Patenty so značkou «škrabák»

Škrabák dopravníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3695

Dátum: 24.09.2002

Autor: Malmberg Mats Anders

MPK: B65G 45/00

Značky: pásu, škrabák, dopravníkového

Text:

...ostriu otupený tvar.0008 Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť novú čepeľ škrabáka, ktorá má jednak dlhšiu životnosť, ako aj lepší účinok škrabania než vyššie uvedené čepele škrabákov podľa predošlého stavu techniky. Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť čepeľ škrabáka, ktorá vďaka svojej konštrukcii udržuje svoj účinokškrabania lepšie a udržuje tvar účinného škrabacieho ostria.0009 Zosumarizované, vynález sa týka čepele škrabáka,...

Škrabák pro kotoučové disky vyorávače cukrovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268772

Dátum: 11.04.1990

Autor: Taťjanko Nikolaj

MPK: A01D 25/04

Značky: disky, vyorávače, cukrovky, škrabák, kotoučové

Text:

...nan DHMCTKM era paaoueñITšF|×HÍJlL.Y|/|. ľJV-I-JÓKłŽ-H LNBHJGUÓPBĚĚIFIHH KÚXMXOM. ůó×DäTliłüñü|lułlM CTYľH/Iuy M ITFJMJIGFEJEDHUAN CUDMMM KPWFIMVI K Fřůóľlkłfüñ TNIJBEťPXPMZJVJTl/I JIMCKEI. HPI/l BTÚM nöCCMBHbIñ CKPECEDK VI KOMMX ĽBQGGHH upy C JÍPYFOH. Ha OMI. l IIĽBOáPBXEH KOHEIH XUWI KQFJHEHJDIÍDB. Odlłllłlň BVIÄ Ha OMI. 2 - TÚ K 8. BVIXI CGOKYI H 3oMr. 3 ~ ce~eHMm A~A Ha oMr. 2.Knnaw cmAepxMT HMCKM 1. cMaHTMponaMHue Ha nunyocm 2...

Škrabák běhounu vibračního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244733

Dátum: 14.08.1987

Autori: Cepek Václav, Bazel Josef

MPK: E01C 19/28

Značky: vibračního, škrabák, válce, běhounu

Text:

...hutnění zeminy v důsledku nastavení stále stejné vzdálenosti vnější škrabací lišty od vnější plochy běhounu, tak i vnitřní škrabaci lišty od vnitřní plochy běhounu při jeho náhle výchylce. Tím je zabráněno zvýšení hlučnosti v důsledku nárazu škrabáku na běhoun, tak í mechanickému poškození běhounu.Na připojených výkresech jsou schematicky znázorněny dva příklady provedení škrabáku běhounu vibračního válce, kdeobr. 1 představuje...

Škrabák pro dvouřetězové hřeblové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244439

Dátum: 15.07.1987

Autori: Štoffa Jozef, Sinai Peter

MPK: B65G 19/22

Značky: hřeblové, škrabák, dvouřetězové, dopravníky

Text:

...plocha á Ikrabakove listy | povazuje na pribliłnl svislou zadní plochu 1, ktera leží ve smeru dopravy na zadní straně škrabakove lilty l.Na každém z obou konoů jednodílne lkrsbákove listy l je na spodní straně vytvořena kapsa â, která je snlren dolů otevŕena s z obou stran ekrabaku uzavřená. Do kapss g ae vkladají spojovací díly j, vytvorené jako zavorovací lílty. části spojovacíoh dílů j kterd leží v kapsdoh g, nsjí tvar odpovídající tvaru...

Mechanický škrabák na dobytok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250024

Dátum: 15.04.1987

Autori: Konrád Anton, Stareček František

MPK: A01K 13/00

Značky: škrabák, mechanicky, dobytok

Text:

...pri ošetrovaní dobytka, čim -sa zvýši produktivita práce ošetrovateľa.Na prijpojenom výkrese je -sohématicky znázornený qnechanioký šikrnabák na dobytok podľa vynálezu, .pričom na obr. 1 je .pozdĺžny rez a na obr. 2 priečny rez.Mechanický škrabák na dobytok pozostáva z bubna 4, iktorý má na obvode priupevnené škrabky 5, pričom bubon 4 je nasadený na hnací bri-adel 1, s ktorým je spojený cezMechanický šľkrabák na dobytok, Vyznačujúci sa...