mm. Pritom je potrebné na strechu umiestniť anténový stožiar s nosnou tyčou 6 s priemerom 25 mm. Preto je na prestup nosnej tyče 6 anténového stožiara použitá anténová strešná škridla podľa tohto technického riešenia. Na realizáciu je použitá základová čast 1 strešnej škridly s rozmermi 200 x 400 mm, tvarovo, vzhľadovo i materiálovo zhodná zo strešnýmiškridlami...

Stredná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4791

Dátum: 06.07.2007

Autori: Cunial Mario, Rosa Bruno

MPK: E04D 1/02

Značky: škridla, stredná

Text:

...uložené jedna na druhej.Tieto a ďalšie výhody budú jasne z nasledujúceho podrobného opisu istých výhodných uskutočnení s pomocou priložených schematických obrázkov, ktorých výkonné podrobnosti sú považované ako ilustrativne a nie obmedzujúce.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok l znázorňuje dva axonometiické pohľady zhora na škridlu, ktorá je predmetom predloženého technického riešenia.Obrázok 2 znázorňuje dva axonometrické pohľady zospodu...

Hlinená strešná škridla s priečnymi rebrami rozdielnej výšky na hlavovom okraji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15783

Dátum: 01.02.2007

Autori: Trost Frank Uwe, Hilpert Karl, Bohe Hans-jürgen, Zink Frank

MPK: E04D 1/04

Značky: škridla, strešná, priečnymi, výšky, rebrami, okraji, hlavovom, hlinená, rozdielnej

Text:

...Pre ďalšie zlepšenie stohovatelnosti slúži tiež to, že oblasť škridly na strane pätného okraja je zaoblená. Zásluhou toho môže mať pätné rebro škridly potrebnú výšku na spoľahlivé presiahnutie hlavovej oblasti pod ňou sa nachádzajúce škridly bez toho, aby sa znížila objemová hustota škridiel v stohu.0011 Pre ďalšie zvýšenie spoľahlivosti proti vniknutiu dažďa môže byť priečne falcovanie v oblasti strednej vlny a konvexnej strany krycieho...

Strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285324

Dátum: 11.10.2006

Autori: Wiese Herbert, Teufel Hans, Schriever Martin, Diefenbach Uwe

MPK: E04D 1/02

Značky: strešná, škridla

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná škridla (10) je vybavená na jednom svojom pozdĺžnom okraji (12) odvodňovacou drážkou (14) a na protiľahlom pozdĺžnom okraji (16) krycou drážkou (18), pričom tieto drážky (14, 18) a v pozdĺžnom smere vytvorené pozdĺžne rebrá (24, 26, 48, 50) prechádzajú v celej dĺžke strešnej škridly (10) a na pätnom okraji (30) pozdĺžnych rebier (24, 26, 48, 50) sú vytvorené voľné oblasti vytvárajúce pri položení dvoch susediacich škridiel na seba...

Škridla s najmenej jedným vodným žľabom vymedzeným vyvýšeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20651

Dátum: 25.08.2006

Autor: Fink Josef

MPK: E04D 1/04

Značky: škridla, vymedzeným, vyvýšeninami, vodným, najmenej, jedným, žľabom

Text:

...priamo na hlavovom okraji tak, že možno použiť obvykle spodné formy. Oproti škridle známej GB 664010, tým odpadajú okrem zmenšenia krycej dĺžky škridiel aj vysoké investičné náklady pre samostatnú súpravu spodných foriem.0018 Odstup vodného uzáveru ku hlavovému okraju polotovaru škridly závisí od modelu škridly a od závesného nosa. Aby vodný uzáver pri stohovaní škridiel nepredstavoval prekážku, mal by odstup činiť najmenej 10 mm, výhodne však...

Strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284561

Dátum: 27.05.2005

Autori: Peham Johann, Obermüller Gerhard

MPK: E04D 1/02, E04D 1/04

Značky: škridla, strešná

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná škridla na vytváranie strešnej krytiny je vyrobená s vnútornou povrchovou plochou (12) a s hornou krytinovou plochou (6), so závesnými nosmi (25) v oblasti svojho horného konca, je vybavená na vzájomné prekrývanie jednotlivých strešných škridiel profilovaním (11) a na svojej vnútornej povrchovej ploche (12) stužujúcimi rebrami (13, 14) usporiadanými v pozdĺžnom smere strešnej škridly a na hornej krytinovej ploche (6) sú upravené v...

Strešná škridla, hlavne veľkoplošná dvojkorýtková posuvná škridla na plošné pokrývanie strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3112

Dátum: 03.09.2002

Autor: Bracht Manfred

MPK: E04D 1/02

Značky: velkoplošná, škridla, plošné, střechy, hlavne, dvojkorýtková, strešná, posuvná, pokrývanie

Text:

...je znázornený na výkresoch a je ďalej bližšie opisaný. Voobr. 1 pôdorys strešnej škridie podľa vynálezu, vytvorenej vo forme dvojkorýtkovej posuvnej škridle, obr. 2 pohľad zospodu na rovnakú strešnú škridlu, obr. 3 a až 3 d priečny rez rovnakou strešnou škridlou pozdĺž reznej línie A, B,C alebo D z obr. 1, obr. 3 e priečny rez škridlou na pätovom konci, z pohľadu v smere šípky Y z obr. 1, obr. 4 pohľad na pozdĺžnu stranu strešnej škridie v...

Okrajová škridla pre dolný okraj zastrešenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4012

Dátum: 11.07.2002

Autor: Tavernier Luc

MPK: E04D 1/30

Značky: dolný, okraj, škridla, zastrešenia, okrajová

Text:

...vytvarovanie zabezpečuje dokonalé odvádzanie dažďovejvody prichádzajúcej zo strechy.Ďalšie charakteristiky a prednosti vyplynú z detailného opisu uvedeného následne s uvedením odkazov na pripojené obrázky spôsobom príkladným ale nie vyčerpávajúcim, pri- obrázok l je čiastočne rozložený pohľad na okrajové škridle v súlade s vynálezom,- obrázok 2 predstavuje pohľad z perspektívy na príklad namontovania okrajových škridiel V súlade s...

Štítová škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1185

Dátum: 03.07.1996

Autor: Schriever Martin

MPK: E04D 1/30

Značky: škridla, štítová

Text:

...na hrebeň V mieste štítovej hrany podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že. škridla je vybavená výrezom v tvare U, vybiehajúcim v podstaterovnobežne so štítovou pätkou od okraja škridly, privrátenej k hrebeňu, do ktorého je napríklad možné vložiť hrebeñovú zakon čovaciu dosku.Je pochopiteľné, že napájacia škridla pre napojenie strešnej krytiny na hrebeň sa môže vyrábať ako v ľavom, tak aj v pravom vyhotovení....

Škridla na umiestnenie antény

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1046

Dátum: 10.01.1996

Autor: Kiss Peter

MPK: E04D 1/08, E04D 1/04, E04D 1/02...

Značky: antény, umiestnenie, škridla

Text:

...antény sa môžu použiť podľa potreby priamo pri robeni nových striech alebo môžu nahradiť už skôr urobenú montáž antényvymenenim dvojdrážkovej betónovej Škridle s rovným povrchom soŠkridlou na umiestnenie antény.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je znázornená škridla na umiestnenie antény s kuželovitým výstupkom.Na obr č.1 je znázornená Škridla na umiestnenie antény v pôdorysnom pohľade, na obr.č.2 je znázornenýbočný...

Škridla s vetracím otvorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 809

Dátum: 10.05.1995

Autor: Kiss Peter

MPK: E04D 1/30, E04D 1/04, E04D 1/02...

Značky: škridla, vetracím, otvorom

Text:

...otvorom z obr.c.1. Príklad uskutočneniaotvor L, ktorý je zreteľne znázornený na obr.č.2. Nad týmtovetracím tvcrom je umiestnenáVetrací otvor L. Na čelnej strane striešky 1 je zapustená mriežkaz umelej hmoty 1 s určitým odstupom od okraja čelnej stranystriešky 1. Tvar striešky Q je šikmý od čelnej strany í. Hornástena §striešky §sa zošikmuje od čelnej strany 1 k výstupku g zamôže byť zhotovená z rôznych druhov plastov a veľkosť...

Škridla s prepážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 808

Dátum: 10.05.1995

Autor: Kiss Peter

MPK: E04D 1/04, E04D 1/02, E04D 13/076...

Značky: škridla, přepážkou

Text:

...škridlami pri zastrešovani striech. Podľa množstva použitia takychto škridiel možno dosiahnuťrozdielnu účinnosť proti zosunutiu.Prehľad obrázkov na výkreseNa priložených výkresoch je znázornená škridla s prepážkou.Na obr.č.1 je znázornená škridla s prepážkou v pôdorysnompohľade, na obr.č.2 je znázornený bočný pohľad na škridlu a naobr.č.o je znázornený čelný pohľad na škridlu z obr.č.1. Priklad uskutočneniaNa dvojdrážkovej škridli L je...

Okrajová škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 807

Dátum: 10.05.1995

Autor: Kiss Peter

MPK: E04D 1/04, E04D 1/02, E04D 1/30...

Značky: škridla, okrajová

Text:

...dvojdrážkovej škridle o 90 °.Takto upravené škridle vzájomne do seba zapadajú v dôsledku toho, že majú vonkajšie a vnútorné vybratie.Za 1 omenie výstupku o 90 °chráni bočné strany priečelí pred poveternostnými podmienka~ mi. Takto sa dá zhotoviť jednoduchým technologickým postupom pevný okraj bočných strán priečelí s dlhou životnosťou.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je znázornená okrajová škridla v rôznych pohľadoch.Obr.č....